Fra Lux erotettu veljeskunnasta

Tapahtumat, kohtaamiset, tapaamiset, uutisoinnit.
User avatar
Nefastos
Frater
Posts: 4042
Joined: Mon May 24, 2010 10:05 am
Location: Helsinki

Fra Lux erotettu veljeskunnasta

Post by Nefastos »

Fra Lux on erotettu veljeskunnasta. Hänen omalta puoleltaan kynnyskysymykseksi muodostui poliittisten näkemysten sensurointi veljeskunnan sisällä: politiikkaan liittyviä puheenvuoroja ei veljeskunnan julkaisuissa saa esittää, & tätä käytäntöä Lux ei enää lopulta suostunut hyväksymään. Tiettyjen yhteisöllisten kehityssuuntien jatkuva & ankara tuomitseminen - ilman pyrintöä tuoda näitä ajatuksia vastakohtaansa veljeskunnan yhdistämisperiaatteen mukaisesti - oli eräs olennainen tekijä erottamispäätöksen takana.

Koska on tärkeää kuulla aina mahdollisuuksien mukaan asian erilaiset puolet, avaan tämän aiheen veli Luxin erottamiseen liittyvälle keskustelulle. Veli Luxilla on edelleen nimimerkkinsä aktiivisena, joten hänellä on epäilemättä oma tarinansa kerrottavana, jos niin tahtoo. Muilla puolestaan - niin jäsenillä kuin ulkopuolisilla - voi olla kysymyksiä. Jäsenet tietävät tapahtumien taustat pääpiirteittäin ainakin sähköposti-infon perusteella, elleivät muuten. Moni on kyllä tarkkaillut näitä asioita sivullisina tai osallisina jo useampia vuosia, eli hetken mielijohteesta ei päätöksessä ole kyse.

Lienee turha sanoa, että toivon rauhanomaisena pysyvää keskustelua.

Tämä on harmaa päivä "vastakohtien yhdistämisen" työlle, mutta suuri vapauden evankeliumi niin veli Luxille (joka nyt on vapaa tekemään omaa työtään ilman seuran asettamia rajoitteita) kuin muillekin veljeskunnan sisällä ylimääräistä painetta pitkittyneiden ristiriitojen johdosta kestäneille.
Faust: "Lo contempla. / Ei muove in tortuosa spire / e s'avvicina lento alla nostra volta. / Oh! se non erro, / orme di foco imprime al suol!"
Lux

Re: Fra Lux erotettu veljeskunnasta

Post by Lux »

Tämä jääköön viimeiseksi puheenvuorokseni Azazelin Tähden foorumilla. Itse koin tekeväni Azazelin Tähden veljeskunnan piirissä "käsien yhdistämisen työtä" tuomalla omalla osuudellani esiin sitä kokonaisuuden osatekijää, joka on nimenomaan nykymaailmassa alaspainettuna ja hyljeksittynä: traditionaalista ihmiskäsitystä ja maailmankuvaa. Tämän olen pyrkinyt ja pyrin myös jatkossakin tekemään niin mahdollisimman puhtaalla, rakkaudellisella ja keskinäistä ymmärrystä lisäävällä tavalla kuin suinkin mahdollista sellaisten asoiden suhteen, jotka kuuluvat nk. punaisen aspektin potentiaaliseen vaaravyöhykkeeseen - maailmassa ja ihmisissä vaikuttaviin asioihin, jotka alaspainettuna ja hyljeksittynä aiheuttavat sille sen suurimmat tragediat ja kärsimykset niin yksilöllisesti kuin yhteisöllisestikin.

Myönnän retoriikkani olevan usein helposti väärinkäsitettävää ja kärjekästä, mutta se johtuu ensisijaisesti "persoonallisesta yhtälöstäni" sekä myös siitä, että en usko tai pidä hyvänä toimintatapana kiertelyä, kaartelua, lepertelyä - tai valehtelua. Olen hämmästynyt ja hämmentynyt siitä, että seuramme ja veljeskuntamme johtaja Johannes Nefastos, joka käyttää omissa sananparsissaan sanamuotoja kuten "demokraattinen mumina" jne., ei hyväksy omia kannanottojani tai näkemyksiäni, jotka pyrkivät tuomaan esille traditionaalisen maailmankatsomuksen ja etenkin hengellisen aristokratian sanomaa, käsitettiin tämä sitten "poliittisella" tavalla tai ei.

Ihmisten syrjintä, hyljeksintä tai halveksuminen ovat viimeisimmän näkemyksen vihoviimeisiä sovellutuksia, ja esi-isiemme Ylijumala Ódhinnin antaman esimerkin tavoin pyrin itse toteuttamaan omassa elämässäni kuin myöskin kirjoituksissani ja "sädehdyksessäni" sitä, että alhaisiimpiinkin ja huonoiten elämässä selviytyneihin mierontien kulkijoihin tulee suhtautua ymmärryksellä, myötätunnolla ja rakkaudella, vaikka itse kulkisikin lintujen kultaisia teitä kohti kosmisia korkeuksia ja pyrkisi myös maailmaa omalla kohdallaan tähän suuntaan viemään.

Tämän Pekka Ervastin antaman esimerkin tavoin olen itse käsitellyt viimeaikaisissa teksteissäni ja viesteissäni myös yhteiskunnallisia ja poliittisia teemoja, joiden koen olevan tällä maailmanajan lopulla ja maailmantilannetta katsoen ensiarvoisen tärkeitä käsitellä, ja joiden sensuroimisen ja suoranaisen halveksumisen vuoksi tiemme herra Johannes Nefastoksen ja AT:n veljeskunnan kanssa ovat nyt viimein sitten eroamassa ja eronneet. Tämä samainen herramies oli se, joka pyysi minua muutama vuosi takaperin omaksumaan mm. Alice Baileyn teoksissaan esittämän uuden ajan salatieteellisen sanoman, jossa mm. yllämainittua henkisen aristokratian sanomaa pyritään toteuttamaan, tätä esim. demokratian ja muiden poliittisten näkemysten parhaimpiin puoliin yhdistäen, ja tätä työtä olen pyrkinyt etenkin viime aikoina toteuttamaan sekä sanoissani että teoissani, tietenkin voimakkaan kyseenalaistamisen prosessin jälkeen ja ilman suolahippusia mitä tahansa nielemättä; näin tehtyäni minut on päätetty seurasta erottaa.

Johannes Nefastos oli se henkilö, joka allekirjoittaneen aikoinaan hyvin mustasta suosta ylös nosti, valaisi ja viisaasti ohjasi, mutta jossain vaiheessa ajattelumme ja etenkin toimintatapamme alkoivat ajautua hieman liian kauaksi toisistaan. Päättäköön jokainen tämän lukeva ihminen sen, johtuuko tämä allekirjoittaneen alhaisuudesta vai jostakin aivan muusta. Frater Lux poistuu nyt tältä foorumilta ja AT:n veljeskunnasta ikuisiksi ajoiksi, koska temppelin valheelliset seinärakenteet vaikuttavat olevan hiljalleen luhistumassa sen johtajan kaunopuheiseen kieroiluun ja valehteluun.

"Vaikka minä puhuisin enkelten kielillä..." : Jumala ei katso huulten puhetta eikä ulkokuorta, vaan Hän - Taivaan Isä - näkee ihmisen sydämeen; tämän vuoksi maailmassa pärjäävät usein kauniita sanoja puhuvat juonittelijat ja kieroilijat, kun taas suorapuheiset ja ajoittain epäkohteliaat, hankalat ja karskitkin miehet ja naiset toimittavat usein sylkykuppien ja selkäänpuukotettujen roolia. Allekirjoittanut on ylpeä ja iloinen kuuluessaan jälkimmäisten joukkoon. Kiitos, ja hyvästi.
obnoxion
Sodalis
Posts: 2168
Joined: Tue May 25, 2010 7:59 pm

Re: Fra Lux erotettu veljeskunnasta

Post by obnoxion »

Lux wrote:Kiitos, ja hyvästi.
Samoin sinulle.

Tämän enempää sitaatteja tai suoria viittauksia puheenvuoroon en tee, sillä omien sanojensa mukaan mies ei niihin ole enää tällä foorumilla vastaamassa.

Minusta ei ole oikein sanoa että traditionalismi ei ole enää seuran sisällä edustettuna fra Luxin lähdettyä, sillä etenkin metafysiikkaansa puolesta se on mitä voimakkain vaikutin seuran jäsenten ajattelussa. Itse luen keskeisimpiin vaikuttajiinin sellaiset nimet kuten Ananda K. Coomaraswamy, René Guénon, Alain Daniélou, Julius Evola, John Michell sekä useat vähemmän tunnetut nimet liikkeen piiristä. Juuri tästä syystä oli sydäntä särkevää seurata sitä tapaa jolla fra Lux traditionalismia käsitteli.

Fra Lux on käyttänyt foorumia äänitorvena omille poliittisille näkemyksilleen, ja tahtonut koplata nämä osaksi traditionaalista metafysiikkaa. Tämä ei ole yllättävä liitto, mutta sitä ei myöskään voida sanella pakolla.

Seuran sisällä poliittisten näkemysten kirjo alkaa oikealta ja ulottuu vasemmalle. Tästä minulla ei kuitenkaan ole tarkempaa käsitystä, sillä ainoastaan fra Lux toi seurassa asiaa esille. Lopulta tilanne kärjistyi siihen pisteeseen, josta oireellisena esimerkkinä voidaan pitää tämän foorumin tiede-keskustelua, jossa muut yrittävät puhua tieteestä (kukin kykynsä mukaan), mutta fra Lux puhuu asioista kuten "krypto-marxismi". Tällaisista huomatttavan radikaaleista näkemyksistä muodostui hänelle lopulta kynnyskysymys. Niitä olisi saatava ilmaista seuran kautta, tai hän lähtisi.

Tällainen jatkuva, radikaali politikointi seuran kautta - jota siedettiin pitkään, ja johon puututtiin usein - olisi riittänyt erottamiseen, tai ainakin riisumiseen kaikista seuraan liittyvistä vastuista. Jälimmäistä yritettäessä kävi kuitenkin ilmi, että näkemysero ei koskenut ainostaan sitä miten on sopivaa toimia, vaan jopa sitä mikä on todellista ja mikä ei. Voidaan varmasti sanoa että seurassa ei voi toimia vasuulisessa asemassa ihminen, joka pitää uniaan ja näkyjään ehdottoman todistusvoimaisia, ja joka käy avointa sotaa erilaisia salaliittoja vastaan hyvin konkreettisella tasolla.

Fra Lux on ollut yksi seuran perustajista, ja eräs sen kantavimmista voimista. Asiat ovat kuitenkin sillä tolalla, että nyt ei voida kuin toivoa hänelle parasta. Harvoin on toivotus ollut yhtä vilpitön, jos koskaan.
One day of Brahma has 14 Indras; his life has 54 000 Indras. One day of Vishnu is the lifetime of Brahma. The lifetime of Vishnu is one day of Shiva.
H. Nox
Posts: 49
Joined: Sun Jun 06, 2010 10:43 am

Re: Fra Lux erotettu veljeskunnasta

Post by H. Nox »

Tämän asian käsitteleminen myös julkisesti on hyvin haastavaa, se on myönnettävä ensi alkuun. Tämä johtuu siitä väistämättömästi tosiasiasta, että asiaa ei voida täällä esiintuoda täysin. Mutta kuitenkin tällekin lienee tarpeensa ja tämä voidaan toivottavasti kääntää yhteiseksi eduksi. Täten annan panokseni yleisluontoisesti menemättä yksityiskohtaisuuksiin.

Lux: Minulle ydinongelma ei missään vaiheessa ole ollut itse politiikka henkilökohtaisella tasolla. Hyvin pitkään ajattelin, että se on sinun tapasi työstää asioita ja kenties voisikin onnistua mainitsemiesi hyveiden alaisuudessa. Nämä hyveet allekirjoitan täysin ja olen niistä kanssasi samaa mieltä. Mielestäni kuitenkin epäonnistuit tässä työssä todella monella tapaa. Eikä ongelma ole se, että epäonnistuit, enkä suinkaan väitä epäonnistumisesi olevan mitään muuta kuin minun ajatusmaailmaani liittyvä. Mutta olettamasi voitto ja odottamasi palkkio, jota kulkusuunnallasi veljeskunnasta käsin yritit tavoitella on jotain mikä yksinkertaisesti kasvaa aivan eri puusta. Ne eivät ole edes rinnakkaisia oksia samassa puussa. Ongelma ei minulle ole ollut missään vaiheessa politiikka, ei inspiroituminen mainitsemistasi tahoista, vaan se suunta mihin näytit tahtoa kulkea ja johon selvästi ponnistelit.

Sanomasi asiat ja edustamasi näkökulmat, joista olet pitänyt kiinni kynsin ja hampain (mihin sinulla on täysi oikeus ihmisenä!) ovat jotain jotka eivät yksinkertaisesti voi edustaa Azazelin Tähden linjausta tai edes mielestäni ole minkäänlaista okkultismia. Päinvastoin, ne sulkevat pois sen minkä itse miellän okkultismiksi ja luovat ajatusmalleja jotka tuhoavat tuollaiseen maailmankatsomukseen vaadittavaa herkkyyttä. Juutalaisten salaliitot ja minun mielestäni äärimmäisen tietoisesti äärioikeistolaisesti värittyneet lähes rotuopilliset ajatukset (näin summa summarum tiivistäen tuo politiikkapuoli ja sen ongelmallisuus), sekä näiden asioiden esiintuominen oleellisina käsiteltävinä asioina ei kuulu veljeskuntaan, eikä ole millään tapaa käsien yhdistämisen työtä. Se on loikkaus pois esoteriasta ja siihen vaadittavasta henkilökohtaisen karman läpikatsomisesta, aivan samoin kuin se kieltää Azazelin Tähden veljeskunnan käsityksen kolminaisesta avaimesta. Ongelma ei ole se, että tekisi näin tiedostamattaan - jokainen meistä on karmansa vanki lukemattomilla tavoilla. Mutta ongelma on se, että tuosta tilasta ja tilanteesta pidetään kiinni tietoisesti. Tällöin on todella parempi kuunnella omaa sydäntään ja kulkea vapaana miehenä hyväksi kokemaansa suuntaan.

Ps. Tämän henkilökohtaisen puheenvuoron annoin vain yksinkertaisesti siitä syystä, että mielestäni kohtuuton Nefastoksen mustamaalaaminen, joka viestistä välittyi, saisi vastapainoa myös mielipiteiden tasolla. En tarkoita tapuutella suuntaan tai toiseen kenenkään selkää sen vuoksi, että koen näkemyksellisen vastapainottamisen tässä tapauksessa henkilökohtaisen suunvuoron kautta välttämättömäksi. Toivon syvästi onnea kaikille osapuolille.
Wyrmfang
Frater
Posts: 1179
Joined: Tue May 25, 2010 10:22 pm
Location: Espoo

Re: Fra Lux erotettu veljeskunnasta

Post by Wyrmfang »

Koska seuran piirissä ja varmasti vielä paljon enemmissä määrin sitä ympäröivillä, kenties jäsenyyttäkin harkitsevilla ihmisillä, on usein voimakkaitakin poliittisia mielipiteitä (& näistä luultavasti useilla sympatioita nimenomaan sen kaltaisia näkemyksiä kohtaan, joita ex-fra Lux/Nagahel edustaa), ajattelin, että olisi hyvä palauttaa mieleen, miksi AT:ssa ei hyväksytä poliittisia kannanottoja.

Lux itse on kirjoittanut aiheesta muutamia vuosia sitten seuralle seuraavan artikkelin:
http://www.azazel.fi/teksti_azazelin_ta ... ikka.shtml

Tämä kirjoitus ajaa nähdäkseni päälinjoiltaan edelleen asiansa, mutta koska karsastan sen joitain kärjistyksiä, ja koska Lux ei ole itse enää vastaamassa mahdollisiin väärintulkintoihini, ilmaisen asiasta myös puhtaasti oman näkemykseni.

Yhdellä lauseella asian voisi ilmaista seuraavasti: politiikka on idealismin (jota okkultismi on oleelliselta osin) antiteesi. Idealismi voidaan toki ymmärtää toisella tavalla, jolloin poliittisia utopioita voidaan pitää idealistisina, ja näihin pyrkimistä idealismina. AT käsittää kuitenkin idealismilla sellaista maailmankuvaa, jossa pohjimmiltaan tahto määrää ulkoiset tapahtumat ympärilleen, eikä päinvastoin. Siitä voidaan kiistellä (ja on täällä kiisteltykin), onko maailma itsessään tosiasiassa järjellisesti toimiva vai onko maailman järjellisyys ensisijaisesti ihmistahdon käytännöllinen postulaatti (kantilaisessa merkityksessä). Vai onko niin, että nämä molemmat näkemykset ovat yhteensopivia okkultismin kanssa, ja okkultisti voi kannattaa eri syistä kumpaa hyvänsä mutta ei väittää tietävänsä varmuudella kumpi on totta (mikä on oma näkemykseni). Joka tapauksessa kaikille näille näkemyksille on yhteistä se, että se mikä on oikein, ei määräydy empiiristen tosiasioiden pohjalta, vaan maailma muokkautuu oikeampaan suuntaan vain oikean intention, ei ensisijaisesti ulkoisten tekojen kautta. On tietenkin selvää, että todellinen oikea intentio myös johtaa joihinkin tekoihin (mikä harvemmin tarkoittaa miekka kädessä heilumista).

Poliittisissa utopioissa taas ajatellaan, että ihmisten hyvä tahto seuraa siitä, kun ulkoiset olosuhteet on saatu kohdilleen. On taas helppo nähdä, miksi tämä johtaa äärimmäisen helposti "tarkoitus pyhittää keinot" ajatteluun, jossa esimerkiksi 1000000:aa kuollutta ei muista 200 vuoden päästä kukaan, jos ne ovat olleet "välttämätön" välivaihe haaveillun utopian saavuttamiseen ja se todella saavutetaan.

Lisäksi kuitenkin, kun maailmaa tarkastellaan syvällisesti, näkyy selvästi, että se ei ainakaan useimmiten toimi tällä tavalla, vaikka lähtökohdaksi otettaisiinkin hyötyajattelu. Politiikan tapauksessa tämä näkyy seuraavalla tavalla. Yksikään utopia ei ole toteutunut, ainakaan suuremmassa mittakaavassa. Tuloksena on ollut pikemminkin yrityksen voimakkuuteen suhteessa oleva valtaisa määrä kärsimystä, ja takapakkia myös yhteiskunnallisessa kehityksessä. Materialistisesti käsitettynä, jos riittävän monet jakaisivat saman utopian, se voitaisiin ehkä saada aikaan. Mutta kun ihmiset haluavat erilaisia utopioita. Lopulta se loputon ja väsyttävä riitely sekä ääritapauksissa jopa sotiminen, sekä ihan suoranainen valehtelu ja harhaanjohtaminen, ovat essentiaalisesti sitä, mitä on politiikka. Sen sijaan että keskittyttäisiin hyvään tahtoon, politiikassa on tärkeämpää saada oma käsitys välillisestä hyvästä (välitön hyvä on aina pelkästään intention tasolla) muiden hyväksymäksi.

Tämä ei tarkoita, ettei AT:n jäsenellä voisi olla poliittisia mielipiteitä. Itsekin koen mm. velvollisuudekseni äänestää. Oleellista on, että intentio on ensisijainen, ei se, mitä tuo aiottu hyvä empiirisesti tulee olemaan. Erityisen vaarallista on sotkea suoranaisesti okkultistisia teorioita politiikkaan. Empiiristen tosiasioiden olessa kyseessä virheitä voi osoittaa ja niistä voi ottaa opikseen, mutta esimerkiksi puhtaasti metafyysistä rotuoppia ei voi osoittaa vääräksi. Tämä tarkoittaa kaikkea muuta kuin, että se on välttämättä totta. Jos esimerkiksi tällaista teoriaa kannattaa, ehdottoman oleellisesta kuitenkin on, että se ei ole ensisijaisia tahtoa määrävä periaate. Jos ehdottoman rehellisen pohdinnan kautta johonkin poliittiseen teoriaan päädytään, sen tulee olla johtopäätös, ei premissi. Muistakaamme, että itämaisilla ajattelijoilla jopa karmakin on melkeimpä kuriositeetti; ei koskaan lähtökohta, joka määrää tahtoa.

Koska länsimainen mieli kääntyy helposti materialismiin, on mielestäni paradoksin kautta turvallisempaa ajatella mahdollisimman "materialistisesti" eikä ottaa annettuna metafyysisiä teorioita, joilla ei ole ensisijaista merkitystä siihen, mitä on jokapäiväinen oikea tahto ja toiminta.
User avatar
Nefastos
Frater
Posts: 4042
Joined: Mon May 24, 2010 10:05 am
Location: Helsinki

Re: Fra Lux erotettu veljeskunnasta

Post by Nefastos »

Minulla ei ole erityistä syytä ryhtyä puolustautumaan näitä Luxin syytöksiä vastaan. Ymmärrän hyvin missä mielentilassa & vakaumuksessa hän ne esitti, eikä siinä ole ongelmaa. Näinhän asiat tapahtuvat.

Lisäksi fras O & N & W esittivät jo niin valaisevat puheenvuorot, ettei siihen ole juuri lisättävää. Paitsi ehkä se, että veli Noxin maininta "asioista joista ei täysin voida puhua" viittasi siihen, että olisi Luxia kohtaan epähienoa kaivaa esiin hänen sisäisessä ryhmässä esiintuomiaan asioita. Kyse ei ole siis veljeskunnan halusta salailla, vaan yritämme kohdella myös - & erityisestikin - ulkopuolisiksi tulleita humaanilla diskreettisyydellä.

Ehkä ulkopuoliset voivat kuitenkin hyötyä parista selityksen sanasta, koska samat asiathan ovat meitä kaikkia lähellä tavalla tai toisella.

Lux wrote:tiemme herra Johannes Nefastoksen ja AT:n veljeskunnan kanssa ovat nyt viimein sitten eroamassa ja eronneet. Tämä samainen herramies oli se, joka pyysi minua muutama vuosi takaperin omaksumaan mm. Alice Baileyn teoksissaan esittämän uuden ajan salatieteellisen sanoman


Muistan toki tämän ohjeistukseni. Vaikka Baileyn ilmaisutavassa on pulmallisuutensa - missäpä ei niitä olisi - ajattelin, että Luxin yhteydessä ne voitaisiin kääntää voitoksi. Se hyvin tekninen ja epärunollinen kieli, jolla Bailey listaa teknisen okkultismin rakenteita & joka samanaikaisesti sekä usein linkittyy astralismiin että samalla varoittaa sen vaaroista, tuntui minusta sellaiselta, joka voisi hyödyttää erityisesti Luxin tapaisen, intensiivisyyteen enemmän kuin harkintaan taipuvaisen, astraali-ilmiötä paljon kokevan ihmisen okkulttista kehitystä. Tekniseen puoleen keskittyminen olisi auttanut tunnepuolen tasapainottamista, & astraalinen mielenkiinto olisi saanut samalla sekä terveen väylän toteutua, että selkeää ohjeistusta sen vaaroista. Olen edelleen sitä mieltä että neuvo oli hyvä, & jos Lux olisi noudattanut sen ohella myös muita (ja tärkeämpiä) ohjeitani, tilanne olisi nyt ehkä toinen. Ehkä; enhän toki voi väittää tietäväni, ja jossittelut ovat yleensäkin turhia.

Lux wrote:tämän vuoksi maailmassa pärjäävät usein kauniita sanoja puhuvat juonittelijat ja kieroilijat, kun taas suorapuheiset ja ajoittain epäkohteliaat, hankalat ja karskitkin miehet ja naiset toimittavat usein sylkykuppien ja selkäänpuukotettujen roolia.


Näinhän asia valitettavasti on - & tuntuu jotenkin rohkaisevalta että minutkin on tässä kai nostettu
"maailmassa pärjäävien" joukkoon.

Selkään puukottaminen ei kuitenkaan tunnu nyt toimivalta vertaukselta, koska näistä erottamiseen johtaneista asioista oli puhuttu avoimesti vuosikaudet; aiheisiin liittyneistä keskusteluista sisäisessä ryhmässä voisi koota helposti ainakin pari kirjaa. "Puukkoa" tuli siis sydämeen ihan rehdisti edestäpäin.

Mutta, onnea matkaan, & kiitos vielä kerran kaikesta AT:n eteen tekemästäsi työstä! Se on ollut runsasta, kuten kaikki tietävät.
Faust: "Lo contempla. / Ei muove in tortuosa spire / e s'avvicina lento alla nostra volta. / Oh! se non erro, / orme di foco imprime al suol!"
User avatar
Einheri
Frater
Posts: 329
Joined: Sun Jun 06, 2010 12:23 am
Location: Etelä-Savo

Re: Fra Lux erotettu veljeskunnasta

Post by Einheri »

Veli luxin kohdalla monia asia lopulta ilmentyi harmillisesti AT:n filosofiaa ja lähtökohtia ajatellen.
Itselläni ei ole toisaalta pahaa sanottavaa häntä kohtaan (vaikkakin lopulta ymmärrän punaisen langan hänen erottamisensa saralla) -Enkä näe tätä sinänsä negatiivisena asiana, vaan toivon vilpittömästi, että hän pystyy jatkamaan omaa työtänsä tulevaisuudessakin, siten kuin on itse parhaakseen nähnyt.
Vaikkei hän enää foorumilla aktiivisesti vaikuttakaan, haluan välittää hänelle henkilökohtaiset kiitokseni opastuksesta looshityössä, joka ilmeni silloisen kalevan miekan työn kautta.
Ymmärrän toki Luxin turhautumisen, sekä hänen kieliasunsa hänen tekstissään, sillä lopulta se on lienee luonnollinen reaktio ihmiselle itselleen. Toivon kuitenkin, että hän lopulta tynnyttää henkilökohtaisen myrskynsä ja saavuttaa keskeisen kiinnekohdansa tämän muutoksen impulssin keskellä.
Tiedostan frater Nefastoksen, ja sitä kautta AT:n puhuvan veljeskunnan puolesta, mutta haluan kaikesta huolimatta toivottaa Luxille hyvää jatkoa hänen henkilökohtaisen työnsä saralla, miten hän sitä ikinä jatkakaakaan tulevaisuudessa.
User avatar
A.A.
Posts: 83
Joined: Wed Aug 04, 2010 9:15 pm
Contact:

Re: Fra Lux erotettu veljeskunnasta

Post by A.A. »

Ulkopuolisena voin vain todeta, että tämä ei tullut yllätyksenä. Ratkaisu on kuitenkin varmasti ainakin pitkässä juoksussa kaikkia osapuolia hyödyttävä.
User avatar
Rúnatýr
Posts: 564
Joined: Mon Jan 06, 2020 10:49 pm
Location: Alfheimr

Re: Fra Lux erotettu veljeskunnasta

Post by Rúnatýr »

Lienee aiheellista vastata tähän aiheeseen nyt pitkän ajan kuluttua mahdollisimman lyhyesti ja ytimekkäästi, kun täällä olen nyt vuosien jälkeen takaisin. Aika monta kertaa on käynyt häpeissäni mielessä pyytää poistaa tämä aihe foorumilta.

Toivon kaikkien tajuavan, että tähän ketjuun kirjoittamani viesti on kirjoitettu paranoidiseen skitsofreniaan sairastumisen ja aktiivisen psykoosin aikana, jolloin jopa Johannes oli muuttunut hyvin rakkaasta veljestä suoranaiseksi globaalin salaliiton edustajaksi, joka kauniin julkisivun takana suunnittelee maailman hallitsemista väkivallalla ja suorittaa ellei päivittäisiä niin vähintäänkin viikottaisia rituaalimurhia ympäri maapalloa yhdessä ties milloin kenenkin tahon kanssa, joita tässä lienee turha lähteä luettelemaan. Tällaiseen kaninkoloon olin pudonnut sairastumisen aikoihin, jossa salaliitot ja aktiiviset pahuuden edustajat näkyivät ihan joka puolella, etenkin jos heillä oli mitään sanottavaa omia hyvin vääristyneitä näkemyksiäni vastaan. Kaikki mahdolliset tahot halusivat minulle pahaa, ja minun täytyi taistella vastaan.

Vaikka sairastumisen taustalla olikin perinnölliset ja karmalliset tekijät, niin hiljattainen radikalisoituminen poliittisen traditionalismin synkimpien näkemysten ja "mukaansatempaaviempien visioiden" saadessa vallan mielessäni oli varmasti yhtenä syynä sairauden laukeamiseen. Pitkään yritin kamppailla tällaista vaivihkaa tapahtunutta radikalisoitumista vastaan, mutta pelon ja paranoian yhdistyessä se sai hyvin synkän muodon. Tällöin koin sisässäni, että "asiat pitää korjata". Nykymaailman kuilu on niin syvä, että sinne hyppää itsekin lähes huomaamattaan ja hyvistä tarkoitusperistä. Tie helvettiin on kivetty hyvillä aikomuksilla. Koen, että edessä oli hyvin kliseinen Anakin -kuvio: pelosta läheistensä elämää ja kohtaloa kohtaan alaspäisen tien valitseminen tai sille vaivihkaa ajautuminen. Luojan kiitos, että sairastuin.

AT:n perustamisen aikoihin en ollut juurikaan pohtinut kovin syvällisesti poliittisia tai rodullisia näkemyksiä. Erään nykyisin AT:sta eronneen veljen kanssa ystävystyimme, ja hän alkoi haastaa silloisia näkemyksiä hyvin voimakkaalla ja jopa väkivaltaisella tavalla (hyökäten kerran jopa fyysisesti kimppuuni). Hän piti itseään eräänlaisena esoteerisena hitleristinä / radikaalina kansallissosialistina, ja vuosien vieriessä hän sai hiljalleen käännytettyä minutkin pitkälti omien näkemystensä taakse, vaikka sydämeni ja intuitioni taistelikin aina vastaan; olihan hänen näkemyksensä näennäisesti hyvin järjellä perusteltuja, ja juuri järkisyillähän "vastustaja" monesti asiansa perustelee. Nykyisin pidän häntä eräänlaisena vanhan karmani esiintuojana, joka ilmestyi kuvioihin tuomaan tämän haasteen. Onneksi hän on luopunut itse näkemyksistään nykyisin, sillä hänelläkin oli suora tie helvettiin jo jossain vaiheessa auki. Koen myös, että kyseessä oli Saatanan asettama "martiaalinen" haaste, jossa tuolloin lankesin.

Tätä karmaa sitä nyt sitten on puhdisteltu viimeiset kahdeksan vuotta, ja jossain vaiheessa uhkana on ollut edelleen langeta samoihin virheisiin sielussaan, vaikka ulkoinen aktiviteetti onkin ollut hyvin vähäistä viime vuodet, ja sehän ei ole yhtään vähäisempi koetus. Haasteet asian suhteen eivät siis ole sinänsä loppuneet, vaan ne tuntuvat seuraavan mukana hyvin pitkään, vaikka miten koettaisi erottautua niistä sisimmässään. Onneksi ihan viime aikoina olen ollut kokevani hyvin radikaalin muutoksen parempaan suuntaan, missä haasteet ovatkin sitten ihan erilaisia ja toista luokkaa. Joitain lipsahduksia politiikan suuntaan yleisellä tasolla on edelleen foorumille päässyt, jotka toivon mukaan annetaan anteeksi.

Lämmin kiitos, että olette hyväksyneet minut takaisin tälle foorumille. Foorumin lukeminen ja täällä esitettyjen asioiden pohdiskelu on yksi niistä asioista, joka on pitänyt minut pinnalla kaikki nämä vuodet.
Ing was first amidst the East Danes so seen, until he went eastward over the sea. His wagon ran after. Thus the Heardings named that hero.
obnoxion
Sodalis
Posts: 2168
Joined: Tue May 25, 2010 7:59 pm

Re: Fra Lux erotettu veljeskunnasta

Post by obnoxion »

Kaunis viesti, Boreas. Rehellisyytesi on aseistariisuvaa. Moni vanha viestiketju on herännyt henkiin vuosia myöhemmin, mutta tuskin olen vielä näin kuninkaallista käännöstä nähnyt. Oli tilanteesi mikä oli, sinä tuot minulle mieleeni suuren ja vapaan leijonan.
One day of Brahma has 14 Indras; his life has 54 000 Indras. One day of Vishnu is the lifetime of Brahma. The lifetime of Vishnu is one day of Shiva.
Post Reply