Jäsenyys

Jäsenyys Azazelin Tähdessä on mahdollista itsenäisesti toimivien looshien kautta. Jokainen looshi määrittää itse omat jäsenyytensä erityisehdot ja jäsenhakuprosessin vaiheet. Looshikohtaisten edellytysten lisäksi voidaan jäsenyydelle antaa seuraavat yleiset ehdot:

– Azazelin Tähden lähtökohtien allekirjoitus: (teosofiset ohjelmakohdat, seitsemän peruskohtaa)
– Poliittisen vaikuttamisen jättäminen veljeskuntatyön ulkopuolelle
– Väkivallattomuuden ideaali
– Täysi-ikäisyys

Pääsääntöisesti loosheihin liittyminen etenee postitse toimitetun jäsenhakemuksen kautta. Jäsenhakemus on vapaamuotoinen, mutta siihen tulee sisällyttää seuraavat seikat:

– Esittäytyminen sekä perustiedot, kuten nimi, syntymäaika ja -paikka sekä posti-, ja sähköpostiosoite.
– Miksi olen halukas liittymään Azazelin Tähden seuraan ja kyseiseen looshiin. Mahdollisesti esitys siitä, mitä kautta olen seuraan tutustunut, ja mihin sen julkaisuista (jos mihinkään) olen perehtynyt.
– Allekirjoitanko omalta osaltani seuran perustuskirjan, sen seitsemän peruslähtökohtaa (tai/etenkin ”Kolminaisen Avaimen” eli pyrkimyksen kohti rakkaudellista, rehellistä ja kokonaisvaltaisesti kehittävää toimintaa), sekä kolme teosofista perusperiaatetta.
– Olenko valmis jättämään mahdolliset poliittiset kantani seuran mielipiteenilmaisujen ja käytäntöjen ulkopuolelle.
– Vakaumuksellinen historia. Kuulunko, tai olenko kuulunut johonkin uskontokuntaan tai muihin yhteisöihin. Jos, niin selitys miksi.
– Päiväys, paikka, allekirjoitus ja nimenselvennys.

Toivottu pituus noin 2-3 sivua.