Uskontojen Lucifer, Osa 2: Jehovah’s Witnesses

Toisessa osassa Luciferia käsittelevässä artikkelisarjassa tarkastelen Jehovan Todistajien näkemystä.  Heti alkuun on tehtävä selväksi, että Jehovan Todistajat pitävät vääränä sitä käsitystä, että Lucifer olisi yksi Saatanan nimistä. He eivät myöskään pidä Luciferia minkään henkiolennon nimenä, vaan Lucifer on alun perin loistavaa tarkoittava sana, jota käytettiin pilkallisesti Babylonin hallitsijasuvusta. Siirryn siis suunnitelmastani poiketen tarkastelemaan Luciferin sijasta käsitteitä Paholainen ja Saatana, merkityksissä, jossa ne ilmenevät Jehovan Todistajien teologiassa.

Toisin kuin osassa Kristillisissä suuntauksissa, Saatana ei ole Jumalan puolella (eli alaisena) oleva syyttäjä, vaan hänen vihollisensa ja todella olemassa oleva persoonallinen olento. Paholainen ei ole mikään symboli meissä itsessämme olevalle pahalle, vaan langennut ja pahantahtoinen henkiolento, jonka yksi suurista petoksista ja harhautuksista on se, että hän on saanut monet uskomaan siihen, että hän ei lopulta ole todellinen.

Paholaisen syntyperä Jehovan Todistajien uskomusten mukaan

Jehovan Todistajat ajattelevat Jumalan luomistyö olleen täydellinen. Jumala ei siis ole luonut Paholaista. Jumala loi kyllä persoonan, joka lopulta muuttui Paholaiseksi. Miten tämä on mahdollista?

Paholainen oli Jumalan täydellinen enkeli, mutta vapaan tahtonsa kautta hän valitsi väärin (Voimme kukin pohtia itseksemme miten täydellinen enkeli sortuu väärään valintaan?). Saatanaksi nykyään kutsuttu olento oli siis alussa viaton ja puhdas enkeli, mutta ei syystä tai toisesta kyennyt pysymään totuudessa, jolloin hänestä tuli Paholainen. Nimi Saatana eli vastustaja viittaa Jumalan vastustamiseen, sillä tämä enkeli nousi kapinaan Jumalaa vastaan, houkutellen ensimmäisen ihmisparin puolelleen, syntiin.

Paholainen asuu henkimaailmassa, mutta tätä ei tule sekoittaa helvettiin, joka on pahoille ihmisille tarkoitettu piinan ja kärsimyksen paikka. Taivaassa käydyn sodan vuoksi Paholainen on heitetty alas maahan, pois taivaasta. Paholainen ei kuitenkaan asu missään tietyssä paikassa maassa vaan maan läheisyydessä.

Demonien syntyperä ja toiminta

Saatana on ensimmäinen pahaksi kääntynyt enkeli; Ensimmäinen synnintekijä, joka kapinoi Jumalaa vastaan. Jehovaa vastaan kapinoivat enkelit huomasivat ihmisten tyttärien olevan kauniita ja houkuttelevia. Tämä sai kapinallisenkelit ottamaan itselleen lihallisen ruumiin ja ottamaan ihmistyttäriä vaimoikseen, jonka Jehova näki olevan suurta turmelusta. Nämä Saatanan mukana langenneet enkelit ovat, ja tunnetaan nykyään nimellä demonit.

Jehovan aiheuttama maailmanlaajuinen vedenpaisumus oli kaikki jumalattomat ihmiset pois pyyhkivä teko, joka samalla pakotti kapinallisten enkelien eli demonien hylkäävän lihallisen ruumiinsa. Palattuaan Taivaaseen, Jehova sulki demonit oman Taivaallisen perheensä ulkopuolelle, eivätkä he voi enää ottaa itselleen lihallista ruumista.

Tämä ei suinkaan tarkoita sitä, että demonit eivät kykenisi vaikuttamaan ihmisiin eksyttävästi. Demonit, johtajanaan Saatana, pyrkivät eksyttämään ihmisiä monin eri tavoin. Näihin erilaisiin tapoihin, joita Saatana käyttää eksytykseen, kuuluvat mm. Spiritismi, joka on kanssakäymistä demonien kanssa, ennustelu (ts. ennustaminen), jonka muotoja ovat astrologia, unien tulkinta enne-mielessä, tarot-kortit ja kaikki muut ennustamisen muodot. Demonit ovat huijaamisen ja eksyttämisen mestareita käyttäen työssään erilaisia metodeja. He voivat imitoida jopa kuolleita eri tavoin ja, koska Jehovan Todistajien näkemyksen mukaan ihmisen kuollessa hän lakkaa olemasta, on kaikenlainen kuolleisiin yhteydenottaminen erittäin vaarallista.

Pahat henget eivät rajoita toimintaansa pelkästään eksyttämiseen vaan ovat myös pelottelun taitajia. Paholainen ohjaa harhaan myös huijaamalla ihmisiä luulemaan hänen omia kätyreitään Jumalan palvelijoiksi. Sen lisäksi että ennustajat, meediot ja astrologit pyrkivät harhauttamaan ihmistä, myös huumeet ja mielen tyhjentävät mietiskelytekniikat ovat demonien vaikutukselle altistavia. Tähän ryhmään kuuluvat suosiossa oleva mindfulness-meditaatio kaikessa laajuudessaan, shamatha-meditaatio ja suurin osa myös psykologiassa käytetyistä rentoutumismenetelmistä.

Jehovan Todistajien mukaan on huomioitava myös väärien uskontojen eli demonisten opetuksien vaarat, sillä ne ohjaavat ihmistä pois päin Jumalan tuntemisesta. Demonisiin opetuksiin kuuluu mm. kolminaisuusoppi, jolloin katolinen- ja ortodoksinen kristillisyys sekä luterilaisuus lasketaan vääriksi uskonnoiksi, joissa opetetaan Paholaisen harhaoppeja.

Demonien vastustaminen

Pahojen henkien viekkaudesta ja voimallisuudesta huolimatta heitä voidaan kuitenkin vastustaa erilaisin metodein.

Ensinnäkin meidän tulee oppia tuntemaan Paholaisen menetelmät. Kaikki taikuutta käsittelevät kirjat tulee polttaa, samoin kaikki spiritismiä ja taikuutta käsittelevät elokuvat, pelit, lehdet, äänitteet, taikakalut jne. jotka johtavat harhaan ja kohti spiritismin harjoittamista, tulee hävittää. Tämän puhdistautumisen lisäksi usko Jehova-Jumalaan toimii kilpenä pahuuden henkivoimia vastaan.

Uskon voimaa Jehovan Todistajat voivat vahvistaa lukemalla päivittäin Raamattua sekä rukoilemalla Jumalaa Jehovan nimellä vapauttamaan Saatanan vallasta. Raamatun periaatteiden noudattaminen tulisi olla heidän elämänsä keskeisin ja tärkein työ. Jehovan Todistajat muistuttavat myös, että ihmisten hallitusvallat eivät ole pystyneet poistamaan kärsimystä kuudentuhannen vuoden aikana (Jehovan Todistajien keskeisiin uskomuksiin kuuluu Raamatun sukupuiden pohjalta laskettu maailman kuudentuhannenvuoden ikä), ja voimme välttää Saatanan hallitusvallan vain seuraamalla Jeesuksen esimerkkiä, pysymällä erossa politiikasta ja sodista.

Jos seuraamme Jehovan Todistajien oppia, emme ole taistelussamme demoneita vastaan yksin, sillä puolellamme on silloin Jehova-Jumalan hyvää tahtovat enkelivoimat. – Jehovan Todistajat

Jehovan Todistajien antikristus

Antikristus ei ole Jehovan Todistajien mukaan käänteinen Kristus, Kristuksen kaltainen vastahahmo. Antikristus on yksinkertaisesti nimi kaikille niille, jotka ovat Kristusta vastaan. Tällaisia henkilöita ovat kaikki, jotka kieltävät Jeesus Kristuksen Jumalan Poikana, väittävät itse olevansa Kristus, tai muutoin vastustavat Kristusta ja Kristuksen seuraajia.

Mielenkiintoista on, että Jehovan Todistajat näkevät kolminaisuusopin seuraajien olevan antikristuksia, jolloin he rajaavat itsensä tiukasti muun Kristikunnan ulkopuolelle.

Lähteet: www.jw.org/fi

watchtower