Tulevaisuuden Esoteria

Älylliset pohdiskelut metafyysisistä ja abstrakteista aiheista.
User avatar
Aquila
Frater
Posts: 801
Joined: Sat Jul 17, 2010 12:14 pm

Re: Tulevaisuuden Esoteria

Post by Aquila »

Smaragd wrote: Thu Feb 04, 2021 1:37 am
Tariq wrote: Wed Feb 03, 2021 9:11 pm Katsoin hiljattain jotakin suhteellisen kevyttä dokumenttia, jossa jotenkin nivottiin astronautteja ja ympäristönsuojelua yhteen. Siinä kerrottiin ilmiöstä nimeltä overview effect, joka ilmeisesti on monien astronauttien kokema muutos heidän tietoisuudessaan sen jälkeen, kun he ovat ensi kertaa nähneet Maan avaruudesta käsin. Ilmeisesti he tuolloin ymmärtävät miten hauras ja pieni Maa on, ja kuinka se roikkuu tyhjyydessä suojanaan vain hento ilmakehä. Se usein herättää heissä halun suojella sitä, ja toisaalta häivyttää ajatusta siitä että ihmiset jakautuvat erilaisiin ryhmiin ja valtioihin.
Minulla tuli ilmeisesti juuri saman dokumentin välittämät ajatukset mieleen keskustelua lukiessa. Muistaakseni moni myös kuvaili tuota perspektiivin saamista uskonnolliseksi kokemukseksi.

Voisin kuvitella että ihmisten liikkuminen eri planeetoille voi olla jonkinlaisessa korrespondenssissa ihmiskunnan henkisiin kohtaamisiin noiden planeettojen sisäisten voimien kanssa, siinä missä mikä tahansa yksilöllisestikkin tehty "pyhiinvaellus" on vaelluskohteen väkevää kohtaamista. Mutta niiden huomioiminen tuntuu siltikin hieman toissijaiselta sen sellaisen "oleellisimman" asian kanssa, missä kaikki periaatteessa löytyy jo itsestä ja ulkoiset tekijät on vähän kuin työkalun tapaisia. Muistuu mieleen keskustelu englanninkielisellä puolella, jossa oli puhetta henkilökohtaisien ja jaettujenkin maan päällisten lokaatioiden henkiset korrespondenssit. Ei välttämättä tarvitse ulkoavaruuteen saakka lähteä pyhiinvaeltamaan, mikäli on tarve moisille ulkoisille työkaluille.
Tavallaan se, mikä itsellä meni edellisessä viestissäni huomaamatta liiankin radikaalina rajanvetona puhuessani teknologiasta ja sen kehityksestä, on juuri tämä "sisäisen" ja "ulkoisen" erillisyys. Sama ajatus tulee tässäkin mieleen, että ulkoiset työkalut ovat toisaalta lähtökohtaisesti osoitus ulkoisen ja sisäisen yhteydestä, joka syvimmillään on jo jonkinlaista ykseyttä ja vuorovaikutusta ihmisen ja ulkoisena nähdyn kohteen välillä. Tähän voidaan liittää ajatus siitä, kuinka herkästi maailmalle tekee eräänlaista väkivaltaa asettelemalla näennäisen ulkoisia asioita tiukkoihin kategorioihin tai pyrkimällä osoittamaan niille jonkun liian tyhjentävän merkityksen, jolloin jossain määrin olettaa niiden olevan muutoin hengettömiä ja aina alisteisia ihmisen toiminnalle ja ihmisen määrittelylle. Sen sijaan juuri tämä ihmisen symbolinen ja kulttuurinen kategoria näille on jossain määrin rajallinen ja toissijainen siihen nähden, mikä kaikessa olevaisessa sisällä oleva henki ja sielu lopulta on (pyhät paikat, esineet, käytännössä lopulta kaikki fyysinen olemassaolo), mutta tätä ei pidä tulkita niin, että ihmisen määritelmät olisivat myöskään merkityksettömiä vaan pikemmin ne kertovat omasta suhteestamme johonkin. Juuri tämä meidän määritelmämme asioista on se varsinainen työväline, eikä se ulkoinen todellisuus, johon määritelmät kohdistuvat. Tullaan toki äkkiä tilanteeseen, jossa joudutaan kysymään koko koetusta todellisuudesta, että missä määrin se on totta ja missä määrin tulkintaa ja omaa suhdettamme asioihin, mikä ei välttämättä käytännön kannalta näytä kaikille hedelmälliseltä, mutta voi olla sitä tässä spekulatiivisessa tulevaisuuden ja nykyisen esoterian pohtimisessa.

Muutan siinä mielessä aiempaa näkemystäni, että avaruudessa laajemmin liikkuminen muuttaisi todennäköisesti vähintäänkin ihmisen suhdetta omaan ja muuhun olemassaoloon. Aloin miettiä kuvitteellista tilannetta, jossa ihmiskunta löytäisi asumiskelpoisen planeetan, jolla elää jo joitain muita olentoja. Millaisia ajatuksia ja kokemuksia heräisi, kun tätä katselisi ylhäältä päin ja ehkä jossain määrin siitä asemasta, että saattaisi tuolloin olla tahtoessaan ylivoimaisessa asemassa kyseisen planeetan elämänmuotoihin nähden? Poikkeaako se lopulta hirveästi siitä asemasta, jonka voisimme jo nyt tiedostaa maapallon elämän osalta, on mahdollisesti ihan hyvä jatkokysymys tähän.
User avatar
Smaragd
Frater
Posts: 1036
Joined: Thu Jan 09, 2014 4:27 am

Re: Tulevaisuuden Esoteria

Post by Smaragd »

Aquila wrote: Thu Feb 04, 2021 2:53 pm Sen sijaan juuri tämä ihmisen symbolinen ja kulttuurinen kategoria näille on jossain määrin rajallinen ja toissijainen siihen nähden, mikä kaikessa olevaisessa sisällä oleva henki ja sielu lopulta on (pyhät paikat, esineet, käytännössä lopulta kaikki fyysinen olemassaolo), mutta tätä ei pidä tulkita niin, että ihmisen määritelmät olisivat myöskään merkityksettömiä vaan pikemmin ne kertovat omasta suhteestamme johonkin. Juuri tämä meidän määritelmämme asioista on se varsinainen työväline, eikä se ulkoinen todellisuus, johon määritelmät kohdistuvat.
Hyvä tarkennus. Tässä havaitaan se kuinka merkityssuhteet rakentuvat pitkälti merkuriaalisen hengen muuntumiskykyisen luonnon alla. Silti jotenkin helppo itselleni myös asettua sellaiseen pitkiä aikoja vallinneisiin tulkintoihin esimerkiksi mars-planeetan sisäisen hengen painottumisesta Marsin arkkityyppiseen henkeen siinä missä kaikki ulkoiset objektit ovat ilmennyksessään rajautuneet tietyllä tapaa, ja ehkä jopa ensin siellä "taivaallisen ihmisen" merkitystä jaottelevilla tasoilla ennen fyysistä. "Vesi tiivistyy kuin kiveksi..." ja merkuriaalinen muuntuvuus alkaa jämähtämään rationaalisen maailman aineen konkretiaksi.
Wyrmfang
Frater
Posts: 1222
Joined: Tue May 25, 2010 10:22 pm
Location: Espoo

Re: Tulevaisuuden Esoteria

Post by Wyrmfang »

Menee hieman ohi aloituksen rajauksesta, mutta tulevaisuuden esoteria ylipäätään on erittäin tärkeä teema, ja on mahdollisesti jollain tapaa kertovaa, ettei siitä ole muistaakseni koskaan foorumin historiassa keskusteltu laajemmin. Minusta tulevaisuuden esoterian suuri haaste olisi palauttaa asemansa edelläkävijänä taaksepäin katsomisen sijaan, mihin alettiin jumittua viimeistään 1900-luvun puolivälissä. Jopa näennäisen tulevaisuusorientoituneet visiot vaikkapa juuri teknologiasta nojaavat yleensä itse asiassa jo establisoituneeseen loreen.

Kun mennään historiassa taaksepäin, esoteria voidaan miltei määritellä niinä repäisevinä ideoina, jotka haastoivat vallitsevaa auktoriteetteihin pohjaavaa paradigmaa. Vaikka luterilaisuus ei nykyään ole hirveän proge asia, aikanaan se oli, ja lomittui vahvasti esoteriaa. Sama pätee myöhempiin irtiottoihin luterilaisen kirkon sisällä, varhaiseen ja hieman uudempaankin luonnontieteeseen sekä ihmistieteiden syntyyn. Puhumattakaan monista filosofioista, joita ei välttämättä tänä päivänä yhdistetä ensimmäisenä esoteriaan (esim. Hegel). Vielä teosofisen seuran varhaisvaiheeseenkin tämä pätee joiltain osin. Nykypäivänä minun on kuitenkin vaikea nähdä uskottavia tulevaisuusorientoituneita visioita, joissa oltaisiin perillä nykyaikaisesta tieteestä, filosofiasta sekä yleisemmin tietyistä olennaisista kulttuurimurroksista 1900-luvulla ja kehiteltäisiin niiden pohjalta jotain uutta, jota valtavirrassa ei vielä ymmärretä. En ole tietysti mikään auktoriteetti sanomaan, mikä on uskottavaa, mutta historiallinen fakta vaikuttaisi olevan ainakin se, että mitä uudempaan esoteriaan mennään, sen enemmän siinä katsotaan taakse päin, joko tietoisesti tai tiedostamatta. Tämä on äärimmäinen huolestuttavaa, koska uskon, että nimenomaan esoterialla olisi tarjota välineitä toiseen suuntaan ns. postmodernissa maailmassa (jolloin jonkinlainen taaksepäin katsomisenkin elementti olisi toki läsnä, kuten aina syvissä uudistuksissa).
Kavi
Frater
Posts: 540
Joined: Mon May 09, 2016 4:52 pm

Re: Tulevaisuuden Esoteria

Post by Kavi »

Wyrmfang wrote: Sat Feb 06, 2021 2:49 pm Menee hieman ohi aloituksen rajauksesta, mutta tulevaisuuden esoteria ylipäätään on erittäin tärkeä teema, ja on mahdollisesti jollain tapaa kertovaa, ettei siitä ole muistaakseni koskaan foorumin historiassa keskusteltu laajemmin. Minusta tulevaisuuden esoterian suuri haaste olisi palauttaa asemansa edelläkävijänä taaksepäin katsomisen sijaan, mihin alettiin jumittua viimeistään 1900-luvun puolivälissä. Jopa näennäisen tulevaisuusorientoituneet visiot vaikkapa juuri teknologiasta nojaavat yleensä itse asiassa jo establisoituneeseen loreen.

Kun mennään historiassa taaksepäin, esoteria voidaan miltei määritellä niinä repäisevinä ideoina, jotka haastoivat vallitsevaa auktoriteetteihin pohjaavaa paradigmaa. Vaikka luterilaisuus ei nykyään ole hirveän proge asia, aikanaan se oli, ja lomittui vahvasti esoteriaa. Sama pätee myöhempiin irtiottoihin luterilaisen kirkon sisällä, varhaiseen ja hieman uudempaankin luonnontieteeseen sekä ihmistieteiden syntyyn. Puhumattakaan monista filosofioista, joita ei välttämättä tänä päivänä yhdistetä ensimmäisenä esoteriaan (esim. Hegel). Vielä teosofisen seuran varhaisvaiheeseenkin tämä pätee joiltain osin. Nykypäivänä minun on kuitenkin vaikea nähdä uskottavia tulevaisuusorientoituneita visioita, joissa oltaisiin perillä nykyaikaisesta tieteestä, filosofiasta sekä yleisemmin tietyistä olennaisista kulttuurimurroksista 1900-luvulla ja kehiteltäisiin niiden pohjalta jotain uutta, jota valtavirrassa ei vielä ymmärretä. En ole tietysti mikään auktoriteetti sanomaan, mikä on uskottavaa, mutta historiallinen fakta vaikuttaisi olevan ainakin se, että mitä uudempaan esoteriaan mennään, sen enemmän siinä katsotaan taakse päin, joko tietoisesti tai tiedostamatta. Tämä on äärimmäinen huolestuttavaa, koska uskon, että nimenomaan esoterialla olisi tarjota välineitä toiseen suuntaan ns. postmodernissa maailmassa (jolloin jonkinlainen taaksepäin katsomisenkin elementti olisi toki läsnä, kuten aina syvissä uudistuksissa).
Olisi jopa velvoittavaa, tehdä tällainen historiallinenkin katsaus ja sen tarkastelu tässä mielessä. AT-kontekstissa kenties Hermes-looshilla voisi olla jotain annettavaa, mutta tietysti kukin yksilö, että looshi kollektiivisesti tuovat oman kortensa kekoon. Yhteiskunnallisesti sinänsä hienoa myös, että esoteriasta on alettu puhumaan ja hieman jopa tutkimaan akateemisesti.

Olen jäänyt itse pohtimaan ehkä tässä yhteydessä notkean modernin-käsitettä yhä enemmän.
Ajatuksena siis kaiken kiinteän muuntumistaa jälleen nestemäiseksi. "...vesi tiivistyy kuin pilveksi..."
Pidän tästä alkemistisesta ajatuksesta, vaikkakin yleistävyytensä vuoksi tainnut myös saada osakseen kritiikkiä.

Loppukevennyksenä, kävi myös tuon ONA-tyyppisen galaktisen ihmisrodun lisäksi mielessä Warhammer 40k:n
suhteellisen ankea ja synkkä lore missä on ties mitä kerettiläisiä Koneenpalvojia ja "Warpin" korruptoimia sieluja.
Men who are in love I asked about your face and ruby lips.
They pronounced them to be Khizr and living water – this is true.
Angolmois

Re: Tulevaisuuden Esoteria

Post by Angolmois »

Kavi wrote: Sat Feb 06, 2021 9:04 pmLoppukevennyksenä, kävi myös tuon ONA-tyyppisen galaktisen ihmisrodun lisäksi mielessä Warhammer 40k:n suhteellisen ankea ja synkkä lore missä on ties mitä kerettiläisiä Koneenpalvojia ja "Warpin" korruptoimia sieluja.
Oli lyhyesti erään ystävän kanssa tästä puhetta pari viikkoa sitten. Warhammerin ja ONAn visiot ovat hämmentävän samankaltaisia: kylmät, julmat ja tunteettomat soturit valloittavat galaksia ja Emperor of Mankind johtaa.
Wyrmfang
Frater
Posts: 1222
Joined: Tue May 25, 2010 10:22 pm
Location: Espoo

Re: Tulevaisuuden Esoteria

Post by Wyrmfang »

Täytyy täydentää yllä olevaa viestiäni sen verran, että Azazelin Tähden käsitys satanismista, joka käytännössä lomittuu esoteriaan, on kyllä uskoakseni merkittävä uudistus esoterian kentällä, ja se onkin nyt ajatellen ollut itselleni keskeisin idea sekä seuraan 14v sitten liittyessä että nykyään monen muun asian muuttuessa paljonkin.
User avatar
Insanus
Frater
Posts: 1078
Joined: Sat Aug 21, 2010 7:06 am
Location: Helsinki

Re: Tulevaisuuden Esoteria

Post by Insanus »

Toivoisin ainakin että ateistisesta mystiikasta tulisi joku juttu.
With a taste of a poison paradigm
User avatar
Soror O
Soror
Posts: 344
Joined: Wed Sep 19, 2018 6:15 pm

Re: Tulevaisuuden Esoteria

Post by Soror O »

Insanus wrote: Mon Feb 08, 2021 2:44 am Toivoisin ainakin että ateistisesta mystiikasta tulisi joku juttu.
Ateismihan ei tietysti sulje pois spiritualismia ja mystisismiä, mutta voitko avata hieman mitä tällä ateistisella mystiikalla voitaisiin tarkoittaa käytännössä?

Itse ennustan, että ennen pitkää koko esoterian käsite tulee tarpeettomaksi, koska ihmisen käsitys ja tätä myötä havainto todellisuudesta muuntuu aina vain selkeämmäksi ja tarkkanäköisemmäksi. Käytännössä tämä tarkoittaa mm. sitä, että kvanttifysiikan todellisuuskäsitys valtavirtaistuu. Olioden (näennäisen, suhteellisen) partikkeliluonteen vuoksi tosin tietynlainen salaisuuden eli erillisyyden tuntu tulee ehkä jossainmäärin säilymään, mutta sellaisena sopimuksenvaraisena, läpinäkyvänä filtterinä. Mutta ykseystietoisuus on jo niin vahvaa, ettei mikään partikulaarinen kokemus tai ulottuvuus olioneen jää pohjimmiltaan "salaisuudeksi". Tällöin ei ole tarvetta esoterialle, eikä mystisismille. Kuinka hirvittävän ihanaa.

Mutta mitä oikeastaan tuossa vaiheessa olisi jäljellä ihmisyydestä, kuten me sen olemme oppineet tuntemaan...
If you want to reborn, let yourself die.
User avatar
Insanus
Frater
Posts: 1078
Joined: Sat Aug 21, 2010 7:06 am
Location: Helsinki

Re: Tulevaisuuden Esoteria

Post by Insanus »

Ave wrote: Thu Feb 11, 2021 10:52 am
Insanus wrote: Mon Feb 08, 2021 2:44 am Toivoisin ainakin että ateistisesta mystiikasta tulisi joku juttu.
Ateismihan ei tietysti sulje pois spiritualismia ja mystisismiä, mutta voitko avata hieman mitä tällä ateistisella mystiikalla voitaisiin tarkoittaa käytännössä?

Itse ennustan, että ennen pitkää koko esoterian käsite tulee tarpeettomaksi, koska ihmisen käsitys ja tätä myötä havainto todellisuudesta muuntuu aina vain selkeämmäksi ja tarkkanäköisemmäksi. Käytännössä tämä tarkoittaa mm. sitä, että kvanttifysiikan todellisuuskäsitys valtavirtaistuu. Olioden (näennäisen, suhteellisen) partikkeliluonteen vuoksi tosin tietynlainen salaisuuden eli erillisyyden tuntu tulee ehkä jossainmäärin säilymään, mutta sellaisena sopimuksenvaraisena, läpinäkyvänä filtterinä. Mutta ykseystietoisuus on jo niin vahvaa, ettei mikään partikulaarinen kokemus tai ulottuvuus olioneen jää pohjimmiltaan "salaisuudeksi". Tällöin ei ole tarvetta esoterialle, eikä mystisismille. Kuinka hirvittävän ihanaa.

Mutta mitä oikeastaan tuossa vaiheessa olisi jäljellä ihmisyydestä, kuten me sen olemme oppineet tuntemaan...
Ateistisella mystiikalla tarkoitan sellaista palvonnallista kokemuksellisuutta jolle ei ole teologiaa, metafysiikkaa eikä yliluonnollista.
Ateistisella mystiikalla tarkoitan että painotus on subjektiivisessa kokemuksessa jota ei arvoteta "vain joksikin" niin kuin sanoessa että tunne on vain aivokemiaa, synkronismi vain sattuma, tarot-luenta vain alitajunnan unta, henkikohtaaminen vain hallusinaatio jne.jne.
Ei-teologisen ja ei-tieteellisen yhteinen koti jossain henkilökohtaisuudessa, tai subjektiviteetissa itsessään.

LaVeylainen psykodraama, se tapa millä vaikka runous voi virittää silmät näkemään uudella tavalla, placebo, hypnoosi & c voivat olla eri alueiden esimerkkejä siitä millaiseen harrastuneisuuteen se voisi viitata.
Simulaatio, jossa kognitiivisen vinouman yms.kuoliaaksi kritisoimisen tai maailmamalleihin sovittamisen sijaan astutaan hämärän tilaan vain katsomaan.
With a taste of a poison paradigm
User avatar
Soror O
Soror
Posts: 344
Joined: Wed Sep 19, 2018 6:15 pm

Re: Tulevaisuuden Esoteria

Post by Soror O »

Insanus wrote: Fri Feb 12, 2021 1:22 am Ateistisella mystiikalla tarkoitan sellaista palvonnallista kokemuksellisuutta jolle ei ole teologiaa, metafysiikkaa eikä yliluonnollista.
Ateistisella mystiikalla tarkoitan että painotus on subjektiivisessa kokemuksessa jota ei arvoteta "vain joksikin" niin kuin sanoessa että tunne on vain aivokemiaa, synkronismi vain sattuma, tarot-luenta vain alitajunnan unta, henkikohtaaminen vain hallusinaatio jne.jne.
Ei-teologisen ja ei-tieteellisen yhteinen koti jossain henkilökohtaisuudessa, tai subjektiviteetissa itsessään.

LaVeylainen psykodraama, se tapa millä vaikka runous voi virittää silmät näkemään uudella tavalla, placebo, hypnoosi & c voivat olla eri alueiden esimerkkejä siitä millaiseen harrastuneisuuteen se voisi viitata.
Simulaatio, jossa kognitiivisen vinouman yms.kuoliaaksi kritisoimisen tai maailmamalleihin sovittamisen sijaan astutaan hämärän tilaan vain katsomaan.
Uskoakseni sain kiinni ajatuksesta... tästä voisi ehkä käyttää myös ilmaisua naturalistinen mystiikka, hehhe. Tällainen riisuttu malli puhuttelee itseäni, johtuen ehkä osittain taotaolaisesta perusvireestäni.
If you want to reborn, let yourself die.
Post Reply