Kiven aspekti

© Fra H. Nox 2012

Kiven aspekti on Azazelin Tähden veljeskunnan seremoniallisen työskentelyn osasto. Aspektin kantavana teemana on temppelin rakentamisen kuvasto: osaa ottaminen Merkityksen henkeen rakenteissa ja elementeissä.

Mikäli veljeskuntamme olisi perustettu maalliselle saavutukselle, olisi tuo temppeli jotakin jonka voisimme rakentaa käsillämme ja niillä välineillä jotka meillä on jo hallussamme. Mutta koska kyseessä on Suureen Saavutukseen pyrkivä, idealistinen ja kaiken paitsi kulloisenakin hetkenä perimmäisimmän totuuden hylkäävä Suuri Työ, ei tuo temppeli ole vähempää kuin meidän oma itsemme ja se maailma jonka joka hetki rakennamme ympärillemme käsityksissämme ja asenteissamme itsestämme ja Jumalastamme.

Kiven aspektin työ on ennen kaikkea liiton solmimista ihanteemme ja johtotähdemme, sekä maailmana ja omana itsenämme ilmenevän pohjimmaisen shaktin, Jumalan läsnäolon, välille. Oikealla intentiolla (eli pyrkimyksellä Totuuteen, Rakkauteen ja Ymmärrykseen) voimme suorittaa tekoja jotka johdattavat ja muovaavat meitä yhä kauniimpaan kukoistukseen. Aivan kuten puu tarvitsee kastetta, valoa ja sitoutumista luonnon kokonaisuuteen voidakseen kukoistaa, on myös meidän Työmme sitouduttava niihin välineisiin joita käytämme jokaisena hetkenä. Tämän tähden valakaamme temppelimme perustukset rukouksin, uhrauksin ja antaumuksellisilla teoilla, rakastaen Lakia joka puhuu muovaten, kannatellen ja tuhoten kaiken tuntemamme aina omasta itsestämme maailmankaikkeuksien ääriin saakka, tunnetusta aina tuntemattomimpaan asti.

Kiven aspektin oleellinen työmuoto on ylläpitää seremoniallis-rituaalista rakennetta, joka valaa veljeskunnan sisäisen ihanteen ulkoisiin kiintopisteisiin ja maailmaan ympärillämme ja itsessämme. Se työskentelee sitoutuen Shaktiin, feminiiniseen voimaan ja hengen läsnäoloon havaitun maailman näennäisen duaalisuuden taustalla. Sillä tosiasiassa muuta ei ole kuin Shakti, yksi suuri Jumalatar joka synnyttää, kasvattaa ja vapahtaa meidät; Viisaus ja Voima ovat olemassaolon Äidillisyyden oivaltamista.

Työnteko Kiven aspektissa voi sopia kenelle tahansa, joka osaa nähdä merkitystä Työn ulkoisuudessa; rituaaleissa ja seremoniallisessa intentiossa joka kohdistuu olemassaolon karmalliseen, eli toiminnalliseen ulottuvuuteen. Joka saa toivoa rukousnauhasta, sen kuvastaessa hänen elämänsä avautumista helmi helmeltä, ja joka näiden helmien loputtomuudesta huolimatta toivoo käydä rukouksensa yhä uudelleen läpi, voi auttaa itseään ja muita suunnattomasti antautumalla työtapaan jonka syklejä eivät enää määrittele hänen itsensä mieliteot, vaan hiljainen voima ja luonnon oma arkkityyppinen rytmiikka; olemassaolon säteilevä pyhyys, joka kietoo itsensä yhä uudelleen olemassaolon verhoihin voidakseen ilmaista salaisen sisimpänsä uudelleen ja uudelleen, kaikkina aikoina.

Kiven aspekti kuuluu muodollisiin eli eksoteerisiin aspekteihin. Se on avoin kaikille Azazelin Tähden jäsenille.