Page 1 of 2

Gurujooga ja vihkimyslinja

Posted: Tue Apr 12, 2011 6:56 pm
by obnoxion
Buddhismin alla käydyn keskustelun pohjalta nousi mieleeni aihe, jossa voimme mahdollisesti nähdä merkittäviä eroavaisuuksia läntisen ja itäisen VKT:n välillä.

Onko Vasemman Käden Tien tantrojen korostama gurujooga mahdollista länsimaissa? Muistaakseni Dalai Lama on sanonut, että se sopii ainoastaa edistyneille länsimaisille oppilaille. Tantrojen opetuksissahan tämä näyttäytyy hyvin ylivertaisena tienä.

Entäpä onko länsimaissa sellaista VKT-järjestöä, joka edustaa aitoa vihkimyslinjaa? Tantrat usein korostavat, että niiden opetukset vievät suoraa Helvettiin ne, jotka ryhtyvät niihin ilman vihkimystä. Onko vihkimyslinja välttämätön tantrassa? Entä länsimaisessa VKT:ssa? Onko mahdollista että uusia autenttisia linjoja voidaan perustaa?

Edit: Typo

Re: Gurujooga ja vihkimyslinja

Posted: Thu Apr 14, 2011 10:31 am
by Nefastos
obnoxion wrote:Tantrat usein korostavat, että niiden opetukset vievät suoraa Helvettiin ne, jotka ryhtyvät niihin ilman vihkimystä. Onko vihkimyslinja välttämätön tantrassa? Entä länsimaisessa VKT:ssa?


Vihkimys voidaan nyt käsittää kolmella tavalla:

a) Vihkimyksenä tiettyyn piiriin ulkoisessa maailmassa
b) "Teknisenä" sisäisenä vihkimyksenä
c) "Henkisenä" sisäisenä vihkimyksenä

a-kohta on ongelmallinen, etenkin nykyaikana, koska minkäänlaista varmuutta sen syvemmästä toimivuudesta ei voi olla. Kuka tahansa voi ryhtyä guruksi ja käydä vihkimään initiaatteja, mutta niin länsi- kuin itämaillakin huijaus (tarkoituksellinen ja tiedostamatonkin) on hyvin helppoa. Parasta on siten mielestäni lähteä liikkeelle siitä että tällainen tapa ei ole toimiva, ja toimivat rakenteet ovat poikkeuksia sääntöön.

b & c -kohdat (tietyn energian ulkoisena tai sisäisenä oivalluksena tuon sanan syvimmässä merkityksessä) ovat ne, jotka estävät "joutumisen helvettiin" tai ainakin mahdollistavat sieltä palaamisen. Paras ulkoinen vihkimys mahdollistaa jomman kumman tai kummankin näistä aktivoitumisen siihen soveliaassa oppilaassa.

Siten sanoisin, että a-kohta ei ole välttämätön, jos b tai c tai mieluiten molemmat ovat olemassa. Ellei oppilaalla ole ulkoista eikä sisäistä vihkimystä, yritys tuskin voi mitenkään onnistua aiheuttamatta samalla katastrofia.

obnoxion wrote:Onko Vasemman Käden Tien tantrojen korostama gurujooga mahdollista länsimaissa? Muistaakseni Dalai Lama on sanonut, että se sopii ainoastaa edistyneille länsimaisille oppilaille. Tantrojen opetuksissahan tämä näyttäytyy hyvin ylivertaisena tienä.


Tantraopetus on käytännöllistä salatiedettä, ja menee niin pitkälle formaaliin ja pragmaattiseen opetukseen (vaikka sellaisena voi tietysti omaksua hyvin abstrakteja ja metafyysisiä opetusmenetelmiä), että mikäli jotakin valmista opetusta seurataan, tuon opetuksen on silloin kyettävä ottamaan huomioon oppilaan erityistekijät. Tätä ei voi tehdä mikään kirja vaan vain elävä, pätevä opettaja.

Gurujooga sopii ainoastaan edistyneille länsimaissa, koska vähemmän edistyneet eivät kykene ymmärtämään opettajan merkitystä oikein.

Tietyssä mielessä vihkimyslinja on väistämätön asia, jota ei voida ohittaa. Länsimaisessa sivistyksessä kehitetyt uudenlaiset inhimilliset ominaisuudet ovat kuitenkin sellaisia, jotka tietyllä tapaa vähentävät gurun merkitystä. Lopulta käy niin, uskoisin, että vanhaa vastaavaan järjestelmään palataan hieman uudelta pohjalta & entisestään kehittynein valmiuksin: vihityt opettajat jatkavat henkisen & teknisen opetuksen antamista, mutta monista aiemmista tekijöistä, kuten kyseenalaistamattoman kuuliaisuuden vaatimuksesta ja sokeasta tottelevaisuudesta, voidaan luopua.

obnoxion wrote:Onko mahdollista että uusia autenttisia linjoja voidaan perustaa?


Tietyltä kannalta katsoen voidaan tietysti sanoa, että uudet linjat ovat vain uudenlaisten painotusten linjoja: henkisestä maailmasta käsin katsottuna nekin ovat vanhojen opettajien uusien oppilaiden uuteen maailmaan tuomia uudenlaisia sovellutuksia. Uusia oksia samaan ikuiseen banyan-puuhun.

Mutta ulkoiselta kannalta katsottuna, jos pidämme gurua aina ulkoisena auktoriteettina ja elävänä ihmisenä, sanoisin että uusien vihkimyslinjojen luominen on mahdollista ja välttämätöntäkin, vaikka ymmärrettävästi äärimmäisen vaikeaa. Kaikki vapaamuurari-, Golden Dawn- yms. kokeilut ja osittaisiksi jääneet onnistumiset liittyvät tähän. Mysteerikouluja yritetään vähitellen elvyttää takaisin elämään, ja jos tai kun se onnistuu, vihkimyslinjasta tulee jälleen ulkoinen tekijä. Silloin tulee olemaan noita Trithemiuksen ennustamia yliopistoja, joissa opetetaan todellista salatiedettä. Pidän tätä eräänä AT:nkin tavoitteista, mutta vasta pitkä aika voi näyttää minkäasteista onnistumista pyrkimyksemme voi tähän suuntaan saavuttaa.

Re: Gurujooga ja vihkimyslinja

Posted: Mon Apr 25, 2011 9:44 am
by Nefastos
Tämä keskustelu on jäänyt niin lyhyeksi, että yritän vielä palailla siihen. Asia on kiehtova ja oleellinen.

Länsimaisen VKT:n näkökulmasta voi olla lähtökohtaisesti outoa, että idän vâmamarga (vasemman käden tien) -perinne korostaa edelleen vahvasti gurulähtöisyyttä samalla kun se korostaa antinomismia. Ensisilmäykseltä voi tuntua siltä, että kuten taannoisessa Destructin tekstissäkin sanottiin, mielen eräs sidonnaisuus on vaihdettu toiseen: jonkin opillisen rakenteen verkossa ollut mieli on "kääntänyt ristin" ja jäänyt edelleen saman ongelman äärelle nyt uusien vastausten sitomana. Tai, hindulaisittain, asiat jotka ovat olleet uskonnollisia tabuja kääntyvät vasemman tien tantrassa pyhän saavutuksen rituaalisiksi välttämättömyyksiksi.

Ongelma on näennäinen, vaikka siitä tietenkin voi tulla todellinen sellaiselle oppilaalle, joka omalla kohdallaan lankeaa tähän muotosidonnaisuuteen. Todellinen vasen tie rakentuu juuri sen pohjalle, että mielen muodolliset rakenteet puretaan; ja silloin kun ihmisen psykologia on rakentunut vahvasti "tämä oikein tuo väärin" -periaatteelle, tuo purkaminen on tehtävä kääntämällä psykologinen magnetismi, ts. tabun rikkomisen avulla. Ongelma muodostuu tällöin siihen, että jonkun prosessissa mukana olevan on tiedettävä, mitkä tabut ovat tabuja aiheellisesti ja mitkä ovat niitä vain psykologislähtöisesti. Tämä on eräs syy pätevän opettajan tarpeelle, vaikka - kuten yllä sanottua - on teoriassa mahdollista, että tuollainen pätevä opettaja voi löytyä sisäisestä (ei astraalisesta vaan muodottomasta ja äänettömästä hengen) maailmasta.

Nykykulttuurissa fiktion kollektiivinen mytologia tuntee edelleen guru-periaatteen, viisaan vanhuksen arkkityypin, vaikka sitä ei sellaiseksi ehkä osata aina tunnistaa, tai löytää elävästä ulkoisesta elämästä.

Re: Gurujooga ja vihkimyslinja

Posted: Mon Apr 25, 2011 10:08 am
by obnoxion
Nefastos wrote:Tämä keskustelu on jäänyt niin lyhyeksi, että yritän vielä palailla siihen. Asia on kiehtova ja oleellinen.
Minusta jo aiempi vastauksesi oli siinä määrin hyvä, että ajattelin jättää sen omasta puolestani kuin monumentiksi, ellei keskustelu muuten jatku. Hyvä että jatkui.
Nefastos wrote:Länsimaisen VKT:n näkökulmasta voi olla lähtökohtaisesti outoa, että idän vâmamarga (vasemman käden tien) -perinne korostaa edelleen vahvasti gurulähtöisyyttä samalla kun se korostaa antinomismia.
Tällaisia asioita tarkoitin, kun nimitin länsimaista VKT:a buddhismi-ketjussa "epähienoksi". Se rakentuu liiaksi karkeista ja pinnallisista aineksista, koska se ei kykene ottamaan huomioon hienompia tekijöitä, jotka ovat selvästi tärkeämpiä henkisen etenemisen kannalta.
Nefastos wrote:Todellinen vasen tie rakentuu juuri sen pohjalle, että mielen muodolliset rakenteet puretaan; ja silloin kun ihmisen psykologia on rakentunut vahvasti "tämä oikein tuo väärin" -periaatteelle, tuo purkaminen on tehtävä kääntämällä psykologinen magnetismi, ts. tabun rikkomisen avulla. Ongelma muodostuu tällöin siihen, että jonkun prosessissa mukana olevan on tiedettävä, mitkä tabut ovat tabuja aiheellisesti ja mitkä ovat niitä vain psykologislähtöisesti.
Mieleeni nousee erinomaisesti asiaa havainnollistava esimerkki (Julius Evolan "The Yoga of Power, Chapter V, endnote 5, s.221).

Useimmat buddhismia tai tantraa tuntevat tietävät myös legendaariset hahmot, Naropan ja Tilopan. Näiden kahden miehen suhde on minusta loistava esimerkki gurujoogan ylivertaisesta ja luonnollisesti hyvin vaativasta luonteesta.

Tarina kertoo kuinka Naropa etsii opettajaansa Tilopaa, mutta vaikka hän kohtaa Tilopan yhä uudestaan, ei Naropa kykene tunnistamaan opettajaansa. Evola jakaa esimerkin jossa Naropa kohtaa miehen, joka pyytää Naropaa auttamaan häntä surmaamaan naisen, jonka mies on juuri pahoinpidellyt. Naropa ei tähän suostu, vaan hyökkää miehen kimppuun ja vapauttaa naisen. Silloin Naropa huomaa olevansa yksin, ja koko episodi paljastuu pelkäksi näyksi. Kaikki oli pelkkää koetta, ja hän kuulee opettajansa Tilopan ironisen äänen sanovan: "Minä olin tuo mies."

Saman tyyppiset tilanteet toistuvat useaan kertaan, mutta Naropa ei tunnista opettajaansa, sillä Tilopa ottaa aina sellaisen henkilön hahmon, joka suorittaa tai ehdottaa moitittavia tekoja.

Nähdäkseni tällainen hyvin korkeatasoinen ja vaikeasti ymmärrettävä VKT ei ole helposti mahdollista lännessä, koska se oikeastaan vaatisi gurujoogan ja vihkimyslinjan. Ja se vaatisi nämä juuri niistä syistä jotka fra Nefastos mainitsi yllä lainaamassani kohdassa.

Re: Gurujooga ja vihkimyslinja

Posted: Mon Apr 25, 2011 1:19 pm
by Lux
Nefastos wrote:Nykykulttuurissa fiktion kollektiivinen mytologia tuntee edelleen guru-periaatteen, viisaan vanhuksen arkkityypin, vaikka sitä ei sellaiseksi ehkä osata aina tunnistaa, tai löytää elävästä ulkoisesta elämästä.
Aivan viimeisimmästä tuli mieleeni viikonloppuna vanhempieni luona käymässä ollessani uutisissa tullut pätkä, missä Leif Segerstam selosti Japanin hyväntekeväisyyskonsertin tavoitteita ja merkityksiä. Miehestä tuli sekä puheidensa sisällön, ulkonäkönsä että asemansa puolesta elävästi mieleen Väinämöinen.

Fiktiossa selkein esimerkki tästä lienee Gandalfin hahmo, jossa näkyy Harmaan Vaeltajan (Odin - vanhan liiton vihkijä) muodonmuutos Valkoiseksi Tietäjäksi (Väinämöinen, Kristus, Balder jne.) lukuisten vihkimyskoetusten kautta.

Re: Gurujooga ja vihkimyslinja

Posted: Wed Apr 27, 2011 6:20 pm
by obnoxion
obnoxion wrote:Useimmat buddhismia tai tantraa tuntevat tietävät myös legendaariset hahmot, Naropan ja Tilopan. Näiden kahden miehen suhde on minusta loistava esimerkki gurujoogan ylivertaisesta ja luonnollisesti hyvin vaativasta luonteesta.

Tarina kertoo kuinka Naropa etsii opettajaansa Tilopaa, mutta vaikka hän kohtaa Tilopan yhä uudestaan, ei Naropa kykene tunnistamaan opettajaansa. Evola jakaa esimerkin jossa Naropa kohtaa miehen, joka pyytää Naropaa auttamaan häntä surmaamaan naisen, jonka mies on juuri pahoinpidellyt. Naropa ei tähän suostu, vaan hyökkää miehen kimppuun ja vapauttaa naisen. Silloin Naropa huomaa olevansa yksin, ja koko episodi paljastuu pelkäksi näyksi. Kaikki oli pelkkää koetta, ja hän kuulee opettajansa Tilopan ironisen äänen sanovan: "Minä olin tuo mies."

Saman tyyppiset tilanteet toistuvat useaan kertaan, mutta Naropa ei tunnista opettajaansa, sillä Tilopa ottaa aina sellaisen henkilön hahmon, joka suorittaa tai ehdottaa moitittavia tekoja.
Tahdon yrittää selittää esimerkkiä.

Jos esimerkki herättää pelkkää kauhistusta, ja tuntuu ettei tällainen opetus voi olla henkistä, ei henkilöllä ole ehkä edellytyksiä menestyä Vasemmalla Tiellä.

Jos taas mieleen tulee ajatus, että itse olisin ollut Naropaa ovelampi, aavistanut Tilopan liikkeet etukäteen, ja auttanut seuraavaa pahantekijää, ei henkilö sovellu Tielle.

Koska Naropa ei tunnistanut Tilopaa, hän toimi niin oikein kuin oli mahdollista. Jos Naropa taas olisi tunnistanut Tilopan tuossa väkivaltaisessa miehessä, silloin koko tilanteen luonne olisi täydellisesti muttuunut. Tällöin oltaisiin puhuttu vaikeasti kuvailtavasta mysteeristä. Ja vaikka siitä on vaikea puhua, se voidaan aavistaa. He jotka heti aavistivat esimerkistä puhtaan mysteerin, heille sanoisin olevan mahdollista menestyä Vasemmalla Tiellä.

On tietenkin hyvin eri asia saapua esimerkin tilanteeseen Gurujoogan polkua kuin pohdiskella anekdoottina. Mutta jälimmäiselläkin menetelmällä on tehoa ja merkitystä - sitä enemmän mitä voimallisemmaksi olemme tulleet mielen ja ajatuksen työssä.

Re: Gurujooga ja vihkimyslinja

Posted: Wed Apr 27, 2011 10:42 pm
by Lux
Vertauksestasi ja kommenteistasi tulee elävästi mieleeni eläkkeelle siirtymässä olevan Dalai-laman sanat länsimaisille boomer-buddhisteille, jotka kysyivät häneltä tantrajoogan ja seksuaalimagian soveltuvuudesta henkisellä tiellä. Hänen sanojensa ydin oli suurin piirtein seuraava: "Ne jotka näistä harjoitteista voivat jotain hyötyä ovat niitä, jotka eivät niitä tarvitse." Toisin sanoen, ne länsimaiset VKT-pyrkijät (pyrkyrit?) sekä ne boomer-buddhistit, jotka kuvittelevat tantran ja seksuaalimagian olennaisimmaksi sisällöksi roolileikit ja bumtsibumin, ovat kuin jeesusteluvertauksen koiria ja sikoja, joille ei saa pyhää paljastaa.

Re: Gurujooga ja vihkimyslinja

Posted: Thu Apr 28, 2011 2:51 pm
by Nefastos
Nagahel wrote:jotka kuvittelevat tantran ja seksuaalimagian olennaisimmaksi sisällöksi roolileikit ja bumtsibumin, ovat kuin jeesusteluvertauksen koiria ja sikoja, joille ei saa pyhää paljastaa.


Niin. Toisaalla meillä on Laotsen pyhä vesi, joka aina valitsee helpoimman mahdollisen virtaustavan ja aina pysyy nöyränä, juuri siten tullen taivaan kaltaiseksi; toisaalla se astraalinen vesi, joka toimii täsmälleen samalla tavalla ja tulee kuitenkin merkitsemään taivaan vastakohtaa. Ehkä jonkin kaukaisen tulevan kulttuurin ihmiskunnalla on päänsä sisällä ja siten kielellisestikin riittävä valmius käsitellä näitä asioita analyyttisesti ja erotellen, mutta nykyisessä kehitysvaiheessa Mysteeri on ainoa mahdollisuus; toisin sanoen tarvitaan vihitty "erottamaan vedet vesistä". Olkoon tämä ihminen itse (tavattoman harvinaista) tai ulkoinen opettaja (myös tavattoman harvinaista). Siten hyvä nyrkkisääntö on: "ÄLÄ toteuta tällaisia harjoituksia." Se ei ole koko totuus, mutta osuu kyllin lähelle.

Re: Gurujooga ja vihkimyslinja

Posted: Thu Apr 28, 2011 6:52 pm
by Lux
Nefastos wrote:Siten hyvä nyrkkisääntö on: "ÄLÄ toteuta tällaisia harjoituksia." Se ei ole koko totuus, mutta osuu kyllin lähelle.
Ja tässä on tietysti monelle "VKT-henkiselle" ihmiselle jo riittävä syy nimenomaan näiden harjoitusten toteuttamiseen, hehee. Kielletty hedelmä jne.

Täytyy tosiaan vielä mainita se, että toteuttaa seksuaalisia roolileikkejä tai vaikkapa kirjastotätien trendikkäitä SM-lateksipukuorgioita profaanilta ja hedonistiselta pohjalta ei merkitse vielä mitään, mutta siinä vaiheessa, jos pyhyyttä aloitetaan lähestymään näistä profaaneista (hedonistisista, utilitaristisista jne.) lähtökohdista ja itsekkäin motiivein, niin liikutaan vaarallisilla vesillä; sitä paitsi, kaiken lisäksi a-moraalinen, mutta kuitenkin aina lainmukainen luonto itse sulkee mysteerinsä tällaisten motiivien mahdollisuuksilta saavuttaa pyhintä.

Re: Gurujooga ja vihkimyslinja

Posted: Thu Apr 28, 2011 9:12 pm
by obnoxion
Nefastos wrote:Siten hyvä nyrkkisääntö on: "ÄLÄ toteuta tällaisia harjoituksia." Se ei ole koko totuus, mutta osuu kyllin lähelle.
Mitä tulee jakamaani esimerkkiin, sen vaativuutta voinee melko suoraan verrata toiseen episodiin Naropan ja Tilopan yhteiseltä taipaleelta.

Tilopa huokaisi kerran: "Jos minulla olisi kelvollinen oppilas, hän hyppäisi nyt luostarin muurilta alas". Naropa hyppäsi välittömästi. Maatessaan maassa verisenä, kaikki luut murskana, hänen ainoa toiveensa oli että hän seuraavassa elämässään syntyisi Tilopan oppilaaksi. Tilopa kuitenkin saapui alas, paransi Naropan täydellisesti, ja antoi tälle erään vihkimyksen.

Tämä esimerkki kertoo gurujoogan oleelliset vaatimukset. Mikäli me emme usko näitä korkeita vaatimuksia täyttävämme, voimme ehkä parhaiten hyötyä Tilopan opetuksesta hänen Naropalle antamiensa kuuden hyvän ohjeen äärellä:

1. Älä muista
2. Älä kuvittele
3. Älä ajattele
4. Älä tutki
5. Älä hallitse
6. Lepää