"Geochakrat"

Astraaliset ja paranormaalit kokemukset, unet, näyt.
User avatar
Nefastos
Frater
Posts: 3316
Joined: Mon May 24, 2010 10:05 am
Location: Helsinki

Re: "Geochakrat"

Postby Nefastos » Thu Nov 21, 2013 4:00 pm

Istar wrote:Ilmansuuntien elementit on länsimaalaisessa esoteriassa määritelty yleensä niin, että pohjoinen on maa, etelä on tuli, itä on ilma ja länsi on vesi. Ilmansuuntia enemmän olen kiinnittänyt huomiota eri paikkojen energioihin esim korkeuserojen ja kasvillisuuden/ kosteuden näkökulmasta. Yleensä korkeilla paikoilla on kirkkaampi ja "ilmavampi" energia. Monissa traditioissa vetäydytään vuorille meditoimaan, koska "taivas" tuntuu olevan lähempänä. Kosteissa luonnon kohteissa, notkoissa ja siellä mihin vesi jää usein makaamaan, on paljon liikkumattomampi energia.

Paikkasidonnaiseen energiaan vaikuttavat varmasti ulkoiset, aineelliset tekijät, mutta myös ainutlaatuiset energiat, jotka voidaan kokea persoonallisina olemassaolon muotoina, jonakin selittämättömänä. Jonkinlaisina henkiolentoina. Voi olla, että nämä energiat ovat linkittyneet johonkin paikkaan ulkoisten energioiden seurauksesta, siis itse paikan materian laadullisuuden vuoksi tai sitten jonkin tapahtuman energeettisenä seurauksena. Mitä mieltä olette? Olen havainnut, että ne luonnon kohteet tai rakennukset, jotka haisevat homeelle ovat energeettisesti sameita ja epämiellyttävän tuntuisia. Niissä paikoissa voi aistia myös epämiellyttävien henkiolentojen tuntemuksia. Ikäänkuin nämä asiat vetäisivät puoleensa toisiaan.


Niin, tässä tullaan juuri siihen rajatilaan, missä aistimattomissa oleva käy aistittavaksi: henkinen lomittuu yhä fyysisemmin psykologiseen & aistilliseen. Näiden välille ehkei kuitenkaan ole hyvä vetää liian selviä rajaviivoja, tai usko okkultismiin voikin alkaa salavihkaa ruokkia ajatusta maagisen kokemuksen redusoitavuudesta.

Tarkoitan nyt siis sitä, että jos joku kulkee suolla & kokee fyysisten aistimustensa auttamana henkien läsnäolon, myös tällaisen kokemuksen psykologinen rakentuminen on hyvä tiedostaa. Muuten käy niin, että henkiuskosta kovin helposti myöhemmin "kasvaa ulos" materialismiin, koska uskon laatu on itse asiassa ollut koko ajan fysikalistista.

(Dostojevskin sanoin: "Toinen maailma ja fyysiset todistukset, huhhei!" :) Henki on henki juuri siksi, että aine ei sinänsä suoraan voi koskaan sitä ilmaista; okkulttinen on okkulttista juuri siksi, että sitä ei voi pakottaa muodolliseen tarkasteluun.)
Faust: "Lo contempla. / Ei muove in tortuosa spire / e s'avvicina lento alla nostra volta. / Oh! se non erro, / orme di foco imprime al suol!"
Tulihenki
Posts: 165
Joined: Tue Jun 12, 2012 2:24 pm
Contact:

Re: "Geochakrat"

Postby Tulihenki » Thu Nov 21, 2013 4:18 pm

Hyvä on tosiaankin miettiä, että vetääkö saumatonta yhteyttä ulkoisesti epämiellyttävien paikkojen ja jotenkin häiriintyneiden henkien suhteen. Varmasti psykologisesti totta, että mieluisampaa on istua kalliolla kauniilla ilmalla kuin hämärässä autiotalossa aaveiden kuiskeessa; siten hengetkin vaikuttavat helposti ensin mainitussa yleviltä ja kohottavilta, vaikka niiden astraalinen vaikutus voi olla jollakin tavalla tuhoisampaakin.

Kesällä vaeltelin paljon läheisessä kosteassa metsässä ja ei siellä kovinkaan miellyttävää ollut mietiskellä - yksinkertaisesti siksi, että ilmanlaatu oli niin käsittämättömän nihkeä ja pelkästään tästä syystä korkeammat kalliot houkutteli enemmän. Hankalaa on kohota sisäisesti ja henkisesti, kun fyysisesti ja psyykkisesti tuntee olonsa hyvin epämiellyttäväksi. Todellisuudessa se maaginen kohtaaminen Hengen kanssa olisi ollut koettavissa molemmissa paikoissa.

Itselläni paikkasidonnaisten energioiden ajattelu ja jossakin määrin kokeminen, on ruokkinut jonkinlaista turhan romanttista käsitystä hengistä sekä työskentelystä niiden kanssa. Joskus on turhan suurella innolla mennyt sinne, missä kokee jotain, vaikka se kokeminen onkin ollut psykologista.
Istar
Posts: 6
Joined: Mon Nov 18, 2013 4:08 pm

Re: "Geochakrat"

Postby Istar » Thu Nov 21, 2013 5:16 pm

Ihmismieli voi helposti luoda vaikeasti ymmärrettävistä energeettisistä paikkojen kokemisista ihmismielelle ymmärrettävämpiä tapoja, kuten joissakin tapauksissa jonkun hengen läsnäolon tunnun. Olen varsin perillä tästä ominaisuudesta itsessäni, että näen nämä asiat helposti persoonallisina energioina/hahmoina. Kuitenkin tietyissä tilanteissa nämä havainnot ovat niin voimakkaita ja tietoisuutta muuntavia, että niitä on vaikeaa selittää oman mielen sisäisinä harha-aistimuksina. Jos ymmärrys näihin asioihin lisääntyisi, niin ehkä voisi oppia näkemään nämä energiat sellaisessa muodossa, jossa ne todellisuudessa ovat, eikä mieli loisi niistä inhimillisempiä. Onneksi kuitenkin ulkopuolisiinkin paikkojen laatuihin voi vaikuttaa ja ihmisen ei tervitse altistua niiden vaikutukselle.

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests