Aihearkisto: Tapahtumat

Puhe Azazelin Tähden 12-vuotiskokoukseen 7.7.2018

Rakkaat ystävät,

Azazelin Tähti ulkoisena seurana, elävien ihmisten yhteisönä, täyttää tänään 12 vuotta. Vuodet ovat olleen työntäyteiset, saavutustentäyteiset, ja energiantäyteiset. Me kaikki olemme muuttuneet ja kasvaneet ihmisinä. Oppimalla ihmeellisiä asioita toinen toisistamme olemme oppineet ihmeellisiä asioita itsestämme. Maailma on auki: maaginen ja pyhä paikka. Kaikille visioille on paikkansa, mutta kaikki vaativat yhtäläistä puhdistusta veljesrakkauden ja oman itsen voittamisen tulessa. Saavutukset tulevat Työn kautta, kasvu suuruuteen tapahtuu jättämällä pienuus ja pienet ajatukset. Itsekkyyden jättämällä.

Tämä seuran kahdestoista syntymäpäivä on, enemmän kuin mikään aiempi merkkipäivämme, moninaistumisen juhla. Tänään seuramme luopuu yhdestä hallituksesta ja siirtyy täydelliseen looshien autonomiaan. Tällaista muutosta ovat vaatineet itsenäiset, rohkeat ajatukset, mutta sen on mahdollistanut uhrautuva, ykseyttävä rakkaudellisuus.

Nykyaikainen esoteria, nykyaikainen hengellisyys on monimuotoisuuden uskonnollisuutta: sen painotus on vasemmalla, individualismissa; yksilöiden ja joukkojen individuaatiossa. Tällaiselta pohjalta Azazelin Tähti on syntynyt ja erillistynyt tärkeästä vanhemmastaan blavatskylaisesta teosofiasta, ja tältä samalta pohjalta seura itse muuttuu ja elää. ”Amen, amen dico vobis, nisi granum frumenti cadens in terram, mortuum fuerit, ipsum solum manet: si autem mortuum fuerit, multum fructum affert.” – ”Totisesti, totisesti minä sanon teille: jos ei nisun jyvä putoa maahan ja kuole, niin se jää yksin; mutta jos se kuolee, niin se tuottaa paljon hedelmää.” Tämä kuolema ei ole loppumista, vaan muutosta. Yhä enemmän vapautta, yhä enemmän vastuuta on kannettavanamme yksittäisinä jäseninä ja looshien työntekijöinä.

Azazelin Tähti perustettiin yhdistämään toisiinsa rakkaudellisuuden ja totuudellisuuden ja aidon ponnistuksen kolminkertaisen koetuksen alaisuudessa erilaisia henkisyyden muotoja, ja tässä työssä se on onnistunut yli odotusten. Seuramme on täynnä erilaisista lähtökohdista tulevia ja erilaisin instrumentein työtään tekeviä voimahahmoja: taiteilijoita, tieteilijöitä, filosofeja, etsijöitä, uskovaisia, epäilijöitä, magian teorian ja käytännön tutkijoita. Kaikkien näiden ihmisyyden ja itse luonnon suurien osatekijöiden antaessa veljeydessä kättä toisilleen olemme saavuttaneet jotain mihin monet ryhmät pyrkivät ja harva pääsee. Älkäämme ikinä luopuko tästä suuresta saavutuksesta.

Rakkautta ja voimaa ja onnea ihmisyyden Suuressa Työssä kaikille teille fratres, sorores, sodales. Siunatkoon mestari vilpittömät ponnistuksemme yhteistyön ja rakkauden inspiraatiolla.

Uusi puheenjohtajamme

Tänään 7.5.2017 Azazelin Tähti ulkoisena seurana on ollut toiminnassa 130 kuukautta. Kulunut aika on ollut kokonaisuudessaan erittäin intensiivistä työskentelyä. Aatteena okkulttisesta veljeskunnasta asetettuna vastakohtien yhdistämisen ja ykseyden työn toteuttamiseen seura puolestaan täyttää tänä vuonna kahdeksantoista vuotta, ja tulee siten itsenäisen nuorukaisen ikään. Seuramme ”Puu” – sen elävä, kasvava rakenne – on juurtunut kauniisti, ja kestänyt niin rajuilmat kuin päivittäisen osallistumisen arkiset haasteet.

Tämä päivä onkin sovelias seuran ensimmäiseen puheenjohtajauudistukseen. Pidettyäni seuran puheenjohtajuutta tähän asti lankeaa tuo virka tänään sisar Heithille. Veljeskunta – ja epäilemättä myös moni ulkopuolinen tarkkailija – tuntee hänet ahkerana, luotettavana, energisenä, aikaansaavana ja luovana ohjaajana. Etenkin seuramme Suomen ulkopuolisessa osassa Heithin kyky rakentaa yhteyksiä ja auttaa jäseniä osallistumaan veljeskunnan yhteyteen tunnetaan hyvin.

Itse tulen jatkamaan työtäni Azazelin Tähden sisäisessä osastossa. Se että jätän käsistäni sekä seuran puheenjohtajuuden että joitakin muita seuran sisäisiä vastuualueita muihin käsiin on minulle henkilökohtaisesti ilon ja juhlan päivä. Ohjaajan ja johtajan toimi on, ja sen tuleekin olla, raskas vastuu. Se joka haluaa muita ohjata ei sellaiseen virkaan sovi; todellinen johtaja tietää johtajuuden vaikeudet ja pulmat, ja on useimmiten epäkiitollisessa tilanteessa monien eri asioiden yhteen sovittajana. Kiitollisuus ja kunnioitus olkoon siten uuden puheenjohtajamme kanssa, joka tämän hyvin tietäen on yhteisen aatteen ja Työn vuoksi yhtä kaikki tahtonut ottaa taakan kannettavakseen!

Azazelin Tähden vuosijuhlassa pidetty puhe

Rakkaat veljet ja sisaret,

Olemme kokoontuneet viettämään veljeskunnan kymmenettä syntymäpäivää. Tästä alkaa Azazelin tähden toinen vuosikymmen seurana.

Matkallaan abstraktiosta fyysiseksi todellisuudeksi Azazelin Tähti on kiteytynyt ja kristalloitunut asteittain ulkoisiksi muodoiksi. Ensin, seitsemäntoista vuotta sitten, se alkoi ensin ideana, ja kolme vuotta myöhemmin (toisin sanoen kaksi seitsenvuotiskautta sitten) tuo idea pukeutui seuran ensimmäiseksi säännöstöksi. Neljän vuoden kuluttua tästä seura perustettiin heinäkuun seitsemäntenä. Tämän virallisen perustamisen jälkeen veljeskunnan taimi on kasvanut terveeksi puuksi, josta kasvavat esiin monenlaiset oksat ja aspektit.

Tämä on mahdollista paitsi ankaran työn, myös inspiraation onnistuneen seuraamisen ansiosta. Jäsenille on mahdollista ja suositeltavaa valita useista mahdollisuuksista sen suhteen, mihin tämä inspiraation lähde liitetään, eli mitä tarkoitamme näkymättömissä olevilla mestareilla. Ovatko nämä viisautta henkilöivät olemukset sisällämme, ulkopuolellamme jumalvoimina, henkinä tai vihittyinä, arkkityyppeinä, tai asbrakteina eettisinä polkuina? Tämän kysymyksen on pysyttyvä pääsääntöisesti avoimena. Henkilökohtaisesti uskon näihin kaikkiin, eli edustan tässä vähemmistöä. Minkä tahansa selityksen valitsemmekin, on kuitenkin ehdottomasti muistettava, että tätä inspiraatiota meidän tulee seurata. Ollaksemme okkulttinen seura ja pysyäksemme sellaisena, vaaditaan okkulttista inspiraatiota ja sen seuraamista eettisin metodein niin ajatuksen kuin teonkin tasolla.

Kuten tiedämme, veljeskunnan puussa on kolme juurta: Tahto, Rakkaus ja Totuudellisuus. Sillä on vain yksi runko, nimittäin ykseyden ja veljeyden. Me pyrimme sovittamaan yhteen eroavaisuudet, ymmärtämään eri puolet samasta yhteisestä esoterian ihanteesta niin paljon kuin mahdollista. Tästä rungosta kasvavat esiin oksat alhaalla ja ylhäällä, värin ja muodon aspektit. Näistä oksista haarautuvat esiin looshit, ja avoin kommunikaatio muodostaa lehdet, jotka keräävät elämälle välttämättömän valon. Vaikka tämä tai tuo osa puusta epäilemättä on itse kullekin meistä lähimpänä sydäntä, meidän kaikkien tulee, veljeskunnan jäseninä, vaalia ja arvostaa sitä kokonaisuudessaan.

Rakas mestari, sinuun me luotamme, sinun nimessäsi me olemme kokoontuneet yhteen. Ubi enim sunt duo vel tres congregati in nomine meo ibi sum in medio eorum. Ole siis meidän kanssamme, mestari Lucifer-Christos, ja lähetä sydämiimme ja yhteyteemme se pyhä henki, joka täyttää elämän merkityksellä. Ylentäkäämme luottamuksella sydämemme kirkkauteen, fratres & sorores, ad sacra mysteria celebranda. Totisesti.

Pienen Syklin Päätös

Kevätpäiväntasaus oli monella tärkeä ajankohta Azazelin Tähdelle. Samaan päivään ajoittuivat sekä odotettu sivustouudistus että Fosforoksen vielä kauemmin kaivattu englanninkielinen julkaisu. Hyvänä lisänä veli Obnoxionin radiohaastattelu toi sekin seuran ideologialle arjen tasolla kaivattua selkeyttä ja persoonallisuutta. Paitsi näitä ulospäin näkyviä asioita, sisäpuolella on tapahtunut paljon, työtä jota ulospäin voi vain aavistaa.

Tulevana kesänä alkaa seuralle uusi seitsenvuotiskausi, ja tulee olemaan kiehtovaa nähdä, mitä se tuo mukanaan. Ensimmäinen sykli, vuodet 1999-2006, käsitti oppien jäsentelyä idean tasolta käytäntöön. Mitä konkreettisesti tarkoittaa ykseyden filosofian tuominen ja painottaminen satanismiin? Seuraava sykli vuosina 2006-2013 piti sisällään näin alullepannun ja jäsennellyn aatteen ulkoisen muodon rakentamisen. Vaikka työtä on tehty niin valtavasti, tuntuu silti miltei mahdottomalta ajatella, kuinka paljon on aikaansaatu.

Mitä tältä pohjalta syntyykään seitsemän tulevan vuoden aikana? Onko Azazelin Tähden tehtävä kätkeytyä maahan, osaksi sen syviä salaisuuksia, vai selvästi nähtävänä loistaa kaikille, jotka hämärän aikoina kohottavat katseensa taivaalle? Tämä jää nähtäväksi, ja kumpi tahansa vaihtoehto on yhtä hyvä: kumpikin tuo tullessaan omat haasteensa, omat vaikeutensa, omat lankeemuksen mahdollisuutensa, joiden kanssa eläminen vaatii älyn kuten sydämenkin kirkkautta ja valppautta. Ilman näitä kahta – totuudellisuuden ja rakkaudellisuuden pyrintöjä – ei mitään kestävää voida rakentaa.

Tulemmeko näkemään elinvoimaisen seuran, joka kasvaa reunoiltaan kohti monimuotoisuutta, sallivana mutta ytimeltään selkeänä, aidosti kykenevänä eteenpäinviemään niin haastavaa yhteisöllisyyteen liittyvän henkisen pyrinnön sanomaa? Vai tulemmeko näkemään paperilla kauniiden ihanteiden sortuvan pikkumaisiin kiistoihin tai yksisilmäisiin tulkintoihin, inhimilliseen itsekkyyteen tai laiskuuteen?

Aika näyttää. Miten käykään, vakaiden pyrkijöiden näkökulmasta jokainen lopputulos on myönteinen, sillä kerran kylvetty siemen tulee väistämättä kantamaan hedelmää intention, ei maailmallisten lainalaisuuksien mukaan. Mutta laajempien ihmisryhmien tähden, niiden joille esoteria ei voi olla koko elämän läpikulkeva perustavanlaatuisin voima, vaan korkeintaan vain jonkinlainen siellä täällä tavattu syvemmän Merkityksen kulkalanka labyrintin hämäryydessä, heidän tähtensä ja yhä useampien tietämättäänkin Totuutta etsivien auttamiseksi soisin, että tämä uudenlainen järjestelmä – joka alkaen vaikeimmasta ja sen hylätystä lakikivestä ulottuu koskettamaan jokaista eri tavoin kokevaa rehellistä sydäntä – voisi voittaa itselleen yhä enemmän alaa tässä maailmassa, jossa syvempi merkitys vielä aivan liian usein saa kohdata Pilatuksen väsyneen epäilyn: Mikä on totuus?

Pohtikaamme vakavasti vastausta tähän retoriseen kysymykseen, sillä ehkäpä – ehkä – vastaus todellakin on olemassa. Ehkä vastaus on olemassa ikuisena, vaikka se olisikin jokaiseen uuteen tilanteeseen muotoiltava uusin sanoin.

Tammikuun keskustelupiiri

Tammikuun keskustelupiiri pidetään 23.1. kello 19.00. Tällä kertaa keskustelun lähtökohdaksi otetaan Kundalini. Ilmoittautumiset osoitteeseen absconditus (at) azazel.fi viimeistään päivää ennen keskustelupiiriä. Halukkailta ei edellytetä erityistä okkulttista tietämystä eikä Azazelin Tähden jäsenyyttä, vaan ainoastaan täysi-ikäisyyttä ja kiinnostusta okkultismia kohtaan.

Joulukuun keskustelupiiri

Marraskuun keskustelupiirissä keskusteltiin Saatanan, Azazelin, Kristuksen ja Luciferin käsitteistä, sekä niiden roolista ihmisen henkisessä kehityksessä. Lisäksi pohdimme elämän- ja kuolemanviettiä, sekä näiden tarpeellisuutta ja ilmenemistä ihmisen eri kehitysvaiheissa.

Seuraava keskustelupiiri pidetään 12.12.2012 kello 19.00. Ilmoittautumiset tuttuun tapaan osoitteeseen absconditus (at) azazel.fi viimeistään päivää ennen keskustelupiiriä. Halukkailta ei edellytetä erityistä okkulttista tietämystä eikä Azazelin Tähden jäsenyyttä, vaan ainoastaan täysi-ikäisyyttä ja kiinnostusta okkultismia kohtaan.

Marraskuun keskustelupiiri

Lucifer-looshin ensimmäinen keskustelupiiri järjestettiin 17.10. Aiheita olivat muun muassa okkultistin määritelmä, tietoisuus, okkultismista kiinnostumiseen johtaneet asiat ja taistelulajien potentiaali henkisenä harjoituksena. Keskustelupiiristä jäi osanottajille positiiviset tunnelmat, joiden pohjalta on hyvä lähteä järjestämään uusia tilaisuuksia.

Seuraava keskustelupiiri järjestetään 14.11. klo 19.00. Ilmoittautumiset osoitteeseen absconditus at azazel.fi viimeistään päivää ennen keskustelupiirin aiottua ajankohtaa. Ilmoittautumisen yhteydessä voi kertoa nimensä ja aihepiirin, joka itseään erityisesti kiinnostaa. Keskustelupiiri järjestetään Helsingissä ja tarkempi sijainti kerrotaan ilmoittautuneille sähköpostitse. Ilmoittautuneilta ei muuta vaadita, kuin kiinnostuneisuutta okkultismiin ja vähintään 18-vuoden ikää. Erityistä okkulttista tietämystä ei vaadita.