Julkaisut

 

Sivulla on listattuna tällä hetkellä saatavilla olevia jäsenten tai looshien omia julkaisuja. Teoksia on saatavilla esimerkiksi AIONI kirjakaupasta tai muista hyvin varustelluista kirjakaupoista.

Teokset on kirjoittanut Johannes Nefastos, ellei toisin mainita.

Argarizim: Luciferin lankeemus (40 €)

9789526844602ARGARIZIM tutkii myyttiä Luciferin lankeemuksesta okkulttisesta näkökulmasta. Mikä oli tämä lankeemus, ja kuinka se liittyy pahuuden ja kärsimyksen ongelmiin maailmassa? Miksi sukupuolisuus tuomittiin voimakkaasti niin uskontojen kuin okkultisminkin piirissä vielä lyhyt aika sitten? Mikä on magian suhde moraaliin, ja missä kulkee tuomittavan ja pyhitetyn magian raja?

Näitä perusteemoja käsitellessään Argarizim esittää näkemyksensä mm. ihmisen kuolemanjälkeiseen elämään, kehon energiakeskusten käyttöön, sekä erilaisten henkisten aatteiden yhdistämistyöhön käytännön elämässä. Matkatessaan temaattisesti Dante Alighierin helvettitilojen läpi kirja punoo yhteen kolme käsittelytapaa: juutalais-kristillisen symboliikan, teosofisen opin sekä Azazelin Tähden satanistisen filosofian.

Kuvituksen kirjaan on tehnyt taiteilija Veera Pitkänen. Kirja on kokonaan uudistettu laitos Ixaxaarin vuonna 2007 julkaisemasta ensipainoksesta.

184 sivua, toinen korjattu ja täydennetty painos. Värikuvitus. Sidottu.

Tilaa Johannes Nefastos: Argarizim – Luciferin lankeemus

Kirjasta saatavilla myös englanninkielinen käännös Argarizim: The Fall of Lucifer.

 

Fosforos (50 €)

Fosforos on kuusiosainen tutkielma satanismista ja okkultismin filosofiasta. Teoksessa esitellään kokonaisvaltainen filosofinen järjestelmä ja laajamittainen tutkielma arkkityyppisen Saatanan olemuksesta. Fosforos käsittelee oppeja absoluutista, emanaatiosta, hyvän ja pahan ongelmasta, tahdonvapaudesta ja luonnon perustavanlaatuisista voimista, okkulttisen kuvaston yöpuolesta sekä käytännön magiasta. Alun perin vuonna 2002 julkaistu grimoaari muodostaa johdatuksen sekä salatieteen peruslähtökohtiin yleisesti että Azazelin Tähden veljeskunnan filosofiaan, magiaan ja etiikkaan erityisesti.

371 sivua.

Tilaa Johannes Nefastos: Fosforos

 

Kaupunki vuorella – vuorisaarnan uusi tulkinta (30 €)

Kaupunki vuorella esittää uuden, esoteerisen tulkinnan vuorisaarnasta, Matteuksen evankeliumin luvuista 5–7. Kirjassa esitetyn näkökulman mukaan vuorisaarnassa on kyse käytännöllisen etiikan ohjeista, joihin jokaisen henkisyyttä pohtivan ihmisen – ei suinkaan yksinomaan kristityn – tulee luoda elävä, kyseenalaistamista pelkäämätön suhde. Kristinuskon useinkin elottomien ja rujojen opinkappaleiden takaa alkaa näin häämöttää niille vastakkainen elämän kokemisen tapa, joka velvoittaa kohtaamaan ihmisyyden itsessään ja muissa, myötätuntoisen rakkauden ja rehellisyyden perustalta.

Saatavilla myös myös äänikirjana.

183 sivua. Sidottu.

Tilaa Johannes Nefastos: Kaupunki vuorella

Tilaa Johannes Nefastos: Kaupunki vuorella äänikirja

 

Kirjoituksia magiasta I (35 €)

Kirjoituksia magiasta  on kokoelmateos okkultismin metafysiikasta ja rakenteista käytännöllisen magian taustalla. Se käsittelee esoteerista kosmogoniaa ja tuon kosmogonian soveltamista inhimilliseen käytäntöön okkulttisten vihkimysten jyrkällä, mutta aina avoimella tiellä. Olkoon lukija itse operatiivinen maagikko, magian filosofian tutkija tai vain maagisesta maailmakuvasta kiinnostunut, hän tulee löytämään näistä kirjoituksista tutkimustaan hyödyttäviä esityksiä aiheista, joihin tavan takaa on viitattu julkaistussa okkultismikirjallisuudessa, mutta joiden eksakti käsittely lähes aina on peitetty runouteen ja allegoriaan.

Teos pitää sisällään seuraavat kirjoitukset: AdeptiEmanaation jokahetkisyydestäMestarin ääni; FohatNaamion olennot – Demonien tajunnantiloista; ja Demonien kuutio. Tarkastetut tekstilaitokset sekä esipuheena johdatus magian kahteen perussymboliin, viisi- ja kuusisakaraisiin tähtiin.

172 sivua. Sidottu.

Tilaa Johannes Nefastos: Kirjoituksia magiasta I

 

Kirjoituksia magiasta II (45 €)

Kirjoituksia magiasta II jatkaa ensimmäisen osan tutkimuksia okkultismin käytännöstä ja metafysiikasta. Ensimmäistä osaa laajempi teos kokoaa yhteen eri tahoilla julkaistuja ja julkaisemattomia kirjoituksia, jotka kulkevat lyhyemmistä artikkeleista pitempiin tutkielmiin. Mukana on Lucifer-looshin blogissa aikanaan julkaistuja tekstejä uudelleentoimitettuina, Azazelin Tähden verkkosivuilla ensijulkaisunsa saaneita artikkeleja kuten Cartazon ja Okkultistin seksuaalisuus, ja ennen julkaisemattomat syvällemenevät teokset Mestarin vihkimykset ja Dzyanin kirjan maaginen kommentaari. Mestarin vihkimykset jatkaa Adeptin esittämien viiden ensimmäisen vihkimyksen esitystä viiden viimeisen vihkimyksen analyysiin, ja Dzyanin kirjan maaginen kommentaari tulkitsee Salaisen opinesittämät kosmogenesiksen symboliset runosäkeet maagisen luomistyön ohjeina. Kirjoituksia magiasta II on itsenäinen teos, eikä edellytä ensimmäisen osan tuntemusta.

335 sivua. Sidottu.

Tilaa Johannes Nefastos: Kirjoituksia magiasta II

 

Musta evankeliumi (30 €)
kirjoittanut Kenazis

Musta evankeliumi koostuu neljästä erillisestä kirjoituksesta, joiden yhteen kokoavana tekijänä on Azazelin Tähden filosofia, ja erityisesti siihen sisältyvä painotus, jota kutsutaan Mustaksi Poluksi.
Musta Polku on henkisen työn lähestymistapa, joka painottaa yksilöllisyyttä ja henkilökohtaista kokemusta, pyrkimystä totuudellisuuteen ja rohkeutta rajojen ylittämiseen. Siitä käytetään usein myös nimitystä vasemman käden tie.

Musta evankeliumi seuraa frater Kenaziksen esikoisteoksen Tyhjyys sydämessäni temaattisissa jäljissä satanistisen filosofian käsittelyyn. Teoksessa käsiteltäviä aiheita ovat muun muassa sanojen taikavoima, pahuuden ja kärsimyksen olemus ja merkitys henkisellä polulla, sekä okkulttinen itsetietoisuus ja Mustan Liekin käsite.

125 sivua. Sidottu.

Tilaa Kenazis: Musta evankeliumi

 

Saatana – maailman pelastaja (15 €)

150 kysymyksen ja vastauksen dialogimuotoon kirjoitettu katekismus okkulttisesta satanismista ja saatananpalvonnasta.

Liitteinä artikkelit: Paradoksin herra, Loistava Saatana, Miksi Saatana, Rakkaudesta, Satanismin apologia, kysymysten hakemisto sekä Magister Noster -rukous.

172 sivua. Nidottu.

Tilaa Johannes Nefastos: Saatanan seitsemät kasvot

 

 

Saatanan seitsemät kasvot (40 €)

Kuoleman ja luomisvoiman, valaistumisen ja maagisen kyvyn ydin, joka kristillisessä opissa kirotaan Saatanana, on esoteerissa perinteissä nähty Absoluutin ilmennykseksi; Mestarina, joka korkeammassa olemuksessaan pitää sisällään koko olemassaolon. Teoksessa Saatanan seitsemät kasvot havainnollistetaan Saatanan sisäistä ja verhottua merkitystä kulttuurin ja taiteiden, henkisten perinteiden ja inhimillisen kokemisen kautta. Tutkielmien näkökohtina ovat muun muassa roolit vihkijänä ja joogina, veijarina ja Jumalan ilmentymänä. Kirjassa esitetyt aspektit tuovat oivaltavasti esiin sen syvällisen viisauden, jonka pyhä Vastustaja meille heijastaa tiellämme kohti ihmisyyden ydintä.

136 sivua. Sidottu.

Tilaa Johannes Nefastos: Saatanan seitsemät kasvot

 

Unseen Fire III (20 €)

UNSEEN FIRE – an anthology of articles by members of the Star of Azazel – has reached its third number. The publication of the anthology was on this occasion overseen by lodge Phanes, one of the international lodges working under the philosophy of the Star of Azazel. The articles are of diverse nature each reflecting the respective emphasis of its writer. In this way, the publication gives a glimpse of various ways and tools to emphasise one’s focus within an occult society as the Work proceeds through its phases.

Articles included:

Integration Through Death & Dream, frater Nefastos Four Hells as a Psychological Model of Spiritual Ascension, frater Kenazis Emptiness Meditation, frater Kenazis Esotericism and the Critique of Religion, frater Wyrmfang The Example of the Witch of En-dor, sodalis obnoxion 110 pages with illustrations. Limited to 254 copies.

Tilaa Unseen Fire III

 

Loppuunmyydyt julkaisut

Apocrypha Lucifera (Viides Askel 2020)
Azazelin Avain (Viides Askel 2019)
Azazelin Tähti – Aatteesta ja veljeskunnasta (Viides Askel 2012)
Argarizim I: Vuorisaarna (sis. kirjoituksen ”Kristuksen ja Luciferin käskyt”) (2007)
Argarizim II: Luciferin lankeemus (Ixaxaar 2007)
Fohat, kirjoittanut Henry Nox (Viides Askel 2012)
Fosforos (viitenä vihkona julkaissut Ixaxaar, 2003)
Fosforos & muita kirjoituksia (Ixaxaar 2005)
Fosforos I: Polyharmonia (2007)
Fosforos II: Discordamelior (2007)
Fosforos III: Necrosophia (sis. kirjoituksen ”Kuoleman jälkeen”, 2008)
Fosforos IV: Pentagrammaton (2008)
Fosforos V: Cista Mystica (2008)
Fosforos VI: Legifer & Clavis Magicae (2008)
Fosforos: tutkielma Saatanan olemuksesta ja okkultismin filosofiasta kuudessa osassa (Viides Askel 2012)
Fosforos: Study on the Being & Essence of Satan and on the Occult Philosophy in Six Parts (Ixaxaar 2013, 2014)
Hiljaisuuden Ääni -kommentaari (sis. kirjoituksen ”Negatiivisten tunteiden merkitys henkisessä kehityksessä”, 2006)
Hiljaisuden Ääni -kommentaari (Viides Askel 2013)
Hylätty Kivi #1 (2006)
Hylätty Kivi #2 (2007)
Hylätty Kivi #3 (2008)
Hylätty Kivi #4 (2009)
Hylätty Kivi #5 (2010)
Hylätty Kivi #6 (2011)
Hylätty Kivi #7 (Viides Askel 2012)
Hänen työnsä tekemisestä maailmassa (2009)
Ihmisen ikäkaudet (Viides Askel 2012)
Kirjoituksia magiasta (Viides Askel 2014)
Kirjoituksia magiasta (2. painos, Viides Askel 2018)
Luciferin katekismus (Ixaxaar 2004)
Magna Mater (sis. kirjoituksen ”Kybelen vaunut”, 2009)
Polkujen kirja (Viides Askel 2012)
Saturnuksen Evankeliumi (sis. kirjoituksen ”Demonien kuutio”, 2010)
The Catechism of Lucifer (Ixaxaar 2013)
Tieteen uskonto (2003)
Tyhjyys sydämessäni, kirjoittanut fra Kenazis (Viides Askel 2018)
Vasemman Käden Tie (2008)
Unseen Fire I (2015)
Unseen Fire II (2017)