Mikä merkitys on rukoilulla?

Veljille esitetyt kysymykset.
User avatar
Segel
Soror
Posts: 112
Joined: Thu Jan 04, 2018 4:06 pm
Location: Helsinki
Lodge membership: Graal, Lucifer

Mikä merkitys on rukoilulla?

Post by Segel »

Mikä merkitys on rukoilulla?
Onko se "vain" ajatusten kohdistamista tiettyyn asiasisältöön, vai onko sillä jotain muuta merkitystä? Sisältyykö rukoilu sinun päivittäisiin hartaudenosoituksiisi?
Millaisia tapoja tai käytäntöjä liität rukoiluun, jos rukoilet. Onko sinulla rukoilulle kenties joku sille varattu paikka, alttari ym.?
Miksi rukoilu on yleensäkkin niin monessa uskonnossa tärkeä tapa?

Haluaisin kuulla ajatuksianne rukoilusta ja sen merkityksistä, henkilökohtaisuuksia kunnioittaen.
User avatar
Smaragd
Frater
Posts: 1188
Joined: Thu Jan 09, 2014 4:27 am
Lodge membership: Graal, Phanes

Re: Mikä merkitys on rukoilulla?

Post by Smaragd »

Minulle se ei ole "ainoastaan" ajatusten kohdistamista tiettyyn asiasisältöön, vaan se on myös hetki jonka pyrin omistamaan tietylle osaa sisäistä rakennettani. Vaikea pukea sanoiksi tätä, mutta tahtoisin nähdä tuon hetken ikään kuin tienhaarana tai ristin keskuksena, missä muistutan itseäni tai vedän sisäistä maailmaa lähemmäs pintaa. Se on osa arjen rutiineja, mutta jollain tapaa keskittyneempi osa sitä.

Rukoilu ilman muuta vaikuttaisi olevan ajatusten kohdistamista tiettyyn asiasisältöön. Mikäli "ainoastaan"-ilmaisun näkee ajatuksia pelkistävänä esim. rationaalisuuden alueelle niin silloin tekee mieli pyrkiä selittämään jotain yllä olevan kaltaista, mutta jos näkee ajatukset kattavampana tekijänä siinä laajassa verkostossa missä tunteetkin pärskyy menemään niin en tuohon kuvaukseen juuri mitään lisäisi. Hyvä kysymys, herätti pohtimaan ajatusten metafyysiikkaa.
Tähti
Posts: 214
Joined: Wed Oct 15, 2014 11:00 am

Re: Mikä merkitys on rukoilulla?

Post by Tähti »

Onhan tota välillä tullut tehtyä. Tämä yksi lainaus aiheesta ollut omasta mielestäni hyvin toimiva.
Eräässä tutkimusten ryhmässä ilmeni muutakin mielenkiintoista. Vaikka kykymme vaikuttaa maailmaan toimii kummallakin tavalla, ei-suuntaavat aikomukset (siis ajatus, että pitäisi tapahtua paras mahdollinen eikä välttämättä juuri se, mitä haluamme) toimivat paremmin kuin suuntaavat aikomukset (ajatus että pitäisi tapahtua juuri tietyllä tavalla). Tämä näyttäisi tarkoittavan, että meidän ja maailmankaikkeuden väliseen yhteyteen sisältyy periaate tai laki joka pitää egomme kurissa.

-James Redfield: Oivaltava tietoisuus, s. 88.
User avatar
Nefastos
Frater
Posts: 4427
Joined: Mon May 24, 2010 10:05 am
Location: Helsinki
Lodge membership: Graal, Lucifer, Salome

Re: Mikä merkitys on rukoilulla?

Post by Nefastos »

Opendor wrote:Mikä merkitys on rukoilulla?


Omalle psyykelleni, jolle maailmassaolo on aina ollut ennen kaikkea vierasta ja tuskastuttavaa, "rukous" laajassa merkityksessä on läsnä kaikessa mitä teen. Se on jatkuva pyyntö, jatkuva huuto, jatkuvat näkymättömät kyyneleet kohti numeenia. Tämän maailmamme kätkettyä syvyyttä, jossa Todellisuus asuu.

Mutta tämän lisäksi olen parikymmentä vuotta harjoittanut myös ritualistisempaa rukoustyöskentelyä. Alla oleviin vastauksiin käsittelen nyt vain tätä jälkimmäistä muodollisempaa rukoustapaa.

Opendor wrote:Onko se "vain" ajatusten kohdistamista tiettyyn asiasisältöön, vai onko sillä jotain muuta merkitystä?


Rukouksella on hyvin paljon merkityksiä. Discordameliorissa, jossa ääni on annettu vastustuksen prinsiipille, esitetään rukouksesta että se on "itsekkyttä ja/tai valheen elättelyä" mm. koska "rukoilija ruokkii valheellista jumalankuvaansa itse luomillaan tai omaksutuilla ajatusmuodoilla". Totuus tämän negatiivisen lausuman takana on, että rukouksessa rukoilija todellakin muovaa omaa jumala- ja todellisuuskuvaansa eräänlaisella autosuggestiolla. Mutta tosiasiassa koko elämä kaikkine kosmologisine rakentumisineen, myös tieteellisine, toimii samalla huomion keskittämisen muodottavalla periaatteella. Kyse on, tai sen ainakin tulisi olla, muodotetusta etsinnästä eikä ensisijaisesti projisoinnista.

Rukous onkin siten ikään kuin ohjeistettua etsintää sisäisen maailman syvyyssuuntaan, ja samalla tuon sisäisen suunnan lävistyskyvyn tukemista. Luomme syvyyssuuntaista tunnelia, jonka valmistamiseen todellakin tarvitaan tietyt arkkitehtoniset tiedot (oikeanlainen rukousmielentila, rukousaiheet, rukoussymboliikka &c.) että prosessi toimii kuten toivottua: lähentämään meitä henkeen.

Opendor wrote:Sisältyykö rukoilu sinun päivittäisiin hartaudenosoituksiisi?


Kyllä. Mainitun ritualistisemman rukoushetken pidän kahdesti päivässä, milloin mahdollista.

Opendor wrote:Millaisia tapoja tai käytäntöjä liität rukoiluun, jos rukoilet.


Kuvaus löytyy tekstistä Azazelin Ruusukko tältä sivustolta, ja laajennetussa muodossaan vastaavasta artikkelista Unseen Fire #1:sta.

Opendor wrote:Onko sinulla rukoilulle kenties joku sille varattu paikka, alttari ym.?


Kyllä. Omaa työtilaani vastapäätä minulla on alttaritila, jonka estetiikka tai rekvisiitta on ritualistisesti, symbolisesti & käytännön magian kannalta korrespondenssissa sielun sisäisiin rakenteisiin.

Opendor wrote:Miksi rukoilu on yleensäkkin niin monessa uskonnossa tärkeä tapa?


Jumalalla/jumalilla on kaikki tavat lähestyä ihmistä, mutta ihmisellä on kovin vähän ilmiselviä tapoja lähestyä Jumalaa/jumalia. Rukous on näistä ehkäpä välittömin.
Faust: "Lo contempla. / Ei muove in tortuosa spire / e s'avvicina lento alla nostra volta. / Oh! se non erro, / orme di foco imprime al suol!"
User avatar
Beshiira
Frater
Posts: 290
Joined: Wed Jun 15, 2016 11:07 am
Lodge membership: Graal, Lucifer

Re: Mikä merkitys on rukoilulla?

Post by Beshiira »

Minulle rukous on hyvin tärkeää. Näen asian pitkälti samoin kuin Smaragd ja Nefastos jo yllä esittivät. Rukous on tilanne, jossa ollaan ikään kuin kahden maailman välissä ja puhutellaan suoraan rukouksen kohdetta. Vedotaan häneen, osoitetaan kunnioitusta ja pyritään tuomaan "hengellisiä ideaaleja" myös materian ja arjen tasolle. (Ja toki myös toisinpäin: pyritään juurikin samaistumaan henkeen.) "Adveniat regnum tuum." Rukous on myös nimenomaan muistamisen ja huomion kohdistamisen apuväline, sillä arjen keskellä ajatukset harhailevat ja urautuvat niin helposti.

Usein rukoilu voi olla mekaanistakin (mikä voi olla rutiinin kannalta hyvä), mutta parhaimmillaan se on todellinen vuorovaikutustilanne, jossa tuo maailmojen välinen verho ehkä hetkiseksi väistyy.

Muiden puolesta rukoilu on myös oma kiinnostava aiheensa. Nähdäkseni siinä on kyse eräänlaisesta "tiivistyneestä hyvästä tahdosta" ja sen suuntaamisesta, mikä on myös erinomaista toiseuden mietiskelyä.

Minullakin on rukoukselle varattu paikka ja pieni alttari asunnossani. Vaihtelee aika lailla kausittain, miten paljon rukoilen, joskus määrällisesti vähän, mutta harvemmin se jää pitkäksi aikaa kokonaan pois.

Opendor wrote:Miksi rukoilu on yleensäkkin niin monessa uskonnossa tärkeä tapa?
Erinomainen kysymys. Minulle tämä alkoi avautua, kun ymmärsin, miten rajoittunut kuva minulla oli ylipäätään ollut rukouksesta aiemmin. Muodollinen kristinusko vaikuttaa läntökohtaisiin mielikuviin valtavasti, ja siksi yleinen käsitys tuntuu usein olevan - hieman kärjistäen - että rukous on jonkin tietyn hyvän asian pyytämistä itselle, joltakin korkeammalta, itsen ulkopuoliselta taholta. No, tavallaan näinkin on, mutta asia on paljon moniulotteisempi. Vuorovaikutuksesta Jumalan/jumalien kanssa tuntuisi tosiaan kuitenkin olevan kyse.

"Katkeamaton rukous", josta ylläkin lyhyesti kerrottiin, on jälleen oma kiehtova, laaja aiheensa. Minua on auttanut rukouksen luonteen ymmärtämisessä ajatus, että sanallinen tai muodollinen rukous - vaikkakin tärkeää - on lopulta vain kokonaisvaltaisemman "sydämen rukouksen" ilmaisua. Ja että tuo rukous sitten näkyisi aivan kaikessa tekemisessä - siinäpä tavoite! Että jokainen teko olisi Jumalalle omistettua työtä, koko elämä olisi rukousta.
"Ja kun minun kirkkauteni kulkee ohitse, asetan minä sinut kallion rotkoon ja peitän sinut kädelläni, kunnes olen kulkenut ohi.
Kun minä sitten siirrän pois käteni, näet sinä minun selkäpuoleni; mutta minun kasvojani ei voi kenkään katsoa."
User avatar
Insanus
Frater
Posts: 1103
Joined: Sat Aug 21, 2010 7:06 am
Location: Helsinki
Lodge membership: Chántra, Hermes

Re: Mikä merkitys on rukoilulla?

Post by Insanus »

"Katkeamaton rukous", josta ylläkin lyhyesti kerrottiin, on jälleen oma kiehtova, laaja aiheensa. Minua on auttanut rukouksen luonteen ymmärtämisessä ajatus, että sanallinen tai muodollinen rukous - vaikkakin tärkeää - on lopulta vain kokonaisvaltaisemman "sydämen rukouksen" ilmaisua. Ja että tuo rukous sitten näkyisi aivan kaikessa tekemisessä - siinäpä tavoite! Että jokainen teko olisi Jumalalle omistettua työtä, koko elämä olisi rukousta.
Näin minäkin tiettyyn rajaan asti sen koen. Pidän erilaisia rukouksia kurotuksena eri ideoihin ja niiden ilmausta johdatuksessa olemisena. Koen että rukous on toiminnan ydin, konkretia seurausta siitä. Ulos vuotaminen on jatkuvaa, johtotähden vire vaihtuu.
With a taste of a poison paradigm
User avatar
Segel
Soror
Posts: 112
Joined: Thu Jan 04, 2018 4:06 pm
Location: Helsinki
Lodge membership: Graal, Lucifer

Re: Mikä merkitys on rukoilulla?

Post by Segel »

Kiitoksia kaikista vastauksista! Olin näköjään vahingossa lopettanut viestien seuraamisen, mutta onnekseni palasin lukemaan aihetta.

Tuo katkeamaton rukous-termi puhuttelee erityisesti. Pyrkiminen hartauteen ajatuksissa joka hetki.
Katkeamattomat hiljaiset tuskan huudot syvältä sisältä.

Yrityksiä on ollut ottaa rituaalisempia rukouskäytäntöjä mukaan mietiskelyyn, mutta jokapäiväistä tapaa en ole siitä vielä osannut tehdä. -->laskuus.

Kiitos vielä vastauksista!
Abhavani
Frater
Posts: 271
Joined: Thu Feb 12, 2015 1:11 pm
Lodge membership: Lucifer

Re: Mikä merkitys on rukoilulla?

Post by Abhavani »

Oman rukouksen luonne on elänyt ja muuntunut oman elämäntilanteen ja -kokemuksen mukaan. Välillä se ottaa ritualistisempia muotoja ja löytää sijansa rutiininomaiselta konkreettisen teon tasolta, joskus se piiloutuu täysin sisäisiin - piilotajuisiin mielen kerroksiin, sekä kaikkea tältä väliltä ja paljon muutakin. Minulle rukous on oman subjektiivisen kokemuksen liasta ja harhasta peseytymistä - totuuden taajuudelle virittäytymistä.
gunslinger
Posts: 14
Joined: Sun Nov 28, 2021 10:02 pm
Lodge membership: -

Re: Mikä merkitys on rukoilulla?

Post by gunslinger »

Mikä merkitys on rukoilulla?

Rukoilu oli joskus aikanaan suuri osa elämääni ja sitä oikeastaan jäin kaipaamaan kun hylkäsin lapsuudessa opetetun uskontoni. Olen kuitenkin onnellinen siitä, että rukous on taas osa elämääni. Rukous merkitsee minulle paljon. Se on yksi tärkeä työkalu henkisella polullani jolla on minulle monia merkityksiä. Rukoilu on myös päivässä se hetki kun oikeasti täysin pysähdyn ja hiljennyn. Koen olevani siinä vuorovaikutusessa ja se voimaannuttaa minua monella tavalla.

Onko se "vain" ajatusten kohdistamista tiettyyn asiasisältöön, vai onko sillä jotain muuta merkitystä? Sisältyykö rukoilu sinun päivittäisiin hartaudenosoituksiisi?

Kuten mainitsin niin minulle rukoilulla on monia merkityksiä. Se on asiasisältöön ajatusten kohdistamista myös, mutta koen olevani siinä vuorovaikutuksessa jonkin kanssa. Hetkestä riippuen minkä kanssa. Se on projisointia ja magiaa. Rukoilu on minulle voimavara ja työkalu. Pyrin päivittäin pitämään hiljaisen hetken rukoilu- ja meditaatiohetken. Azazelin Avaimen hankinnan jälkeen siitä on tullut paljon säännöllisempää.

Millaisia tapoja tai käytäntöjä liität rukoiluun, jos rukoilet. Onko sinulla rukoilulle kenties joku sille varattu paikka, alttari ym.?

Minulla on erillisessä tilassa pieni alttari, jossa käyn silloin tällöin rukoilemassa jos aika antaa myöden, mutta monesti rukous-/meditaatiohetkeni tapahtuvat ennen nukkumaanmenoa vapaasti valitsemassani paikassa asunnossamme. Azazelin Avain on ollut itselleni loistava työkalu rukoushetkiin hiljenemiseen. Avaan sillä aina rukoushetkeni ja sen jälkeen jatkan rukoilua tai meditaatio vapaamuotoisemmin. Rukoiluhetket ovat omaa aikaani ja turvapaikkani.

Miksi rukoilu on yleensäkkin niin monessa uskonnossa tärkeä tapa?

Rukoilu on ihmisille henkilökohtainen tapa kokea uskontoaan. Rukoilun avulla ihmiset myös monesti tutkivat itseään ja keskustelevat itsensä kanssa. Rukoilu voi olla myös psykologiaa. Rukous on niin monivivahteinen asia, että ihmisillä on niin henkilökohtaisia kokemuksia siitä, että uskon rukoilun puhuttelevan monia ihmisiä syvästi. Se on myös rituaalinen tapa toteuttaa omaa uskontoaan ja moni ihminen kokee sen tärkeäksi omassa hengellisyydessään.
User avatar
Astraya
Soror
Posts: 215
Joined: Wed Nov 16, 2016 9:59 pm
Lodge membership: Chántra, Graal, Lucifer, Salome

Re: Mikä merkitys on rukoilulla?

Post by Astraya »

Myös minulle rukoilulla on monia merkityksiä. Ajatusten tietoisuus ja kohdentaminen, spontaani kosketus hengelliseen ja kärsivällisyysharjoitus mm.
Olen rukoillut lapsesta lähtien, ja silloin se oli usein pelkotilojen lieventämistä. Varsinkin nuorempana, rukoilutyössä on usein pyytävä sävy ja olen myöhemmin omassa elämässäni ymmärtänyt, rukoilun olevan enemmän keskittymistä ja itsensä hallinnan harjoittelua.
Olen pidemmän aikaa rukoillut etupäässä Azazelin Avaimen ohjaamana, omalla kotialttarilla. Päivähymnit tuovat mielekästä variaatiota sen lisäksi, että päivän planetaarisen puolen yhteyteen pääsee selkeämmin.
Rukoilu on usein kärsimättömälle mielenlaadulleni haastavaa ja joskus se tuntuu tyhjältä ja penseältä. Pyrin kuitenkin pitäytymään rukousharjoituksessa säännöllisesti, koska itselleni sitoutuneisuus ja johdonmukaisuus ovat tärkeitä työkaluja ylipäätään okkultisessa työssä, jonka yksi alue minulle on rukoilu.
“There can be no transforming of darkness into light and of apathy into movement without emotion”
― Carl Gustav Jung
Post Reply