Itseyden ja toiseuden rajoilla

Kuten muutamat aiemmat kirjoitukseni blogissamme, jatkaa tämäkin hieman samojen aiheiden viitoittamaa sarjaa ja avautuukin parhaiten niiden jatkona. Myöhemmin alkaa myös uusi artikkelisarja, joka perehtyy paikallisempiin tapahtumiin, taiteeseen ym.

Tarot-korttien Paholainen (XV, alla esimerkki Rider Waite -pakasta) voi toimia yhtenä avaimena pohtiessamme ihmissuhteita yksilöityneen tietoisuuden näkökulmasta. Kortissa feminiininen Venus (Lucifer) ja maskuliinen Mars (Azazel) ovat sidottuina materian kuutioon, jonka päällä puoliksi eläinhahmoinen Saatana (Saturnus) aineellisen maailman hallitsijana istuu. Kortti ilmaisee mm. erillisyyden, seksuaalisuuden sekä muunlaisen karkean maallisen vetovoiman haasteita, jotka pitkälti ovat yhden ja saman ongelman puolia. Yksilölle tämä on haaste ylittää raja itseyden ja toiseuden välillä, Saatanan toimiessa haasteen antajana sekä avaajana.

Rider Waite -pakan Paholainen ei kuitenkaan yhtä vahvasti ilmennä Saatanan androgyyniä puolta, joka esikuvassaan Baphometissä on esillä. Baphomet itsessään pitää jo sisällään maskuliinisen ja feminiinisen ykseyden. Baphomet edustaakin tässä enemmän ideaalia, kun Tarotin Saatana esittää ongelman, jossa ihmisen sisäiset olemuspuolet ovat erillään toisistaan, vaikka silti toisiinsa sidottuina. Ongelman syytä – ja ratkaisua – on helppo etsiä vain itsensä ulkopuolelta, kun sisäinen problematiikka projisoidaan ulospäin joko negatiivisen tai positiivisen ilmaisun kautta. Tässä näemme vastaavuuden, jonka lopputulos on, että sisäisen kokoonpanon hajaannus on usein sama, mikä elämässämme näkyy ulkoisena ja tämä on saman magnetismin ilmentymää, jota käsiteltiin viime marraskuun seksuaalisuus-artikkelissa.

Kun elämä kokonaisuudessaan hyväksytään harjoitukseksi, jonka eräänä tavoitteena on yhä laajeneva ymmärrys, voidaan maallisia asioita ja siteitämme niihin katsoa syvällisesti ilman tuomintaa. Erilaisia harjoitteita on paljon, mutta jos valitsisimme vain yhden, jolla elää elämää mahdollisimman sydämellisesti ja ymmärtäväisesti, voisi se olla ihmissuhteidemme näkeminen heijastuksina itsestämme ja muiden ihmisten näkeminen osana itseämme ja toisinpäin.