Pahan kanssa identifioiminen

Älylliset pohdiskelut metafyysisistä ja abstrakteista aiheista.
User avatar
Soror O
Soror
Posts: 389
Joined: Wed Sep 19, 2018 6:15 pm

Re: Pahan kanssa identifioiminen

Post by Soror O »

Nefastos wrote: Sun Oct 03, 2021 2:06 pm
Ehkä olen lukenut liikaa Jungia viime aikoina, mutta minun on hyvin vaikea ajatella, että ihmiskunnan satutunti olisi ohi koskaan; että se voisi tai sen tarvitsisi olla. Pikemminkin näen isona osana ongelmaa, että satuihin (arkkityyppeihin) suhtaudutaan vähätellen. Niitä käytetään teknisesti ja alistavasti, ikään kuin voisimme itse välttää niiden pelattavana olemisen. Sitä yritetään, mutta lopputuloksena meitä riivaavat yhä huonommat, kelmeämmät ja sekoittuneemmat arkkityypit. Jumalat heitetään ulos ikkunasta ja ne palaavat viemäreistä demonisissa muodoissa.


Tämä on mielenkiintoista. "Satutunti on ohi" ei ehkä viittaa niinkään siihen, että yhteys (sadun) arkkityyppeihin lakkaisi - vaan pikemmin lastenhuone on tyhjentynyt, lapsi on kasvanut isoksi ja lähtenyt maailmaan kohdatakseen arkkityyppiset hahmot eletyssä todellisuudessaan ja itsessään uudella(?) tasolla. Olen samaa mieltä siitä, että ihminen ei orkestroi tämä näytelmää, mutta pystyisi halutessaan (viisaudella ja nöyryydellä) vaikuttamaan siihen nykyistä enemmän. Ajatuksesi arkkityyppien teknisestä ja alistavasta käytöstä on mielestäni oivaltava.
Nefastos wrote: Sun Oct 03, 2021 2:06 pm
Mutta ehkä tarkoitamme arkkityypeillä eri asioita: (...) Kun sanon että jumalat palaavat demoneina, tarkoitan, että arkkityypin korkeampi taso on menetetty, ja sen alempi taso siten pakotettu olemassaoloon. Ensimmäinen olisi oivallettu muoto, jälkimmäinen on sekaantunut muoto. Siten voidaan tavallaan sanoa että ihminen muuttaa arkkityyppejä, mutta tällöin kyseessä on vain se, että hän muuttaa niitä suhteessa itseensä. Arkkityyppi on arkkityyppi juuri siksi, että se ei muutu; ihminen muuttuu, arkkityyppi pysyy. Tässä suhteessa olen platonikko.
Käsitämme kaiketi arkkityypin samoin, mutta tuon esiin myös välillä hyvin keskeneräisiä ajatuksia, joiden kanssa en itsekään ole täysin samaa mieltä. Joskin sen eron huomaan, että haluan itse väkisin kriisiyttää mielessäni platonistiseen ajatteluun ja emanaatioteoriaan sisältyvän dualismin - että aineen ja hengen suhde tässä todellisuudessamme olisi jollain tapaa vakioitu. (Jollain tapaa ajattelen tämän kaiken liittyvän aikaan, tai pikemmin siihen, kuinka kappaleet liikkuvat avaruudessa.) Saattaa olla, että jumalat todella ovat jo palanneet demoneina. Tämä tekninen aikamme on näennäisen tyhjä, mutta täynnä sitä, mitä me emme halua tietää (itsestämme). Siitä, mitä emme halua tietää, ravitsevat itseään demonit.
Nefastos wrote: Sun Oct 03, 2021 2:06 pm
Soror O wrote: Sun Oct 03, 2021 11:49 amArkkityyppien hedelmällisestä polaarisuudesta puhuttaessa mieleeni tulee myös slaavilaisen kansanperinteen Baba Yaga, joka on ilmeisen ambivalentti arkkityyppinen hahmo. Baba Yaga on joko tuhoavan nielevä tai valon (tietoisuuden) antava entiteetti riippuen siitä, kuinka hänet kohdataan.

Esimerkki on kuvaava, mutta mielestäni tämä pätee kaikkiin arkkityyppeihin. Otetaan yllä ottamani positiivinen esimerkki muutaman vuosikymmenen takaisesta arkkityypistä, joka ilmenee samanaikaisesti puhtaana (positiivisena), ja kuitenkin narratiivissa negatiivisena: Darth Vader, siis Pimeä Isä Baba Yagan Pimeän Äidin vastineena. Arkkityyppien tanssi on okkultistille elämän ja kuoleman kysymys, ja siksi myös arkkityyppien kulttuuriset muodot ovat mielekkäitä, eivät satunnaisia ja merkityksettömiä. Minulle henkilökohtaisesti Star Wars ei ole erityisen tärkeä tarina tai toteutus, mutta se on kiistatta kuitenkin äärimmäisen arkkityyppinen, ja mikä tässä kulttuurisessa keskustelussa ehkä on olennaista, myös tietoisesti sellaiseksi luotu ja hyväksytty. Jos taas arkkityyppitarina koetetaan rikkoa, vääntää sijoiltaan, saadaan yleensä aikaiseksi vain jonkinlainen rujo keskonen.
Totta, Baba Yagan ambivalenssi on vain aukikirjoitettua. Joku osa minusta tahtoo palvoa jumalana jokaista rujoa keskosta.
If you want to reborn, let yourself die.
Post Reply