Avainsana-arkisto: kundalini

Seksuaalisuudesta

Seksuaalisuus on ihmisen olemuksessa ehkä hankalimmin käsiteltäviä asioita, mutta samalla myös voimakkain ja potentiaalisin henkisen työskentelyn ja kehittymisen kannalta. Voidaan kysyä, onko mitään mikä lopulta ei olisi jollain tasolla tekemisissä seksuaalienergian kanssa, sillä tuo energia on lopulta yhtä koko maailmankaikkeudessa toimivan luovan voiman kanssa. Se esiintyy eri tavoin ja vain osittain ihmisen seksuaalisuudessa, mutta tuo puoli on persoonallisella tasolla meille erityisen hankala ja pitää usein sisällään ongelmia ja traumoja, joiden käsittelyssä varsinkin uskonnon ja henkisyyden osalta on helppo langeta moralisoivaan asenteeseen.

Arkisen ihmisen seksuaalinen kanssakäyminen on usein näennäisen ongelmatonta ja kepeää, ja sen ei välttämättä ajatella olevan muuta kuin väline suvunjatkamisen ja nautinnonhalun toteuttamiseen. Sen sijaan syvempiä tasoja luodatessa ihmiselle alkaa usein tulla vastaan hankaluuksia seksuaalisuuden käsittelyssä ja siihen suhtautumisessa. Tämän voi helposti tulkita väärin siten, että menetämme itsestämme jotain verrattuna aikaisempaan tai tulemme jollain tapaa huonommiksi ja seksuaalinen elämä alkaa näyttäytyä ongelmallisena. Todellisuudessa, kuoriessamme kerroksia ja pintaa oman keskipisteemme ympäriltä, törmäämme ongelmiin, jotka ovat aina kulkeneet mukanamme, mutta tiedostamme ne vasta syvemmän itsetuntemuksen kautta. Koska tämä prosessi kulkee käsi kädessä oman Voiman ja suuremman potentiaalin löytämisen kanssa, emme voi edes olettaa, että seksuaalienergian puhdistaminen traumoista ym. ja Käärmetulen (jota käytän tässä ilmaisemaan kaikkea luovaa voimaa) herättäminen olisi helppo työ. Tuolla tiellä päädymme raadollisimpien traumojemme äärelle, jossa vasta mitataan kykymme katsoa itseämme rikkinäisinä ja haavoitettuina, kaikesta pintapuolisesta lujuudesta riisuttuna. Ymmärrämme paremmin, mistä kumpuaa epätoivo, väkivalta ja monet ilmiöt, jotka toteutuessaan ainoastaan syventävät haavojamme. Vaikka emme toimisikaan väärin, noiden haavojen päälle usein vain kasaamme lisää tomua peittämään niitä. Tämä voi tapahtua joko vääränlaisella vetäytymisellä seksuaalisuudesta tai liioitellulla seksuaalisella aktiivisuudella. Erittäin tärkeää on kuitenkin korostaa, että seksuaalisten suhteiden ja toiminnan määrällä ei vielä itsessään ole merkitystä; ainoastaan sillä, onko toimintamme syynä pyrkimys peittää vai purkaa traumojamme.

Henkisyyteen ja itsekehitykseen pyrkivä ihminen saa usein taakakseen myös jotain mitä voisimme kutsua kollektiiviseksi karmaksi, jonka syy on yleisemmin lähtöisin niistä keinoista, joilla seksuaalisuutta on pyritty käsittelemään tai hallitsemaan, kuin varsinaisesta vääränlaisesta toiminnasta. Koska kirkollisen/järjestäytyneen uskonnon suhde seksuaalisuuteen on lähes aina ollut ongelmallinen, on ymmärrettävää että idealistille voi olla hankala löytää oikea lähestymistapa energiaan, jonka ympärille on kasautunut aikakausien mittaan paljon vaikeasti käsiteltäviä lukkoja tai tukoksia. Toisaalla taas näemme, ettei suoranainen seksuaalisen aktin palvominen eläimellisellä tavalla ole myöskään ratkaisu, vaan pelkkä vastareaktio edelliseen, ja seurauksena on helposti jälleen uusia reaktiota; joiden ketju on loputon, jos ainoastaan otamme aina uuden ääripään, emmekä yritä yhdistää näitä erilaisia katsontatapoja, pyrkien saamaan jokainen olemuspuolemme yhtymään tässä prosessissa ja toimimaan keskenään sopusoinnussa. Palaten hieman edellisen Kruunu-chakraa ja -symboliikkaa käsittelevän tekstini aiheisiin voimme tulkita toisen suhtautumistavan liittyvän ainoastaan ”korkeimpaan” energiaan, joka helposti unohtaa toiseuden fyysisellä tasolla, ja toisen lähestymistavan huomaamme fyysisyydessään unohtavan jokaisen ihmisen sielullisuuden ja itseyden, latistaen elämän pelkkien kuorien tasolle. Kuten Kruunu-kirjoituksessa kerrottiin näiden henkisen ja fyysisen ääripään muodostavan kehän ihmisyyden ympärille, voimme muistaa ihmisyyden keskustan sijaitsevan tällöin sydän-chakran kohdalla ja tämän ympärille on kaikki haavamme viilletty. Toiselta puolelta ne syntyvät dogmaattiseksi muodostuvan idealismin kautta, toiselta puolen ihmisen sielun ja henkisen alkuperän kieltämisestä. Molemmat näistä tekevät ihmisestä välineen väärällä tavalla, kieltäen kokonaisuuden joka kiteytyy niiden keskellä. Kirjoituksen lopuksi lähdemme tietenkin kliseisesti puhumaan rakkaudesta, joka ristiriitaisesti voi muodostua jopa vaaralliseksi tavaksi ratkaista ongelmaa, jos pidämme rakkautta ainoastaan henkisenä tai fyysisenä. Rakkaus kuitenkin ilmentyy näiden kahden ääripään välissä, eikä sitä tässä maailmassa olisi nähtävissä ilman molempien olemassaoloa. Ja missä muualla seksuaalienergia, jännite kahden näennäisesti erillään olevan kohteen kanssa, voisi todella ilmentyä kuin siinä samassa keskipisteessä, jossa rakkaus saa ilmentymänsä. Tälle ilmiölle ei ole merkitystä onko tuo yhdentyminen yksilön sisäinen vai ulkoinen prosessi, koska riippumatta lopulta siitä sijoitammeko oman itseytemme enemmän fyysiseen tai henkiseen, ilmenee kyseisen ”sijaintimme” vastakohta meille aina toiseutena sekä sisällämme, että ulkopuolellamme ja jännite syntyy näiden välillä. Luominen, joka on sidoksissa tähän samaan seksuaalisuuteen, ei tietenkään ole jonkin luomista tyhjästä, vaan asioiden kutsumista esiin. Riippuen siitä, mille kehälle ytimemme ympärille olemme itse sijoittuneet, toimii tuo esiin kutsumisen magnetismi siten, että se kutsuu tiettyjä vastailmiöitään esiin joko negatiivisella tai positiivisella tavalla. Mutta mitä syytä on luoda siinä vaiheessa, kun keskipiste on saavutettu, eikä vastakohtia enää tarvitse kutsua esiin? Palaatkaamme siihen myöhemmin, siinä vaiheessa kun asia on selvinnyt.

 

Salainen tuli

Käärmetuli, pohjimmainen voima. Kuinka oletkaan ihmeellinen ja kaunis! Ollessamme vielä sidottuja inhimillisen elämämme arkisiin huoliin lepäät kerälle kiertyneenä ahtaassa kammiossasi syvällä maan keskipisteessä – ”sa viisaasti vuotat, koska aikas on tulla”.

Mutta kun sydämemme alkaa sykkiä kiivaammin, kun se rohkaistuu luomaan katseensa ylös tähtitarhoihin maanpiirin yläpuolella, ja kun uskallamme luvata palvelevamme Totuutta ja Rakkautta ja pyhää Merkitystä yli kaikkien omien pyyteidemme – silloin silmäsi välähtää, ja lohikäärme hengittää ylös aallon, joka saa maailman liekehtimään kuin miljoonien jalokivien väreissä. Pyrkijä pidättää hengitystään; hän tuntee ihokarvojensa nousevan pystyyn; hän näkee ympärillään avaruuden mittaamattoman syvyyden, jonka jokainen pisara on kyllästetty tuolla Merkityksellä, jonka palvelijaksi hän on sydämestään antautunut. Ei ole enää turhaa hetkeä, ei hukkaan heitettyä, sillä voima on hänessä ja kaikessa hänen kohtaamassaan.

Kuinka suuri onni! Kuinka suuri kärsimys! Mikä vertaansa vailla oleva nerokkuus! Mikä hulluus! Kun salvat on palvelemalla nostettu syrjään ja ovi pienen ja suuren maailman välillä avautuu, tunnet huimausta kuin olisit maailman korkeimman vuoren huipulla, otsasi avaruuden kylmää kirkkautta koskettaen, kauttaaltasi täynnä suloista lämpöä. Rakas kylmä Isä, joka olet henkeni ja mieleni; rakas liekehtivä Äiti, joka olet ruumiini ja persoonallisuuteni – kuinka olettekaan kaikkia lähellä. Jokainen hetki on uuden maailman puhtaanvalkea hetki, ilman menneisyyttä, tulevaisuutta vailla.

* * *

VALKEA ASPEKTI edustaa puhdasta sädehdystä. Se ei pakota. Se vaatii harmonian opit jo omaksutuiksi ja itseyden fanaattisuuden jo kesytetyksi. Vain yksi ponnistus, yksi pakotettu askel, yksi epäröity hetki ja valkea veli lakkaa olemasta ”candidus”. Sillä aidosti valkoinen kaapu ei ole valkea koska sen kantaja pelkäisi sitä tahraavansa ja siksi välttäisi liaksi koettua, vaan koska hänen sisäinen valonsa loistaa niin kirkkaana, että mihin tahansa hän jalkansa asettaa, siellä on pyhäkön lattia vastassa. Vaikka valkea tietäjä syntyisi eläinten syöttöastiaan, hänen kosketuksestaan se tulisi pyhän käärmeen kirstuksi. Tätä on todellinen tantra, kyky puhdistaa pelkällä olemuksellaan. Onko se vaikeaa? Ei vain vaikeaa, vaan täysin mahdotonta, ennen kuin ydin on kokonaisuudessaan murrettu ja muutettu. Siksi on sanottu: ”Hedelmistään te heidät tunnette”.

* * *

Hän, joka on saanut elävän veden kasteen ja kyennyt tuomaan sen elävään elämään, kulkee kuin vieras ihmisten keskuudessa. Mutta toisin kuin synkällä hautausmaan tiellä, hän ei tunne olevansa erossa heidän elämästään; toisin kuin verisellä ristinpuun tiellä, hänen kätensä eivät ole sidotut heitä auttamasta. Hänen kätensä, joka enää ei pitele asetta, piirrintä eikä työkalua on kuin leimuava pentagrammi, joka pitää sisällään ja välittää täydellisen itsehavainnon – jumalallisen tiedon, sillä kuten myös on opetettu: ”Te olette jumalia”. Tämä riemu ei koskaan sammu eikä muutu epätoivoksi, sillä siinä ei ole mitään reaktiivista, ei mitään pakenevaa tai ei-välitöntä: se on ansaittu ja todellinen sisäisen säteilemisen tila.

* * *

Tällä tavoin näkee valkea veli opettajansa ja johdattajansa, joka on sekä hän itse, hänen mestarinsa, hänen jumalansa ja kokonaisuuden ilmennys. Hän on Lucifer-Christos ja jokainen ihminen, joka on kulkenut läpi ensimmäisten vihkimysten korkeampiin saavutuksiin saakka. Sellainen ihminen kulkee ruumiissaan kuin loistava liekinsydän lyhdyssä. Oli lyhty sitten savulasilla peitetty, kätketty tai avoin, epäilystä ei hänessä eikä hänestä ole. Tämä on se mysteeri mitä me Lucifer-looshissa seuraamme.

Rakas käärmeenmuotoinen Jumalatar! Kädet, jalat ja kasvot maahan painettuina voin vain yhdistää käteni rukouksiin; liikutus mykistää minut. Kuinka paljon sinä meiltä oletkaan vaatinut, Elämä, ja kuinka sinä meidät kirkastat. Yksikolmatta vuosisataa ei riitä sinun hymniesi punomiseen, mutta me yritämme, Mestari, maaginen liekki. Lucifer! Älä koskaan ota meiltä johdatustasi. Rakkauden ja Totuuden nimeen, ole ikuisesti siunattu sinä, joka synnytit vapahtajamme Ofiomorfoksen.

AD PERPETRANDA MIRACULA REI UNIUS