Käärmeen aspekti

Käärmeen aspekti keskittyy uskonnolliseen ja taiteelliseen työhön. Nämä kaksi puolta yhdistämällä veljeskunta pyrkii antamaan taiteelliseen työhön henkisen arvopohjan, ja uskonnolliseen työhön sen edellyttämän yksilöllisen luovuuden mahdollisuuden.

Vastaavuudet: Kâma (tunteet, emootiot, intohimot). Käärme kiertyneenä kerälle; käärme kiemuroivana; käärme ojentuneena suoraksi.

Yhteys punaiseen aspektiin: Käärmeen aspekti on muodollinen punainen aspekti. Punaisen sinetissä tasapienainen risti rajautuu neljään kuunsirppiin, jotka ovat neljän taipuneen käärmeen hahmot. Nämä käärmeet ilmaisevat ristin dynamiikkaa, muutoskykyä, sillä inertian vastakohtana on aina sen liikkeeseenpaneva tunne-energia.

Erityiset haasteet: Ihminen kaipaa luonnostaan ympärilleen kauneutta, mutta vielä enemmän sitä, että ulkoinen maailma vastaa hänen sisäistä maailmaansa. Käärmeen aspektissa on erityisen tärkeä välttää sen myrkkyä, kaikkeen luomiseen liittyvää potentiaalia pahaan vaikutukseen. Tämä myrkky voi alkaa vaikuttaa joko itsekkään tai hillittömän toiminnan kautta. Nämä molemmat vaarat, jotka voidaan palauttaa liikaan egokeskisyyteen ja liikaan egopakoisuuteen, on kyettävä prosessissa voittamaan. Huomattavaa on, että ne toimivat useinkin salavihkaa yhdessä, väärän intention mahdollistamina toisiinsa tukeutuen.