Helmikuun artikkeli: Prāna & Vāyu

Helmikuun artikkelissa Prāna & Vāyu jatkuu A. Avalonin tuotantoa kääntävään artikkelisarja. Tällä kertaa paneudutaan The Serpent Power teoksen kolmannen luvun avulla Prāṇan käsitteeseen, sen toimintoihin ja suhteisiin muihin prinsiippeihin hindulaisen tantran perspektiivistä sekä vertailemalla sitä mm. sāṁkhya ja vedānta filosofioiden näkemyksiin.