Omakohtaisesti todistetut ilmiöt

Astraaliset ja paranormaalit kokemukset, unet, näyt.
obnoxion
Sodalis
Posts: 1737
Joined: Tue May 25, 2010 7:59 pm

Re: Omakohtaisesti todistetut ilmiöt

Postby obnoxion » Wed Mar 15, 2017 2:08 pm

Olen varsin tietoinen siitä että synkronismi sellaisena kuin olen sen Jungin kuvailemana käsittänyt, ei nauti tiedemaailmaassa suurta suosiota, kuten sen ei pidäkään.

Minusta se kuitenkin ottaa hyvin huomioon monenlaisten selittämättömien ilmiöiden merkiyksen ihmiselle. Se on varsin tyydyttävä lähestymistapa selittämättömiin ilmiöihin yleisesti, ainakin kun ne liittyvät hengellisyyteen tai syvälliseen introspektioon.

Itse lähestyn poikkeuksellisia ilmiöitä tulkintahaasteina. Tältä osin ne sulautuvat saumattomasti tapaani tarkastella ulkoista maailmaa sielullisena vertauskuvana, joka yhtenä tarkastelun tasona puolustaa paikkaansa muun muassa sillä perustella, että havaitsemani asiat ovat varsin valikoitu otanta paljon laajemmasta ärsykkeiden tulvasta, ja näin ollen havaintomaailmani kertoo jatkuvasti myös sielullisesta (psyykkisestä) tilastani.

Edelleen tämä on myös tapa etsiä maailmasta merkityksen tasoja, ja merkitysten maailma on käsitykseni mukaan rajattu eksaktin tieteen ulkopuolelle, joten tässä etsinnässä on lupa tehdä pitkälle meneviä johtopäätöksiä intuition ja kuvittelukyvyn varassa. Käytännössä tämä voi tarkoittaa abstraktien ideoiden ja tiedottomiksi käsitettyjen luonnonilmiöiden personointia, joka on tuttu tapa sekä taiteesta että uskonnosta. Itse olen tämän näkökulman omaksunut ensimmäisenä William Blakelta.

Tietenkin tässä on oltava tietoinen millä tasolla asioita tarkastellaan, eli on oltava niin sanotusti realiteeteissa. Kun James Joyce kysyi Jungilta, miksi hän voi luoda taidetta assosiaatioiden löyhtymisen kautta, kun hänen skitsofreeninen tyttärensä taas menettää vsstaavassa tilanteessa toimintakykynsä, Jung totesi että siinä missä Joyce tekee sukelluksia, hänen tytyärensä vajoaa.

Ja oikeastaan tämän paremmin en osaa selittää suhtautumistani tähän asiaan.
One day of Brahma has 14 Indras; his life has 54 000 Indras. One day of Vishnu is the lifetime of Brahma. The lifetime of Vishnu is one day of Shiva.
User avatar
Insanus
Frater
Posts: 920
Joined: Sat Aug 21, 2010 7:06 am
Location: Helsinki

Re: Omakohtaisesti todistetut ilmiöt

Postby Insanus » Wed Mar 15, 2017 10:32 pm

Tähti wrote: Eikö tuo anna vähän sen vaikutelman, että suosittu selitysmalli = totta. Varsinaisia konkreettisia todisteita ei myöskään tuon synkroniseetti-ilmiön puolesta ole, tai esim toimintamekanismia. Yleensä teorioita eli selitysmalleja pidetään ns. todistettuina vasta kuin niille keksitään toimintamekanismi tai niitä voi testata kokeellisesti.
Synkroniteetti on vaihtoehto kausaliteetille ja jos kausaliteetti on kyseenalaistamattomasti totta niin kuin se (kuulemma kvanttimekaniikka poislukien) tieteessä on, on jo selvää että synkroniteetti sen sisällä on harhaa. Synkroniteetti on minusta yksi niitä mahdollisia kokemuksen jäsentämisen tapoja joiden avulla voidaan kyseenalaistaa lasketun ajan relevanssi ja pyrkiä koskettamaan ikuista. Tällaisilla kysymyksillä ei ole tieteelle mitään merkitystä ja niiden tutkiminen (luonnon)tieteellisesti on ajanhukkaa, koska niistä ei ole mitään dataa. Paitsi ehkä okkultisteilla, elleivät he kaikki ole eskapisteja tai psykoosissa. Minusta on pikemminkin niin päin että synkroniteettiin tai yliaistilliseen uskovien ihmisten pitäisi fokusoitua tutkimaan tiedettä omista lähtökohdistaan ja etsiä mahdollisuuksia sovittaa tiede tieteenä omaan maailmaansa, tehdä synkroninen tulkinta tieteestä ja koettaa osoittaa ettei kausaliteetti ole välttämätön, vaan mahdollinen.
Myrkky sattuu siihen jolla on haava.
Nomad
Posts: 46
Joined: Thu Feb 16, 2012 6:16 am
Location: Helsinki

Re: Omakohtaisesti todistetut ilmiöt

Postby Nomad » Thu Mar 23, 2017 10:41 pm

Insanus wrote:jos kausaliteetti on kyseenalaistamattomasti totta niin kuin se (kuulemma kvanttimekaniikka poislukien) tieteessä on, on jo selvää että synkroniteetti sen sisällä on harhaa.
Tuohon kohtaan pakko pehmentää, että oman käsitykseni ja kokemukseni mukaan tiede ei kyllä koskaan oleta minkään asioiden välistä kausaliteettia kyseenalaistamattomasti todeksi. Asioita joiden välillä ei mahdollisesti ole kausaliteettia löytyy niin kvantti- kuin makrotasoltakin (johtuen esimerkiksi universumin valoa nopeammasta laajenemisesta). Tietysti toisiinsa kytköksissä olevat asiat, joiden välillä ei havaita kausaalirelaatiota, ovat äärimmäisen harvinaisia, mutta yhtä laillahan se oli tieteellinen & tilastollinen menetelmä, jonka haaviin näitäkin tapahtumia on jäänyt 1930-luvulta lähtien, jolloin kvanttimekaniikka hiottiin suurinpiirtein nykymuotoonsa. Jos ehkä kuitenkin tarkoitit sitä, että luonnontieteen pääpaino on käytännössä vain kausaalirelaatioiden verifioiminen/falsifioiminen, niin siltä osin samoilla linjoilla.

Jungin määritelmän mukaisiin synkronisiteetteihin (”meaningful coincidences”) kantani on hyvin selkeästi se, että ne tapahtuvat ihmisten mielissä. Viime vuosisadalla tehtiin suuri määrä tutkimuksia, joissa koehenkilöitä laitettiin katselemaan erilaisia random-generaattorien syötteitä ja käytännössä kaikki näkivät niissä (keskenään täysin erilaisia) merkityksiä ja tarinoita, paitsi autismin oireita potevat ihmiset. Hyvin sisäsyntyinen ominaisuus, jota kaikki toteuttavat koko ajan, ja kun tuon sulkeissa mainitsemani määritelmän laveasti tulkitsee, niin synkronisiteettejahan tapahtuu jokaiselle jokaikinen hetki. Toinen syy miksi en usko synkronisiteettien olevan empiirisen faktamaailman ilmiöitä, on luonnollisesti tilastollisen todistusaineiston puute: vaikka ei kausalista yhteyttä havaittaisikaan, väitettyjen synkronoivien ilmiöiden pitäisi esiintyä tilastollisesti useammin kuin kausaaliset selitykset antavat odottaa [aivan samalla tavalla kuten on hiukkasfysiikassakin osoitettu olevan noiden mahdollisten ei-kausaalisten ilmiöiden kohdalla], mutta tällaista ei ole havaittu.
Hoenir
Posts: 225
Joined: Thu Apr 24, 2014 5:13 pm

Re: Omakohtaisesti todistetut ilmiöt

Postby Hoenir » Fri Mar 24, 2017 1:06 am

Pari huomiota tieteestä:
obnoxion wrote: Edelleen tämä on myös tapa etsiä maailmasta merkityksen tasoja, ja merkitysten maailma on käsitykseni mukaan rajattu eksaktin tieteen ulkopuolelle, joten tässä etsinnässä on lupa tehdä pitkälle meneviä johtopäätöksiä intuition ja kuvittelukyvyn varassa.
Tämä ei pidä aivan tarkalleen ottaen paikkaansa. Luonnontieteet kyllä rajaavat itsensä osittain "merkitysten maailman" ulkopuolelle, mutta ihmistieteet pureutuvat juuri näihin merkityksiin. Kommenttini tarkoituksenani ei ole väheksyä intuition ja kuvittelukyvyn voimaa, vaan muistuttaa, että esoteristin ei tarvitse tuntea olevansa yksin merkitysten keskellä! Tieteitä ei tulisikaan nähdä mielestäni ensisijaisesti jonain ylittämisen arvoisena, vaan pikemminkin luotettavana apuna muutenkin ihan tarpeeksi sekavassa elämässä :)
Nomad wrote:
Insanus wrote:jos kausaliteetti on kyseenalaistamattomasti totta niin kuin se (kuulemma kvanttimekaniikka poislukien) tieteessä on, on jo selvää että synkroniteetti sen sisällä on harhaa.
Tuohon kohtaan pakko pehmentää, että oman käsitykseni ja kokemukseni mukaan tiede ei kyllä koskaan oleta minkään asioiden välistä kausaliteettia kyseenalaistamattomasti todeksi.
Ehkä sen voisi vielä lisätä, että "tiede" ei pyri lähtökohtaisesti tekemään suuria metafyysisiä kannanottoja, vaan tutkimaan todellisuudessa havaittavia ilmiöitä mahdollisimman objektiivisesti. Tokihan nyt esimerkiksi luonnontieteiden metodologisten valintojen taustalla on jonkinlaisia karkeita metafyysisiä oletuksia, mutta tämä ei tarkoita vielä sitä, että luonnontieteiljäksi ryhtyminen johtaisi automaattisesti naturalistisen metafysiikan/maailmankuvan hyväksymiseen.
"Futile as a ghost I stand guard over hidden gold, O lord of the meeting rivers"
obnoxion
Sodalis
Posts: 1737
Joined: Tue May 25, 2010 7:59 pm

Re: Omakohtaisesti todistetut ilmiöt

Postby obnoxion » Fri Mar 24, 2017 2:59 pm

Näyttäisi siltä että tätä keskustelua jatkaakseni minun olisi määriteltävä käsitteitä, ja olen jo vanhastaan oppinut että tälle tielle ei kannata lähteä. Keskustelu vain jatkuisi ja paisuisi niin että siihen osallistuminen veisi päivätyön verran resursseja. Ja lopulta kaikilla jäisi olo että muut eivät ymmärrä minua ja minä en ymmärrä muita.

Erityisesti kiitoksia kun jaksoit laittaa muutaman viestin Hoenir. Sinulla on hyvin miellyttävä ja rakentava tapa esittää asiasi. Antropologien, sosiologien, psykologien jne. teokset ovatkin ahkerassa käytössä, vaikka eivät taida eksaktia tiedettä lähtökohtaisesti olla.
One day of Brahma has 14 Indras; his life has 54 000 Indras. One day of Vishnu is the lifetime of Brahma. The lifetime of Vishnu is one day of Shiva.
User avatar
Nefastos
Frater
Posts: 3418
Joined: Mon May 24, 2010 10:05 am
Location: Helsinki

Re: Omakohtaisesti todistetut ilmiöt

Postby Nefastos » Fri Mar 24, 2017 10:11 pm

Nomad wrote:Jungin määritelmän mukaisiin synkronisiteetteihin (”meaningful coincidences”) kantani on hyvin selkeästi se, että ne tapahtuvat ihmisten mielissä. Viime vuosisadalla tehtiin suuri määrä tutkimuksia, joissa koehenkilöitä laitettiin katselemaan erilaisia random-generaattorien syötteitä...


Mainitsemillasi tavoilla ei ole mahdollista tutkia synkronisiteetti-ilmiöiden faktisuutta puolesta tai vastaan... Kunnioitan uskoasi synkroniteettien olemattomuuteen, kuten kunnioitan omaani niiden faktisuuteen. Olisi kuitenkin tärkeää ymmärtää että synkronisiteetti on asia, jota ei voida tutkia empiirisesti, ei varsinkaan tällaisilla implikointeja falsifiointeina hyödyntävillä tavoilla.

Että tästä ei nyt tulisi pelkkä vastaanänkkäysviesti, niin esitetään vaihteeksi tuore vastaus alkuperäiseen kysymykseen, eli siihen mitä ilmiöitä olen omakohtaisesti todistanut:

Välineet omakohtaiseen telepaattisten ilmiöiden havainnointiin on tarjonnut odottamatta sosiaalinen media, johon aivan toisenlaisten velvoitteiden vuoksi aikanaan – mutta siis trendit huomioon ottaen varsin myöhään - liityin. Viime vuosien aikana olen minuutin tarkkuudella Facebookiin päivittyvistä muiden ihmisten esiin heittämistä ajatuksista saanut myös aiempaa tarkemman instrumentin telepatiailmiötä, joka itselleni on kyllä ollut "omakohtaisesti todistettu ilmiö" jo paljon aikaisemmin. Jos kuitenkin jostain syystä kaipaisin empiiristä todistusta, minulla on sellainen joka päivä käsissäni: Jälkikäteen huomaan aina, minkä vuoksi tietty asia on pulpahtanut mieleeni klo x, y ja z samana päivänä aikaisemmin: joku ystävistäni on juuri tuolloin herättänyt asiasta keskustelun sosiaalisessa mediassa. Näitä "outoja yhteensattumia" ei tapahdu harvakseltaan tai silloin tällöin, vaan joka päivä systemaattisesti. Ne liittyvät myös jatkuvasti ilmiöihin, jotka muuten eivät oman mielenkiintoni kohteisiin juurikaan lukeutuisi. Uskoisin, että niin haastavaa kuin onkin pitää kirjaa mieleenjuolahduksista, tällainen asia olisi periaatteessa todennettavissa myös objektiivisesti, kyllin nerokkaasti järjestetyillä kokeilla. Henkilökohtaisesti minulla ei kuitenkaan ole sellaiseen minkäänlaista halua, kuten ei muidenkaan okkulttisten ilmiöiden suhteen: ainoa joka kaipaa luonnontieteellisesti todistettua ilmiötä on ihminen jolla on luonnontieteilijän maailmankuva, ts. ei-okkultisti.

Esitin nyt tämän yhden pienen esimerkin "omakohtaisesti todistetusta ilmiöstä" vain sen vuoksi, että tämän keskustelun ulkopuolelta seuraajat voivat muuten saada sen vääristyneen kuvan, että minkäänlaisia omakohtaisesti todistettuja ilmiöitä ei oikeastaan kenelläkään normaalilla älykkyysosamäärällä varustetulla edes ole. Niitä on, mutta aniharva haluaa julistautua ehdoin tahoin mielipuoleksi muiden silmissä, kuten minä juuri tein. Tunnen tavallisia ihmisiä joilla on erilaisia parapsykologisia kykyjä, mutta he ymmärrettävästi eivät nykymaailmassa halua niistä liiemmin puhua, monet eivät edes ajatella niitä, koska se kulttuurissamme on yksinkertaisesti liian vaikea sovittaa muuhun todellisuuteen. Niinpä äänessä näistä asioista ovat yleensä vain kaikkein yksinkertaisimmat ihmiset, joilla on sekä olematon itsereflektiokyky että hyvin vähän hävittävää, tai jotka, kuten minä, ovat liian tyhmiä välittääkseen. Haluan nämä omat vastalauseeni aina välillä niin sanotusti pöytäkirjaan kirjattavaksi, koska koen että sellainen vasta-argumentti saattaa hyödyttää jokusta ulkopuolista lukijaa.

Tuo hyöty jota toivon muille on kuitenkin erityisesti sellainen että ihmiset, joilla on erikoislaatuinen maailmankatsomus, eivät automaattisesti nujertaisi sitä ulkoisesta paineesta. Sen sijaan sellaista seurausta en missään tapauksessa etsi, että ihmiset alkaisivat tieten tahtoen kehittää "okkulttista herkkyyttä" eli erilaisia selvänäköisyys- jne. ilmiöitä. Ne ovat, etenkin nykymaailmassa, aivan hirvittävä riesa, joista aiheutuva kärsimys & ahdistus eivät ole missään suhteessa tuollaisten kykyjen antamaan hyötyyn. Lisäksi on vielä faktinen hulluksi tulemisen vaara, mikä aidosti tekee useimmissa (mutta ei kaikissa) tapauksissa rajan selvänäköisyyden ja mielisairauden välillä veteen piirretyksi viivaksi. Näiden välillä on vivahteikkaampia yhteyksiä kuin yksinkertainen "hullu -> harhoja" -patologiatulkinta. (Joka toki on usein aivan riittävän totta sekin.)
Faust: "Lo contempla. / Ei muove in tortuosa spire / e s'avvicina lento alla nostra volta. / Oh! se non erro, / orme di foco imprime al suol!"
Nomad
Posts: 46
Joined: Thu Feb 16, 2012 6:16 am
Location: Helsinki

Re: Omakohtaisesti todistetut ilmiöt

Postby Nomad » Sat Mar 25, 2017 12:47 am

Nefastos wrote:Mainitsemillasi tavoilla ei ole mahdollista tutkia synkronisiteetti-ilmiöiden faktisuutta puolesta tai vastaan... Kunnioitan uskoasi synkroniteettien olemattomuuteen, kuten kunnioitan omaani niiden faktisuuteen. Olisi kuitenkin tärkeää ymmärtää että synkronisiteetti on asia, jota ei voida tutkia empiirisesti
Minä olin siis tästä asiasta samaa mieltä. Rajasin synkronisiteetit ihan tarkoituksella pois empiirisesti tutkittavien asioiden joukosta, koska mielestäni ne ovat asioita joita pitäisi tutkia enemmän esimerkiksi mielenfilosofian ja arvofilosofian parissa. Ja sanotaan nyt vielä suoraan, että en usko synkronisiteettien olevan olemattomia kaikissa merkityksissään.
Nefastos wrote:ainoa joka kaipaa luonnontieteellisesti todistettua ilmiötä on ihminen jolla on luonnontieteilijän maailmankuva, ts. ei-okkultisti.
Oma vaatimaton mielipiteeni tähän asiaan olisi nyt se, ettei tällaiset vastakkainasettelut ihan välttämättä palvele kummoistakaan tarkoitusta. Esimerkiksi metafyysisen maailmankuvan katsotaan ihan yleisesti olevan tiedepohjainen, vaikka se tekisikin filosofisia ja analogisia yleistyksiä maailmasta niiltä osin, joita ei tiede kykene tutkimaan. Lisäksi lähes jokaisella vuosisadalla on elänyt eturivin tiedemiehiä, joilla on ollut mitä suurimmassa määrin okkultista harrastuneisuutta, ja ovat etsineet todisteita niin sisäisesti kuin ulkoisesti (luonnontieteellisesti), kuten varmaan hyvin tiedät.
Nefastos wrote:Esitin nyt tämän yhden pienen esimerkin "omakohtaisesti todistetusta ilmiöstä" vain sen vuoksi, että tämän keskustelun ulkopuolelta seuraajat voivat muuten saada sen vääristyneen kuvan, että minkäänlaisia omakohtaisesti todistettuja ilmiöitä ei oikeastaan kenelläkään normaalilla älykkyysosamäärällä varustetulla edes ole.
Tuossa kun ylempänä totesit että kokemasi telepatiailmiön saattaisi pystyä todistamaan hyvin suoritetuilla koejärjestelyillä (pisteet kunnianhimoisuudesta), niin tähän ulkopuolisten vakuutteluun se kyllä toimisi ihan valtavan paljon paremmin kuin foorumiviesti, vaikkei henkilökohtaista todistelun tarvetta olisikaan ilmiön suhteen. Ymmärrän ilman muuta senkin, että sellainen vaatii tolkuttomasti vaivaa ja resursseja, ja viestin kirjoittamisessa voi olla lopputuloksen ja vaivannäön suhde kannustavampi.

Koska tieteen ja erilaisten elämänkatsomusten välinen näennäinen ristiriita on jotenkin niin väsynyt ja taputeltu aihe, palaisin vielä vähän ketjussa taaksepäin ja ottaisin esille synkronisiteettiasioihin liittyen kvanttimekaanisen lomittumisilmiön, josta käsittääkseni Jungkin oli kiinnostunut. JOS edellisviestissä mainitsemistani perusteluista huolimatta haluaisinkin etsiä synkronisiteetille analogiaa empiirisesti tutkittavasta maailmasta niin tähän asiaan ehdottomasti kiinnittäisin huomiota. Lyhyesti sanottuna lomittumisilmiössä havaitaan informaation välittyvän hiukkasesta toiseen välittömästi (vaikka olisivat niin kaukana toisistaan ettei valonnopeudella kulkeva vuorovaikutus kerkeä kulkea välimatkaa), ja yhdeksi monista selityksistä on tarjottu retro-kausaalisuutta, jossa tapahtumien syy on tulevassa eikä menneessä. Tämähän olisi synkronisiteettien kannalta ihan huikean herkullinen ponnahduslauta erilaisiin johtopäätöksiin, koska juuri teleologiaa ja finalismia on tarjottu aika ajoin synonyymiksi Jungin synkronisiteeteille. Pika-googlaus paljastaa etten (vähemmän yllättäen) ollut ihan ensimmäinen jolle tämä ajatus tuli mieleen: https://www.academia.edu/1248055/Carl_G ... hromosomes
User avatar
Nefastos
Frater
Posts: 3418
Joined: Mon May 24, 2010 10:05 am
Location: Helsinki

Re: Omakohtaisesti todistetut ilmiöt

Postby Nefastos » Sat Mar 25, 2017 1:24 pm

Kuten lainaamani kohdan omasta tekstistäsi loppuun lukemalla huomaat, implikoit asian jonka nyt sitten kiellät. Edelleen, jos luet mitä sanoin hypoteettisten koejärjestelyjen täydellisestä mielenkiinnottomuudesta, huomaat että tässä ei ollut minkäänlaista "kunnianhimoa", vaan jälleen kerran päinvastoin valmius ottaa isku kasvoihin.

Millainen mahtaisi olla vastustuksen & torjunnan ryöppy, jos oikeasti raottaisin omaa kokemustani näistä ilmiöistä? En tahdo edes kuvitella. Tämäkin ketju, kovin monen muun ohella, on jälleen kääntymässä väännöksi näistä paradigmaattisista perustekijöistä, niin että kukaan ei varmasti enää uskalla sitä alkuperäisessä käyttötarkoituksessaan käyttää, peläten idiootiksi leimautumista. Se on turhauttavaa, mutta tietysti myös arvokas läksy nykyajan työlle asettamasta viitekehyksestä.
Faust: "Lo contempla. / Ei muove in tortuosa spire / e s'avvicina lento alla nostra volta. / Oh! se non erro, / orme di foco imprime al suol!"
Hoenir
Posts: 225
Joined: Thu Apr 24, 2014 5:13 pm

Re: Omakohtaisesti todistetut ilmiöt

Postby Hoenir » Sat Mar 25, 2017 2:19 pm

obnoxion wrote: Erityisesti kiitoksia kun jaksoit laittaa muutaman viestin Hoenir. Sinulla on hyvin miellyttävä ja rakentava tapa esittää asiasi. Antropologien, sosiologien, psykologien jne. teokset ovatkin ahkerassa käytössä, vaikka eivät taida eksaktia tiedettä lähtökohtaisesti olla.
Eipä mitään, mukavahan tänne on välillä kirjoitella :) Arvelinkin sinun olevan tietoinen viestini pointista, mutta tahdoin silti korostaa tieteiden monitahoisuutta.
"Futile as a ghost I stand guard over hidden gold, O lord of the meeting rivers"
User avatar
Heith
Sodalis
Posts: 2493
Joined: Fri May 31, 2013 12:54 pm

Re: Omakohtaisesti todistetut ilmiöt

Postby Heith » Sat Mar 25, 2017 2:37 pm

Nefastos wrote:Tämäkin ketju, kovin monen muun ohella, on jälleen kääntymässä väännöksi näistä paradigmaattisista perustekijöistä, niin että kukaan ei varmasti enää uskalla sitä alkuperäisessä käyttötarkoituksessaan käyttää, peläten idiootiksi leimautumista. Se on turhauttavaa, mutta tietysti myös arvokas läksy nykyajan työlle asettamasta viitekehyksestä.
Vaikka minulle on täysin yhdentekevää uskovatko muut kokemuksiini vai ei, vastailen silti tähän lyhykäisesti omasta subjektiivisesta pikku laatikostani. Kenties se rohkaisee jotain lukijaa, tai sitten ei.

Minä uskon näkymättömään todellisuuteen, ja toisinaan se on vähemmän näkymätön minulle.

Synkroniteetit ovat varmastikin olleet yksi ensimmäisiä asioita mitkä on hyväksynyt tapahtuvaksi. Minulla on kyllä täysin järkkymätön usko tiettyihin ilmiöihin, vaikka aiemmin olin aika skeptinen kaikenlaisten asioitten suhteen. Lopulta minulle vain osoitettiin niin selvästi ja vahvasti henkimaailman todellisuus, etten voinut sitä enää epäillä. Huomautan etten ole alisteinen kokemuksilleni, eli mikään henkilöolento ei siis esimerkiksi vaadi minulta mitään tai sanele ohjeita. Me suhtaudumme toisiimme yleensä kunnioittavasti. Tämä onkin varmaankin se ainut asia millä lopulta on merkitystä; tuottaako kokemus vahinkoa vai ei. En usko että meidän elinaikanamme voidaan koskaan mitata asian todellisuutta tai ei tavalla mikä olisi tyydyttävä, ja kuten sanottu, minulle ympäröivän yhteiskunnan ja elämämme ajan hyväksyntä tai todellisuus on täysin yhdentekevä. Minun kokemus on minun omani, ja mitäpä sen tarvitsee muille merkitä, ei yhtään mitään.

Minä aistin erilaisia henkiä tai presenssejä lähes päivittäin, mutta nämä ovat minulle ihan arkinen asia. Minulla onkin muutama kumppani taikka apuri ketkä usein liikuskelevat lähelläni. Joskus he ova paikkasidonnaisia, joskus eivät, mutta tämä tuntuu ihan luontevalta. Aivan samalla tavoin kuin näen ihmisiä ulkona liikkuessani; ei minusta toinen ole sen kummempi kuin toinen. Kaikkiin ihmisiin en luota, kuten en myöskään kaikkiin henkiin liittyviin ilmiöihin. Suhtaudun neutraalisti hengiltä saatuihin viesteihin, kuten suhtaudun yleensä neutraalisti myös ihmisten kertomaan. Yleensä rakkaudellisesti ja kohteliaasti kohtaamalla saa aikaan parhaita tuloksia henkien kanssa.

Minulla on ollut lapsesta asti erääseen sukulaiseeni, joka on suunnilleen saman ikäinen kuin minä, vahva yhteys mikä paikoin lähenee telepatiaa. Nyt minulle on kehittynyt tällainen, mutta huomattavasti vahvempi ja suorempi yhteys toisen okkultismia harjoittavan henkilön kanssa. En halua julkisesti spesifioida tätä sen enempää.

Olen useita kertoja saanut näkyjä, jotka ovat joko suoraan samanaikaisesti tapahtuvaa, tai yleensä hieman edempänä tulevaisuudessa tulevaa. Jonkin verran enneunia tai kirkasta unennäköä.

Minä pystyn aistimaan erilaisia energeettisiä tunnelatauksia liittyen luontoon ja toisinaan myös esineisiin. Kuljen helposti erilaisille voimapaikoille. Minä myös huomaan helposti ihmisten todelliset värit, mutta opeteltavaa on vielä aika paljon. Tämähän on työtä siinä missä mikä tahansa muukin. Joskus on aika raskasta, kun tähdet ovat oikein ( :ugeek: ) ja siten astraalimyrskystä erkanee paljon informaatiota. Mutta onneksi oven saa aina kiinni jos todella haluaa.

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest