Azazelin Tähteen hakemisesta (Looshiuudistus)

Azazelin Tähden käytännöt.
User avatar
Nefastos
Frater
Posts: 3551
Joined: Mon May 24, 2010 10:05 am
Location: Helsinki

Azazelin Tähteen hakemisesta (Looshiuudistus)

Postby Nefastos » Thu Aug 23, 2018 3:21 pm

Viime sunnuntaina uutisoimme veljeskunnan rakenneuudistuksesta:
Azazelin Tähti on luopunut keskushallinnosta lähtien vuosikokouksesta 7.7.2018. Tästä eteenpäin seura toimii autonomisten looshien yhteistyön kautta ilman muunlaista yhteistä hallintoelintä kuin Maljan aspektin kautta toimivaa, looshit yhteensitovaa informointia.

Niin uudet kuin vanhatkin jäsenet liittyvät näin ollen aina yhteen tai useampaan looshiin yleisen seurajäsenyyden sijaan. Lisätietoja kunkin looshin toiminnasta voi kysyä foorumilla tai sähköpostitse, yhteissähköpostin ja/tai looshin ohjaajalle osoitetun sähköpostin ([ohjaajan nimi]@azazel.fi) kautta. Loosheihin osoitetut jäsenhakemukset voi yhä lähettää Azazelin Tähden yhteiseen postilokeroon, josta ne ohjataan asianmukaisille loosheille.

Rakenneuudistusta koskeva Fra Nefastoksen vuosikokouspuhe on liitetty blogiteksteihin. Aiheesta herääviin kysymyksiin vastaamme mielellämme keskustelufoorumilla ja sähköpostitse.


Keskustelufoorumin tultua mainituksi uutisessa kerron lyhyesti, mitä tämä uudistus merkitsee Azazelin Tähteen hakeutumisen suhteen.

* * *

Kuten looshit-sivulta voi nähdä, seurassa toimii tällä hetkellä 10 looshia: yhdeksän Suomessa ja yksi ulkomailla. Aiemmin seuran toimiessa keskushallinnon alaisuudessa kukin jäsen sai liittyä kahteen looshiin: häntä maantieteellisesti lähimpään sekä yhteen vapaavalintaiseen. Looshiin liittyminen oli automaattisesti mahdollista, kun jäsenhakemus itse seuraan oli hyväksytty.

Nyttemmin jokainen looshi vastaa omasta hallinnostaan ja päättää siten myös yhä korostuneemmin omat painotuksensa & käytänteensä seuran sisällä, ja niin ollen myös käsittelee jäsenhakemukset haluamallaan tavalla. Azazelin Tähden yhteinen postilokero välittää kirjeitse saapuneet jäsenhakemukset edelleen loosheille. Ellei kuoreen tai hakemukseen ole merkitty mille looshille jäsenhakemus on suunnattu, se ohjataan pääsääntöisesti hakijaa lähimmän looshin käsiteltäväksi. Mikään ei kuitenkaan estä esimerkiksi helsinkiläistä hakemaan tamperelaiseen looshiin tai kuopiolaista kansainväliseen, jne.

Koska vain hyvin pieni osa looshien ohjelmasta ja fokuksista on selvillä tämän keskustelualueen lukijoille, kannattaa looshista kysellä lisää sen yhteyshenkilön (mainittu looshisivulla) kautta sähköpostitse. Looshin yhteyshenkilö on usein mutta ei aina myös ko. looshin ohjaaja. Jäsenhakemusten käsittelystä niiden saavuttua looshiin vastaavat yleensä looshin ohjaaja ja akolyytti (ohjaajan avustaja).

* * *

Kuten mainittua, uudistusta koskevat kysymykset ovat tervetulleita tähän ketjuun tai seuran sähköpostiin.
Faust: "Lo contempla. / Ei muove in tortuosa spire / e s'avvicina lento alla nostra volta. / Oh! se non erro, / orme di foco imprime al suol!"
User avatar
Fatuus
Frater
Posts: 714
Joined: Thu May 27, 2010 1:52 pm

Re: Azazelin Tähteen hakemisesta (Looshiuudistus)

Postby Fatuus » Tue Feb 18, 2020 5:15 pm

Sivustolla on julkaistu jäsenhakuprosessesia käsittelevä artikkeli Muutamia kysymyksiä jäsenyydestä ja jäseneksi hakemista. Se voi auttaa jäsenyydestä kiinnostuneita hahmottamaan jäsenyyden merkitystä nykyisessä seurarakenteessa.
Veni, lumen cordium,
dulce refrigerium.
O lux beatissima,
reple cordis intima.

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests