Tartaros-looshi

Painotus: Punainen 
Perustettu: 1.10.2022
Yhteyshenkilö: Ratnaraj
Sijainti: Hämeenlinna, Suomi
 
Satunnaisesti aktiivinen looshi, jossa toiminta on etupäässä keskustelua jostakin okkulttisesta aiheesta kokousten muodossa. Toisinaan voidaan järjestää myös luontopainotteisia rituaaleja. 
 
Looshin työ keskittyy tiedon lisäämiseen ja korkeamman tietoisuuden kehittämiseen vapaamuotoisemman keskustelun tai luentojen ja niistä seuraavien pohdintojen avulla. Looshin metafyysisenä punaisena lankana toimii tietynlainen mystiikka, näkymättömän havaitseminen fyysisessä maailmassa. 
 
Looshin liittymiseen edellytetään vähintään vuoden mittaista jäsenyyttä jossakin muussa Azazelin Tähden looshissa. Looshi voi myös harkintansa mukaan kutsua jäsenekseen ilman edellä mainittua vaatimusta. Näissä tapauksissa mahdollisen tulevan jäsenen tulee hyväksyä Azazelin Tähden seitsemän perusperiaatetta sekä  teosofian kolme ohjelmakohtaa.