Page 1 of 1

Foorumien säännöt

Posted: Thu Jul 30, 2020 1:58 pm
by Smaragd
Tervetuloa Azazelin tähden Graal-looshin ylläpitämälle keskustelufoorumille. Tarkoituksenamme on tarjota alusta yleiseen keskusteluun okkultismin ja esoterian aihepiirien ympärille, sekä erityisemmin Azazelin tähden filosofian kautta näitä aiheita ja elämää lähestyville tai niistä kiinnostuneille. Toivomme keskustelun pysyvän toisia kunnioittavana ja avoimena liikkumaan sinne minne on tarve. Välttäkäämme puoluepoliittista retoriikkaa, ja pyrkikäämme etsimään totuutta itsestämme toiseuden lävistämänä. Foorumin voisi nähdä Azazelin Tähden filosofian esipihan osa-alueena, jonne toivotamme vierailijat tervetulleiksi, mutta josta asiattomat ja vilpilliset toimijat ohjataan sopivampia laitumia kohti. Vilpitön pyrkimys rehelliseen ymmärrykseen rakkauden alaisuudessa on edellytys yhteisen pohjan havaitsemiselle ja mielekkäästi avautuvalle keskustelulle.

Jotta käydyt keskustelut säilyisivät sujuvina ja ehyinä myöhempää tarkastelua varten, on syytä huomioida ettemme pääsääntöisesti poista viestejä elleivät ne riko muita sääntöjä. Ehdotammekin siis harkitsemaan foorumeiden julkisuutta ottaessasi osaa keskusteluun. Omia viestejä voi editoida n. 30 minuutin ajan lähetyshetkestä laskien, jonka jälkeen ne jäävät osaksi julkista keskustelua vähintäänkin niin pitkäksi aikaa kuin koemme kyseisen foorumin ylläpidon mieleiseksi nykyisessä muodossaan.

Pyri proaktiiviseen keskusteluun. Samalla kun foorumilla on tarkoitus pitää ovet auki erilaisille okkultistin elämässä mietityttäville kysymyksille, niin rohkaisemme osanottajia yleisellä keskustelun tasolla kurottelemaan tasapainoisiin vastauksiin myös itse. Tämä tarkoittaa sitä että jos foorumikäyttäjä sysää systemaatisesti vastuun mielekkäästä keskustelusta muiden harteille, häntä tullaan huomioimaan asiasta yksityisviestin kautta.

Vältä tuplapostauksia ja pyri harjoittamaan kohtuullisuutta välttääksesi aiheuttamasta liiallista viestitulvaa. Näin yksittäiset keskustelut ja koko foorumin kattava keskustelu pysyy selkeämmin dialogina monologin sijaan. Monet meistä kokevat tarvetta pysyä keskustelun perässä ja se käy hyvin raskaaksi mikäli foorumilla tulee kymmeniä viestejä päivässä jo pelkästään yhdeltä käyttäjältä. Silti, rohkaisemme kaikkia ottamaan aktiivisesti osaa keskusteluihin. Foorumietikettiä ja aktiivisuus-passiivisuus -akselia hahmottaessa kirkkaammin mieleemme, voimme muistuttaa itseämme kultaisen keskitien ideaalista.

Kopiosuojattua materiaalia sisältävien sivustojen tai pdf-tiedostojen linkkaaminen foorumille on kiellettyä. Näytteitä ja muutamia sivuja voidaan kopioida, linkittää tai valokuvata osaksi keskustelua. Käytä omaa harkintaa missä rajat menevät.


”Ylentäkäämme luottamuksella sydämemme kirkkauteen.”

Tervetuloa keskustelemaan.

***

"Toivomme keskustelun pysyvän toisia kunnioittavana"
"Välttäkäämme siis puoluepoliittista retoriikkaa"
Näiden sääntöjen rikkominen johtaa ensin varoitukseen, ja varoituksen tai korkeintaan kahden jälkeen foorumikäyttäjälle asetetaan porttikielto määräajaksi taikka pysyväluontoisesti.

"Vilpitön pyrkimys rehelliseen ymmärrykseen rakkauden alaisuudessa on edellytys yhteisen pohjan havaitsemiselle ja mielekkäästi avautuvalle keskustelulle."
Tapauksissa joissa tulee ilmeiseksi että foorumikäyttäjä antaa harhaanjohtavaa informaatiota (esimerkiksi entinen foorumikäyttäjä palaa toisella nimellä), moinen käyttäjä voidaan bannata ilman varoitusta. Myös kaikenlainen väkivallan tai alaspäisen tien ihannointi johtaa moiseen käyttäjän poistamiseen.

Re: Foorumien säännöt

Posted: Thu Jul 30, 2020 4:49 pm
by Kavi
Smaragd wrote: Thu Jul 30, 2020 1:58 pm Omia viestejä voi editoida n. 10 minuutin ajan lähetyshetkestä laskien, jonka jälkeen ne jäävät osaksi julkista keskustelua vähintäänkin niin pitkäksi aikaa kuin koemme kyseisen foorumin ylläpidon mieleiseksi nykyisessä muodossaan.
Onko aiemmin herännyt mielipiteitä foorumin ylläpidon kannattamattomuudesta?

Re: Foorumien säännöt

Posted: Thu Jul 30, 2020 7:02 pm
by Smaragd
Kavi wrote: Thu Jul 30, 2020 4:49 pm
Smaragd wrote: Thu Jul 30, 2020 1:58 pm Omia viestejä voi editoida n. 10 minuutin ajan lähetyshetkestä laskien, jonka jälkeen ne jäävät osaksi julkista keskustelua vähintäänkin niin pitkäksi aikaa kuin koemme kyseisen foorumin ylläpidon mieleiseksi nykyisessä muodossaan.
Onko aiemmin herännyt mielipiteitä foorumin ylläpidon kannattamattomuudesta?
On ajatuksia ainakin joskus heitetty ilmoille, mutta onhan nämä foorumit nyt ihan kansainvälisestikkin verraten hyvin poikkeukselliset ja siinä mielessä voisi nähdä vastaavan oleelliseen tarpeeseen. Eikä toki pidä unohtaa foorumien merkitystä väylänä seuran eri looshien jäsenten väliseen kommunikointiin.

Re: Foorumien säännöt

Posted: Fri Jul 31, 2020 1:38 pm
by Nefastos
Smaragd wrote: Thu Jul 30, 2020 7:02 pmEikä toki pidä unohtaa foorumien merkitystä väylänä seuran eri looshien jäsenten väliseen kommunikointiin.

Olet oikeassa. Mutta silti minusta tuntuu, että toteutimme ehkä foorumien jäsenpuolen uudistukset tavalla, joka otti huonoimmat puolet molemmista systeemeistä: foorumista/sivustosta välittyy yhä ajatus Azazelin Tähden ainoana oikeana monoliittisena yhteysrakenteena. Koska tätä ei saatu muutettua, ja foorumin yhteydessä on yhä sisäisiä seurakeskusteluja, looshit eivät luo omanlaisiaan muita nettikohtaamisalustoja. Ja siltä pohjalta on hyvin ymmärrettävä se sisar Cerastesin hiljattain esittämä ajatus, että sisäisten jäsenfoorumien sulkeminen tuntui melkein kiusanteolta ("felt a little like a "we don't want to talk to you anymore" gesture").

Ymmärrän, että tällaiset asiat ottavat potentiaalisesti hyvinkin paljon aikaa, eikä käärmettä varmaan enää pidä yrittää ajaa pyssyyn usuttavilla toimilla; mutta haluan silti muistuttaa siitä, että tämä Graalin alainen sivusto ei enää ole "virallinen" yhdistäjä sellaisessa merkityksessä kuin se oli ennen rakenneuudistusta & looshien absoluuttista autonomiaa.

Re: Foorumien säännöt

Posted: Fri Jul 31, 2020 2:10 pm
by Smaragd
Nefastos wrote: Fri Jul 31, 2020 1:38 pm
Smaragd wrote: Thu Jul 30, 2020 7:02 pmEikä toki pidä unohtaa foorumien merkitystä väylänä seuran eri looshien jäsenten väliseen kommunikointiin.

Olet oikeassa. Mutta silti minusta tuntuu, että toteutimme ehkä foorumien jäsenpuolen uudistukset tavalla, joka otti huonoimmat puolet molemmista systeemeistä: foorumista/sivustosta välittyy yhä ajatus Azazelin Tähden ainoana oikeana monoliittisena yhteysrakenteena. Koska tätä ei saatu muutettua, ja foorumin yhteydessä on yhä sisäisiä seurakeskusteluja, looshit eivät luo omanlaisiaan muita nettikohtaamisalustoja. Ja siltä pohjalta on hyvin ymmärrettävä se sisar Cerastesin hiljattain esittämä ajatus, että sisäisten jäsenfoorumien sulkeminen tuntui melkein kiusanteolta ("felt a little like a "we don't want to talk to you anymore" gesture").

Ymmärrän, että tällaiset asiat ottavat potentiaalisesti hyvinkin paljon aikaa, eikä käärmettä varmaan enää pidä yrittää ajaa pyssyyn usuttavilla toimilla; mutta haluan silti muistuttaa siitä, että tämä Graalin alainen sivusto ei enää ole "virallinen" yhdistäjä sellaisessa merkityksessä kuin se oli ennen rakenneuudistusta & looshien absoluuttista autonomiaa.
Aiheellinen muistutus kyllä.
Viimeksi tänä aamuna kirjoitin taas tästä asiasta katumuksen sanoja eräässä toisessa keskustelussa. Kompromisseihin tulisi suhtautua äärimmäisen tarkasti ja erityisesti huomata missä kohtaa niitä tulisi tehdä ja missä ei. Mutta ehkäpä nämä kompromissit ja tilanteet joihin on päädytty ovat kuitenkin sellaista asteittaista ja valmistavaa synnytystä, jota looshit vielä tarvitsevat tässä vaiheessa.

Re: Foorumien säännöt

Posted: Thu May 19, 2022 6:58 pm
by Smaragd
Foorumin sääntöjä päivitetty ajan tasalle.