Hermes-looshi

Painotus: Silmä
Perustettu: 24.10.2018
Yhteyshenkilö: Aquila
Sijainti: Kansainvälinen

Hermes looshi tutkii länsimaista filosofiaa, eri esoteerisia perinteitä sekä esoterian suhdetta filosofiaan, tieteeseen ja taiteeseen. Erityisesti tavoitteena on luoda siltaa valtavirtaisen filosofian ja esoterian välille toisaalta tutkimalla filosofisten teorioiden piiloon jääneitä esoteerisia pohjavireitä ja toisaalta tarjoamalla filosofis-psykologisia itsekritiikin välineitä omistautuneelle esoteristille. Looshin toiminta tapahtuu usein internetin välityksellä mutta myös paikallisia tapahtumia järjestetään esimerkiksi lukupiirien tai luentojen muodossa. Looshi toimii sekä suomeksi että englanniksi, tarvittaessa ja mahdollisuuksien rajoissa myös muilla kielillä.

Azazelin tähden perusoletusten ymmärtämisen ja hyväksymisen lisäksi looshi edellyttää hakijalta täysi-ikäisyyttä sekä filosofista tulokulmaa esoteriaan yllä ilmikäyvässä merkityksessä. Muodollista asiantuntemusta ei edellytetä, vaan olennaista on halukkuus samanaikaisesti kriittiseen mutta avoimeen pohdiskeluun. Jäseneksi haetaan lähettämällä vapaamuotoinen hakemus Azazelin tähden yleiseen postiin. Toisen virallisen looshin jäsenelle riittää lähestyä looshin ohjaajaa sähköpostitse tai muuten ja keskustella jäsenyydestä.