[Lucifer] Uudistusten keskellä

Azazelin Tähden käytännöt.
Locked
User avatar
Nefastos
Posts: 3029
Joined: Mon May 24, 2010 10:05 am
Location: Helsinki

[Lucifer] Uudistusten keskellä

Post by Nefastos »

Nopeat uudistukset keskustelualueellamme jatkunevat vielä jonkin aikaa, kun Maljan aspekti työstää nyt foorumia uuteen muotoonsa. Koska on kaikkea muuta kuin ilmiselvää mitä on tapahtunut, tapahtumassa ja miksi, avaan tämän keskustelun yleiseen asian tarkasteluun. Oma positioni asiaan on tässä erityisesti Lucifer-looshin yhteyshenkilönä, joten minun on ennen kaikkea pohdittava, kuinka looshimme rakennetaan vakaasti omille jaloilleen tässä hitaanlaisesti seurauudistuksen muutoksen jälkeisesti todentuvassa uudessa liitossa, jossa emoseuraa loosheista vastaavana ylärakenteena ei ole. Samalla yritän hieman selittää tilannetta niille, joille muutokset ovat mysteeri. Ennen kaikkea tämä koskee sellaisia Azazelin Tähden (looshien) jäseniä, jotka eivät ole niin foorumiaktiivisia, että olisivat voineet seurata keskustelua muutosten toimeenpanovaiheesta reaaliajassa viime viikkoina.

Muutosten pohja: 2018 päätettiin Azazelin Tähti jakaa yhdestä seurasta täysin itsenäisiin loosheihin. Loosheilla oli vahva autonomia jo aiemmin, mutta teoriassa nyt jo 1½ vuotta looshit ovat olleet kokonaan itsevetoisia, eikä loosheilla ole ollut velvoitteita seuraan nähden. Kaikenlainen yhteydenpito & informointi on perustunut vapaaehtoisuuteen, ja tällaisen vapaaehtoisen informoinnin perusteella Maljan aspekti (joka omistaa tämän sivuston ja ohjaa sen toimintaa) on voinut pitää yllä yhteistä looshirekisteriä ynnä muuta yhteenkokoavaa toimintaa, kuten keskustelua tällä foorumilla.

Hiljattaiset muutokset: Vaikka looshivetoisuus on teoriassa toiminut jo pitkään, käytännössä jäsenten on ollut vaikea sisäistää tätä muutosta. Tästä syystä seuran aiempi, yhteensitova järjestelmä on tahdottu murtaa tavalla, joka mahdollistaisi (voimme sanoa: pakottaisi) kunkin looshin toimimaan ja esiintymään itsenäisesti. Foorumin piilotettu sisäinen, vain jäsenten käytössä ollut puoli on siten pitkälti poistettu. Kukin looshi tulee siten olemaan entistä enemmän vastuussa omasta näkyvyydestään, keskusteluistaan ynnä muusta, jotta viimein päästäisiin siitä sitkeästä ajatuksesta, että on olemassa seuran korkeampi taho jonka on luotava sellaisiin edellytykset. Tämä vieroittamisen prosessi on tuskallinen ja monenlaisia synnytyskipuja aiheuttava, mutta se on nähty välttämättömäksi. Vaikka kätilöinä/pyöveleinä tässä foorumipresenssien erillistämisen prosessissa toimii Maljan aspekti, ehdotus käytäntöön tuli minulta, joten mahdolliset ärtymyksen tunteensa kannattaa kohdistaa Maljan jäsenten sijaan minuun Azazelin Tähden perustajana.

Mikä muuttuu jäsenille: Kukin looshi (looshiohjaaja/t) päättää, millä tavoin kommunikointi looshissa sisäisesti ja siitä ulospäin toimii. Looshi ei ole vastuussa raportoinnista minkäänlaiselle kattojärjestölle, joskin se halutessaan voi pysyä yhteydessä Graal-looshin kautta toimivaan looshien yhteislistaukseen. Looshi kuitenkin mahdollisesti tai toivon mukaan haluaa olla yhteydessä a) ulkopuolisiin, ts. potentiaalisiin jäseniin tai muihin asioista kiinnostuneisiin ulkopuolisiin, sekä b) muihin Azazelin Tähden loosheihin. Tälle avautuville mahdollisuuksille vain mielikuvitus on rajana, ja looshiohjaajien tulee nyt pakosta katsoa laatikon (tämän foorumin poistetun jäsenpuolen) ulkopuolelle. Nykymaailma tarjoaa lukemattomia tapoja avoimeen, puoliavoimeen, ja intiimiin ryhmäviestintään. Luciferissa pohdimme esimerkiksi sellaisia mahdollisuuksia kuin:
- Blogialusta (jossa ei esitettäisi artikkeleja vaan raportteja kokouksista ym.)
- Oma keskustelufooruminsa toisaalla
- Sähköpostikeskustelut
- Tämän foorumin julkisella puolella (tämän viestin tapaan) käsiteltävät looshiasiat
...Minkä lisäksi tulemme luonnollisesti jatkamaan kuukausittaisten tapaamisten käytäntöä.

Mikä on yhteenkokoava elementti: Ennen kaikkea Azazelin Tähden filosofia, jonka ytimenä on sen perustuskirja. Käytännön tasolla Maljan aspektin (idealtaan yhteenkokoava, välittävä aspekti sisäisen ja ulkoisen muodon välillä) alla toimiva Graal-looshi pitää yllä tiettyjä yhdistäviä toimintamuotoja, esimerkiksi edelleenkin tätä ulkoista, yleistä keskustelualuetta, sivuston kokoelmaa artikkeleista, sekä esimerkiksi seuran kirjallisuuden julkaisua ja jakelua Viidennen Askeleen kautta. Tahdon kuitenkin painottaa sitä, että aivan kuten kaikilla muillakin loosheilla on täydellinen vapautensa, sama täydellinen vapautensa on myös Graal-looshilla. Uudistusten välttämättömyyden taustalla on erityisesti syvään juurtunut ajatus siitä, että jokin taho (siis käytännössä Malja > Graal) edelleen hoitaa yhteisiä asioita ja kannattelee loosheja jollakin muulla kuin omalla itselähtöisellä tavallaan.

Kysyttävää? Lucifer-looshia voi lähestyä sen ohjaajien kautta (nefastos@azazel.fi & beshiira@azazel.fi). Graal-looshista voi kysyä sen ohjaajalta (fatuus@azazel.fi). Kansainvälisellä puolella vastaava yhteen kokoavaa elementtiä painottava looshi on Phanes, johon saa yhteyden ohjaajansa kautta (silvaeon@azazel.fi). Yleisluontoisia pohdiskeluja, kysymyksiä ja kannanottoja voi esittää tähän ketjuun.
Faust: "Lo contempla. / Ei muove in tortuosa spire / e s'avvicina lento alla nostra volta. / Oh! se non erro, / orme di foco imprime al suol!"
User avatar
Benemal
Posts: 562
Joined: Thu Feb 23, 2012 7:24 pm
Location: South-Fin

Re: [Lucifer] Uudistusten keskellä

Post by Benemal »

Kysymykseni sopinee tähän aiheeseen.

Nyt kun jäsenfoorumia ei ole, mistä saan tietoa vuosikokouksesta? Tuskin sen sijaintia ilmoitetaan julkisesti. Olikohan keväällä luulo, että kokousta ei pandemian voksi voi edes pitää? En muista sellaista. Nythän sellaisen voi pitää, vaikkakin jos jäsenet ovat jonkinlaisessa "peruutustilassa" edelleen, kokouksen järjestelyihin ei juuri ole aikaa ja se täytyy ehkä pitää ihan vaan baarissa tai ulkosalla.
User avatar
Nefastos
Posts: 3029
Joined: Mon May 24, 2010 10:05 am
Location: Helsinki

Re: [Lucifer] Uudistusten keskellä

Post by Nefastos »

Pohdimme tätä perjantaina Graalin kanssa, ja päädyimme siihen että vuosikokous voitaisiin pitää: koska ihmiset itse liikkuvat varsin varovaisesti, se pitänee itse itsensä riittävän pienimuotoisena. Asiasta oli tarkoitus informoida loosheja saman tien, mutta sitten ohjaajistolle tuli salamavastausta vaativaa muuta byrokraattista puuhailua. Infoa kuitenkin tulossa sähköpostitse lähipäivinä. Päivä on tuttu & paikkana Helsinki.
Faust: "Lo contempla. / Ei muove in tortuosa spire / e s'avvicina lento alla nostra volta. / Oh! se non erro, / orme di foco imprime al suol!"
Locked