Kuolemakysely

Veljille esitetyt kysymykset.
Lux

Kuolemakysely

Post by Lux »

Tämä juuri bongaamani Helsingin Sanomien teettämä kuolemakysely sopinee hyvin tänne meidänkin sivustolle. Kysymykset ovat mielestäni ihan mielenkiintoisia osoittamaan yksilön suhtautumista kuoleman mysteeriin.

1) Kuoleeko ihminen kuolemassaan täydellisesti?
2) Onko ihmisellä yksilönä elämää kuolemansa jälkeen?
3) Onko ihmisellä myös henki ja/tai sielu?
4) Liittyykö kuolemaan jokin henkinen tai hengellinen mysteeri?
5) Onko Raamatun kertomusten mukainen Jeesuksen ylösnousemus totta?
6) Ovatko taivas ja helvetti olemassa tässä ajassa?
7) Ovatko taivas ja helvetti olemassa kuoleman jälkeen?
8) Joutuuko ihminen kuoleman jälkeen tuomiolle elämästään?
9) Onko ihmisen kuoleman hetki ennalta määrätty?
10) Onko kuolemanjälkeinen jälleensyntyminen mahdollista?
11) Onko ruumiin ylösnousemus mahdollista?
12) Onko olemassa aikaa kuoleman ja ylösnousemuksen välissä?

Artikkeli aiheesta:

http://www.hs.fi/kotimaa/artikkeli/Jees ... 5265588718

Alkuperäisen, yli 1000:n jäsenen uskonnollisille yhteisöille teetetyn kyselyn tuloksia voi lukea seuraavasta osoitteesta:

http://www2.hs.fi/extrat/hsfi/kotimaa/k ... aukset.xls

En laita vielä omia varsinaisia vastauksiani tähän yhteyteen, mutta sen verran voisin sanoa, että itse kyselyn vastauksien pohjalta omat vastaukseni olisivat ei-yllättäen lähimpänä buddhalaisia näkemyksiä. Myös helluntailaisista ja ortodoksisista näkemyksistä löytyi joitakin samankaltaisuuksia, mutta kyllä tässä voi virallisten ja eksoteeristen uskontojen vastausten valossa nimetä itsensä hyvin turvallisesti täysin kerettiläiseksi terroristiksi. Esoteristin, gnostikon ja maagikon vastaukset saattaisivat olla myös monen silmissä aika tympeitä, kun itsekasvatuksen keskiössä ei ole (teististen) uskontojen tapaan 'usko' vaan tieto, eikä 'luojan' ja 'ihmisen' välisen eron korostaminen vaan sen ylittäminen - ja kirjoitusten tulkintakin on aika lailla erilaista kuin uskonnollisilla ihmisillä. Olisi ollut mielenkiintoista lukea myös esim. Asatru-pakanoiden jne. vastauksia, mutta heidän (ja muiden pakanallisten liikkeiden) toiminta taitaa Suomessa olla vielä sen verran organisoimatonta ja pienimuotoista, että 1000:n jäsenen lukumäärä ei vielä ylity.
obnoxion
Sodalis
Posts: 2168
Joined: Tue May 25, 2010 7:59 pm

Re: Kuolemakysely

Post by obnoxion »

1) Ei.
2) Voi olla.
3) Molemmat kuuluvat ihmisen kokoonpanoon.
4) Voi liittyä.
5) Ainakin tämä ylösnousemus on tulkittu ja korostettu väärin. Olen samaa mieltä buddhalaisen edustajan kanssa siitä, että kristinusko on näkyjen uskonto.
6) Siinä määrin kuin olotilat ovat olemassa.
7) Siinä määrin kuin olotilat ovat.
8) Tekojen seuraukset eivät raukea kuolemaan.
9) Voi olla.
10) Voidaan sanoa että on, mutta vaatisi tarkempaa selvitystä.
11) Voidaan sanoa että on, mutta vaatisi tarkempaa selvitystä.
12) En tiedä.
One day of Brahma has 14 Indras; his life has 54 000 Indras. One day of Vishnu is the lifetime of Brahma. The lifetime of Vishnu is one day of Shiva.
Lux

Re: Kuolemakysely

Post by Lux »

Haluan osoittaa omasta puolestani tällaisten yleistävien kysymysten hankaluuden esoterismin näkökulmasta. "Gurdjieffimaisesti" käsiteltynä lähes jokaisen kysymyksen kohdalla vastaus riippuu täysin mistä ja minkä kehitystason omaavasta ihmisestä puhutaan. Jokainen okkultisti lienee hyväksyy näkemyksen siitä, että "ihminen" geneerisenä käsitteenä on puhdas abstraktio, millä ei ole sellaisenaan mitään merkitystä. Aika monesta kohtaa voisi myös spekuloida enemmän ja vähemmän, jolloin Buddha näyttäisi todennäköisesti kukkaa, mutta vastaan kuitenkin oheisissa kohdissa mahdollisimman lyhyesti omasta puolestani.


1) Kuoleeko ihminen kuolemassaan täydellisesti?


Riippuu ihmisestä. Perimmäinen tajunta on kuolematon, ruumis on kuolevainen ja persoonallisuuskin useimmiten. Poikkeuksia on.

2) Onko ihmisellä yksilönä elämää kuolemansa jälkeen?

Voi olla. Riippuu ihmisestä.

3) Onko ihmisellä myös henki ja/tai sielu?

Ihmisellä on ja voi olla useita "sieluja". Kaikki näistä eivät ole kuolemattomia. Henki on läsnä kaikessa joko tietoisesti tai tiedostamattomana, aktiivisena tai latenttina.

4) Liittyykö kuolemaan jokin henkinen tai hengellinen mysteeri?

Kyllä ja ei. Kuolema on mysteeri, jonka verhot ovat äärimmäisen pitkäjänteisellä ja vaivalloisella työllä raotettavissa.

5) Onko Raamatun kertomusten mukainen Jeesuksen ylösnousemus totta?

En tiedä. Voi olla. En tietääkseni tai muistaakseni ollut siellä.

6) Ovatko taivas ja helvetti olemassa tässä ajassa?

Taivas ja helvetti ovat tietoisuudentiloja. Ajassa elävä olento kokee ne ajallisina tiloina, mutta eri olemassaolon tasot eivät sellaisenaan ole lineaarisia tai aikaansidottuja.

7) Ovatko taivas ja helvetti olemassa kuoleman jälkeen?

Ovat ja eivät. Riippuu ihmisestä. Mieli tai tajunta voi liittyä ja liittyy useimmmiten kumpaankin riippuen sitoumuksistaan ja samaistumisen asteestaan.

8) Joutuuko ihminen kuoleman jälkeen tuomiolle elämästään?

Kuolema on "tuomiopäivä". Kuoleman jälkeiset olotilat ovat suoraa seurausta teoistamme, ajatuksistamme ja kehitystasostamme. Myös kuoleman hetken asennoitumisella ja olotilalla on vähintään väliaikainen merkitys.

9) Onko ihmisen kuoleman hetki ennalta määrätty?

En tiedä. Voi olla. Tietty vapauden marginaali vaikuttaisi olevan olemassa ainakin näennäisesti, mutta tämä voi olla myös osa pre-determinaatiota.

10) Onko kuolemanjälkeinen jälleensyntyminen mahdollista?

Voi olla. Tajunta voi syntyä ja syntyy useisiin eri olemassaolon tiloihin.

11) Onko ruumiin ylösnousemus mahdollista?

On. Ymmärrän tällä tarkoitettavan alkemiallista "hengen aineellistamista ja aineen hengellistämistä", mikä liittyy fyysisen ruumiin eetterisen kaksoispuolen ("ylösnousemusruumis", "kirjokannel") täydellistymiseen ja on vihkimyksen kautta saavutettavissa.

12) Onko olemassa aikaa kuoleman ja ylösnousemuksen välissä?

Riippuu ihmisestä, kuolintavasta ja/tai ruumiin säilyvyydestä.
User avatar
Nefastos
Frater
Posts: 4289
Joined: Mon May 24, 2010 10:05 am
Location: Helsinki

Re: Kuolemakysely

Post by Nefastos »

Vastaanpa viimeinkin tähän kiinnostavaan kyselyyn, kun käytettävissä on sopivasti hetki ylimääräistä aikaa. Henkilökohtaiset näkemykseni:
1) Kuoleeko ihminen kuolemassaan täydellisesti?


Ei.

2) Onko ihmisellä yksilönä elämää kuolemansa jälkeen?


On, enemmän tai vähemmän. Riippuu fyysisen elämän kestäessä saavutetusta yksilöitymisen asteesta, joka on moniportainen & vivahderikas asia.

3) Onko ihmisellä myös henki ja/tai sielu?


On molemmat. Sisäisen ihmisen kokoonpano on monisyinen asia.

4) Liittyykö kuolemaan jokin henkinen tai hengellinen mysteeri?


Elämme aikaa, jona useimmat, melkeinpä kaikki asiat ovat ihmiskunnalle "henkisiä tai hengellisiä mysteerejä". Eli: kyllä liittyy.

5) Onko Raamatun kertomusten mukainen Jeesuksen ylösnousemus totta?


Raamatun kertomukset näen toisaalta symbolisina, toisaalta myös konkreettisia tosiasioita kuvaavina. Itse pidän todennäköisenä, että henkilö nimeltä Jeesus kykeni kokemaan niin kutsutun kuolemansa yhteydessä sellaisen ruumiillisen muuntumisen tilan, jota voidaan korrektisti kuvata ruumiin ylösnousemukseksi. Mutta jos "Raamatun kertomusten mukaisuuteen" liitetään esim. ajatus Jeesuksen maagisen kokemuksen ainutkertaisuudesta, olen eri mieltä.

6) Ovatko taivas ja helvetti olemassa tässä ajassa?


Kyllä. Jälkimmäinen selkeämmin edustettuna.

7) Ovatko taivas ja helvetti olemassa kuoleman jälkeen?


Kyllä.

8) Joutuuko ihminen kuoleman jälkeen tuomiolle elämästään?


Kyllä. Mutta "tuomion" langettaja on hänen oma ytimellinen itsensä, ei mikään mielivaltainen ulkopuolinen olemus. "Manalan tuomarit" ovat niin sanotusti syvimmänlaatuisen psykologisen eheyden vaalijoita.

9) Onko ihmisen kuoleman hetki ennalta määrätty?


Tämä kysymys yrittää puristaa liian suuren asian liian pieneen kenttään.

Ihmisellä on tietty määrä elinvoimaa, joka on ikään kuin vakiomäärä polttoainetta. Kuinka & millaisella koneistolla hän tätä polttoainetta käyttää määrittelee hänen eksaktin kuolinaikansa. Tämä on kuitenkin vielä asia, jota voidaan taivuttaa: esimerkiksi itsemurhaaja voi poistua elämästä, vaikka hänen "hetkensä ei ole tullut". Toisaalta aika sinänsä on yhtä eksakti dimensio kuin muutkin, & siinä tapahtuvat asiat voidaan nähdä myös predestinoituina tietyn todellisuuden tapahtumakentän kautta. Kuitenkin vielä tämäkin voidaan ylittää, koska kaikkia ulottuvuuksia voidaan rypistää niiden yhteisen keskipisteen kautta, eikä aikadimensio ole poikkeus. Kyseessä on näkökulmakysymys: jos näkökulma on alhaalla, olento on vangittu; jos näkökulma on ylhäällä, olento on vapaa.

10) Onko kuolemanjälkeinen jälleensyntyminen mahdollista?


On. Sekä syntymisenä tähän konkreettiseen fyysiseen maailmaan, että toisenlaisiin tapoihin havaita maailmankaikkeutta olennoituneena rakenteena.

11) Onko ruumiin ylösnousemus mahdollista?


On, monessakin mielessä. Ei tosin kristillisessä, jossa identtinen ruumis heräisi identtisellä mielellä varustettuna. Luonto perustuu muuntumisen kautta tapahtuvaan kehitykseen. Mutta fyysinen ruumis uudelleenmuotoutuu samojen periaatteiden mukaan minkä alaiseksi se oli edellisen elämän aikana tuotu; sen energetiikka on sama, & juuri energetiikka on olemuksellisin fyysinen rakenne.

12) Onko olemassa aikaa kuoleman ja ylösnousemuksen välissä?


Kyllä, mutta kysymys on liian moniulotteinen tässä lyhyesti pohdittavaksi.
Faust: "Lo contempla. / Ei muove in tortuosa spire / e s'avvicina lento alla nostra volta. / Oh! se non erro, / orme di foco imprime al suol!"
Wyrmfang
Frater
Posts: 1222
Joined: Tue May 25, 2010 10:22 pm
Location: Espoo

Re: Kuolemakysely

Post by Wyrmfang »

Vastaillaan nyt samalla vaivalla tänne suomenkielisellekin puolelle:

1) Kuoleeko ihminen kuolemassaan täydellisesti?

Voi olla, mutta riippuu aivan täysin mitä ihmisellä tarkoitetaan.

2) Onko ihmisellä yksilönä elämää kuolemansa jälkeen?

Ei. Konkreettisena tietoisena ihmisyksilönä oleminen määrittyy täysin aukottomasti yhteydessä fyysisiin aisteihin.

3) Onko ihmisellä myös henki ja/tai sielu?

Jossain merkityksessä mahdollisesti.

4) Liittyykö kuolemaan jokin henkinen tai hengellinen mysteeri?

Aivan varmasti, sillä ei muuten tätäkään kyselyä olisi.

5) Onko Raamatun kertomusten mukainen Jeesuksen ylösnousemus totta?

Ei kirjaimellisesti, mutta se voi sisältää symbolista totuutta monella tasolla.

6) Ovatko taivas ja helvetti olemassa tässä ajassa?

Jossain mielessä kyllä, sillä mistä nämä ideat muuten tulisivat?

7) Ovatko taivas ja helvetti olemassa kuoleman jälkeen?

En tiedä, ei ainakaan missään konkreettisessa mielessä.

8) Joutuuko ihminen kuoleman jälkeen tuomiolle elämästään?

En tiedä, mutta eettinen ajattelu tuntuisi johtavan uskoon jostain tämän suuntaisesta ideasta.

9) Onko ihmisen kuoleman hetki ennalta määrätty?

Ei, tai ainakin siinä tapauksessa kaikki inhimillinen menettää merkityksensä. Sen sijaan hetki on tietenkin kausaalisesti määräytynyt.

10) Onko kuolemanjälkeinen jälleensyntyminen mahdollista?

Se on ainakin loogisesti mahdollista, ja pidän valistunutta uskoa ideaan kannatettavana.

11) Onko ruumiin ylösnousemus mahdollista?

Ei, joskin ideaan voi liittyä symbolista totuutta.

12) Onko olemassa aikaa kuoleman ja ylösnousemuksen välissä?

Kysymys on mieletön, sillä jos "kuolemanjälkeistä elämää" on, se on käsitettävä mielestäni ei-ajallisena.
Tulihenki
Posts: 217
Joined: Tue Jun 12, 2012 2:24 pm
Contact:

Re: Kuolemakysely

Post by Tulihenki »

1) Kuoleeko ihminen kuolemassaan täydellisesti?

En usko itse, että täydellistä kuolemaa on. Ihmisen persoonan puolet levittäytyvät ja inkarnoituvat tavalla tai toisella muihin elämän muotoihin, ja korkeampi Minuus jatkaa matkaa. Pidän mahdollisena, että adepti kokee kuoleman täysin eri tavalla ja erilaisena prosessina kuin muut.

2) Onko ihmisellä yksilönä elämää kuolemansa jälkeen?

Jos ihminen ei opi ymmärtämään sisäistä elämäänsä ja rakentamaan hienovaraisempia kehojaan saumattomaksi, voi kuolemanjälkeiset tilat mennä kuin unta nähden eli tiedostamatta tätä kuolemaa/unta; silloin mielestäni ei ole tietoista yksilöllistä elämää.

3) Onko ihmisellä myös henki ja/tai sielu?

Sielu on minulle (tässä kontekstissa puhuttaessa) ihmisen persoona ja yleensäkin se, mitä psykologiassa kutsutaan psykofyysiseksi rakenteeksi.

4) Liittyykö kuolemaan jokin henkinen tai hengellinen mysteeri?

Elämä on jatkuvaa kuolemisen ja syntymisen kehää tiettyihin korkeuksiin asti, joten henkilökohtaisesti näen itse tässä lukuisia mysteereitä.

5) Onko Raamatun kertomusten mukainen Jeesuksen ylösnousemus totta?

Jos tapahtuma nähdään vain yksityisoikeudella Jeesuksen kokemaksi, niin ei.

6) Ovatko taivas ja helvetti olemassa tässä ajassa?

Jos näillä käsitteillä katsotaan olevan jotain tekemistä ihmisen tajunnallisen tilan kanssa niin ehdottomasti kyllä, ne ovat kuitenkin hyvin subjektiivisesti määriteltävissä.

7) Ovatko taivas ja helvetti olemassa kuoleman jälkeen?

Kyllä vähintäänkin mielentiloina, jotka sisältävät lukemattomia tapoja ilmetä ikään kuin ne olisivat ulkoisia todellisuuksia. Perinteisen buddhalaisen opetuksen mukaan ihmisen omasta tietoisuudesta riippuen lukemattomat demoniset olennot, raivoisat jumaluudet jne. ilmestyvät kuolemassa ja ihminen voi itsensä sitoa näihin energioihin. Yhtä lailla ihminen voi sitoa itsensä onnellisiin kuvitelmiin luullen olevansa ikuisessa autuudessa ja hukata näin kenties tuhansia ja tuhansia vuosia. Miten vertauskuvauksellisena nämä energiat on sitten kuvattu niin en osaa sanoa - ehkä ne sisältävät ainakin jonkinlaista vaikutelmaa kuvatuista kohtaamisista.

8) Joutuuko ihminen kuoleman jälkeen tuomiolle elämästään?

Ei minkään kosmisen tyrannin toimesta vaan Elämän lakien mukaisesti ja tuomarina on ihmisen oma korkeampi Itse, jonka silmä lävistää harhat ja näkee Totuuden.

9) Onko ihmisen kuoleman hetki ennalta määrätty?

En usko, että mitään ehdotonta hetkeä kuolemalle on. Yksilön ottaessa omalla karmallaan osaa kollektiiviseen karmaan voi kuitenkin jotain määriteltyä olla mukana, kun lukuisat karmiset langat hämähäkin verkon lailla ovat yhdessä, mutta tämäkään ei ole yhtä kuin fatalismi.

10) Onko kuolemanjälkeinen jälleensyntyminen mahdollista?

Pidän itse sitä erittäinen todennäköisenä. En kuitenkaan usko, että ihmiskunnan yksilö voi syntyä enää ns. alempiin eläinmuotoihin ellei oteta lukuun ihmisen persoonan eläimellisiä puolia, joiden uskon vaikuttavan siihen, millainen eläinkunta maapallolla on.

11) Onko ruumiin ylösnousemus mahdollista?

Jos ruumiilla tarkoitetaan fyysistä kehoa niin pidän sellaista mahdottomana. Fyysisen kehon kaksoiskappaleen eetterikehon ylösnousemus taas liittyy uskoakseni siihen, mitä Jeesus koki ylösnousemuksessa.

12) Onko olemassa aikaa kuoleman ja ylösnousemuksen välissä?

Riippuu paljon, mitä tarkoitetaan tässä kuolemalla ja ylösnousemuksella. Ihmisen irtaannuttua sen hetkisestä fyysisestä kehosta tapahtuu kyllä eräänlainen ylösnousemus, mutta todellisuudessa se on pikemminkin sisäänpäin meneminen; onko se kuinka tietoinen prosessi riippuu sitten, miten ihminen on elämänsä aikana kyennyt rakentamaan oman olemuksensa vastaanottamaan kuoleman mysteereitä. Tässä kontekstissa en näe aikaa oleellisena asiana.

Edit: pientä poistoa ja muokkausta
Hoenir
Posts: 218
Joined: Thu Apr 24, 2014 5:13 pm

Re: Kuolemakysely

Post by Hoenir »

-
"Futile as a ghost I stand guard over hidden gold, O lord of the meeting rivers"
User avatar
Shivaprasaada
Frater
Posts: 113
Joined: Fri Feb 24, 2017 8:40 pm

Re: Kuolemakysely

Post by Shivaprasaada »

Vastaukseni


1) Kuoleeko ihminen kuolemassaan täydellisesti?

Ei todellakaan.

2) Onko ihmisellä yksilönä elämää kuolemansa jälkeen?

On, vaikkakin erilaisena.

3) Onko ihmisellä myös henki ja/tai sielu?

Tietenkin on. Sielu on tietoisuus.

4) Liittyykö kuolemaan jokin henkinen tai hengellinen mysteeri?

Kyllä, koska kuolemanjälkeinen olemassaolo on arvoituksellinen ja siitä ei voi tietää kovin paljon.

5) Onko Raamatun kertomusten mukainen Jeesuksen ylösnousemus totta?

Kyllä, mutta Hän ei palannut kuolemasta täsmälleen samanlaisena kuin oli sitä ennen.

6) Ovatko taivas ja helvetti olemassa tässä ajassa?

Kyllä ovat.

7) Ovatko taivas ja helvetti olemassa kuoleman jälkeen?

Kyllä ovat.

8) Joutuuko ihminen kuoleman jälkeen tuomiolle elämästään?

Kyllä joutuu.

9) Onko ihmisen kuoleman hetki ennalta määrätty?

Ei välttämättä.

10) Onko kuolemanjälkeinen jälleensyntyminen mahdollista?

Kyllä.

11) Onko ruumiin ylösnousemus mahdollista?

Kyllä. Kuolleen ruumiin voi herättää henkiin magialla tai sielulle voi antaa uuden karkean aineellisen ruumiin tai sielu voi omata hengellisen ruumiin taivasmaailmoissa.

12) Onko olemassa aikaa kuoleman ja ylösnousemuksen välissä?

Kyllä.
Jos on itse paha, koko maailma on paha. Intialainen sananlasku, Urdu
Joka ei toisille pahaa toivo kuten ei itselleenkään, häntä ei paha kohtaa syyn puuttumisen vuoksi. Viṣṇupurāna, Intia
Kenazis
Frater
Posts: 1101
Joined: Sun Sep 12, 2010 7:57 pm
Location: Satakunta - Limbo

Re: Kuolemakysely

Post by Kenazis »

En näemmä ollut vastannut tähän, joten tässä suhteellisen turha vastauslistani.

1) Kuoleeko ihminen kuolemassaan täydellisesti?
Ehkä.

2) Onko ihmisellä yksilönä elämää kuolemansa jälkeen?
Ehkä.

3) Onko ihmisellä myös henki ja/tai sielu?
Riippuu määrittelystä.

4) Liittyykö kuolemaan jokin henkinen tai hengellinen mysteeri?
Kyllä. Vähintään mysteeri, johon tässä elämässä joudumme suhtautumaan tavalla tai toisella.

5) Onko Raamatun kertomusten mukainen Jeesuksen ylösnousemus totta?
Ei.

6) Ovatko taivas ja helvetti olemassa tässä ajassa?
Kyllä.

7) Ovatko taivas ja helvetti olemassa kuoleman jälkeen?
Ehkä tai tuskin.

8) Joutuuko ihminen kuoleman jälkeen tuomiolle elämästään?
Ehkä tai tuskin.

9) Onko ihmisen kuoleman hetki ennalta määrätty?
Ei.

10) Onko kuolemanjälkeinen jälleensyntyminen mahdollista?
Ehkä.

11) Onko ruumiin ylösnousemus mahdollista?
Ei.

12) Onko olemassa aikaa kuoleman ja ylösnousemuksen välissä?
Ehkä.
"We live for the woods and the moon and the night"
Uruan
Frater
Posts: 67
Joined: Mon Mar 13, 2017 10:21 am

Re: Kuolemakysely

Post by Uruan »

Näyttää oleva melko vanha lanka, mutta aihehan ei varsinaisesti vanhene.


1) Kuoleeko ihminen kuolemassaan täydellisesti?
Fyysinen ruumis kuolee. Henki ja sielu jatkavat eteenpäin.

2) Onko ihmisellä yksilönä elämää kuolemansa jälkeen?
Kyllä. Ajattelen, että ihmisen toimilla on merkitys siinä kuinka suuri osa yksilöstä jää elämään.

3) Onko ihmisellä myös henki ja/tai sielu?
On ehdottomasti.

4) Liittyykö kuolemaan jokin henkinen tai hengellinen mysteeri?
Liittyy! Mysteeriin on mahdollista päästä kiinni etsimällä vastauksia elämän aikana.

5) Onko Raamatun kertomusten mukainen Jeesuksen ylösnousemus totta?

En osaa sanoa. Tuskin.

6) Ovatko taivas ja helvetti olemassa tässä ajassa?
Ovat. Riippuu ihmisestä, millä tavalla taivas ja helvetti näyttäytyvät hänelle.

7) Ovatko taivas ja helvetti olemassa kuoleman jälkeen?
Eivät konkreettisina asioina. Ajatuksen tasolla kyllä.

8) Joutuuko ihminen kuoleman jälkeen tuomiolle elämästään?
Ihminen on itse oma tuomarinsa, joka langettaa mahdollisen tuomion.

9) Onko ihmisen kuoleman hetki ennalta määrätty?
En usko.

10) Onko kuolemanjälkeinen jälleensyntyminen mahdollista?
On. Ei kuitenkaan välttämättä fyysisessä muodossa.

11) Onko ruumiin ylösnousemus mahdollista?
Fyysisen ruumiin kohdalla ei ole.

12) Onko olemassa aikaa kuoleman ja ylösnousemuksen välissä?
Uskon, että on. Tarkemmin en tähän kuitenkaan osaa vastata.
Post Reply