Azazelin Tähden veljeskunnan säännöt

Tähän sivuston osaan on koottu Azazelin Tähden seuran käytännöt. Sivusto korvaa aiemman Porttien kirja -julkaisun, joka on ollut saatavilla painettuna sekä pdf-muotoisena.

Sääntöjen ja ohjeiden kokoelma on tehty ennen kaikkea Azazelin Tähden jäsenten käyttöön, mutta se on tarkoituksella julkaistu kaikkien halukkaiden tarkasteltavaksi. Tällä tavoin aatteesta & veljeskunnasta kiinnostuneet voivat perehtyä seuran rakenteeseen sekä yleisestä mielenkiinnosta että mahdollista jäsenyyttä harkitessaan. Esitystapa on lähtökohtaisesti minimalistinen, sillä sääntöjen tarkoitus on toimia ennen kaikkea tarkistuspisteenä.

Lisätietoa saa aspekti- ja looshiohjaajilta sekä yleisissä kysymyksissä: mail(at)azazel.fi

Seuran lähtökohta ja perusperiaatteet

Ulkoinen ryhmä

Kaksi ryhmää
Jäseneksi pyrkiminen
Ulkojäsenyys
Ensimmäiset valinnat
Eksoteristit
Osallistumismahdollisuuksia
Veljeskunnan julkaisut
Solut
Eksoteeriseen aspektiin liittyminen

Muotoaspektien kuvaukset

Kiven aspekti
Käärmeen aspekti
Silmän aspekti
Maljan  aspekti
Planeettavastaavuudet ja aspektilyhenteet
Esimerkkejä aspektiharjoituksista

Looshit

Looshikeskukset
Looshin perustaminen
Jäsenyys loosheissa
Looshiohjaajan velvollisuudet
Looshitoiminnan käytäntöjä

Hermeettinen ryhmä

Hermetistit
Hermeettiseen aspektiin liittyminen
Jäsenyys useammassa aspektissa
Puheenjohtajuus
Estyneisyys valojen antamiseen tai pitämiseen
Viranhaltijoiden puuttuessa
Päätäntävallasta
Ohjaajakausista
Hermetistijäsenten velvollisuudet
Ohjaajien velvollisuudet
Akolyytit (ohjaajien avustajat)
Muihin virkatehtäviin liittyvät velvollisuudet
Ulkoisen ryhmän jäsenet viranhaltijoina
Virkoihin liittyvät loma-ajat

Yleisiä sääntöjä ja ohjeita

Yhteydenpito
Vastuullisuudesta
Yhteiskunnallinen statuksemme
Raha-asioiden hoidosta
Seuran kirjasto
Vuosijulkaisu
Vuosikokoukset
Kahdeksan juhlapäivää
Maagisten ja uskonnollisten kaavojen käyttö
Psyykkisistä kyvyistä
Seurasta erottaminen ja eroaminen
”Elävä puu”

Aatteista

Tasa-arvon toteuttaminen seurassa
Suhteemme teologiaan
Suhteemme teosofiaan
Suhteemme satanismiin
Suhteemme politiikkaan