Mikä tapahtuma raamatussa korostuu sinulle?

Vakaumukset, moraalisäännöt, muut seurat ja uskonnot.
User avatar
Heith
Posts: 2378
Joined: Fri May 31, 2013 12:54 pm

Re: Mikä tapahtuma raamatussa korostuu sinulle?

Post by Heith »

Yksi tarina minkä muistan herättäneen minussa hämmennystä pienenä, oli Mooseksen suuttuminen kultaisesta vasikasta. Silloin tarina avautui minulle vain kuten se avautuu eläinrakkaalle lapselle ja ajatus lehmäpatsaasta oli erittäin puhutteleva. Muistan että ihmettelin kun kysymykseeni miksi vasikka ei sopisi patsaaksi ei vastattu. Tämä jäi minulle mieleen, kuten monet muutkin säännöt ja kiellot lapsena, käsittämättöminä ja turhina.

Myöhemmin minulle valkeni tarinan toinen käsittämätön puoli, eli "väärän" jumalan palvonnan tiukka kielto; eräänlainen paluu Egyptiin, hedelmällisyyskultteihin, jne. Nyt jostain syystä tuli mieleen taiteilija Miina Äkkijyrkän hienot metalliset lehmäpatsaat. Taidan tänään olla kuvataiteen suuntaan virittäytynyt.
Isobel
Posts: 60
Joined: Sun Jan 24, 2016 12:11 pm

Re: Mikä tapahtuma raamatussa korostuu sinulle?

Post by Isobel »

Kokonaisuudessaan Ilmestyskirja. Kirja on täynnä toinen toistaan upeasti nidottuja arvoituksia ja sanoilla leikkimistä. Ilmestyskirja on myös yksi niistä kirjoista joista löydän selkeimmin viitteet yhdestä ja samasta energiasta, eikä niinkään kahdesta toinen toisensa vastakohta voimasta. Samoin tähtitaivaan tulkinta jo tuona aikana on ollut aivan hämmästyttävän tarkkaa .
Ja kuinka taivaankappaleiden liikkeet on kyetty pukemaan sanoiksi hyvin tarkasta vastaten niiden liikehdintää, ja vielä niin, että ko. Tapahtumaa ei käy kovinkaan useasti.

Toinen lempikohtani Raamatussa on psalmit.
Nosce Te Ipsum
Alfalfa

Re: Mikä tapahtuma raamatussa korostuu sinulle?

Post by Alfalfa »

Kristitylle ylipäätänsä UT on tarpeellinen, mutta VT mitenkään välttämättä ei, sillä UT sisältää tiivistettynä kaiken sen mikä VT:ssä voi olla kristitylle merkityksellistä (esim. Matt. 7:12). Tärkein Uuden testamentin (alkukielinen otsikko: Hē Kainē Diathēkē), eli oikeammin Uuden liiton kohta on mielestäni se, minkä mukaisesti kyseinen kirja on nimetty, eli: "Tämä malja on uusi liitto [kainē diathēkē] minun veressäni, joka vuodatetaan teidän puolestanne" (Luuk. 22:20). "Uusi testamentti" on latinankielestä johdettu nimitys, joka johtaa lukijaa jokseenkin harhaan, vaikka kreikan 'diathēkē' voidaankin kääntää latinaksi 'testamentum' (vrt. Hepr. 9:16) tietyissä yhteyksissä.
Toisin kuin alkutekstin 'diathēkē', latinan 'testamentum' ei tarkoita järjestelyä kahden osapuolen välillä, vaikka Vulgata kääntääkin kyseisen kohdan "novum testamentum".'Testamentti' on tietysti meillekin asiakirjana yhdenlainen sopimus osapuolten välillä, mutta kun kirjan otsikon kääntäjän tehtävänä on tehdä valinta Kristuksen tärkeiden sanojen ja Paavalin sivuhuomautuksen — tai oikeammin: nykylukijan oman päättelyn varaan jätettävän kaksimielisyyden välillä —, pitäisi suosia Kristuksen sanoja aivan muodollisinkin perustein. Nykyään se aiheuttaa sikäli sekaannuksia, että ei ymmärretä kuinka Uusi testamentti on kirja, toisin kuin Kristuksen veri meidän puolestamme uuden liiton takaajana ihmisen ja Luojan välillä, joka palauttaa keskusteluyhteyden molempien välillä.
Olemalla uusi liitto meidän puolestamme, Kristuksen veri palauttaa uskovaisen yhteyteen Luojansa kanssa. Tällaisena liittona ihmisen ja Jumalan välillä, Jumala on ilmaissut itsensä ihmiselle, eli on keskusteluyhteydessä hänen kanssaan, jolloin ihmisestä tulee Kristuksen veren välityksellä Luojansa luotu. Siten ns. Jumalan sana (logos) on tullut lihaksi Kristuksessa (Joh. 1:14): UT kirjana ei ole Jumalan 'logos', vaan se on kirja, joka kertoo Kristuksesta, joka on Jumalan sana. Kyseinen kirja ei ole Jumalan sanaa, vaikka se kertoo siitä. UT on yhtä vähän Jumalan sanaa kuin se on Kristuksen verta — tietysti on välttämätöntä lukea UT:a tietääkseen mitä Kristuksen veri on, mutta lukemiselle on välttämätöntä myös kielioppi, yms. eivätkä sellaiset ole Jumalan sanaa, vaikka ovatkin sille tarpeellisia. Mielestäni mainittu on siten UT:n olennaisin kohta, johon sen kreikankielinen otsikko myös viittaa.
Post Reply