Azazelin Tähteen hakemisesta (Looshiuudistus)

Azazelin Tähden käytännöt.
Post Reply
User avatar
Nefastos
Frater
Posts: 4301
Joined: Mon May 24, 2010 10:05 am
Location: Helsinki

Azazelin Tähteen hakemisesta (Looshiuudistus)

Post by Nefastos »

Viime sunnuntaina uutisoimme veljeskunnan rakenneuudistuksesta:
Azazelin Tähti on luopunut keskushallinnosta lähtien vuosikokouksesta 7.7.2018. Tästä eteenpäin seura toimii autonomisten looshien yhteistyön kautta ilman muunlaista yhteistä hallintoelintä kuin Maljan aspektin kautta toimivaa, looshit yhteensitovaa informointia.

Niin uudet kuin vanhatkin jäsenet liittyvät näin ollen aina yhteen tai useampaan looshiin yleisen seurajäsenyyden sijaan. Lisätietoja kunkin looshin toiminnasta voi kysyä foorumilla tai sähköpostitse, yhteissähköpostin ja/tai looshin ohjaajalle osoitetun sähköpostin ([ohjaajan nimi]@azazel.fi) kautta. Loosheihin osoitetut jäsenhakemukset voi yhä lähettää Azazelin Tähden yhteiseen postilokeroon, josta ne ohjataan asianmukaisille loosheille.

Rakenneuudistusta koskeva Fra Nefastoksen vuosikokouspuhe on liitetty blogiteksteihin. Aiheesta herääviin kysymyksiin vastaamme mielellämme keskustelufoorumilla ja sähköpostitse.


Keskustelufoorumin tultua mainituksi uutisessa kerron lyhyesti, mitä tämä uudistus merkitsee Azazelin Tähteen hakeutumisen suhteen.

* * *

Kuten looshit-sivulta voi nähdä, seurassa toimii tällä hetkellä 10 looshia: yhdeksän Suomessa ja yksi ulkomailla. Aiemmin seuran toimiessa keskushallinnon alaisuudessa kukin jäsen sai liittyä kahteen looshiin: häntä maantieteellisesti lähimpään sekä yhteen vapaavalintaiseen. Looshiin liittyminen oli automaattisesti mahdollista, kun jäsenhakemus itse seuraan oli hyväksytty.

Nyttemmin jokainen looshi vastaa omasta hallinnostaan ja päättää siten myös yhä korostuneemmin omat painotuksensa & käytänteensä seuran sisällä, ja niin ollen myös käsittelee jäsenhakemukset haluamallaan tavalla. Azazelin Tähden yhteinen postilokero välittää kirjeitse saapuneet jäsenhakemukset edelleen loosheille. Ellei kuoreen tai hakemukseen ole merkitty mille looshille jäsenhakemus on suunnattu, se ohjataan pääsääntöisesti hakijaa lähimmän looshin käsiteltäväksi. Mikään ei kuitenkaan estä esimerkiksi helsinkiläistä hakemaan tamperelaiseen looshiin tai kuopiolaista kansainväliseen, jne.

Koska vain hyvin pieni osa looshien ohjelmasta ja fokuksista on selvillä tämän keskustelualueen lukijoille, kannattaa looshista kysellä lisää sen yhteyshenkilön (mainittu looshisivulla) kautta sähköpostitse. Looshin yhteyshenkilö on usein mutta ei aina myös ko. looshin ohjaaja. Jäsenhakemusten käsittelystä niiden saavuttua looshiin vastaavat yleensä looshin ohjaaja ja akolyytti (ohjaajan avustaja).

* * *

Kuten mainittua, uudistusta koskevat kysymykset ovat tervetulleita tähän ketjuun tai seuran sähköpostiin.
Faust: "Lo contempla. / Ei muove in tortuosa spire / e s'avvicina lento alla nostra volta. / Oh! se non erro, / orme di foco imprime al suol!"
User avatar
Fatuus
Frater
Posts: 707
Joined: Thu May 27, 2010 1:52 pm

Re: Azazelin Tähteen hakemisesta (Looshiuudistus)

Post by Fatuus »

Sivustolla on julkaistu jäsenhakuprosessesia käsittelevä artikkeli Muutamia kysymyksiä jäsenyydestä ja jäseneksi hakemista. Se voi auttaa jäsenyydestä kiinnostuneita hahmottamaan jäsenyyden merkitystä nykyisessä seurarakenteessa.
User avatar
Soror O
Soror
Posts: 352
Joined: Wed Sep 19, 2018 6:15 pm

Re: Azazelin Tähteen hakemisesta (Looshiuudistus)

Post by Soror O »

Artikkeli oli selventävä, kiitos siitä. Lähetin sinulle Fatuus jo sähköpostia asian tiimoilta, mutta pistän tätä ihmettelyäni tännekin, jos se jotain toista hyödyttäisi.

Nyttemmin kun ajatus AT:n jäseneksi hakemisesta on kypsynyt taas lisää, olen kehittänyt itselleni obsession siitä kysymyksestä mikä on se juuri oikea looshi minulle. Tiedän, että kysymys on itsessään huvittava, koska se ilmplikoi ikäänkuin olisi joku ehdottomasti toisia sopivampi looshi. Ja, että tuon looshin valinta jotenkin itsessään ohjaisi polkuani. Kun pikemmin on niin, että itse ohjaan polkuani ja määritän minkälaiseksi kokemus jäsenyydestäni looshissa kuin looshissa muodostuu sekä itselleni että muille. Lisäksi on huomioitava, että joskus jokin näennäisesti "epäsopivampi" vaihtoehto voi olla todellisuudessa kasvattavin.

Mutta tämän kaiken sanottuani, onko looshien sisällä paljonkin painotuseroja konkreettisen toiminnan suhteen? Tätä varmaan pitäisi kysyä kunkin looshin ohjaalta erikseen? Ymmärtääkseni Sieidi-looshissa on jonkinlainen luontopainotus.

Oma okkultismini on tällä hetkellä uskonnollis-psykologista introspektiota yhdistettynä karma-jooga -tyyppiseen palvelemisen ihanteeseen. Rituaalimagia ja tietynlainen vaikuttaminen eivät ole sellaisenaan tällä hetkellä kovinkaan ajankohtaisia.
If you want to reborn, let yourself die.
User avatar
Nefastos
Frater
Posts: 4301
Joined: Mon May 24, 2010 10:05 am
Location: Helsinki

Re: Azazelin Tähteen hakemisesta (Looshiuudistus)

Post by Nefastos »

Ave wrote: Mon Mar 02, 2020 11:19 amonko looshien sisällä paljonkin painotuseroja konkreettisen toiminnan suhteen?

Tarkoitatko konkreettisella toiminnalla aiheita vai tapaa jolla niitä käsitellään? Molempien suhteen mahdolliset painotuserot ovat huomattavat sekä looshien välillä että sisällä, joten kyllä, kannattanee olla yhteydessä kunkin kiinnostavan oloisen looshin yhteyshenkilöön. Liitin nyt foorumille mahdollisesti ulkopuolisiakin hyödyttävän Lucifer-looshin vuosiohjelman eli tapaamistemme aiheet.
Faust: "Lo contempla. / Ei muove in tortuosa spire / e s'avvicina lento alla nostra volta. / Oh! se non erro, / orme di foco imprime al suol!"
User avatar
Fatuus
Frater
Posts: 707
Joined: Thu May 27, 2010 1:52 pm

Re: Azazelin Tähteen hakemisesta (Looshiuudistus)

Post by Fatuus »

Ave wrote: Mon Mar 02, 2020 11:19 am Artikkeli oli selventävä, kiitos siitä. Lähetin sinulle Fatuus jo sähköpostia asian tiimoilta, mutta pistän tätä ihmettelyäni tännekin, jos se jotain toista hyödyttäisi.
Kiitos Ave! Vastaan tänään. Paljolti näitä asioita kannattaakin nyt julkisemmin läpikäydä, jotta tilanne kartoittuu selkeämmin ulkopuolisille.

Tietty muotoutumisen prosessi on edelleen käynnissä AT:n rakennemuutoksen jälkeen, jossa looshit hakevat omia toimintamallejaan itsenäisinä rakenteina. Sikäli myös ulkopuoliset pohdinnat aiheesta voivat auttaa joissain tapauksissa loosheja löytämään tai selkeämmin esiintuomaan omaa käytäntöään.

Tätä silmällä pitäen, näitä asioita voisi olla hyödyllistä pyöritellä vanhassa keskustelussa Mitä toivoisit "eksoteeriselta okkultismilta"?.
User avatar
Soror O
Soror
Posts: 352
Joined: Wed Sep 19, 2018 6:15 pm

Re: Azazelin Tähteen hakemisesta (Looshiuudistus)

Post by Soror O »

Nefastos wrote: Mon Mar 02, 2020 1:28 pm
Ave wrote: Mon Mar 02, 2020 11:19 amonko looshien sisällä paljonkin painotuseroja konkreettisen toiminnan suhteen?

Tarkoitatko konkreettisella toiminnalla aiheita vai tapaa jolla niitä käsitellään? Molempien suhteen mahdolliset painotuserot ovat huomattavat sekä looshien välillä että sisällä, joten kyllä, kannattanee olla yhteydessä kunkin kiinnostavan oloisen looshin yhteyshenkilöön. Liitin nyt foorumille mahdollisesti ulkopuolisiakin hyödyttävän Lucifer-looshin vuosiohjelman eli tapaamistemme aiheet.
Sekä - että, ilmeisesti tarkoitin (kysymys oli epäeksakti). Vastauksenne ovat olleet valaisevia, kiitos paljon niistä!
If you want to reborn, let yourself die.
Post Reply