Arkistot päivämäärän mukaan: 29.6.2012

Seurajäsenyydestä

Seuraan kuulumista on itsenäisyyden näkökulmasta jossain määrin sivuttu frater Aquilan toimesta aiemminkin, mutta ajattelin tällä kirjoituksella pureutua hieman seurajäsenyyden perusteluihin, mahdollisuuksiin ja vaikutuksiin, painottaen erityisesti Azazelin Tähteä ja omakohtaisia kokemuksiani. Kuten Aquilankin artikkelissa todettiin, on joitain ihmisiä tai elämänvaiheita, joille itsenäisempi polku soveltuu kaikkein parhaiten. Jos tilanne sallisikin seuraan liittymisen, voi se kuitenkin herättää paljon kysymyksiä ja jopa vastenmielisyyttä. Toivon, että teksti on tällaisille lukijoille hedelmällinen riippumatta siitä, mihin johtopäätöksiin lopulta kukin päätyy.

Satanistille seuraan kuuluminen voi näyttäytyä negatiivisena asiana. Satanismin katsotaan painottavan siinä määrin itsenäisyyttä, riippumattomuutta muista ja oman näkemyksen noudattamista, että seuraan kuuluminen nähdään enemmän tai vähemmän osoituksena jonkinasteisesta heikkoudesta näillä saroilla. On kuitenkin mielestäni tarpeellista kysyä, missä lopulta on todellinen itsenäisyys ja riippumattomuus muista, ja milloin voi todella osoittaa seuraavansa omaa näkemystään. Onko todellinen itsenäisyys sitä, että vetäytyy kaikista muista ja kaikesta muusta mahdollisimman etäälle, toteuttaen vain oman egonsa tarpeita? Missä tällöin menee raja? Kuinka pitkälle tässä voidaan mennä? Totaalinen vetäytyminen on sekin asioihin takertumista. Vapaus valita oikein toimiminen, vaikka muiden kanssa, tilanteen vaatimalla tavalla asioiden edistämiseksi on todellista itsenäisyyttä. Okkultisti, ja erityisesti satanisti, pitää energiapiirinsä itsenäisenä olosuhteista riippumatta.

Mitä mahdollisuuksia seurayhteys sitten on tarjonnut? Konkreettisimpana tulee ensimmäiseksi mieleen vaikkapa kollektiivisesti suoritettu okkultismin tutkimus. Vaikka Työn joutuu tekemään lopulta itse, eikä yksikään totuus paljastu ihmiselle, kuin vasta oman puhdistetun sydämen portin ja kirkastetun sielun silmän kautta, on selvää, että yhteisvoimin puhdistettu tiede, salatiede, filosofia ja teologia auttavat ihmistä kohti korkeampaa. Mitä useampi ihminen tällaiseen puhdistustyöhön ottaa aidosta Työn tekemisen halusta osaa, sitä pidemmälle on mahdollista mennä.

Lisäksi voisi sanoa, että seuraan kuulumisen yhteydessä on helpompi välttää yleisimpiä kuoppia, joita okkulttinen työ on epäilemättä täynnä. Tämä onnistuu, jos on olemassa verkosto asiaa eläviä ja hengittäviä. Vaikka tällainen “turvaverkko” saattaisikin jollekin tuntua heikkoudelta, niin voidaan huomauttaa, että juuri omien heikkouksien tunnustaminen ja niiden eheäksi tekeminen, itsenäisesti tai muiden avustuksella, on vahvaksi tulemista. Vaikka lopulta ponnistuksen tekee ihminen itse, muiden avustuksella saattaa joskus olla ratkaiseva merkitys.

Edellä mainitut mahdollisuudet realisoituvat juurikin Saatanaa painottavassa yhteisössä mielestäni varsin hyvin. Yleisiä oikean käden tien seuroihin liittyviä ongelmia voidaan välttää juuri itsenäisyyden ja älyllisyyden korostamisen kautta. Liian älyllisyyden ja itsenäisyyden tuomat vaarat taas tasapainottuvat oikean käden metodiikan kautta. Onnistuessaan seura tarjoaa kunkin omalle sädehdykselle (vasemmalle tai oikealle enemmän painottuneelle) kuin kiintopisteen, jonka kautta tätä sädehdystä voi toimittaa eteenpäin, jos ja kun omat tavoitteet vastaavat seuran tavoitteita. Jos osaa ottaa näitä seuran tarjoamia mahdollisuuksia vastuulleen, ja alkaa työstää sekä itsestä että maailmasta eheämpää kokonaisuutta niiden kautta, on Työn tekeminen mahdollista aivan toisella tasolla. Ideaalitilanteessa kukaan ei tee Työtä toisen puolesta, kaikki kantavat oman vastuunsa, ja yhdessä tehty työ kantaa hedelmää paljon pidemmälle, kuin voisimme yksin osata edes toivoa.

Onko lukijoilla mielipiteitä asiasta? Onko teillä jotain kokemuksia johonkin seuraan kuulumisen puolesta tai sitä vastaan? Ovatko vaikutusmahdollisuudet asiassaan onnistuvan seuran yhteydessä paremmat, ja kuinka usein okkulttiset seurat ylipäätään asiassaan onnistuvat? Pitäisikö tällaisia vaikutusmahdollisuuksia edes olla? Jos ette kuulu mihinkään seuraan/järjestöön, mikä eniten estää kuulumasta?