"Fysiikkaviikari": Pauli Pylkkö skientismiä ruoskimassa

Keskustelu muusta kuin Azazelin Tähden omasta kirjallisuudesta.
Post Reply
User avatar
Nefastos
Frater
Posts: 4289
Joined: Mon May 24, 2010 10:05 am
Location: Helsinki

"Fysiikkaviikari": Pauli Pylkkö skientismiä ruoskimassa

Post by Nefastos »

Ystäväni lähetti minulle tänään kiehtovan kirjoituksen. Kyseessä on Pauli Pylkön hiljattain julkaistu teksti "Fysiikkaviikari filosofian ihmemaassa - Eli olisiko tiedeuskovaisuutta hoidettava lääkkeillä ja kirurgialla?", jossa hän kritisoi tiedeuskon retoriikkaa sen huomattavan popularisoijan Kari Enqvistin kirjoitusten kautta.

70-sivuinen PDF-teksti löytyy seuraavan linkin alta:

http://www.uunikustannus.fi/fysiikkaviikari.pdf

Mikä minua kirjoituksessa erityisesti kiehtoo on sen hyvin samanlainen retoriikka Tieteen Uskonnon kanssa - huolitellummassa muodossa & pitemmän kaavan mukaan, mutta ei yhtään vähemmän sapekkaalla tyytymättömyydellä siihen voittajan historiankirjoitukseen, jolla nykytieteen populistinen suunta samanaikaisesti sekä vetoaa voimakkaasti mutu-tuntumiin että samalla ankarasti tuomitsee kaiken oletetusti irrationaalisen.

Pylkön taustoista sen verran, että hän pitää huolestuttavana Euroopan aineellista ja henkistä hegemoniapyrkimystä, joka on vaaraksi sekä ihmiselle että luonnolle. Pylkkö on sanonut, että toivo lepää Euroopan ulkopuoleisissa aatevirtauksissa sekä niissä, jotka ovat vuosisatoja virranneet Euroopan "varjoissa" kuten gnostilaisuus. Pylkön mukaan toivottava ajattelun ja elämisen tapa on jotain, joka ei lähtökohtaisestikaan ole sovitettavissa yhteen Eurooppalaisen tieteellis-teologisen ajattelun kanssa ja on siksi tuomittu vääräoppiseksi.


Päätellen siitä kuinka paljon tällä foorumilla on ollut puolesta & vastaan ajatuksia tästä oletetusta tai todellisesta skientismin ongelmasta, ajattelin jakaa kyseisen linkin mahdollisesti mielenkiintoisena & keskustelua herättävänä. Enqvist-parkaa käy kyllä tuon 70-sivuisen höykytyksen jälkeen jo sääliksi.
Faust: "Lo contempla. / Ei muove in tortuosa spire / e s'avvicina lento alla nostra volta. / Oh! se non erro, / orme di foco imprime al suol!"
Wyrmfang
Frater
Posts: 1222
Joined: Tue May 25, 2010 10:22 pm
Location: Espoo

Re: "Fysiikkaviikari": Pauli Pylkkö skientismiä ruoskimassa

Post by Wyrmfang »

Pylkkö on tosiaan mielenkiintoinen ajattelija, mutta voisi olla rakentavampikin. Mielestäni Pylkön kirjoittelussa on samaa vikaa kuin monilla "traditionalisteilla": hyviä ja kaivattuja ajatuksia on paljon, mutta ne käännetään kohtuuttoman yleistämisen ja raivomisen kautta jatkamaan samaa dualistista heiluriliiketta, jota juuri oltiin kritisoimassa.

Esimerkiksi kirjoituksessaan Miksi ettiikka on pahasta Pylkkö havaitsee (mielestäni oikein) yhteyden länsimaisen etiikan tiettyjen perinteiden ja luonnon elottomana objektina ymmärtävän teknisen ajattelun välillä. Tästä Pylkkö kuitenkin tuntuu tekevän suoraan yleistyksen, jonka mukaan koko länsimainen etiikka on pelkästään tekniikka-tiede ajattelun käsikassara.

Tässä kyseessä olevaa kirjoitusta en ole vielä ehtinyt lukea. Mikäli se rajoittuu tosiaan Enqvistiin, niin runtua sopii kyllä tosiaan antaa. Toisaalta, ihmistieteiden piirissä on alusta asti ollut täysin selvää Enqvistin ja kaltaistensa kirjoittajien virheellinen taipumus esittää omia (filosofisesti varsin köppäisiä) näkemyksiään tieteen tuloksina. Siksi kritiikki pitäisi suunnata sinne, missä Enqvist on jonkinlainen auktoriteetti, eli filosofisesti kouluttamattomille luonnontiedeintoilijoille. En usko, että Pylkön tekstit onnistuvat tässä tehtävässä useastakaan syystä kovin hyvin.

Pylkön kiistattomin ansio on mielestäni Schellingin "Ihmisen vapaudesta" suomentaminen. Siihen liitetty kommentaarikin on oivallinen, kun ottaa tuolla mainitsemallani varauksella sen.
Wyrmfang
Frater
Posts: 1222
Joined: Tue May 25, 2010 10:22 pm
Location: Espoo

Re: "Fysiikkaviikari": Pauli Pylkkö skientismiä ruoskimassa

Post by Wyrmfang »

Teksti on ihan lukemisen arvoinen, tiivistetympi voisi hyvin kyllä olla.

Muutama ylilyönti, jossa Pylkkö on lähellä syyllistyä samaan mistä Enqvistiä kritisoi: tarkoitus tuntuisi olevan kritisoida huomattavasti laajempaakin kokonaisuutta, josta Enqvist valitaan helpoksi edustajaksi, jota lyttäämällä oletettavasti voitaisiin lytätä asiaa itsessään.

Mukava huomata, että Pylkkö on aktiivisesti mukana kuvioissa, vaikka ei ole aikoihin käsittääkseni akateemisessa maailmassa vaikuttanutkaan. Liekö tietoinen AT:sta tai jopa seuraa foorumia?
Nomad
Posts: 46
Joined: Thu Feb 16, 2012 5:16 am
Location: Helsinki

Re: "Fysiikkaviikari": Pauli Pylkkö skientismiä ruoskimassa

Post by Nomad »

Koitin lukea tuota fysiikkaviikaria pari päivää sitten aika väsyneessä ja ehkä vähän ärtyneessäkin mielentilassa, ja pakko sanoa että ensimmäisen luvun jälkeen hengästyin jo aika tavalla kirjoittajan jatkuvaan henkilökohtaisuuksiin menevään argumentointiin, ja jollakin tapaa myös vaivaannuin joihinkin selkeisiin asiavirheisiin. Ylimielisyys ja epätäsmällisyys ei ole mikään edustavin mahdollinen parivaljakko. Selväähän on tietysti sekin, että tekstin tyyli on valittu omanlaisekseen aivan tietoisesti, ja ehkä tähän täytyykin palata joskus myöhemmin kepeämmällä asenteella.

En yhtään tiedä mille kohderyhmälle tämä teksti on kirjoitettu ja missä tarkoituksessa; sikäli voi kritiikkinikin olla epäosuvaa. Pidän kuitenkin jokseenkin selvänä, ettei tällainen (ainakaan aivan tekstin alkupuoliskolla vallitseva) kirjoittelu ole omiaan "käännyttämään tiedeuskovaisia" tai lisäämään sellaista yhteisymmärrystä tieteellisten ja uskonnollisten yhteisöjen välillä, jota toivoisi näkevän.

Yksi aivan suosikkikohdistani oli ehkä tämä: "Fyysikot ja luonnontieteilijät ovat sen sijaan erittäin raskaassa vastuussa luonnonympäristön tuhosta ja myrkyttymisestä, massiivisesta lajikadosta, väistyvien pienten kulttuurien hävittämisestä, länsimaalaisen tekniikka-tiede-markkina-kulttuurin maailmanlaajuisesta leviämisestä ja elämänlaadun romahdusmaisesta heikkenemisestä."

Touché.. 8-)
User avatar
Nefastos
Frater
Posts: 4289
Joined: Mon May 24, 2010 10:05 am
Location: Helsinki

Re: "Fysiikkaviikari": Pauli Pylkkö skientismiä ruoskimassa

Post by Nefastos »

Nomad wrote:En yhtään tiedä mille kohderyhmälle tämä teksti on kirjoitettu ja missä tarkoituksessa
Wyrmfang wrote:Mielestäni Pylkön kirjoittelussa on samaa vikaa kuin monilla "traditionalisteilla": hyviä ja kaivattuja ajatuksia on paljon, mutta ne käännetään kohtuuttoman yleistämisen ja raivomisen kautta jatkamaan samaa dualistista heiluriliiketta, jota juuri oltiin kritisoimassa.


Tässä minäkin näen ongelman. Kun ihmisellä on kirkas visio, terävä äly & vitaalinen tahtoprinsiippi, mennään kritiikissä helposti niin pitkälle, että siitä kiinnostuvat aidosti enää vain ne, jotka jo muutenkin ovat samaa mieltä. Niinpä ärtymys kertautuu omassa aatteellisessa piirissä, mutta ei enää juuri kiinnosta asioihin neutraalimmin suhtautuvia tahoja. Korkeintaan kritiikin kohteet kiinnittävät asiaan (ymmärrettävän negatiivista) huomiota, ja kärjistyneet mielipiteet kärjistyvät entisestään molemmilla puolilla. Anger leads to hate, &c.
Faust: "Lo contempla. / Ei muove in tortuosa spire / e s'avvicina lento alla nostra volta. / Oh! se non erro, / orme di foco imprime al suol!"
Wyrmfang
Frater
Posts: 1222
Joined: Tue May 25, 2010 10:22 pm
Location: Espoo

Re: "Fysiikkaviikari": Pauli Pylkkö skientismiä ruoskimassa

Post by Wyrmfang »

Joo, ei ole uskonnon ja tieteen (tai siis tieteellisen maailmankuvan) synteesi ihan oven takana, jos koskaan mahdollinen. Näiden kahden välillä kun ei ole mitään ehdottoman neutraalia pintaa, josta asiaa voitaisiin tarkastella, aina ollaan toisen näkökulmasta liikaa toisessa suunnassa. Lyhyesti ja äärimmäisen yksinkertaistavasti asetettuna: valveutunut sekulaari ihminen ei koskaan pyri todistamaan, että uskontoa ei tarvita. Hän jättää sen yksinkertaisesti syrjään (tai ainakin kokee tekevänsä niin) ei-luultavana maailmankuvana. Miltä pohjalta tätä luultavuutta voidaan arvioida? Ei tietenkään miltään täysin neutraalilta pohjalta. Tämän uskonnollinen ihminen katsoo tarkoittavan sitä, että tarvitaan väistämättä uskoa, joka voi sitten olla avoimempaa tai sulkeutuneempaa. Järki-ihmisen usko on sulkeutuneempaa koska hän ylipäätään pyrkii asettamaan itsensä ulkopuoliseksi tarkkailijaksi, jolloin hän sulkee ovet "välittömältä tiedolta", joka ei ole julkista ja täytyy vain kokea. Tietty ongelma vaan on sitten siinä, että moni perususkovainenkin mielestään "tietää että Jumala on olemassa". Ja tulkita tätä Jumalaa joksikin muuksi kuin siksi persoonalliseksi isähahmoksi, minä uskovainen sen kokee, on jo täysin eri maailmankuvan asettamista toisen ihmisen sanoihin.

Olen viime aikoina paljon pohtinut Nietzschen ajatusta siitä, että mitään pyyteetöntä totuutta ei olekaan. Tämä ei ole ristiriitainen ajatus, vaikka jonkun palikka-analyysin perusteella voi siltä vaikuttaakin. Ja tässäkin tarkastelussa en ole neutraali tarkastelija (vaikka siihen sitkeästi pyrinkin, vaikka sitten vain esteettisen arvon takia, jos muuta ei ole), vaan uskonnollisen ihmisen näkökulmasta liian järkeistävä, ja päin vastoin.
Nomad wrote: Yksi aivan suosikkikohdistani oli ehkä tämä: "Fyysikot ja luonnontieteilijät ovat sen sijaan erittäin raskaassa vastuussa luonnonympäristön tuhosta ja myrkyttymisestä, massiivisesta lajikadosta, väistyvien pienten kulttuurien hävittämisestä, länsimaalaisen tekniikka-tiede-markkina-kulttuurin maailmanlaajuisesta leviämisestä ja elämänlaadun romahdusmaisesta heikkenemisestä."
Jos Pylkön tarkoitus oli todella tässä sanoa, että fyysikot henkilöinä ovat jotenkin erityisen vastuussa ko. asioista (jotka tietysti sitäpaitsi ovat kaikki enemmän tai vähemmän kiistanalaisia), niin huhhuh tosiaan... Luulisin kuitenkin, että Pylkkö halusi vain ottaa luonnontieteen symboliseksi syntipukiksi koska se tutkii luontoa elottomana ja mekaanisena, kun luonto Pylkön (ja okkultismin) mukaan on tarkoituksellinen ja tahtova.

Suosittelen kyllä lukemaan tekstin. Pylkkö on kuitenkin niitä todella harvoja, jotka ovat oikeasti perehtyneet jossain määrin pitkälle todella vastakkaisiin näkemyksiin. On äärimmäisen harvinaista, että okkultisti tutkii kunnolla modernia tiedettä ja filosofiaa (Pylkkö ei esim. sentään syyllisty siihen reduktionismin ja supervenienssin eron yhdentekevänä näkemiseen, mikä on varsin tyypillistä). Vastaavasti löytyy fysikalisteja, jotka eivät vaivaudu ottamaan kunnolla selvää edes logiikasta, matematiikasta ja (ainakaan Frege-Russel koulukunnan) analyyttisestä filosofiasta. Saati että hyppäisivät oman alueensa ulkopuolella lukemalla Heideggeria ja Schellingiä, saati sitten elämällä okkultismia. Tai no, Pylkkökään ei käsittääkseni ole mikään tunnustuksellinen okkultisti, vaan on ainakin jossain kirjoituksissaan tehnyt muotoiluja, joiden mukaan okkultistiset näkemykset ovat pitkälti harhaa, mutta ainoa ase modernia luontokuvaa vastaa.

Edit: Ei ehkä tuo mitään hyötyä mihinkään, mutta Pylkön sävyn (ja paikoin aika oivaltavankin vittuilun) voi nähdä hyvin oikeutettuna kun lukee, mitä Enqvist vastaavasti kirjoittaa uskonnosta ja jopa filosofiasta.
Sothoth
Frater
Posts: 325
Joined: Fri May 28, 2010 1:18 pm

Re: "Fysiikkaviikari": Pauli Pylkkö skientismiä ruoskimassa

Post by Sothoth »

Pylkön kirjoituksessa tosiaan on positiivista se, että vastapuolen näkemyksiin on ihan oikeasti perehdytty; on meinaan itse asiassa yllättävän harvinaista, että erilaisia aatesuuntia edustavat vaivaantuvat perehtymään kunnolla toistensa näkemyksiin. Hatunnoston arvoinen suoritus siis. Tuo suoranainen ad hominem -herjaaminen menee vaan kyllä vähän överiksi, vaikka Pylkkö lieneekin oikeassa siinä, että Enqvistin uskontohatetus kertoo myös Enqvistin itsensä kätketystä kiinnostuksesta uskontoon.
Post Reply