Jäsenyys

Jäsenhakemus on vapaamuotoinen, mutta siihen tulee sisällyttää seuraavat seikat:

– Esittäytyminen sekä perustiedot, kuten nimi, syntymäaika ja -paikka sekä posti-, ja sähköpostiosoite.
– Miksi olen halukas liittymään Azazelin Tähden seuraan. Mahdollisesti esitys siitä, mitä kautta olen seuraan tutustunut, ja mihin sen julkaisuista (jos mihinkään) olen perehtynyt.
– Allekirjoitanko omalta osaltani seuran perustuskirjan, sen seitsemän peruslähtökohtaa (tai/etenkin ”Kolminaisen Avaimen” eli pyrkimyksen kohti rakkaudellista, rehellistä ja kokonaisvaltaisesti kehittävää toimintaa), sekä kolme teosofista perusperiaatetta.
– Olenko valmis jättämään mahdolliset poliittiset kantani seuran mielipiteenilmaisujen ja käytäntöjen ulkopuolelle.
– Kuulunko johonkin uskontokuntaan tai muihin yhteisöihin. Jos, niin selitys miksi.
– Päiväys, paikka, allekirjoitus ja nimenselvennys.

Toivottu pituus noin 2-3 sivua. Vanha jäsenhakemuslomake voi toimia inspiraationa omaa vapaamuotoista hakemusta kirjoittaessa.

Huomio: jäsenhakemusten käsittelyaika

Allekirjoituksellani hyväksyn, että antamani tiedot kerätään ja arkistoidaan rekisteriselosteessa kuvatulla tavalla.

Hakemuksen voi lähettää osoitteeseen:

Azazelin Tähti
PL 209
30101 Tampere