Maljan aspekti

FIAT NOX

© Fra Fatuus 2016 

Maljan aspekti edustaa Azazelin Tähden rakenteessa elinvoimaa, prânaa. Se sisällyttää itseensä kaikkien muiden seuran aspektien perusolemuksen toimien niitä yhdistävänä ja kokoavana tekijänä. Aspektin olemus ja voima kuvastuu eri lähestymistapojen sointuvuudessa ja tasapainoisuudessa.

Planeettasymbolismin kautta tulkiten, vertautuu Maljan aspekti ulkoisessa työssään Aurinkoon. Aurinko on fyysisen maailmamme vastaavuus sille jumalaiselle hengen harmonialle, joka Auringon välittämänä valautuu korkeammalta ja hienovaraisemmilta tasoilta aurinkokuntamme perusenergiaksi. Se on kosminen perusta ja ydin, joka elävöittää ja järjestää luontokuntaa mahdollistaen sen etenemisen kohti kehityksen korkeimpia tavoitteita.

Maljan ulkoisen toiminnan pääpaino on yleensä viestinnän, erilaisten käytännönjärjestelyjen ja logistiikan tuottamisessa veljeskunnassa rakenteen sisä- ja ulkopuolelle. Yhdistämisen työ ja veljeskunnan toiminnan yhteisen fokuksen osoittaminen ovat aspektin ominta aluetta. Aspektin jäseniä kannustetaan löytämään oma väylänsä aspektityön toteuttamiselle omien valmiuksien mukaisesti. Se minkä ilmaisumuodon nämä ottavat kunkin aspektijäsenen elämässä ja Työssä on hänen henkilökohtainen löytöretkensä tulosta henkisen Itseyden ja sen esiin nostamisen prosessissa. Aspektin jäsenten on suositeltavaa pohtia karmajoogan merkitystä ja mahdollisuuksia henkisen työn osana. Kaikkiaan Maljan aspektin työssä ihanteeksi muodostuu myyttinen yhteys elämään, jossa ihmisen sisäiset voimavarat avautuvat vähän kerrassaan itseyden integraation ja eheyden sarastukseen henkisen Tien valmiudeksi.

Aspektin tunnuksessa, Maljassa näemme kaksi kolmiota vastatusten; vanhat tulen ja veden alkemialliset symbolit. Azazelin Tähden kokoonpanossa voidaan kolmioiden nähdä vastaavan veljeskunnan hermeettistä ja eksoteerista osastoa. Aspekti jakautuu kuutiona näiden väliin, pitäen sijaansa osaltaan molemmissa ja toimien välittäjänä osastojen välillä. Sisäisessä rakenteessa se edustaa ulkoista rakennetta, ulkoisessa sisäistä. Kuten esoteerisesti ajatellen Aurinko on väylä maailmojen välillä, niin myös Malja on veljeskunnan rakenteessa kulkuväylä eksoteerisesta osastosta hermeettiseen osastoon. Sisäisessä työssä Maljan aspekti kuvastuu Kuun arkkityyppinä, jossa Työn fokus on siirtynyt keskipisteestä kehälle. Tällöin aspektin voima (verbum) koetaan luonnon virtana ja aikain mahdollisuuksina. Maljan symbolin merkityksen tutkiminen eri traditioiden yhteydessä voi olla avuksi aspektin sisimmän olemuksen ymmärtämisessä.

Seuran eksoteerista ja hermeettistä puolta yhteen linkittävänä rakenteena Maljan voidaan tilanteesta riippuen katsoa kuuluvan muodollisiin tai muodottomiin aspekteihin: se on konkreettinen rakenne, jonka sisällä elää ja josta vuodatetaan esiin muodoton energia. Se on harkinnanvaraisesti avoin muissa aspekteissa työtä tehneille jäsenille.

Bibat Ex Me Qui Potest:
Lavet, Qui Vult: Turbet, Qui Audet
Bibite Fratres, Et Vivite 
[1]

– Hermeettinen romanssi[1] Juokoon minusta ken voi, peseytyköön minussa ken haluaa, häiritköön ken uskaltaa. Juokaa veljet ja eläkää. (suom. Visa Kaliva)