Entheogeenit ja magia

Rituaalit, loitsut, rukoukset, meditaatioharjoitukset ja maagiset teot.
Post Reply
Lux

Re: Entheogeenit ja magia

Post by Lux »

Hyvää keskustelua puolin ja toisin, ja on kaikin puolin erittäin hyvä, että eriäviä näkemyksiä asiaan löytyy. En nyt muista onko tämä seuraava lainaus jo tullut esille tässä aiheessa, enkä juuri nyt jaksa selata koko aihetta läpi tarkistaakseni asiaa, joten laitan se tähän muistuttamaan - ei kuitenkaan puolustamaan - ulkoisten substanssien ajoittaisesta mahdollisesta hyödyllisyydestä:

"Hyvä vaikutus voi tulla huonosta lähteestä." - Ketjupolttaja H.P.Blavatsky

Lainauksen lähteellä voitaneen käsittää sekä aineellisia substansseja kuin muitakin "lähteitä". Mustavalkoista tästä aihealueesta ei tosiaan saa tekemälläkään, vaikka tietenkin on aina sitä parempi, mitä vähemmän ulkoisia keinoja tai aineita tarvitaan sisäisten vaikutusten tai henkisten kokemusten aikaansaamiseksi. Jatkuvan ja toistuvan aineiden käytön tai riippuvuuksien haitallisuudesta on tuskin kenelläkään ylöspäin pyrkivällä okkultistilla eriäviä näkemyksiä.
Kenazis
Frater
Posts: 1045
Joined: Sun Sep 12, 2010 7:57 pm
Location: Satakunta - Limbo

Re: Entheogeenit ja magia

Post by Kenazis »

Flamen wrote:Minusta ketjussa on jo aiemmin vastattu tähän juupas-eipäs-vääntöön hyvin kattavasti ja tyhjentävästi, mutta jatketaanpa silti:
Täysin päihteettömän elämän eläneenä (tajuntaa muuttavien aineiden osalta) olen jääräpäisesti sitä mieltä, ettei kyseessä ole mikään "tie".

Perustelen tätä sillä, että useimmat ne okkulttiset lähdeteokset, jotka eivät käsittele psykedeelisiä aineita, sanovat että kukaan todellinen joogi tai okkultisti ei hanki kokemuksiaan aineitten avulla; teosofiset lähteet korostavat erityisesti alkoholin haitallisuutta tässä yhteydessä.

Jos entheogeeneillä saavutettaisiin todellisia ja varmoja tuloksia, niiden käyttö olisi varmasti normalisoitu osaksi käytänteitä samoin kuin vaikkapa suitsukkeet, eikö? On myös melko hankala sivuuttaa faktaa, että hyvin usein missä tahansa henkistä kehitystä ohjaavassa rakenteessa päihteistä irtisanoutuminen on suuressa osassa (läheisenä esimerkkinä vaikkapa AT:n filosofia), mikä on hyvä pitää mielessä näiden rakenteiden toimiessa usein myös etiikan ohjaajina.

Näen asetelman "yksi kerta ei aiheuta addiktiota" mutta kuitenkin "kokemus tekee mestarin, ja liikkuessamme näissä muissa olemassaolon tiloissa me tulemme oppimaan mitkä näyistä ovat harhaa" ristiriitaisena, koska yhdestä kokemuksesta ei voi saada selville totuutta ja kokemus tuo mukanaan addiktion.

Addiktio itsessään hankaloittaa Tien kulkemista paitsi sotkiessaan täysin ihmisen psyko-fyysis-henkisen kokonaisuuden, myös sotkiessaan ihmisen sosiaalisen elämän tukirakenteet sen nostaessa aineen saantia ylläpitävät ihmissuhteet ja verkostot prioriteeteiksi. Itse lasken addiktioksi sen, että henkilö kokee rituaalinsa ylipäätään vaativan aineita, sen johtaessa väistämättä ainakin alitajuiseen mietelmään siitä, ettei tämä voi onnistua ilman.
Psykedeelit eivät aiheuta addiktiota mikä poikkeaa vaikkapa runouden aiheuttamasta addiktiosta joillekin (addiktio inspiroivaan asiaan). Huomauttaisin myös henkisistä suuntauksista kuten Vamachara-tantra ja Aghora. Samaa mieltä olen ehdottomasti siitä, että tätä vääntöä on ollut jo riittämiin (ainakin minun osaltani) joten, jos en jotain uutta keksi niin pysyttelen hiljaa....
"We live for the woods and the moon and the night"
User avatar
Nefastos
Frater
Posts: 4088
Joined: Mon May 24, 2010 10:05 am
Location: Helsinki

Re: Entheogeenit ja magia

Post by Nefastos »

Dhaca wrote:Toisin sanoen: entheogeenin hyödyt ovat yksilötyöskentelyssä, ei ryhmätyöskentelyssä.


Kuten sanottua, yksinäinen tie on avoin (joskin ymmärrettävän vaarallinen, koska uskalias ja älykäs ihminen harvoin jos koskaan näkee omaa kykyään harhautua vaarallisiin osatotuuksiin). Olisi vain typerää moralismia kieltää psykoaktiivisten aineiden käyttö periaatteellisesti, ainoa oikeus ulkopuolelta tulevaan kieltoon löytyy silloin kun käyttö alkaa aiheuttaa ulkopuolelle vahinkoa. Mainitsemasi liittyy mielestäni samaan kuin veli Wyrmfangin huomio:

Wyrmfang wrote:En usko itsekään, että entheogeenit voisivat nykyajalla olla ns. oikeaoppisena metodina. Toisaalta kuitenkin, moniko vakava okkultisti on kyennyt käymään tiensä "oikeaoppisesti"; olen melko vakuuttunut, että lähes kaikki ovat jollain tavalla myös vakavasti vinoutuneet edistymisensä ohessa.


Vasemman käden tiellä eräs kaikkein määrittävimmistä tekijöistä on juuri vapaus kasvaa muuta kuin tradition määrittämää uomaa. Tällä tiellä suorat kiellot muulla kuin ideallisella tasolla - koskien siis peruslähtökohtia, ei hetkeen tuotua tapaa niiden soveltamiseen, joka voi varioida ja varioi - ovat koko lailla mahdottomia.

Toisaalta tässäkin kepissä on kaksi päätä. Juuri sen tähden että tie on vapaa, on hyvä pyrkiä luomaan suuntaviivoja & suosituksia, joista näitä variointeja sitten voi tilannelähtöisesti tehdä. Muuten ollaan jälleen siinä "tee mitä tykkäät" ja "kaikki käy" -mentaliteetissa, joka ei ole okkultismia. Se kyllä tekee meistä lapsen kaltaisia kuten kehotus kuuluu, mutta hyvin vajavaisella tavalla.

Wyrmfang wrote:Silti ideassa, että ottamalla mekaanisesti jotain ulkoista substanssia, voisi saada aikaan henkisiä tuloksia, on tosiaan jotain varsin väärää. Suorastaan okkultistisen maailmankuvan perusvirettä (luonto on elävä) vastaan sotivaa. Minua vaivaa kuitenkin se, että tämä on lopulta ainoastaan intuitio. Mikä täsmälleen ottaen erottaa entheogeenit vaikkapa urheilusta? Jos joku osaa vastata tähän täsmällisesti, olisin varsin kiitollinen, vaikka ongelma ei henkilökohtaisesti hirvittävän polttava olekaan. Naturalistinen virhepäätelmä erinäisten asioiden luonnollisuudesta ja "ei-luonnollisuudesta" on kuultu monesti, eikä vaakuuta ainakaan minua.


Ero on siinä, että toisessa yhteydessä aines on kehkeytetty jossain muualla kuin omassa kehossasi. Se on osa toisen järjestelmän rakennetta, ja on parhaimmillaankin epäselvää, onko meillä "oikeutta" (tarkoitan: kykyä) ottaa itseemme näin aikaansaatu impulssi. Tämä on eräs syy siihen minkä vuoksi liikunta vääristyy paljon vaikeammin todelliseksi esteeksi tiellä, ja on vääristyneestä tilastaankin helpommin korjattavissa. Mitä neutraalimpina pyrimme pitämään ne rakenteet joita sulatamme omaan ruumiinkemiaamme ja siten okkulttiseen energiaamme, sitä enemmän kyse on meidän omasta prosessistamme, omasta joogastamme, mistä okkultismissa on kysymys. Tietenkin aineiden käytöstä, alkoholista tai mistä tahansa voi tulla välillisesti osa tuota mielen joogaa, mutta eri tavalla kuin käyttäjät tuntuvat ajattelevan. Kuten Dhaca sanoi, tässä palataan jälleen tantra-aiheeseen ja siihen, mikä lopulta oli tai on syy käyttää "viittä kiellettyä ainesta". Yrityksenä hyppiä yli portaiden se ei voi toimia, sillä kaikenlaiset etiikan ja/tai ponnistelut yli viivaavat oikotiet ovat mahdottomia kosmoksessa. Ensin on ponnistus, tapahtuma henkisellä tasolla, vasta sitten seuraa sen kristalloituma aineeseen; ja näiden on oltava vaikutuksiltaan kuten intensiteetiltäänkin vastaavuussuhteessa.

Mielesi on erittäin intiimisti yhteydessä omaan ruumiiseesi, joka on sen vaillinainen ilmaisukeino. Mitä ruumis itse tuottaa neutraaleista aineksista on "omaamme", mutta mikä tuodaan ruumiiseen ulkopuolelta ei ole omaamme. Jotkut ihmiset ovat fanaattisia tämän asian kanssa ja koettavat pitää nautitun ravinnon äärimmäisen yksinkertaisena. Tässä on varmasti erinomaisia puolia, mutta se sortuu helposti OKT:lle tyypillisiin ongelmiin. Niinpä omasta mielestäni on usein tarpeetonta kieltää aineksia joiden vaikutus ei yllä suoraan korkeammille (ala-)tasoille, vaan joka joko piristää tai turruttaa tai muuten vaikuttaa "arkisempiin" käyttövälineisiimme. Eli vaikka asiat kuten kahvi, savukkeet, alkoholi &c. kyllä sinänsä kuuluvat tähän samaan luokkaan (vieras mekaaninen impulssi ruumiin ulkopuolelta eli tiukasti ajatellen ei-toivottu asia), niin kuten tiedämme, niiden vaikutus ei ole läheskään yhtä terävä eikä sieluunkäyvä kuin huumeiden. Alkoholi voi kyllä olla ruumiille (ml. aivot) rappeuttavampaa kuin miedot huumeet, mutta se ei samalla tavalla stimuloi sielua häiriintyneeseen liiketilaan. Alkoholistin energiat saattavat korkeammilla tasoilla olla surkastuneet johtuen käytön puutteesta, mutta hänen taantumisensa on seurausta ruumiin degeneraatiosta eikä siitä että itse sielu olisi energioiltaan häiriintynyt. Jälkimmäinen puolestaan voi seurata huumeiden käytöstä.

Tämä sama sääntö ulkopuolella prosessoidun valmiin tuotteen tuomisesta omaan prosessiin ennenaikaisen saavutuksen mahdollistajana on leimallinen piirre alaspäiselle mustalle magialle. Siinä erotetaan asiayhteydestään tietty osatekijä, joka sitten tuodaan valmiina aivan toiseen rakenteeseen. Selkeimmillään näemme esimerkin siinä, että tietty eläin tapetaan jotta siitä saataisiin prosessin käyttöön tuon olennon organismissa kehkeytynyt yksittäinen tuote. Kun katsomme tällaista prosessia henkisellä silmällä, huomaamme että rakenteeseen on avattu pahanlaatuinen reikä, jolla on huomattavia karmallisia seuraamuksia. Kasvipohjaista rohtoa käyttäessämme moraalinen ongelma mitätöityy, mutta mukana on yhä sama yhteen sovittamattomien kosmosten muodostama ristiriitatila. Ellei tätä ristiriitaa olisi, eivät psykoaktiivisten aineiden vaikutukset olisi niin mullistavia & niin haluttuja. Nautinto tulee juuri oman järjestelmämme ylittämisestä, so. sen sisäisen harmonian rikkomisen seurauksena.

Mutta ymmärrän hyvin, että halu rikkoa tuo stabiili harmonia ulkopuolisen avun keinoin voi olla suuri, ja ihminen voi joskus haluta lainata hieman tulevaisuudestaan kyetäkseen elämään nykyisyydessä. Että asia on näin kannattaa kuitenkin ottaa huomioon.

Flamen wrote:Näen asetelman "yksi kerta ei aiheuta addiktiota" mutta kuitenkin "kokemus tekee mestarin, ja liikkuessamme näissä muissa olemassaolon tiloissa me tulemme oppimaan mitkä näyistä ovat harhaa" ristiriitaisena, koska yhdestä kokemuksesta ei voi saada selville totuutta ja kokemus tuo mukanaan addiktion.


Ja myös siksi, että edetessämme näyissä joihin meitä liittää puhtaasti subjektiivinen kokemusmalli yhdistettynä ulkopuolelta tulleeseen stimulanssiin olemme tulleet sellaiseen "oppimisympäristöön", jossa on kaikki harhautumisen mahdollisuudet erinomaisesti saatavilla ja valmiiksi painottuneina.

Myös henkilö joka saavuttaa poikkeavia psyykkisiä tiloja ilman ulkoisia aineita on erittäin suuressa harhautumisen vaarassa. Vielä paljon korostetummin sitä on henkilö, joka tulee noihin supermundaaneihin tiloihin ulkoisen stimulanssin seurauksena. Kyllä työ tekijäänsä neuvoo, mutta olemmeko me itse kyllin kirkkaassa tilassa ottamaan noista neuvoista aina vaarin, on eri asia. Mikään ei ole okkultistille helpompi asia kuin itsepetos.

Dhaca wrote:Vakastihan ja huumorilla kemiallinenkin evokaatio ja invokaatio tulee suorittaa, kuten Goetia jne.


Tämä menee nyt jo sivuun aiheesta, mutta tartun tähän & sanon omana kokemuksenani, että suhteessa goetiaan huumorin hyödyllisyys nousee esiin lähinnä siinä, että osaa käyttää sitä puolustautumiseen eli negatiivisen latauksen maadoittamiseen; palauttaa demonisen puristuksen hyväntuuliseen itseironiaan tai nähdä asioiden hauskat puolet kuten Cellinin manauskertomuksessa. Invokaatioon tai evokaatioon viritettynä huumori vesittää työn.
Faust: "Lo contempla. / Ei muove in tortuosa spire / e s'avvicina lento alla nostra volta. / Oh! se non erro, / orme di foco imprime al suol!"
Sûrya-Ishtara
Posts: 42
Joined: Wed Jun 02, 2010 10:30 am
Contact:

Re: Entheogeenit ja magia

Post by Sûrya-Ishtara »

Nefastos wrote:Kyllä työ tekijäänsä neuvoo, mutta olemmeko me itse kyllin kirkkaassa tilassa ottamaan noista neuvoista aina vaarin, on eri asia. Mikään ei ole okkultistille helpompi asia kuin itsepetos.
Tähän vielä ehkä vähemmän tarpeellisesti huomioiden, että kokelaan lienee syytä myös miettiä sitä, miksi hän haluaa tuloksia tapahtuvan ikään kuin kiirehtien vaikkapa nyt psykoaktiivisten aineiden kautta, jotka myös vähemmän toivottavassa tapauksessa tuovat sitä astraalitason ainesta yksilön tajuntaan harhauttaen hänen fokustaan nähdä harhaisten muotojen taakse - paradoksaalisessa hengessä puhuen, että astraalimaailma ei ole yhtään vähemmän todellinen kuin tiivistyneemmän materiaalin maailmamme.

Voitaisiin nähdä eräänlaisena harjoituksena olla odottamatta mitään tuloksia tapahtuvan eli yksilö toteuttaa korkeampaa luontoaan juuri nimenomaan rakkaudella ja viisaudella, mikä siis on ollut entisaikojen luonnonfilosofioiden - eli teurgistien - mottona.

Jotta saadaan sitä kaivattua vastakkainasettelua peräti omiin teeseihini, niin tässäpä tiskiin jotain, mikä saattaa liittyä mm. entheogeenien lopulliseen funktionaalisuuteen:

"Itsepuhdistuksen prosessi ei ole hetken työ, vaan vuosien - jopa jatkuen kautta elämien sarjan. Mitä myöhemmin ihminen alkaa elää korkeampaa elämää, sitä pitemmäksi tulee hänen koeaikansa, sillä hänen on hävitettävä tekojensa seuraukset monien vuosien ajalta, jotka on vietetty todellisen päämäärän kanssa vastakkaisten tarkoitusten tavoittelussa. Mitä innokkaampi jonkun pyrkimys on ja mitä loistavammat hänen työnsä tulokset, sitä lähemmäksi hän tulee kynnystä. Jos hänen pyrkimyksensä on todellinen - varma vakaumus eikä tunteellinen hetken häilähdys - niin hän siirtää ruumiista toiseen päätöksen, joka lopulta johtaa hänet tämän halun täyttymiseen."
User avatar
Aquila
Frater
Posts: 772
Joined: Sat Jul 17, 2010 12:14 pm

Re: Entheogeenit ja magia

Post by Aquila »

Sûrya-Ishtara wrote:

"Mitä myöhemmin ihminen alkaa elää korkeampaa elämää, sitä pitemmäksi tulee hänen koeaikansa, sillä hänen on hävitettävä tekojensa seuraukset monien vuosien ajalta, jotka on vietetty todellisen päämäärän kanssa vastakkaisten tarkoitusten tavoittelussa. Mitä innokkaampi jonkun pyrkimys on ja mitä loistavammat hänen työnsä tulokset, sitä lähemmäksi hän tulee kynnystä."
En voi uskoa henkisen edistyksen olevan aivan näin mekaanista. Ja lainauksesta poimitut kaksi lausetta näyttävätkin olevan sen suhteen jotenkin ristiriidassa keskenään. Joku ihminen voi suuren oivalluksen kautta tehdä hetkessä saman työn, johon jossakin muussa tilanteessa voisi mennä vuosia.
Sûrya-Ishtara
Posts: 42
Joined: Wed Jun 02, 2010 10:30 am
Contact:

Re: Entheogeenit ja magia

Post by Sûrya-Ishtara »

Aquila wrote:
Sûrya-Ishtara wrote:
"Mitä myöhemmin ihminen alkaa elää korkeampaa elämää, sitä pitemmäksi tulee hänen koeaikansa, sillä hänen on hävitettävä tekojensa seuraukset monien vuosien ajalta, jotka on vietetty todellisen päämäärän kanssa vastakkaisten tarkoitusten tavoittelussa. Mitä innokkaampi jonkun pyrkimys on ja mitä loistavammat hänen työnsä tulokset, sitä lähemmäksi hän tulee kynnystä."
En voi uskoa henkisen edistyksen olevan aivan näin mekaanista. Ja lainauksesta poimitut kaksi lausetta näyttävätkin olevan sen suhteen jotenkin ristiriidassa keskenään. Joku ihminen voi suuren oivalluksen kautta tehdä hetkessä saman työn, johon jossakin muussa tilanteessa voisi mennä vuosia.
Lainauksen irroittaminen kontekstistaan ei välttämättä tee oikeutta alkuperäiselle tarkoitukselle, mutten keksi vastalausetta sille, miksi aidon vakaumuksellinen työ ei lähentäisi yksilöä hänen todellisen dharmansa toteutumista. Jos oivallus koetaan yhden elämän aikana, ei se tarkoita sitä etteikö sielu olisi aiemmin kantanut näitä työnhedelmiä universaalin ja kuolemattoman sielun näkökulmasta.
User avatar
Aquila
Frater
Posts: 772
Joined: Sat Jul 17, 2010 12:14 pm

Re: Entheogeenit ja magia

Post by Aquila »

Mielestäni lainaus viittasi siihen suuntaan, että mitä pidempään ihminen on elänyt jotain muuta kuin "korkeaa elämää" sen kauemmin kestää, että hän alkaa saamaan tuloksia (tai vaihtoehtoisesti en ymmärrä mitä kyseisen lainauksen mainitsema koeaika tarkoittaa), ja tämä oli se varsin jäykän oloinen systeemi, joka ei mielestäni ole todellinen. Henkinen kehitys ei ole sillä tavoin aikasidonnaista, että mitä pidempään olet maailmassa harhaillut, sitä kauemmin kestää löytää takaisin polulle.
Kenazis
Frater
Posts: 1045
Joined: Sun Sep 12, 2010 7:57 pm
Location: Satakunta - Limbo

Re: Entheogeenit ja magia

Post by Kenazis »

Nefastos wrote:
Dhaca wrote:Vakastihan ja huumorilla kemiallinenkin evokaatio ja invokaatio tulee suorittaa, kuten Goetia jne.


Tämä menee nyt jo sivuun aiheesta, mutta tartun tähän & sanon omana kokemuksenani, että suhteessa goetiaan huumorin hyödyllisyys nousee esiin lähinnä siinä, että osaa käyttää sitä puolustautumiseen eli negatiivisen latauksen maadoittamiseen; palauttaa demonisen puristuksen hyväntuuliseen itseironiaan tai nähdä asioiden hauskat puolet kuten Cellinin manauskertomuksessa. Invokaatioon tai evokaatioon viritettynä huumori vesittää työn.

Tätä pitkälti tarkoitin epäselvällä kommentillani, huumorin voimaa puolustavana ja suojaavana tekijänä.
"We live for the woods and the moon and the night"
Zetekh
Posts: 83
Joined: Wed May 26, 2010 1:21 am

Re: Entheogeenit ja magia

Post by Zetekh »

Kun nuo substanssien puolestapuhuvat perustelut tuntuvat noudattavan kaikki samaa kaavaa, niin hyvä kysymys olisi jokaiselle pohtia ulkoisten substanssien käytöstä, että miksi kaikki pitää saada nopeasti ja selkeästi ilman omaa sielullista ponnistelua? Kuka tällöin sen työn tekee, mikä sinut erottaa tällöin jostain hipsteri-trippailijasta?

Eikö sillä, Ichazon Arica kouluissa hän tuntui antaneen jo kuitenkin valmiiksi henkisesti kyvykkäille oppilaille tavaraa irrottautumismielessä,mutta ideana oli lopulta toisintaa nämä samat asiat ilman apuaineita - jotta saavutukset olisivat pysyviä eikä vain hetkellisiä ja sidottuja joihinkin ulkoisiin muotoihin(!).

Wyrmfang wrote: Silti ideassa, että ottamalla mekaanisesti jotain ulkoista substanssia, voisi saada aikaan henkisiä tuloksia, on tosiaan jotain varsin väärää. Suorastaan okkultistisen maailmankuvan perusvirettä (luonto on elävä) vastaan sotivaa. Minua vaivaa kuitenkin se, että tämä on lopulta ainoastaan intuitio. Mikä täsmälleen ottaen erottaa entheogeenit vaikkapa urheilusta? Jos joku osaa vastata tähän täsmällisesti, olisin varsin kiitollinen, vaikka ongelma ei henkilökohtaisesti hirvittävän polttava olekaan. Naturalistinen virhepäätelmä erinäisten asioiden luonnollisuudesta ja "ei-luonnollisuudesta" on kuultu monesti, eikä vaakuuta ainakaan minua.


Vaikka jollain meta-tasolla urheilun ja entheogeenit voisi rinnastaa toisiinsa molemmat ulkoisina elementteinä, niin voisi jokaisen sielun kehällä kiertävät asiat - kuten ajatukset ja tunteetkin. Entheogeenit -> doping mielummin... Asiaa voi tietysti tarkastella myös urheilun kautta. Jos joku tarvitsee psykoaktiivisia aineita nähdäkseen jumalan, pyri näkemään se myös ilman niitä. Jos joku tarvitsee joogaa nähdäkseen jumalan - pyri näkemään se ilman sitä. Miten se toimii? Lainaan tähän yhden AT:n looshin perustuskirjasta kohdan:

xxxxxxx-looshin pääasiallinen työkenttä on EGO, siitä luopuminen ja sen käyttö itsestä luopumisen välineenä ja jos tuottaa vaikeuksia ajatella tätä kaavaa, niin ajatelkaa Rubiikin kuutiota


..ja kaikki tiedämme miten rubiikin kuutio toimii? Tässä esimerkissä vaihtaa vain EGO sanan paikalle minkä tahansa 'ulkoisen' apuvälineen johon on joko kasvanut tai joutunut kiinni. Välillä pitää mennä näennäisesti taaksepäin, jotta saadaan kuutio valmiiksi. Haluaisin nähdä tämän asian kuitenkin ylöspäin menevänä spiraalina, jossa edetessä tulee illuusio siitä että välillä mentäisiin taaksepäin, mutta kuitenkin kyse on vain ihmisrajotteisesta havainnoinnista. Kaikilla on omat 'demoninsa' ja väylänsä nähdä ensimmäiset väläykset 'toisesta maailmasta', mutta mihinkään ulkoiseen tuskin kukaan okkultisti poislukien Nefastoksen kuvailema "itsepetoksen pratyeka" näkee lopullisena vaihtoehtona.
- "All great things must first wear terrifying and monstrous masks in order to inscribe themselves on the hearts of humanity." - Friedrich Nietzsche
User avatar
Nefastos
Frater
Posts: 4088
Joined: Mon May 24, 2010 10:05 am
Location: Helsinki

Re: Entheogeenit ja magia

Post by Nefastos »

Kain wrote:...mutta mihinkään ulkoiseen tuskin kukaan okkultisti poislukien Nefastoksen kuvailema "itsepetoksen pratyeka" näkee lopullisena vaihtoehtona.
Pieni tarkennus vain. Puhumalla tässä yhteydessä pratyêka-polusta en tarkoittanut, että sen seuraaja kokisi tukeutumista ulkoiseen lopullisena vaihtoehtona. Tarkoitin, että kulkiessaan ilman sitovaa yhteyttä mihinkään veljeskuntaan henkilö on tietenkin oikeutettu tekemään mitä tahansa niin kauan kuin ei suoranaisesti ala vahingoittaa muita, & jos hän kokee huumeiden käytön viisaaksi, se on hänen asiansa. AT:n sisälläkin osa mustan aspektin toiminnasta hyödyntää (tiettyyn pisteeseen saakka) tätä samaa henkilökohtaisen tahdonvapauden korostamista.

Pikemminkin juuri "yksinäisen sarvikuonon polulla" kaikki mahdollinen riippuvuus mistä tahansa ulkoiseksi koetusta tekijästä tulee yhä selvemmin & jopa itseisarvoisemmin pois leikatuksi sielun pyrkiessä saavuttamaan annihilaation/nirvânan Egon voimin.
Faust: "Lo contempla. / Ei muove in tortuosa spire / e s'avvicina lento alla nostra volta. / Oh! se non erro, / orme di foco imprime al suol!"
Post Reply