Käärmeen aspekti

© Fra Aquila 2012

Käärmeen aspekti, Azazelin Tähden taiteellista ja uskonnollista työtä edustava polku, keskittyy emotionaalisen tason työskentelyyn erilaisissa muodoissa. Tämän työn ytimessä korostuu tunteiden vapautuminen ja puhdistuminen tiedostaen ja kokien, mahdollistaen elävän suhteen muodostamisen maailman ja itseyden välille. Aspektissa ilmenee ajatus siitä, että emootiot voivat työstämisen ja puhdistumisen myötä toimia yhtä hyvin liikuttajina kohti totuutta ja kasvua kuin mikä tahansa muu ihmisen olemuspuolista, joiden kaikkien alkuperä on yhtä lailla henkinen.

Aspektin jäsenelle Lucifer ilmenee muusana, inspiroijana ja innoittajana, jopa rakastajana tai rakastajattarena. Tästä jäsen, veli tai sisar, voi löytää johdatuksen taiteelliseen tai uskonnolliseen työhön tai niiden yhtenäiseen harjoittamiseen eri tavoin. Tämä ei välttämättä vaadi jäseneltä jotakin tietynlaista taiteellista lahjakkuutta tai uskonnollista harjoitusta, vaan aspektin työ ilmentyy erityisesti pyhän symboliikan muodossa, joka havaitaan maailman kokonaisuudessa yhtä lailla kuin taiteessa ja uskonnossa niiden heijastaessa Henkeä ja sen eri puolia.

Nahkansa luovan käärmeen lailla aspektin jäsen voi keskittyä työhön, joka uudistaa ja muuntaa: johdattaa näkemään ja kokemaan yhä vahvemmin maailman, jonka ytimessä Elävä Tuli palaa ikuisesti, jokaisena hetkenä muuntaen kaiken ilmentyvän uusiin muotoihin. Tuon prosessin koemme elämänä ja kuolemana ja niiden myötä jatkuvana muutoksena. Hengestä lähtevänä virtauksena se on joki, joka ravitsee ja elävöittää. Henkeä kohti kulkiessaan se on tuli, joka palauttaa takaisin alkulähteelleen. Käärmeen aspektin toiminta perustuu näiden väliselle elävälle dynamiikalle ja muuntumiselle toisikseen, keskittyen tältä osin hengen ja materian, itseyden ja toiseuden sekä muiden polariteettien väliseen suhteeseen ja jännitteeseen, jossa kaikki kokemukset ilmenevät ja tapahtuvat pitäen yllä jatkuvaa liikettä. Voimme kuvata tämän ajatuksen myös kahtena toisiinsa kietoutuneena käärmeenä tai kahtena eri suuntaan osoittavana pentagrammina.
Käärmeen aspekti mahdollistaa jäsenelleen monenlaisia työmuotoja, joissa korostuu intuitiivinen ja emotionaalinen painotus. Aspektina se on helposti lähestyttävä erilaisille persoonallisuuksille, mahdollistaen joustavalla, mutta aktiivisella tavalla yksilöllisen harjoituksen muodostamisen ja toteuttamisen yhteisen työn piirissä. Vaikka Käärmeen aspekti edustaa uskonnollista lähestymistapaa, ei aspektin sisällä sallita sokeaa kyseenalaistamattomuutta ja fanatismia, joka usein on tunteellisen uskonnollisuuden taakkana ja lankeemuksena, käyden selkeästi satanistista ihannetta vastaan. Tästä syystä Käärmeen polku painottaa yksilöllistä, ja kaikkea yksilöllisyyttä kunnioittavaa kokemuksellista eläytymistä uskonnolliseen harjoitukseen.

Käärmeen aspekti kuuluu muodollisiin eli eksoteerisiin aspekteihin. Se on avoin kaikille Azazelin Tähden jäsenille.