Telepatia

Astraaliset ja paranormaalit kokemukset, unet, näyt.
Post Reply

Uskotko telepatiaan?

Kyllä
13
57%
En
3
13%
En osaa sanoa
7
30%
 
Total votes: 23
User avatar
Peregrina
Soror
Posts: 117
Joined: Thu Aug 03, 2017 10:35 pm
Lodge membership: Chántra, Graal, Lucifer

Re: Telepatia

Post by Peregrina »

Koen aika usein joko todellisia tai kuviteltuja telepatiakokemuksia ja aika usein ne tuntuvat häiritseviltä, yksityisyyden loukkauksilta. Onko mitään keinoja estää muita lukemasta ajatuksia? Olen yrittänyt olla ajattelematta ollenkaan, mutta tuntuu, että vaikutus on päinvastainen. Ihan kuin sulkemalla tavanomaisen ajattelun virittyisin kollektiivisemmalle taajuudelle ja mahdollistan juuri sen ilmiön, mitä yritän välttää. Alan tavallaan lähettämään jotain signaalia laajemmalle yleisölle, kuin on tarkoitus.
User avatar
Nefastos
Frater
Posts: 4477
Joined: Mon May 24, 2010 10:05 am
Location: Helsinki
Lodge membership: Graal, Lucifer, Salome

Re: Telepatia

Post by Nefastos »

Peregrina wrote: Tue Sep 20, 2022 8:44 pmKoen aika usein joko todellisia tai kuviteltuja telepatiakokemuksia ja aika usein ne tuntuvat häiritseviltä, yksityisyyden loukkauksilta. Onko mitään keinoja estää muita lukemasta ajatuksia?

Lähes jokainen ihminen elää niin kietoutuneena omiin persoonallisiin kokemustapoihinsa, että kaikki ekstrasensorinen aistiminen on myös äärimmäisen sävyttynyttä. Mitä itseensäkiinnittyneempi on ihmisen fokus, sitä useamman ja tiheämmän värilasi-ikkunan läpi telepaattinen kokemus tulee. Tästä seuraa luonnostaan, että mikäli ihminen olisi valmis "yksityisyyden loukkauksiin", hän ei niihin kykene: joko koko ajattelutapa, jossa toisia ruoditaan ja tuomitaan pikkumaisista persoonallisista lähtökohdista, on kokenut transsendenssin (jolloin kokijan omat värilasi-ikkunat ovat puhtaat ja mahdollistavat aivan toisenlaisen havainnon ja suhteen havaittuun), tai sitten tarkastelijan oma itsekäs lähestymistapa myös estää häntä aistimasta mitään tarkasti.

On toki paljon ihmisiä, jotka luulevat lukevansa toista kuin avointa kirjaa, mutta tämä on vain tyypillinen astraalisen myrkyttyneisyyden tilan oire. Jokainen ihminen kyllä poimii muista vaikutelmia myös ilman suoria aistiärsykkeitä (saati silloin jos tätä voi tukea piilotajuisella kehonkielen tulkitsemisella ym.), ja jos oma mieli on harhaisesti virittynyt, näiden vaikutelmien tarkkuutta ja selkeyttä tulee helposti ylikorostaneeksi. Usein tällaisissa lukemisissa on kuitenkin vain jyvänen totta ja kaikki muu täysin sävyttynyttä ja/tai suoranaisesti keksittyä ja väärää. Siten on turha pelätä omien ajatusten vuotamista, koska jokainen tarkkailija joka tarkkailisi niitä sinua vastaan joka tapauksessa keksisi enimmän osan omasta päästään.

"Valehdellessamme me siten nostamme usvaa myös omien silmiemme eteen, vääristämme omien sisäisten aistimiemme toimintaa hienovaraisella tavalla, ja tämä tekee mahdottomaksi kehittää sen enempää kokonaisvaltaista älyä kuin selvänäköistä intuitiotakaan. Jos älymme kehittyykin, se kehittyy muotopuoleksi; ja jos intuitiomme kehittyy, se peittää enemmän kuin paljastaa, vaikka kokisimme saavamme minkä tahansa laisia välähdyksiä tuonpuoleisesta todellisuudesta."

Lisäksi on toinen rinnakkainen lähestymistapa, joka myös voi rauhoittaa tällaista pelkoa. Okkulttisesti ajatellen kaikki on ajatusta, eikä ole olemassa mitään separatiivisia, toisistaan erotettuja ajattelijoita, jotka säteilisivät ympärilleen "liikaa" dataa. Ei ole olemassa kohtaa joka ei olisi ajatusta, eivätkä oman ajatuksemme ole "meidän" ajatuksiamme, vaan yhteistä, alutonta ja loputonta ajatusten virtaa, josta koko universumi muodostuu, kinostuen väliaikaisesti ihmishahmoiksi ja -hahmoihin kuin aallot fraktaalikuviossa. Tämä syvemmän päädyn lähestymistapa voi olla johdonmukaista & vastuullista minuutta disintegroiva kokemistapa, jos ihminen on psyykkisesti sekavassa tilassa, mutta tiloihin joissa oma mieli on kirkas ja niin sanotusti filosofisesti asettunut, se on tärkeä pohdiskeltava. Ihminen ei ole niinkään ajatusten luoja kuin niiden mediaattori: yksilö voi itse vaikuttaa lähinnä siihen, mistä hän ajatuksiaan välittää, ylevältä vaiko alhaiselta inspiroijalta, mutta ei hän niitä itsenäisesti yksin valmista.
Faust: "Lo contempla. / Ei muove in tortuosa spire / e s'avvicina lento alla nostra volta. / Oh! se non erro, / orme di foco imprime al suol!"
User avatar
SanatKumara
Posts: 31
Joined: Thu Aug 11, 2022 8:08 pm
Lodge membership: -

Re: Telepatia

Post by SanatKumara »

Itse uskon kyllä vahvasti, tästä omia todisteitakin arjessa paljon. Toki subjektiivisia, mutta silti.

Esim: saatan ajatella jotain paljonkin ja yhtäkkiä puoliso nostaa aiheen esiin, tai että olen sanomassa/kysymässä jotain, niin hän sanoo tai kysyy saman. Välillä jopa tekee asian jota ajatuksissa toivoisin. Siitä tulee usein olo, että rikonko hänen omaa päätäntävaltaa tuollaisilla asioilla. Tietoisesti en sitä tee, se vain tapahtuu.
My heart is Your home! O Mother! Dance in the Charnel ground of my heart which You created and turn me into a warrior of Yours!
User avatar
Smaragd
Frater
Posts: 1406
Joined: Thu Jan 09, 2014 4:27 am
Lodge membership: Graal, Lucifer, Phanes

Re: Telepatia

Post by Smaragd »

SanatKumara wrote: Thu Sep 22, 2022 8:08 pm Siitä tulee usein olo, että rikonko hänen omaa päätäntävaltaa tuollaisilla asioilla. Tietoisesti en sitä tee, se vain tapahtuu.
Yksilöllisten kokemuksieni kautta ajattelen näissä kohdissa yleensä että telepatia on eräänlaista yhteen lomittuneiden mielten harmoniaa - rakkauden alueen ylläpitoa ja kehkeyttämistä laajemmalle ja/tai jaettua tarvetta lähestyä sitä toiseutta, joka kätkeytyy telepatian kautta tultuihin asioihin. Se on kahden ihmisen saavuttamaa yhteyttä buddhisella kentällä eikä siellä syy-seuraussuhteet ole niin vastakkain asetellusti, että toinen voisi manipuloida toista, vaan siellä yhteyden saavuttaneet tulevat jonkin ennestään tuntemattoman toiseuden äärelle yhdessä (joskin tämä prosessi tapaa paljastaa jäljelle jäänyttä kitkaa ihmisten väliltä). Voi toki olla että katson tätä nyt hieman väsyneenä omiin kokemuksiini rajoittuneesta perspektiivistä, mutta luulen alle lainaamassani kohdassa tullun hieman samankaltaisiin perspektiiveihin asiasta. Voi toki olla että joskus näissä telepaattisissa hetkissä itsessään, ilman että pintaa tarvitsee juurikaan raaputtaa, paljastuu jokin itsekäs ajatus tai motiivi. Tuskin löytyy fenomenaalisessa maailmasta peiliä, jota Saatana ei osittain hallinnoisi.
Nefastos wrote: Thu Sep 22, 2022 10:27 am Mitä itseensäkiinnittyneempi on ihmisen fokus, sitä useamman ja tiheämmän värilasi-ikkunan läpi telepaattinen kokemus tulee. Tästä seuraa luonnostaan, että mikäli ihminen olisi valmis "yksityisyyden loukkauksiin", hän ei niihin kykene.
[...]
Ei ole olemassa kohtaa joka ei olisi ajatusta, eivätkä oman ajatuksemme ole "meidän" ajatuksiamme, vaan yhteistä, alutonta ja loputonta ajatusten virtaa, josta koko universumi muodostuu, kinostuen väliaikaisesti ihmishahmoiksi ja -hahmoihin kuin aallot fraktaalikuviossa.
"Would to God that all the Lords people were Prophets"
- William Blake
Post Reply