Esimerkkejä vasemman puolen symbolismista

Symbolien ja vertauskuvien äärellä.
User avatar
Nefastos
Frater
Posts: 3316
Joined: Mon May 24, 2010 10:05 am
Location: Helsinki

Re: Esimerkkejä vasemman puolen symbolismista

Postby Nefastos » Wed Jul 27, 2011 11:49 am

Nefastos wrote:Muistamme, että kasteista arvostetuimpia olivat soturi- ja tietäjäkastit, lopulta kuitenkin tässä järjestyksessä,


Po. "tietäjä- ja soturikastit", kuten kontekstista näkee. Tällainen lipsahdus on hyvä osoitus alitajuisen mielen pyrkimyksestä kampata & kääntää kaikki yhteiskunnan muodolliset arvottamiset, sillä nykymaailmassa ne eivät enää palvele mitään positiivista tarkoitusta. Aikanaan ne kuitenkin palvelivat.

obnoxion wrote:"Sentähden nouse! voita itsellesi maine,
Voita vihollisesi ja nauti avarasta vallasta.
Minä jo olen heidät voittanut;
Ole sinä nyt ulkonaisena, vasenkätisenä syynä.
"

-Bhagavad-Gita 11:33-

Millaiseen vasenkätisyyteen näkisitte Krishnan tässä kehottavan?


Kyseinen Bhagavad-Gitan luku on se, jossa Krishna ilmestyy kaiken käsittävänä kosmisena majesteettina. Näkisin tässä tietyn yhteyden siihen Matteuksen evankeliumin kohtaan 5:30, jossa Jeesus puhuu oikean käden irtileikkaamisesta. Vuorisaarna-kommentaarissa tulkitsin tämän niin, että tietyissä henkisen kehityksensä vaiheissa ihmisillä on oikeus hylätä kokonaisvaltainen elämän ilmentäminen kehittyäkseen okkulttisella tavalla. Jeesuksen neuvo kuuluu keskelle sukupuolielämää ohjaavia opetuksia, mutta kyse on laajemmasta asiasta kuin vain sukuvietin seuraamisesta tai seuraamattomuudesta; tai oikeammin, seksuaalisuus tulee nähdä laajimmassa merkityksessään eli koko elämänvoiman tahdonilmaisuna ylipäätään.

Siten tässä Bhagavad-Gitan yhdennessätoista luvussa sielu on sellaisessa sisäisen elämänsä vaiheessa, jossa se näkee Jumalan kaikkialla. Ja vaikka tämä on edistynyt ja korkea vaihe, siihen liittyy taas omat probleemansa. Ihminen voi lakata erottelemasta, voi lakata ponnistamasta johonkin suuntaan, "koska kaikki on hyvää". Siihen ongelmaan antaa Krishnan kehotus vastauksen. Vasen tie on omakohtaisen kokemisen tie, kuten usein on todettu, vastakohtana perinteisen ohjauksen mukaan kuljetulle oikean käden tielle. Niinpä samansuuntaisesti kuin Jeesus opettaa seuraajiaan luopumaan "elämän virran seuraamisesta", Krishna esittää, että Arjunan=ihmissielun ei tule kyseisessä vaiheessa tyytyä hyväksymään maailman suurta tapahtumista sivustaseuraajana, vaan hänen on ilmennettävä absoluuttia omakohtaisesti tekemällä mikrokosmoksessa se sama valitsemisen työ, mikä kuitenkin lopulta tapahtuu jokahetkisesti myös makrokosmoksessa. Hengen evoluutio ja sielunmatkan suunta ei ole tosiasiassa ristiriidassa sen kanssa, että kaikki on pyhää. Näiden ei pidä antaa kampata toisiaan.

Se väitteeni, että Bhagavad-Gitan rakenne ei edusta irrallisten ohjeiden (tai jopa saman "taistelemisen" ohjeen variaatioiden, sic) kokoelmaa vaan hyvin vivahderikkaasti toistensa kautta rakentuvien ohjeiden lineaarista matkaa, saa mielestäni tukea jälleen luvun lopusta. Kun Krishna ensin on ilmentynyt Absoluuttina ja antanut ohjeensa tästä huolimatta jatkaa "vasenkätistä surmaamista" (= tekojen jaottelua; oikein tekemisen pyrintöä), hän omaksuu jälleen inhimillisen hahmonsa. Luvun 11 loppu kuuluu:

"Sellaisena kuin sinä olet
minut nähnyt, minua ei voi nähdä
Vedojen, askeesin, almujen
tai uhraamisen avulla. [!]

Vain uskollisen rakkauden avulla
minut voi nähdä näin
[= Absoluuttisena], Arjuna,
tuntea sellaisena kuin olen,
ja päästä minun luokseni, Paramtapa.

Pandun poika, vain se joka toimii minua ajatellen,
pitää minua korkeimpana päämääränään,
on minulle omistautunut, ei takerru eikä pidä mitään
olentoa vihollisenaan
, pääsee minun luokseni!"


(Mari Jyväsjärven suom.)
Faust: "Lo contempla. / Ei muove in tortuosa spire / e s'avvicina lento alla nostra volta. / Oh! se non erro, / orme di foco imprime al suol!"

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest