Saatanan ja Luciferin suhde

Älylliset pohdiskelut metafyysisistä ja abstrakteista aiheista.
Post Reply
Badb
Soror
Posts: 335
Joined: Sun Dec 14, 2014 4:56 pm
Lodge membership: Graal, Lovi, Lucifer, Nebukadnezzar

Saatanan ja Luciferin suhde

Post by Badb »

Minkälaisena näette Saatanan ja Luciferin suhteen? Aloin pohtia asiaa huomattuani, että minulla ja miehelläni on eri näkemys asiasta. Itse näen Saatanan ja Luciferin saman arkkityypin eri puolina ja mieheni taas näkee nämä kahtena täysin eri hahmona. Eli missä määrin nämä ovat sama tai eri?
User avatar
Nefastos
Frater
Posts: 4460
Joined: Mon May 24, 2010 10:05 am
Location: Helsinki
Lodge membership: Graal, Lucifer, Salome

Re: Saatanan ja Luciferin suhde

Post by Nefastos »

Eräs okkultismin metafysiikan hämmentäviä piirteitä on, että kaksi asiaa voivat olla sama ja kuitenkin eri. Esimerkit voivat olla valaisevia tai järjettömiä riippuen omasta taustasta, mutta esimerkiksi seuraavat parit saattavat selventää asiaa:

Absoluutti ja Logos
Logos ja Metatron
Metatron ja Lucifer
Lucifer ja Ego
Ego ja sisäinen Mestari
Sisäinen Mestari ja oma henkinen opettaja

jne.

Valitsin nämä esimerkit ja tässä järjestyksessä, koska tällä esimerkillä voidaan myös nähdä yksi niistä tavoista, joilla arkkityyppiolemukset (jotka aina ovat tavallaan olennollisia) hämärtyvät ja yhdistyvät: yhtä näyttävät olevan esimerkiksi sellaiset voimat, jotka omasta näkökulmastamme ovat hierarkkisesti ja toimenkuvallisesti hyvin lähekkäin, eli joista ensimmäinen jää meistä katsottuna kuin jälkimmäisen taakse, sen inspiroijaksi tai projisoijaksi. Tietyssä mielessä ne todella ovat sama asia.

Henkisessä maailmassa asiat eivät koskaan ole erossa toisistaan, vaan muodostavat intimiteettejä ja kokonaisuuksia yhteisten intentioidensa kautta. Siten myös esimerkiksi erilaiset ihmisryhmät muodostavat olennollisia, aurisia kokonaisuuksia fyysisestä välimatkasta riippumatta. Tähän "kaltaisuuksia havainnoivan aistin" – josta kirjoitin Fosforoksessa ainoana aistina – perustuu telepatia ja "samalla aaltopituudella" olevien ihmisten ja ilmiöiden ymmärtäminen... sekä myös linkittyminen oman ryhmänsä olentojen kollektiiviseen olemisen tapaan (~karmaan).

Toisin sanoen, koen että asiat voi sanoa molemmilla tavoilla: Lucifer ja Saatana voidaan nähdä samana tai eri olentoina, tai samana ja eri olentona riippuen tilanteesta. Sitä en itse pidä totena että kyseessä olisivat KOKONAAN toisistaan erotetut olennot. Mutta toisaalta itse en pidä mitään kahta olentoa kokonaan toisistaan erillisinä, vaan universumi on nähdäkseni viime kädessä hologramminen, kaleidoskooppinen ykseys.

Lainaan Salome-looshin blogista ("What is Luciferianism?"):
It is important to make a note of the fact that for the philosophy of the Star of Azazel, all these Satanic archetypes are entities, real intelligences and/or active powers, but not personalities in the way we see in human beings. Any divine being that could be worth our adoration, by definition, transcends human weaknesses (...)

Siis kaikki arkkityyppimuodot voidaan nähdä eri olentoina. Ajatellaan tähtitaivasta: esoteristille on saattanut käydä niin tutuksi jakaa taivas kahteentoista eläinratamerkkiin joilla on eri nimet ja vaikutukset, että hän ei välttämättä enää muista, että tällainen jako on loppujen lopuksi varsin mielivaltainen. Kukin eläinradan merkki koostuu lukemattomista yhteen nivoutuvista tähtivaikutuksista, joihin liittyvät tähdet ovat mittaamattomien pituuksien ja syvyyksien etäisyydellä toisistaan. Sen sijaan että puhumme tietyistä kahdestatoista merkistä, voisimme toisenlaisella astrologisella kielellä valita puhua aivan eri merkeistä, ja piirtää tähtikuvioiden rajat kokonaan toisin. Samalla tavoin jopa me ihmisetkin muodostumme sellaisista tähtien paljouksista, jotka jokin toinen oliolaji jaottelisi aivan eri tavoin entiteettisiksi ja ei-entiteettisiksi kuin mitä me teemme omilla kulttuurisilla ja biologisilla perusteillamme. Nämä perustelut eivät ole aina erityisen hyviä, enemmänkin ne elävät vakiintuneisuuksiensa kautta.

Viime kädessä kaikki olennollisuus on aina subjektiivista, eikä sen muoto ole koskaan ehdotonta.
Faust: "Lo contempla. / Ei muove in tortuosa spire / e s'avvicina lento alla nostra volta. / Oh! se non erro, / orme di foco imprime al suol!"
Kenazis
Frater
Posts: 1188
Joined: Sun Sep 12, 2010 7:57 pm
Location: Satakunta - Limbo
Lodge membership: Graal, Pentagrammaton

Re: Saatanan ja Luciferin suhde

Post by Kenazis »

Veli Nefastos jo vastasikin aika tyhjentävästi kysymykseen, mutta osallistutaan nyt vaikka vain osallistumisen vuoksi tällä kertaa.
Jos yllämainituista pitäisi valita (onneksi ei pidä), niin valitsisin, että Lucifer ja Saatana ovat saman arkkityypin eri puolia, ei kaksi erillistä. Ja täysin erillisiähän ne ei voi olla edes Azazelin Tähden edustaman ykseyden filosofian puitteissakaan. Tosin itse ehkä käytän arkkityyppiä useammin terminä niin, että voisi myös sanoa, että Lucifer ja Saatana ovat eri arkkityyppejä. Kuten Nefastos tuossa jo toikin esille, niin ajatteleminen pareina on usein selventävää. Näin itse voisin sanoa vaikka Luciferin ja Saatanan olevan saman voiman toisiaan tukevat parit, valo ja varjo, vivifikaatio ja mortifikaatio jne. Toisaalta koen, että Luciferin ja Saatanan yhdistäminen täysin, kuten jotkut saattavat tehdä, on aivan liian suuri yksinkertaistus. Myös jonkinlainen vertailu muihin "läheisiin" hahmoihin voi tuoda mielestäni uutta oivallustam miten Saatana ja Lucifer voivat olla sama tai eri hahmo/voi. Esim. Shiva ja Kali, Kristillinen Isä ja Poika. Varsinkin niille, joille Kristinusko on tuttua, on varmasti tuttua myös se kuinka samaan aikaan on vain yksi Jumala, mutta kuitenkin kolme.
"We live for the woods and the moon and the night"
Post Reply