Lucifer-looshi

Lucifer-looshi on Azazelin Tähden loosheista ensimmäinen. Se on perustettu 14.10.2011 Helsingissä.

Looshin painottama aspekti on Valkea: väri, joka Polkujen Kirjan rakenteessa vertautuu Luciferiin eli Valontuojaan, jolla nimellä aamutähti Venus tunnetaan. Valkea painottaa Venus-planeetan tavoin työssään kauneutta, puhtautta, kirkkautta ja yhdistävyyttä. Lucifer-looshin ideana on “yhdistää totuuden ja rakkauden alaisuudessa” (–Azazelin Tähden perustuskirja) paitsi erilaisia esoterian muotoja, myös eksoteerista kulttuuria esoteeriseen, ja päin vastoin. Lucifer-looshi on kiinnostunut kulttuurista osana esoteerista, inhimillistä, universaalia henkistymisen ja sielukkuuden pyrkimystä, ja tämän kautta se toimii myös yhdistämällä kulttuurisia rakenteita okkulttiseen tutkimukseen.

Tässä työssään Lucifer-looshi on kosmopoliitti sen sijaan että se olisi sisäänpäinvetäytyvä, ja pyrkii järjestämään myös ulkopuolisille avoimia keskustelutilaisuuksia ja lukupiirejä. Tästä avoimuudestaan huolimatta looshin toiminta on aina ensisijaisesti Azazelin Tähden esoteeriseen käytäntöön painottunutta, ja siten sen etiikan alaisuudessa työskentelevää. Kulttuuriset ja yhteisölliset rakenteet ovat sen työssä mukana esoterian ehdoilla, ei päinvastoin.

Looshi kokoontuu kerran kuukaudessa Helsingin keskustan alueella. Kokoukset ovat viikonloppuisin, ja niihin tulee ilmoittautua etukäteen. Vierailijoita muista loosheista tai Azazelin Tähden ulkopuolelta otetaan mukaan harkinnanvaraisesti. Kysy vierailumahdollisuudesta ohjaajilta etukäteen.

Looshia ohjaa sor Astraya. Looshin omat kotisivut löytyvät osoitteesta www.luciferlooshi.fi

* * *

Looshin meditatiivinen symbolikuva, embleemi, on seuraavanlainen: Enkeli Lucifer kumartuu asettamaan kirkkaan kruununsa jumalten ja ihmisten maailmaa yhdistävälle sateenkaarisillalle, palvellakseen siten korkeinta totuutta ja syvintä merkitystä (“Jumalaa”) ihmiskunnan auttamisen kautta.

* * *

Jäsenyys: Looshiin haetaan sähköpostitse lähetetyllä hakemuksella (ks. yleinen ohjeistus jäsenhakemukseen sisällytettäviksi asioiksi). PDF-muoto on toivottava.

Jäsenillä ei ole velvollisuutta osallistua looshikokouksiin, joskin osallistuminen ainakin aika-ajoin on kannustettavaa, ja kokonaan passiiviset jäsenet voidaan erottaa looshista. Jäseniltä edellytetään täysi-ikäisyyttä ja Azazelin Tähden eettisen ja henkisen ideaalin hyväksymistä. Looshitilan ylläpitämiseksi looshille on asetettu 10 euron kuukausittainen jäsenmaksu. Mahdollinen avustussumma on jäsenen itsensä harkittavissa.