Kolme teosofista ohjelmakohtaa

Azazelin Tähti allekirjoittaa Teosofisen Seuran kolme alkuperäistä ohjelmakohtaa:

  1. Muodostaa ihmiskunnan yleisen veljeyden ydin huolimatta rodun, uskontunnustuksen, sukupuolen, yhteiskuntaluokan taikka ihonvärin eroavaisuudesta.
  2. Antaa virikkeitä vertailevan uskontotieteen, filosofian ja luonnontieteen tutkimukseen.
  3. Tutkia luonnon selvittämättömiä lakeja ja ihmisen piileviä voimia.

Sekä sen tunnuslauseen: ”Satyan nasti paro dharmah” – Ei ole korkeampaa uskontoa kuin totuus.