Magian merkitys

Rituaalit, loitsut, rukoukset, meditaatioharjoitukset ja maagiset teot.
Tähti
Posts: 176
Joined: Wed Oct 15, 2014 11:00 am

Magian merkitys

Postby Tähti » Sat Jan 28, 2017 4:59 pm

Magiasta on aika paljon ketjuja, ja muutenkin juttua. Mutta itselleni ehkä se tärkein, eli magian erityinen merkityksellisyys on jäänyt ainakin osittain epäselväksi. Esim Nefastos mainitsee sen yhtenä tärkeimpänä juttuna 10 hyödyllisintä sanaa okkultistille-ketjussa.

Olen jonkun verran magiaa käyttänyt itsekin, ja pienessä määrin myös perehtynyt siihen. Varmasti on hyvin monenlaista ja vaikutuksien voimakkuudeltaan monentasoista magiaa, sen verran ainakin ymmärrän.

Ehkä en itse ole niin sen tyyppinen henkilö, jolle magia olisi niin erityisen merkityksellinen (ainakaan vielä). Täällä kuitenkin ilmeisesti aika iso joukko erityyppisiä henkilöitä.

Minkä takia kannattaisi panostaa erityisesti juuri magiaan? Mitä semmoista se voi tarjota, mitä muut keinot ei tarjoa? Tai mikä tekee siitä jotenkin erityisen tai tärkeän jutun?
Alanor Nestor
Posts: 14
Joined: Mon Dec 05, 2016 4:43 pm

Re: Magian merkitys

Postby Alanor Nestor » Sun Jan 29, 2017 10:47 am

Näin omasta mielestäni en tiedä onko magiaan tarvetta varsinaisesti panostaa, ellei siihen koe jonkinlaista vahvaa sisäistä kutsumusta ja/tai edellisistä elämistä periytyvää myötäsyntyistä kyvykkyyttä,mikä johtaisi luontevasti sitä tutkimaan.

Magian merkityksellisyys itselleni tulee juurikin sen kyvystä elävöittää teoria ja päästä kirjallisesta tutkimuksesta käytännön piiriin enemmin tai myöhemmin. Kokemusta luonnon salatusta puolesta,mikä pohjaa tietoon,kriittisesti arvioivaan ajatteluun pidetään yleisesti varteenotettavana havaintona asioiden,ilmiöiden,olevaisuuksien syvemmästä luonteesta (en tarkoita nyt mitään perimmäisiä okkulttisia totuuksia tässä kontekstissa).Tieto itsestään voi jäädä hengettömäksi ja pelkkä sisäisen kyvykkyyden tuoma kokemus ilman taustatietoa viedä mieron tielle. Magia on itselleni enemmänkin yksi tutkimusväline mutta tietämys ja viisastuminen tavoitteita.

Luulen,että magia on yksi monista poluista joita kulkea kiertokulun varrella mutta ei mitenkään täysin välttämätön omasta perpektiivistäni,koska on sanottu,että henkinen kehitys tuo mukanaan myös hengen kyvyt,syvät esoteeriset kokemukset tai ainakin tekee ne mahdolliseksi,tosin vasta paljon korkeammilla kehitysasteilla. En halua vähätellä mutten myöskään ylikorostaa magian merkityksellisyyttä okkultismissa.
Lux et veritas
User avatar
Nefastos
Frater
Posts: 3666
Joined: Mon May 24, 2010 10:05 am
Location: Helsinki

Re: Magian merkitys

Postby Nefastos » Sun Jan 29, 2017 12:34 pm

Tähti wrote:Mutta itselleni ehkä se tärkein, eli magian erityinen merkityksellisyys on jäänyt ainakin osittain epäselväksi. Esim Nefastos mainitsee sen yhtenä tärkeimpänä juttuna 10 hyödyllisintä sanaa okkultistille-ketjussa.


Tuossa kohdassa Magia on Ykseyden ja Vihkimyksen välissä. Se voi olla yksi hyvä lähtökohta asian pyörittelyyn.

Toinen on 1800-luvun (ja vanhemmissa) magiaselityksissä, joissa sana palautetaan persian ja sanskritin kieliin ja eräänlaisen "suuren (yleis-) filosofian" yhteyteen, merkityksessä jossa magia on ikään kuin metafysiikan pyhitettyä käytäntöä & elämän taitoa sanan kaikkein intensiivisimmässä merkityksessä. Lopulta kaikki on magiaa, kaikki on ihmettä, vain eri tiedostusasteissa. Rituaalimagia, jota yleensä nykyään magiaksi erityisesti käsitetään, on vain eräänlainen laajemman magian kone tai pelkistetty toiminta-apparaatti.

Itselleni magia on kaikkein pyhimpiä asioita maailmassa, esim. juuri siksi että se on niin helppoa tavoittaa viitanliepeestä ja niin uskomattoman vaikea saada täydelliseen syleilyyn.
Faust: "Lo contempla. / Ei muove in tortuosa spire / e s'avvicina lento alla nostra volta. / Oh! se non erro, / orme di foco imprime al suol!"
obnoxion
Sodalis
Posts: 2090
Joined: Tue May 25, 2010 7:59 pm

Re: Magian merkitys

Postby obnoxion » Sun Jan 29, 2017 3:01 pm

Kyllä minäkin sanoisin että käytännöllisintä on puhua elämän taidosta. Tämän pidemmälle eivät sanat oikeastaan riitä. Mutta itse en koe että se voisi olla jotain mikä alkaa jostain laboratoriossa tuotetusta "paranormaalista" ilmiöstä joka voitaisiin tuottaa samanlaisena muissa laboratorioissa. Sehän olisi silloin sitä samaa luonnontiedettä mitä niissä laboratorioissa on aina ennenkin tehty. Voisikohan sanoa että magia alkaa siitä kun kaikki muuttuu pyhäksi?
One day of Brahma has 14 Indras; his life has 54 000 Indras. One day of Vishnu is the lifetime of Brahma. The lifetime of Vishnu is one day of Shiva.
Tähti
Posts: 176
Joined: Wed Oct 15, 2014 11:00 am

Re: Magian merkitys

Postby Tähti » Sun Jan 29, 2017 8:26 pm

Mietin että jos ei magia esim juuri rituaalimagian muodossa olisi kovin tuttu juttu, niin olisiko siltikin tullut otettua ja pidettyä magiaa sanavarastossa?

Tuli mieleen että eikö voisi tulla jossain tilanteessa esim reaktio että "kaikki on merkityksellistä", tuon "kaikki on magiaa eli ihmettä" sijaan. Vai onko näissä esim tunnetasolla jotenkin eroa? Merkitys kieltämättä tuntuu sanana painottavan jotenkin enemmän älyllistä puolta. Magia painottaa tunnetasolla ehkä enemmän mysteeriä ja yllätystä.

Mielenkiintoisen tarinan elementeiksi sanotaan seuraavia tekijöitä, esim käsikirjoittamisessa.

* tension
* high stakes
* uncertainty
* mystery
* suprise
* characters you care about

Onhan tossakin 10 hyödyllisintä sanaa okkultistille-kerjussa mainittu myös tarina-sana.
pseustes
Posts: 15
Joined: Tue Mar 05, 2019 4:29 pm

Re: Magian merkitys

Postby pseustes » Wed Mar 13, 2019 6:05 pm

Mielestäni ja kokemuksestani - jonka toki voi kiistää - magia toimii. Olen tietyllä alkeistasolla kokeilutkin ns. mustaa magiaa ja nähnyt vivahteita sen tominnasta. Sellaisia syvälle meneviä ja aikaa vieviä maagisia prosesseja, joita perinteisessä ns. loitsukirjallisuudessa kuvataan - ääriesimerkkinä Abramelin yli vuoden kestävää tai vaikkapa hirtettyjen pääkalloja välineistönä vaativia proseseja - en toki ole läpikäynyt.

Alkeistasolla tarkoitan sellaista prosessia kuin on kuvattuna esim. seuraavassa: Getting Started with Solomonic Evocation.

Keskeistä on mielestäni ymmärtää, että
  1. ihminen ei voi hakeutua sellaiseksi demonien ystäväksi, joka voisi pyytää heiltä palveluksia esim. saavuttaakseen valtaa, vaurautta tai vaikkapa menestystä seksuaalisuuden alueella; myöskään ihminen ei voi magian avulla alistaa demonisia voimia näitä tavoitteita saavuttaakseen. Jos joku jonkun alistaa, niin se on aina demoni, joka alistaa maagikon.
  2. ihminen voi toki saavuttaa sitä tai tätä magian avulla, mutta tämä tapahtuu aina demonien halusta, ei koskaan maagikon aloitteesta: he voivat suoda magiaa harrastavalle sitä tai tätä, mutta aina vain siksi, että he näin pyrkivät sitomaan maagikon itseensä palvelijakseen tai peräti orjakseen. Tällainen "hyväntahtoisuus" demonien taholta voi jatkua pitkäänkin - kenties koko maagikon elämän - mutta lopulta aina kyse on demonin alistavasta toiminnasta - petoksesta, jos asia näin halutaan ilmaista.
  3. kun magian harrastaja kokee saavansa sitä, mitä hänen rituaalin mukaan tulisikin saavuttaa, hän viimeistään silloin on tullut luoneeksi sopimuksen itsensä ja demonin tai Saatanan välillä. Tällainen sopimus ei siis ole mikään verellä kirjoitettu kirjallinen sopimus tai noitasapatissa läpikäyty rituaali tai muukaan banaali akti: se on omasta haluasta tapahtunut lähentyminen Saatanaa tai jotain demonia kohtaan. Tässä lähentymisessä koettu palkkio - esim. taloudellinen menestys - on vain eräs sopimuksen ilmentymä. Tätä sopimusta kerran tehtynä ei voi perua.
Yllä oleva kirjoittamani voi vaikuttaa varoitukselta. Sitä se ei kuitenkaan ole: en milään muotoa esitä varoitusta.
User avatar
Insanus
Frater
Posts: 970
Joined: Sat Aug 21, 2010 7:06 am
Location: Helsinki

Re: Magian merkitys

Postby Insanus » Fri Mar 15, 2019 7:57 am

Sikäli kuin demoninen voima on jonkinlainen piilotajuinen johdattelevuus -alistava petos- ja "palkkio" vain yksi sopimuksen ilmentymä so. seuraus maagikon demoniyhteydelle perustuvasta olemisen tavasta, olemme kaiketi samoilla linjoilla. Mystikkonäkökulmasta voi hyväksyä senkin ettei mikään koskaan tapahdu maagikon aloitteesta, vaan aina demonin halusta ja lopullinen sitoutuminen demonisen voiman "magnetismiin" lie yleisinhimillisillä standardeilla onnettomuus, mutta demonisilla standardeilla "hyvä" tai merkityksetön asia. Kun kuitenkin kiistät aidon vuorovaikutuksen maagikon ja demonin välillä, minulle jää epäselväksi mitä tarkoitat kun sanot että magia "toimii". Noista olennaisista kohdista jotka listasit näyttää minusta seuraavan että

1.Magialla ei ole mitään vaikutusta konkretiaan, vaan kaikki tulokset riippuvat siitä mitä demoni lystää
2.Magialla ei ole mitään vaikutusta demoniinkaan, vaan kaikki näennäiset sopimukset ovat alistavaa petosta

Toisin sanoen magian toimiminen siis näyttää olevan jonkinlainen dominoivan riivausinstituution asettaminen jossa ihminen vapautuu omasta vastuustaan tulemalla jonkinlaisen petollisen varjo-olemuksen alistamaksi? Eli annetaan rituaalidraamalla demonille ikään kuin valtuudet omaan sieluun?
Myrkky sattuu siihen jolla on haava.
pseustes
Posts: 15
Joined: Tue Mar 05, 2019 4:29 pm

Re: Magian merkitys

Postby pseustes » Fri Mar 15, 2019 10:04 pm

Insanus wrote:
Fri Mar 15, 2019 7:57 am
Kun kuitenkin kiistät aidon vuorovaikutuksen maagikon ja demonin välillä, minulle jää epäselväksi mitä tarkoitat kun sanot että magia "toimii".
Tarkoitan kirjaimellisesti, että magia toimii. Jos vaikka haluat vaurautta ja sitä saadaksesi käyt läpi eräitä maagisia rituaaleja, niin hyvinkin se voi saada aikaan sen, mitä tavoittelet. Siinä on vain se, että et saa haluamaasi joko "ystävystymällä" jonkin demonin kanssa tai peräti alistamalla kyseisen demonin maagisilla rituaaleilla tahtosi valtaan.

Kontakti demonin tai Saatanan kanssa on jo alustavasti sinun puoleltasi alistumista sen vallan alle. Se on jo sopimus teidän välillänne siten, että sinä jotain lopulta varsin triviaaleja demonilta saatuja palveluksia vastaan luovut omasta autonomiastasi demonin hyväksi. Tarkoitan siis faustilaista asetelmaa. Itse olen tällaisen sopimuksen tullut tehneeksi erään demonin ja viime kädessä siis Saatanan kanssa. Siksipä itseäni saatananpalvojaksi kutsunkin.
Insanus wrote:
Fri Mar 15, 2019 7:57 am
Noista olennaisista kohdista jotka listasit näyttää minusta seuraavan että

1.Magialla ei ole mitään vaikutusta konkretiaan, vaan kaikki tulokset riippuvat siitä mitä demoni lystää
2.Magialla ei ole mitään vaikutusta demoniinkaan, vaan kaikki näennäiset sopimukset ovat alistavaa petosta
Kiistän siis nämä molemmat tekemäsi johtopäätöksesi.
Insanus wrote:
Fri Mar 15, 2019 7:57 am
Toisin sanoen magian toimiminen siis näyttää olevan jonkinlainen dominoivan riivausinstituution asettaminen jossa ihminen vapautuu omasta vastuustaan tulemalla jonkinlaisen petollisen varjo-olemuksen alistamaksi? Eli annetaan rituaalidraamalla demonille ikään kuin valtuudet omaan sieluun?
Vastuusi on siinä, että jos yhtään otat selvää siitä, mitä sitoutuminen demoniin tai Saatanaan hänen palvelijanaan merkitsee, niin et voi vedota ikään kuin syyntakeettomuuteen. Avaimet sinun sieluusi ovat omissa käsissäsi ja jos nuo avaimet luovutat jollekin toisellle, niin minun nähdäkseni teko on likimain peruuttamaton. Ei ole mitään lukkoseppää, jolle hädän hetkellä voisit soittaa, että pääsisitkö sittenkin takaisin kämpillesi turvaan.

Ps. On sanomattakin selvää, että näkemykseni käy vastoin liki kaikkea, mitä wiccalaisuus, valkoinen magia jne. edustaa.

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests