Sekalaisia kysymyksiä

Veljille esitetyt kysymykset.
Post Reply
User avatar
Nefastos
Frater
Posts: 3895
Joined: Mon May 24, 2010 10:05 am
Location: Helsinki

Sekalaisia kysymyksiä

Post by Nefastos »

Sain kysyjältä luvan julkaista muutaman sähköpostitse lähetetyn kysymyksen.

* * *

K: Kuinka satanismi/magia ei ole (?) precis lankeemusta kolmanteen erämaan kiusaukseen (Matteus 4:8-9)/kuinka kyseinen jae on tulkittavissa niin, että Saatanan palvonta tai magia ei ole kyseisten jakeiden valossa yksinkertaisesti väärä valinta?

V: Matteus 4:8-9 viittaa Saatanaan maailmallisuuden vallanhaluna, kuten kiusauksen sanamuodosta näkyy. Tällä tavoin Saatanaa – tietäen tai tietämättään – palveleva henkilö tekisi niin saadakseen itselleen valtaa, mikä olisi itsekäs ja alaspäisen (korkeintaan sivusuuntaisen) tien teko, "naamion" seuraamista. Vastaus löytyy Markukselta, 3:23-29. Azazelin Tähden filosofian Saatana ei ole alaspäisen tien naamio, vaan todellinen kirkas enkeli tuon naamion takana. Vrt. Matt. 7:15-20: opin kohottava tai alaspainava voima on sen etiikan käytännössä, ei vaatteissa eli nimikkeistössä.

K: Onko ok pitää itseään Azazelin Tähden jäsenenä tai initioida itse itsensä sellaiseksi, joskin tahtoo ainakin toistaiseksi olla jäsen etäältä & epävirallisesti (= jäsen sydämessä muttei paperilla) [---]

V: On ok. Azazelin Avain -kirjasta löytyvät kaikki tarpeelliset kaavat toteuttaa Azazelin Tähden ideaa itsenäisesti, hyväksi katsomallaan tavalla. Myös veljeskunnan esoteriaa väriaspektien painotuksissa voi elää niin ikään itsenäisesti Polkujen kirjan ohjeistusten avulla.

K: Kolmantena enemmän pyyntö kuin kysymys, onko Azazelista saatavilla laajempaa esitystä tiedostona tai suosituksena johonkin tiettyyn Azazelin myyttiä syventävään teokseen? Tuntuu erikoiselta kuinka vähän hänestä on seuran yhteydessä lopulta kirjoitettu/mitä olen löytänyt, ottaen huomioon, että hänen nimeään seura kuitenkin kantaa ja ruusukon ensimmäinen helmi on hänen. Ainoat kirjoitukset mitä olen tavannut on Legiferissa ja fra. Obnoxionin englannin kielinen artikkeli, josta en paljon saanut irti jo ennestään vaikean aiheen lisäksi kielimuurin takia. Miksi on näin?

V: Azazel on tosiaan mystinen hahmo, jossa saumattomasti ja ytimellisesti yhdistyvät vapahtaja ja "sijaissovittaja" (joka on vertauskuva, ei teologinen opinkappale) Kristuksen ja "kirotun ihmisten valaisijan" Luciferin arkkityypit. Asia on mystinen, ja voi ehkä täysin paljastua vasta sitä mukaa kun veljeskunnan ideaa kokonaisuudessaan tutkitaan ja seurataan; hän on siis nimensä mukaisesti Azazelin Tähden idea ja kokonaisuus. Suositeltavia teoksia ovat Eenokin eli Hanokin kirjat, erityisesti "1 Enoch" (etiopialainen Eenokin kirja) sekä Andrei A. Orlovin Dark Mirrors.

K: Neljäs kysymys ei ole vaivannut mutta kiinnostanut sitäkin enemmän, miksi päätit lyhentää Kasvojen Ruhtinaan hymniä myöhempiin Fosforoksen painoksiin?

V: Koin, että aiempi hymni voi olla liian työläs ja painottaa turhan paljon Auringon arkkityyppiä. Pitkä versio oli jonkinlainen kompensaatio ensimmäisistä Fosforoksen versioista kokonaan puuttuneelle Auringon hymnille. Kumpaa tahansa versiota voi kuitenkin käyttää harkinnan mukaan.

* * *

Jätin kysymyksistä pois yhden Azazelin ruusukon tekemiseen liittyvän, joka liittyi henkilökohtaiseen rukousharjoitukseen. Vastaus oli kuitenkin lyhyesti, että ruusukkoharjoituksen modifointi tarveharkintaisilla rituaalisilla oheisteoilla sekä harkituilla hengitysharjoituksilla on täysin mahdollista, eikä se vaikuta vääristävästi ruusukkoharjoituksen ideaan.

Jos mieleen muita tulee lyhyehkösti vastattavissa olevia kysymyksiä, joille ei halua aloittaa kokonaan uutta ketjua, ne voi lähettää tämän aiheen alle.
Faust: "Lo contempla. / Ei muove in tortuosa spire / e s'avvicina lento alla nostra volta. / Oh! se non erro, / orme di foco imprime al suol!"
Mars
Posts: 65
Joined: Wed May 15, 2013 1:54 pm

Re: Sekalaisia kysymyksiä

Post by Mars »

Eikö Jumalan vihaaminen johda pahimmanlaatuiseen eksistentiaaliseen pessimismiin, varsinkin jos viha yltää Absoluuttiin saakka?
User avatar
Rúnatýr
Posts: 444
Joined: Mon Jan 06, 2020 11:49 pm
Location: Himingbjörg
Contact:

Re: Sekalaisia kysymyksiä

Post by Rúnatýr »

Nefastos wrote:
Fri Oct 16, 2020 9:56 am
K: Neljäs kysymys ei ole vaivannut mutta kiinnostanut sitäkin enemmän, miksi päätit lyhentää Kasvojen Ruhtinaan hymniä myöhempiin Fosforoksen painoksiin?

V: Koin, että aiempi hymni voi olla liian työläs ja painottaa turhan paljon Auringon arkkityyppiä. Pitkä versio oli jonkinlainen kompensaatio ensimmäisistä Fosforoksen versioista kokonaan puuttuneelle Auringon hymnille. Kumpaa tahansa versiota voi kuitenkin käyttää harkinnan mukaan.
Olen pohtinut samaa, sillä pidin hymnin ensimmäisestä versiosta kovasti. Tämä johtuu varmaan "aurinkoisesta luonteestani", jolle ehdoton kuolemanpalvonta on aika vierasta ja muotopuoliselta tuntuvaa; itse koin aikanaan, että Fosforoksessa ja Luciferin Katekismuksessa esitetty nekrosofinen ideaali ja elämän hylkiminen vei minut jonkinasteiseen nihilismiin yrittäessäni seurata sitä ehdottomasti, ja aiheutti aikanaan väkivaltaisen vastareaktion "elämän assertoidessa itsensä". Olen myös kuullut, että tämän Auringon Fosforoksesta poisjättämisen vuoksi ihmisiä on jättänyt myös liittymästä seuraan, vaikka ovat muuten kokeneet AT:n ihanteet allekirjoitettavina.
Sun is the light of the world; I bow to the divine decree.
User avatar
Nefastos
Frater
Posts: 3895
Joined: Mon May 24, 2010 10:05 am
Location: Helsinki

Re: Sekalaisia kysymyksiä

Post by Nefastos »

Rúnatýr wrote:
Fri Oct 16, 2020 3:41 pm
itse koin aikanaan, että Fosforoksessa ja Luciferin Katekismuksessa esitetty nekrosofinen ideaali ja elämän hylkiminen vei minut jonkinasteiseen nihilismiin yrittäessäni seurata sitä ehdottomasti, ja aiheutti aikanaan väkivaltaisen vastareaktion "elämän assertoidessa itsensä".

Onneksi Azazelin Tähden laaja käytäntö pitää nykyään sisällään kovin vähän tuota nekrosofista ideaalia. Se oli tapa jolla Musta vaihe ilmensi itsensä minulle, mutta se kuinka Musta on elänyt Azazelin Tähden veljien elämässä on jotain melkeinpä korostuneesti muuta. Musta poispäisyytenä elämästä on Mustien veljien toimesta vaihdettu Mustaksi joka kulkee vahvasti tämänpuolisessa elämässä. Ikään kuin syvällä metsässä mustassa mullassa olevasta jalanjäljestä kiertyvänä nuoren saniaisen vartena, täynnä kyseenalaistamatonta vitaliteettia. Tässä on sekin erinomainen puoli, että veljeskunnan Musta ja Valkea ovat muodostuneet toisiinsa tiukasti linkittyväksi taichituksi, jossa vivifikaatio-mortifikaatio, aine-henki, ovat vahvasti yhtä, sen sijaan että ne taistelisivat toisiaan vastaan.

Rúnatýr wrote:
Fri Oct 16, 2020 3:41 pm
Olen myös kuullut, että tämän Auringon Fosforoksesta poisjättämisen vuoksi ihmisiä on jättänyt myös liittymästä seuraan, vaikka ovat muuten kokeneet AT:n ihanteet allekirjoitettavina.

Huh, siinäpä melko tinkimätön asenne. Tarina ei kerro lieneekö joku näistä henkilöistä hakenut seuraan sittemmin, kun Auringon hymni on ollut Fosforoksessa jo 12 vuotta sitten laaditusta versiosta lähtien.

Mars wrote:
Fri Oct 16, 2020 2:37 pm
Eikö Jumalan vihaaminen johda pahimmanlaatuiseen eksistentiaaliseen pessimismiin, varsinkin jos viha yltää Absoluuttiin saakka?

Luultavasti, milloin se itsessään ei johdu nimenomaan siitä. Mutta nyt on hyvä muistaa juuri sen kohdan loppu, johon viittasin ylläolevan kysymyksen vastauksessa:

Mark.3:28-29 wrote:Totisesti minä sanon teille: kaikki synnit annetaan ihmisten lapsille anteeksi, pilkkaamisetkin [blasphemiae], kuinka paljon pilkannevatkin; mutta joka pilkkaa Pyhää Henkeä, se ei saa ikinä anteeksi, vaan on vikapää iankaikkiseen syntiin.

Tästä kohdasta olen paljon puhunut, ja viimeksi siihen viittasi juuri edellinen artikkelipäivityksemme, katkelma Fosforoksesta. Blasfemisti-Jobin Jumala rankaisee niitä, jotka eivät ole kritisoineet Häntä (!), vaan itsekkäästi pitäneet kiinni hurskaudestaan, "uskosta", jonka pohja on lopulta itsekkyydessä.

Tässä raamatullisessa esoterian opetuksessa piirtyy siten hyvin selvänä esiin Jumalan kolme persoonaa:

(1) Isä, joka on äärimmäinen voima, Absoluutti, de facto kyseenalaistamaton mutta juuri sen tähden de jure kyseenalaistettavissa oleva auktoriteetti.
(2) Poika, joka on Logos, yhtä Absoluutin kanssa, mutta kuitenkin ihmisiin ja ihmiseksi reinkarnoituva luova äly.
(3) Pyhä Henki, joka on elämisen syvyyssuunta, mielekkyys, mystinen siirtyvä energia, elämän aktiivisten valintojen salaisuus.

Ensimmäinen näistä on se abstrakti "Jumala"-käsitys, josta kullakin uskonnolla on oma näkemyksensä, mutta jonka kaikki representaatiot jäävät auttamatta täysin rammoiksi: mikään kuvailu ei riitä kuvaamaan Jumalaa, joka ylittää kaiken mitä voimme ymmärtää. Se mitä olemme kaikkein parhaimmillamme on sittenkin vain mikroskooppinen fragmentti tuon äärimmäisen taustaolemuksen valtavuudesta, ikään kuin yksi kaupunki planeetalla jonka ympärillä laajenee rajaton avaruus täynnä ihmettä.

Toinen on se yksilöllinen nerokkuus, jonka näemme ja voimme osittain tajuta itsessämme ja muissa olennoissa. Kaupungit, jotka voivat olla keskenään tekemisissä, ja joista kukin luonnollisesti ilmentää mikrokosmoksena Absoluutin suvereenia suurta neroutta.

Kolmas on se, jonka mahdollistamana olemassaolo on mielekästä, maagista, "pyhää". Se on inspiraatio, etiikka, mielekkyys, kauneus, "hyvyys": jotakin, mikä linkittää Jumaluuden ensimmäisen ja toisen attribuutin toisiinsa ja siten alatilaajentuvaan ilmentymiseen, joka "lunastaa maailmaa" (= pyrkii vähentämään kärsimystä).

Siten jopa Raamatun auktoriteetilla ensimmäisiä persoonia saa ja tulee kritisoida, koska juuri tämä auttaa meitä linkittymään kolmanteen, joka on itselle omaksuttu elämän korjaamisen vaatimus. Jos jäämme ylistämään Jumalaa joka kuitenkin on teodikeaopin valossa paha, paradoksaalisesti juuri silloin petämme "Hänet". Koska meidän tulisi olla se muutos, jonka tahdomme nähdä maailmassa. Maailma ei ole valmis, se ei ole hyvä, saati "paras kaikista mahdollisista maailmoista" muussa kuin hyvin abstraktissa merkityksessä.

Toisin sanoen, jos teodikeaongelmasta johtuva Jumalan vihaaminen johtaa meidät eksistentiaaliseen pessimismiin, niin juuri sinne meidän silloin tulee mennä. Mutta tuo matka helvettiin tulee samalla vaateella silloin myös johtamaan sen läpi ulos, kun tuon helvetin ydin on oivallettu. Tällaisella matkalla tuo Jumalan kolmas persoona, Pyhän Hengen liekehtivä kyyhkynen, kulkee kanssamme, ja johtaa meitä eteenpäin merkityksen hengen seuraamisessa, eettisen elämän ponnistuksessa. Tämä on dantelainen ja alkemistinen matka pimeään syvyyssuuntaan. Ainoastaan uskon kuoleminen tuohon sisäiseen prosessin, ponnistuksen pyhyyteen jättää meidät pysyvästi helvettiin, sillä silloin suuri työ ei voi enää edetä.

Tämä on karmaiseva, pelottava oppirakenne, mutta oma kokemukseni on, että se on lopulta väistämätön vastaus (metodi) elämän peruskysymykseen. Azazelin Tähteen voi liittyä ja kuulua väistäen tuota perustavanlaatuista satanistista kysymystä teodikeasta, elämän kärsimyksen mielekkyydestä, mutta ellei tätä lohikäärmettä tartuta kidasta ja sarvista, prosessi väistää ytimellistä ratkaisuaan niin pitkään. Elämä jää siinä määrin eksoteeriseksi.

Kiitos erinomaisesta kysymyksestä!
Faust: "Lo contempla. / Ei muove in tortuosa spire / e s'avvicina lento alla nostra volta. / Oh! se non erro, / orme di foco imprime al suol!"
User avatar
Beshiira
Frater
Posts: 241
Joined: Wed Jun 15, 2016 11:07 am

Re: Sekalaisia kysymyksiä

Post by Beshiira »

Mars wrote:
Fri Oct 16, 2020 2:37 pm
Eikö Jumalan vihaaminen johda pahimmanlaatuiseen eksistentiaaliseen pessimismiin, varsinkin jos viha yltää Absoluuttiin saakka?
Tästä muistui mieleeni hyvin läheltä liippaava oma kysymykseni muutaman vuoden takaa, johon sain varsin avaavan vastauksen.

Nefastos wrote:
Tue May 16, 2017 12:34 pm
Siten se omassa sydämessäni yhtä lailla kuin järjessänikin ehdottomana pysyvä tunne "Tämä ei ole oikein" ei ole ainoastaan Johanneksen, vaan nimenomaan Jumalan kokemus. Se on osa makrokosmista Suurta Työtä: Logoksen teosofista joogaa itsensä kanssa, pyrkien, johtaen jonnekin; ilmaisten jotakin.

Aiempi keskustelu omine sivujuonteineen: https://www.azazel.fi/forum/viewtopic.php?p=14398#p14398
"Ja kun minun kirkkauteni kulkee ohitse, asetan minä sinut kallion rotkoon ja peitän sinut kädelläni, kunnes olen kulkenut ohi.
Kun minä sitten siirrän pois käteni, näet sinä minun selkäpuoleni; mutta minun kasvojani ei voi kenkään katsoa."
User avatar
Rúnatýr
Posts: 444
Joined: Mon Jan 06, 2020 11:49 pm
Location: Himingbjörg
Contact:

Re: Sekalaisia kysymyksiä

Post by Rúnatýr »

Nefastos wrote:
Sat Oct 17, 2020 10:42 am
Huh, siinäpä melko tinkimätön asenne. Tarina ei kerro lieneekö joku näistä henkilöistä hakenut seuraan sittemmin, kun Auringon hymni on ollut Fosforoksessa jo 12 vuotta sitten laaditusta versiosta lähtien.
Tarkalleen ottaen kyse on yhdestä henkilöstä. Osittain tästä syystä perustimme Pohjankehrän, joka sitten kaatui sairastumiseeni.
Sun is the light of the world; I bow to the divine decree.
Post Reply