Henkimaailman pulmista ja sielun terapiasta

Rituaalit, loitsut, rukoukset, meditaatioharjoitukset ja maagiset teot.
Post Reply
User avatar
Nefastos
Frater
Posts: 3802
Joined: Mon May 24, 2010 10:05 am
Location: Helsinki

Henkimaailman pulmista ja sielun terapiasta

Post by Nefastos »

Aloitan tähän uuden keskustelun inkubus-aiheen alla virinneen keskustelun pohjalta.

Paradigmojen eli erilaisten maailmankuvien taustalla vaikuttavien perusoletusten välinen kiista on usein ”henkeä ahdistavissa” (incubus merkitsee hengenahdistusta, tulee latinan sanoista ”päällä makaava”) tapauksissa tarpeeton.

Koska ongelma on mielen, sielun, psyyken, energioiden ja/tai hermoston ahdistuneisuudesta, näitä asioita on hoidettava. Luonnollisesti ympäröivän kulttuurin ensisijaisena tarjoamaa keinoa, psykologista apua, tulee harkita ensimmäisenä. Jos uskomme henkiin (kuten esimerkiksi minä uskon, & okkulttinen maailmankuva perinteisesti uskoo), psykologinen, esimerkiksi terapiaprosessi voidaan oikeutetusti nähdä niiden sielun karheiden kohtien hoitamisena, joihin negatiivinen henkiolemus voi tarttua tai joista se voi jopa olla osittain syntyisin. Sana psykologia tulee kreikan kielen sielua merkitsevästä sanasta. Vaikka vallitsevan kulttuurin mukaisesti psykologi tai psykiatri on mahdollisesti tai jopa luultavasti enemmän tai vähemmän tiedeuskoinen skeptikko mitä tulee okkulttisiin ilmiöihin, tämä ei tarkoita etteikö hän voisi asiantuntemuksellaan auttaa ahdistuksen hoitamisessa, mikäli on taitava asiassaan.

Azazelin Tähden suhde käytännölliseen okkultismiin, esim. noituuteen ja manauksiin (nk. goeettiseen magiaan, jossa ollaan tekemisissä alempien henkiolentojen kanssa), on karma-idean kyllästämä. Karma tarkoittaa, että kaikilla asioilla on syynsä ja seurauksensa, että ne kuuluvat aina laajempaan merkitysten verkkoon. Sikäli ei ole olemassa erillisiä, mekaanisia tekijöitä: okkultismin peruslauselmat ”niin ylhäällä kuin alhaalla” jne. viittaavat osaltaan juuri tähän, että mikään asia ei ole täysin irrallaan muista, kaikella "omalla" on syntynsä toiseudessa, ja myös päinvastoin omat kokemukset toiseudesta projisoituvat ja sävyttyvät ihmisen sisäisestä kokemuksesta. Tässä suhteessa Azazelin Tähden okkultismi on sekä nykytieteen että noituuden vastakohta: jälkimmäisissä oletetaan, että yksityiskohtia voidaan usein käsitellä erillään kokonaisuudesta.

Niinpä se neuvo mitä vaikeissa psyykkisissä tilanteissa yleensä tällaisessa magianharjoituksessa annetaan, on kokonaisvaltainen tervehtyminen. Ensinnäkin, on tärkeää rakentaa omaa mielenrauhaa niin paljon kuin mahdollista: ymmärtää että pelko, viha, muut negatiiviset tunteet on käsiteltävä. Niitä ei saa sen enempää sulkea pois (väittää niitä olemattomiksi) kuin myöskään antaa niiden vaikuttaa itseensä vapaasti: itseään, tunteitaan, on tarkkailtava, niistä on pyrittävä pääsemään perille. Pyrittävä muutokseen, mutta ei yksinomaan tahdonponnistuksella, vaan myös kärsivällisyydellä ja ennen kaikkea kokonaisvaltaisesti. Elämässä ei voi olla erillistekijöitä, jotka käyvät tällaista rauhoittumisen ponnistusta vastaan. Mieltä, sisäistä ymmärtämystä, on harjoitettava kokonaisvaltaisesti. Kuten urheilija, joka rakentaa koko elämänsä fyysisen ponnistuksensa ympärille, okkultisti rakentaa koko elämänsä psykologisen ponnistuksen ympärille.

Niinpä okkultistin työ, puhe, uni, ruoka, päihteiden ja muiden nautintoaineiden käyttö, ihmissuhteet, sosiaaliset suhteet, ja erityisesti hänen suhteensa etiikkaan – millaisia vaikutuksia aiheutamme muille olennoille – ovat jatkuvasti tärkeitä. Jos ja kun tällaisessa kokonaisvaltaisessa ponnistuksessa ilmenee säröjä, niin mitä voimakkaampi on ihmisen sisäinen energialataus, sitä vaikuttavampia hankaluuksia näistä säröilyistä myös aiheutuu. Jos särö on vakava tai eheys jossain kohdin vaillinainen, voi syntyä hyvinkin tuskallisia ongelmia. Tämä ei ole ollenkaan tavatonta. Hoitoa ajatellen on suhteellisen merkityksetöntä, nähdäänkö vaiva olennollisena (kuten okkultisti voi tehdä) vai ei-olennollisena (kuten nykytiede tekee) häiriönä. Parannuskeinot ovat yhtäläiset, nimittäin:

- Oman henkisen ja fyysisen terveyden kohentaminen ja kokonaisvaltaistaminen.
- Keskustelut mahdollisimman neutraalin tahon kanssa. (Esimerkiksi psykologin.)
- Omien tunnetilojen läpikäyminen, pohtiminen, hyväksyminen ja uudelleenrakentaminen. (Tämä vaatii useimmiten jonkinlaista terapiaa.)
- Pulmallisten tekijöiden analysoiminen; myös tähän oma taiteen tekeminen yhtenä osana soveltuu.
- Jatkuva päiväkirjanpito, mielellään myös omien unien avoin, kiihkoton tarkastelu.
- Johonkin pitkäjänteiseen tekemisen prosessiin sitoutuminen. (Voi olla esim. taidetyö.)
- Kehon energioiden ja hermoston tasapainottaminen liikunnalla. (Runsas kävely kelpaa hyvin.)
- Myötätuntoisen rukoustyöskentelyn päivittäinen, mieluiten aikasidonnainen harjoittaminen.
- Pidättäytyminen päihteiden ja mieleen vaikuttavien aineiden käytöstä.
- Positiiviseen kehitykseen fokusoiminen.

Nämä apukeinot, parantumista mahdollistavat ja sitä eteenpäin auttavat tekijät saattavat kuulostaa varsin tylsiltä. Käytännössä okkulttinen prosessi palaa siihen, että apu saadaan nimenomaan omaan kehitykseen panostamisen, oman vastuun kantamisen, oman kurkottamisen ja henkisen avun ansaitsemisen keinoin, rakkauden ja rehellisyyden alaisuudessa. Vain harvoin psyykkiset pulmat ovat sellaisia että ne voidaan taikoa pois jollain yksittäisellä manauksella. Fosforoksesta kyllä löytyy poismanausloitsu, mutta kannattaa huomata, että sen sanamuoto viittaa siihen että henki on jo loihtijalleen alisteinen, eikä päinvastoin. Pidettiin ongelmaa sitten olennollisena (henki) tai ei-olennollisena (psyyken mekaaninen häiriö), tuollainen olemus toimii kuin vesi: se virtaa omaan särökohtaamme, löytää aina heikon paikan. Elokuvista tiedämme että terveydeltään heikot tai moraaliltaan kyseenalaiset henkienmanaajat eivät kykene karkottamaan riivaajia; kyseinen folklore viittaa juuri mainittuun asiaan. Siksi ihmisen on pyrittävä parantamaan itsensä kokonaisvaltaisen muutoksen keinoin, yksittäiset taikakonstit ovat epävarmoja apuvälineitä, joista pahimmillaan voi olla enemmän haittaa kuin hyötyä, niiden lisätessä neuroottista pelkoa ja siten väärää suhtautumista ongelmaan. Sama pätee myös ei-okkulttiseen psyyken tohtorointiin rohdoilla, jotka helposti aiheuttavat yhtä paljon tai enemmän pitkäaikaista haittaa kuin hyötyä.

Kaikki yksityiskohtaisempi omien energioiden tasapainotus (omien riivaajien karkotus) vaatisi läheisen opettaja-oppilas -suhteen, joka perustuu täydelliseen avoimuuteen, oppilaan mielen prosessien syvälliseen tuntemiseen ja erilaisten traumareaktioiden tunnistamiseen. Sellaiset gurusuhteet ovat välttämättömiä korkeamman okkultismin opetuksessa, mutta pääsääntöisesti mahdottomia ennen sitä. Paradoksaalisesti, ennen tätä vaihetta oppilaan on jo täytynyt kyetä ”parantamaan itse itsensä” tiettyyn pisteeseen – varsin syvälliseen pisteeseen – saakka.

Tämä on osa aikamme tragediaa. Ihmiset voivat pahoin, yksilöinä, yksilöllisin tarpein ja ongelmin, mutta se apu mitä voidaan tarjota on melkein aina yleisluontoista. Puhdistautuminen, ryhdistäytyminen, rauhoittuminen, vakaa työskentely oman mielen kanssa, kaikesta vahingoittavasta toiminnasta pidättäytyminen ja huomattava varovaisuus kaikkien psyykettä stimuloivien tai rauhoittavien rohtojen kanssa (olivat ne lääkärin määräämiä tai itse valittuja) on okkultistin kohtaamien pulmallisuuksien ja haasteiden edessä tärkeää.

Vilpittömästi voimia & mielentyyneyttä kaikille demonien kanssa tavalla tai toisella painiville, siis meille kaikille.
Faust: "Lo contempla. / Ei muove in tortuosa spire / e s'avvicina lento alla nostra volta. / Oh! se non erro, / orme di foco imprime al suol!"
Tähti
Posts: 183
Joined: Wed Oct 15, 2014 11:00 am

Re: Henkimaailman pulmista ja sielun terapiasta

Post by Tähti »

Hyviä vinkkejä kyllä, kiitos paljon Nefastos.
User avatar
Heith
Posts: 2378
Joined: Fri May 31, 2013 12:54 pm

Re: Henkimaailman pulmista ja sielun terapiasta

Post by Heith »

Kiitoksia Nefastos, tämä oli hyvä ja sangen kattava esitys.
Tähti
Posts: 183
Joined: Wed Oct 15, 2014 11:00 am

Re: Henkimaailman pulmista ja sielun terapiasta

Post by Tähti »

Yhden paradigman mukaan: Yleensä mitä vaivat saa tekemään on käänteisenä syy vaivoihin. Samoin voi olla monesti myös haasteessa, mitä haastava tilanne saa tekemään.

Monet muut paradigmat taitaakin perustua vahvaan uskoon sattumaan. Eli merkityksen puuttumiseen.
User avatar
Nefastos
Frater
Posts: 3802
Joined: Mon May 24, 2010 10:05 am
Location: Helsinki

Re: Henkimaailman pulmista ja sielun terapiasta

Post by Nefastos »

Muuta kohdat tuosta terveydenpalautuslistasta ovat varmaan aikaan selviä, mutta tätä voi olla hyvä vielä hieman tarkentaa.
- Myötätuntoisen rukoustyöskentelyn päivittäinen, mieluiten aikasidonnainen harjoittaminen.


Siinä missä "noituudeksi" (parempaakaan sanaa ei taida olla olemassa) yllä kutsumani "irrallisten maagisten ilmiöiden" operoimiseen pyrkivä okkultismin haara sanoisi, että hankala henki voidaan taistella pois toisen hengen avulla, teurgiaan keskittyvässä terapiassa asioita hoidetaan ensisijaisesti ytimestä käsin. Idea on sama; henki voitetaan hengen avulla, similia similibus curantur. Mutta koska ne voimat, arkkityypit joihin kurotetaan eivät ole muodollisia, vältetään useampia vaaroja kuten taistellessa helposti syntyvä huomion ylilatautuneisuus, ongelman näennäiseen puoleen keskittyminen tosiasiallisen ytimen sijaan, sekä luisuminen vastakkaiseen erehdyksen muotoon (mikä helposti seuraa, jos tiettyä pulmaa/henkeä hoidetaan vastakkaiseen turvautumalla, joko tietoisesti tai tietämättämme).

Azazelin Tähden suositellussa rukousharjoituksessa käydään kunakin viikonpäivänä läpi eri arkkityyppien rukoukset, millä pyritään luomaan niihin positiivinen, elävä & ennen kaikkea rytmittyvä, tasapainoinen suhde. Yksi syy tällaiseen teurgiseen työhön on nimenomaan terapeuttinen, eli sielua hoitava: korkeamman jumalolennon invokaatiolla etsitään luonnollinen voima (tai ehkä paremmin sanottuna sopusointu) alempien yli. Okkulttisessa maailmankuvassa henget asettuvat luonnostaan hierarkkiseksi rakenteeksi, jossa syvemmän & alkuperäisemmän tason entiteetit hallitsevat luonnostaan sekoittuneempien psyyken vesien alempia henkiä. Siten "rukoustyöskentely" ei meillä tarkoita, että omien ongelmien ratkaisemista anellaan miltään ulkoiselta jumalalta, vaan arkkityyppien rukoustyöskentelyn kautta ihminen synnyttää hallitusti itsessään ne voimat, kutsuu itseensä ne eheämmät jumalat, jotka luonnostaan työntävät pois tai assimiloivat ongelmatekijät - "vaikeat henget" - oman luontonsa kautta.

Vertaus: Meillä on maljassamme likaista vettä, joka pitää saada puhdistettua. Maljan tyhjentäminen (kuoleman symboli) ei ole ratkaisu; asia on tehtävä muuten. Veteen sekoittunut lika ei kuitenkaan ole helposti nypittävissä pois millään mekaanisella ratkaisulla. Jos taas käytämme kemiallisia apuvälineitä, tulemme itse asiassa muuttaneeksi koko veden koostumuksen. Se saattaa näyttää kristallinkirkkaalta, mutta itse asiassa kristallinkirkkaan vedet ovat usein sellaisia, joista elämälle välttämätön pieneliöstö on kuollut; toisin sanoen, saamme aikaan vaikutuksia joita emme pysty kokonaisuutena ymmärtämään. Kolmas vaihtoehto on juoksuttaa maljaan uutta, mahdollisimman puhdasta vettä, niin että se puhdistuu vähitellen & koko ajan lisää. Tällaiseen syvempään, kokonaisvaltaiseen hengen terveyden kehitykseen AT:n rukoustyö hyvin pitkälti tähtää.

Tällaisessa harjoituksessa tärkeää on nimenomaan se, että ei invokoida vain yhtä kulloinkin tarpeelliseksi koettua henkeä, kuten noituudessa yleensä. Sen sijaan lähdetään ajatuksesta että henki (tai pulma) jonka ala näennäisesti on sanokaamme vaikka Saturnuksen alaisuudessa, tosiasiassa linkittyy monimutkaisella tavalla kaikkiin muihinkin. Siten keskittyminen Saturnuksen invokaation tai evokaation työhön ongelman hoitamisessa saattaakin vähentämisen sijaan lisätä ongelmaa. Esimerkkiä jatkaakseni, se että ongelma ilmenee minulle Saturnuksen (vaikkapa melankolian tai jonkinlaisen hedelmättömyyden) alueella voikin johtua siitä, että en ole oikein tavoittanut jonkin vasta-arkkityypin (vaikkapa Venuksen) ideaa, & pulma ainoastaan manifestoituu Saturnuksen alueella. Asia on siis hyvin samankaltainen kuin lääketieteellisten diagnoosien pulmallisuudessa: tutkimatta ihmistä hyvin kokonaisvaltaisesti emme voi olla varmoja, että ongelman ydin olisi aina siellä missä se näyttää ilmenevän. Ja mitä nopeammin diagnooseja tehdään - lääketieteessä tai okkultismissa - sitä nopeammin päädymme puoskarointiin & yhä syveneviin ongelmiin. Hoidolle on otettava aikansa, & okkultismissa ongelman oivaltaminen on jo sen parantumista. Ulkoisena merkkinä voi rukoushetkessä ilmentyä eräänlainen katharsis-tila, joka voi tuntua fysiologisena aistimuksena ikään kuin "väristyksenä selkäpiissä".

Kuten yllä todettua, tämä yksin ei riitä; pelkkä keskittyminen rukoukseen synnyttäisi neuroottisuutta. Mutta yhtenä kokonaisvaltaisen elämän puolena tällainen arkkityyppejä formuloidusti, tasapainotetusti & puhtaissa muodoissa esiinkutsuva rukousmeditaatio on - minun mielestäni - erittäin toimiva joogan, magian & uskonnollisen pyhittäytymisen muoto.
Faust: "Lo contempla. / Ei muove in tortuosa spire / e s'avvicina lento alla nostra volta. / Oh! se non erro, / orme di foco imprime al suol!"
obnoxion
Sodalis
Posts: 2154
Joined: Tue May 25, 2010 7:59 pm

Re: Henkimaailman pulmista ja sielun terapiasta

Post by obnoxion »

Tämän parempia avaimia hyvään elämään en ole tavannut. Nämä käytännölliset periaatteet ovat rytmittäneet omaa elämääni jo vuosia. Ne ovat tehneet minut hyvin, hyvin onnelliseksi. Lasken myös niiden ansioksi että olen saavuttanut näinä vuosina kaikki vakavimmat tavoitteeni, ja päässyt monesta oudosta vimmasta ja pikkumaisesta vaateesta. Huomattavaa on että niiden sisältö ei nähdäkseni ole ristiriidassa minkään kansansairautemme ennaltaehkäisyyn annettujen suositusten kanssa.

Oikeastaan ainoa painotusero lienee, että etenkin vakavan sairauden hoidossa uskoisin olevani Johannesta optimistisempi lääkehoidon osalta. Yleisesti koen silti että lääkkeisiin turvaudutaan turha usein, ja vastaavasti muihin keinoihin liian harvoin.
One day of Brahma has 14 Indras; his life has 54 000 Indras. One day of Vishnu is the lifetime of Brahma. The lifetime of Vishnu is one day of Shiva.
Sothoth
Frater
Posts: 325
Joined: Fri May 28, 2010 1:18 pm

Re: Henkimaailman pulmista ja sielun terapiasta

Post by Sothoth »

Allekirjoitan myös teurgisen rukoustyöskentelyn voiman nimenomaan elämää positiivisella tavalla rytmittävänä tekijänä. Pitkän tauon jälkeen aloitettu rukoustyöskentely on kyllä ainakin näin subjektiivisesti katsoen tuonut paljon kaivattua psyykkistä vakautta. Rukoustyöskentely muistuttaa omaa persoonallista itseä korkeammista ideaaleista ja ne alkavat sulautua pikkuhiljaa osaksi omaa elämää.
Rosari
Posts: 47
Joined: Tue Jun 24, 2014 5:29 pm
Location: Helsinki

Re: Henkimaailman pulmista ja sielun terapiasta

Post by Rosari »

Kiitos Nefastos, tässä oli lyhyesti ja tiiviisti mielestäni universaalit ratkaisun avaimet monenlaisiin ongelmiin. Ehkä ne eivät tarjoa aina lopullisia ratkaisuja, niin ainakin lievittävät niitä.

Näissä on mielestäni hyvin osoitettu, että oli oma maailmankuva uskonnollinen tai ateistinen. Suhtautui omiin vaikeuksiinsa olioina tai tunnemyrskynä. Haki lievitystä psykiatriasta tai okkulttisista ajatuksista, Nopeita tuloksia on melko suurella todennäköisyydellä turhaa hakea. Lääkkeet eivät ratkaise heti ongelmia, vaikka katkaisevatkin ahdistuksen terävimmän kärjen. Suorittamalla rituaalin kerran ei välttämättä pääse omista demoneistaan heti, vaikka kiristys kropassa hellittäisikin hetkeksi.

Itsestäänselväähän tämä on, mutta ahdistuksen sumentaessa aivot on hankalaa muistaa sitoutumisen tärkeyden.
Elämä on kourallinen tomuu
Kaikki muu on rojuu
Lopunajan romuu
Mitä sitte ku symbolit hajoo
Oo se reikä mihin kaikki valo katoo
User avatar
Noname
Posts: 33
Joined: Wed Apr 27, 2016 12:27 pm

Re: Henkimaailman pulmista ja sielun terapiasta

Post by Noname »

Siitä on hetki kun näillä foorumeilla on käynyt, ja kyseinen lanka on itselle nyt ajankohtaisempi jos koskaan. Kiitokset Nefastokselle sen kirjoittamisesta.
Explore until epiphany, and beyond.
Post Reply