Materialismi

Vakaumukset, moraalisäännöt, muut seurat ja uskonnot.
Sothoth
Frater
Posts: 325
Joined: Fri May 28, 2010 1:18 pm

Re: Materialismi

Postby Sothoth » Wed Nov 03, 2010 3:38 pm

Hyvää keskustelua todellakin. Lisäisin kyllä yhden oleellisen pointin. Okkultistin henkisyydestä ei pitäisi puhua samana päivänä jonkun eksoteristiuskovaisen "henkisyyden" kanssa. Ainakin minä käsitän henkisyyden käsitteen mittaamattoman paljon laajemmaksi ja syvemmäksi asiaksi kuin esimerkiksi kristinuskon tai islamin vastaava. Mutta siinähän eräs nykyajan oleellinen ongelma onkin, että henkisyys käsitetään nimenomaan ahtaassa mielessä. Samaten länsimaisen valtavirran materialismin voidaan epäsuorasti nähdä pohjaavan suoraan kristinuskoon, sen pitäessä virheellisesti kristinuskon jumalkäsitystä ensisijaisena mahdollisen henkisyyden muotona. Johdonmukaisesti nykyajan ateistit päätyvät tästä henkisyyden hylkäämiseen. Mutta tästä seuraa se, että monet materialistit ovat huomaamattaan silti "kristinuskon vankeja" niin innoissaan (ja oikein) tuon vääristyneen jumalakuvan kieltäessään.

Nykyään on vielä vallalla sellainen harhaanjohtava käsitys, että sosiologiset virtaukset nähdään jotenkin oleellisina henkisyyden kannalta, vaikka muutos nimenomaan lähtee yksilöistä (millä en tarkoita politiikan väheksymistä). Tottakai ulkoiset tapahtumatkin tällä saralla jostain kertovat, mutta tästä sosiologisesta vaikutuksestakin on suuri osa median luomaa harhaa. Suuret massat samaistavat jotkut Päivi Räsäsen tai piispojen lausunnot "henkisen ihmisen" näkemyksiksi ja päätyvät kieltämään henkisyyden vain syöstäkseen itsensä kertakulutushysterian syövereihin. Puhumattakaan hieman "hienommalla" tasolla jostain Stephen Hawking "ex cathedra" -asemasta, jonka lausuntoja tiedostavammat, mutta tarpeeksi luonnontieteellistä tietämystä omaamattomat käyttävät omien näkemystensä tueksi aivan kuin joidenkin pappien lausuntoja käytettiin keskiajalla. Varsin harvat nykyajan materialistit lopulta ovat kunnolla perehtyneet noihin tieteellisiin teorioihin, jotka usein niellään pureksimatta niitä kunnolla ensin. Auktoriteettiuskovaisuuden muoto siis kyseessä. Politiikka ei vain nykyisenä maailmanaikana ole okkultistille järkevä vaikuttamisen keino (lukuunottamatta ns. mikrotason politiikkaa), mutta voisi ilman muuta olla sitä jossain toisessa maailmanajassa.

Postmodernistinen ajattelu on yksi suuri kirosana monille, ja aiheestakin. Mutta mitä tuo perusajatus "suurten kertomusten" kieltämisestä voisikaan luoda, jos ajattelu puhdistetaan esim. mainitun auktoriteettiuskovaisuuden loasta? Uudenlaisia tapoja hahmottaa maailma mahdollisimman vapaana kaikista ennakkokäsityksistä, ja nimenomaan yksilöllisyyden kehittymistä positiivisessa mielessä. Samaten taiteellinen ilmaisu voisi löytää uusia uria, postmodernistisen nykytaiteen ollessa vielä lapsenkehdossa, sillä se on laajalti päätynyt naiivin itseisarvoiseen kapinaan vanhoja malleja vastaan, jolloin ilmaisusta on monesti karannut viimeisetkin arkkitypiikan rippeet mukamas nerokkaine "kaiken kieltävine" ratkaisuineen.
Wyrmfang
Frater
Posts: 1144
Joined: Tue May 25, 2010 10:22 pm
Location: Espoo

Re: Materialismi

Postby Wyrmfang » Wed Nov 03, 2010 4:10 pm

Sothoth wrote:Lisäisin kyllä yhden oleellisen pointin. Okkultistin henkisyydestä ei pitäisi puhua samana päivänä jonkun eksoteristiuskovaisen "henkisyyden" kanssa.
Juu, oleellinen pointti tosiaan. Itselläni oli jo koko kysymyksenasettelun oletuksena, että tämä asia on ymmärretty. Henkisen merkityksen syvempi ymmärryshän on suoraan yhteydessä materiaalisen kunnolliseen ymmärtämiseen, mikä näistä kahdesta on minusta se usein vielä huonommin ymmärretty.
Sothoth wrote: Postmodernistinen ajattelu on yksi suuri kirosana monille, ja aiheestakin. Mutta mitä tuo perusajatus "suurten kertomusten" kieltämisestä voisikaan luoda, jos ajattelu puhdistetaan esim. mainitun auktoriteettiuskovaisuuden loasta? Uudenlaisia tapoja hahmottaa maailma mahdollisimman vapaana kaikista ennakkokäsityksistä, ja nimenomaan yksilöllisyyden kehittymistä positiivisessa mielessä. Samaten taiteellinen ilmaisu voisi löytää uusia uria, postmodernistisen nykytaiteen ollessa vielä lapsenkehdossa, sillä se on laajalti päätynyt naiivin itseisarvoiseen kapinaan vanhoja malleja vastaan, jolloin ilmaisusta on monesti karannut viimeisetkin arkkitypiikan rippeet mukamas nerokkaine "kaiken kieltävine" ratkaisuineen.
Juuri näin. Ja oma mielipiteeni on, että siinä missä filosofinen materialismi on tosiaan oleellisesti muuttanut merkitystään ollen nykyään vain tämän ajan metafyysinen hahmotustapa, niin postmodernismi (kaikkein laajimassa mielessä) on varsinaisesti materialismia ja varsinainen nykyajan avain taantumiseen tai kehitykseen. Sikäli kuin se herättää vihaa, täytyy kuitenkin tosiaan myös oman henkisen käsityksen olla jossain määrin epävarmalla pohjalla.
Lux

Re: Materialismi

Postby Lux » Thu Nov 04, 2010 3:03 pm

Wyrmfang wrote:Sikäli kuin se herättää vihaa, täytyy kuitenkin tosiaan myös oman henkisen käsityksen olla jossain määrin epävarmalla pohjalla.
Postmodernismi merkitsee minulle aika pitkälti yhtä kuin loputonta relativismia, ja sellaista ajattelua on syytä lyödä Pyhällä Vihalla molemmille poskille ja lävistää Tiedon Miekalla kylkeen niin kauan kuin kyseinen aivokuollut ideologia jaksaa räpiköidä pinnalla ennen hukkumistaan muiden nykyajan harhojen kanssa. Vetoan jälleen "maiharit & koiranpaska" -vertauskuvaan. Maiharissa ei ole mitään epävarmaa, koiranpaska kadulla sen sijaan haisee pahalle ja vihastuttaa.

Toinen asia on tietysti ajatella post-modernismia "kaiken kyseenalaistamisena ja arvojen uudelleenarviointina", jolloin post-modernismi itsekin asettuu loogisesti saman kritiikin kohteeksi. Nähtävästi kehittävimmät tämän suuntauksen edustajat suhtautuvat myös tieteen ehdottomaan auktoriteettin ja tiedeuskovaisuuteen aika kriittisesti, mutta tästä on vielä aika pitkä matka aitoon metafysiikkaan, jonka nimenä on Varmuus ja jota ohjaavat ikuiset periaatteet.

Nykytaiteesta en jaksa tässä yhteydessä edes aloittaa, muuten hajoaa näppis käsiin ja näytöstä saa pyyhkiä mustaa sylkeä vielä armageddoninkin jälkeen. Peaks, stone, sand.
Wyrmfang
Frater
Posts: 1144
Joined: Tue May 25, 2010 10:22 pm
Location: Espoo

Re: Materialismi

Postby Wyrmfang » Thu Nov 04, 2010 4:23 pm

Ei nyt kyllä ihan noinkaan. Luonnollisesti olen itsekin siinä vakaumuksessa, että postmodernismi (käsitettynä nyt tosiaan kaikkein yleisimmässä mielessä, missä avainsana on tosiaan myös mielestäni relativismi) on ohimenevä ilmiö. Mutta siinä pitäydyn, että turhaa se ei ole. Siihen tietty liittyy inhimillisesti turhuus kaikkein masentavimmassa mahdollisessa mielessä, mutta kokonaisuutena ylipäätään idea "suurten tarinoiden" päättymisestä on uusi ja merkittävä, etenkin yleisenä ideologiana. Siten ainoastaan sen kautta käy kehitys "todellisempaan" uudessa mielessä; ei ole paluuta mihinkään warrior-saagoihin. Niin latistavalta kuin se tuntuukin, suuret massat eivät vielä ymmärrä edes relativismia. Modernia totuudenetsijää lämmittää joku valmis oppijärjestelmä (olkoonkin että sellaiseen lopulta päädyttäisiin) yhtä paljon kuin 40 watin hehkulamppu auringon paikalla. Siten sanoisin, että sukellus relativismiin käy vielä syvemmäksi kun se tiedostetaan yleisemmin. Kehitys käy vain tuhoutumisen kautta.

Postmodernismin ihan peruspointtejahan on tieteellisen diskurssin käsittäminen yhdeksi (joskin melko suureksi) "tarinaksi" muiden joukossa. Sanoisin, että poikkeuksellisen älykäs postmodernisti puolustaa näkemystään johdonmukaisesti sinne rajalle saakka, missä tullaan perimmäisiin oletuksin, joita ei loogisesti ottaen voi perustella (mikä ei tarkoita ettei varmuutta pragmaattisessa mielessä olisi).

Postmodernismi on materialismin (pahassa mielessä) viimeinen sana (tällä hetkellä).
Lux

Re: Materialismi

Postby Lux » Thu Nov 04, 2010 5:41 pm

Wyrmfang wrote:Modernia totuudenetsijää lämmittää joku valmis oppijärjestelmä (olkoonkin että sellaiseen lopulta päädyttäisiin) yhtä paljon kuin 40 watin hehkulamppu auringon paikalla.
Metafysiikka ei ole järjestelmä. Mutta, toki ymmärrän mitä tarkoitat: nykyihminen ei halua taipua kovin helposti, vaan vaikka katkeaa mieluummin. Hybris on suuri leirissä jos toisessakin, oli se perusteltua tai ei.
Lux

Re: Materialismi

Postby Lux » Sat Nov 06, 2010 2:46 pm

Wyrmfang wrote:...idea "suurten tarinoiden" päättymisestä on uusi ja merkittävä, etenkin yleisenä ideologiana.
Tuli tästä mieleeni, että tämä ei pidä paikkaansa. Ideassa ei ole todellisuudessa mitään uutta, vaan tarina on ikivanha / ikuinen. "Suuret Kertomukset" pitävät nimittäin lähes poikkeusetta sisällään tämän maininnan "suurten kertomusten päättymisestä", tiedon katoamisesta tai unohtumisesta, jumalan ja pyhyyden tuntemuksen häviämisestä ihmisten yleisestä tietoisuudesta - ja sitä seuraavasta ihmisen perusteettomasta titaanisesta hybriksestä. Kuten traditio kertoo, Jumala, Jumalat ja pyhä eivät ole kadonneet mihinkään, vaan johtuen ajan, sivilisaatioiden ja ihmiskunnan syklisestä liikkeestä kohti degeneraatiota ja entropiaa, ihminen itse sulkee itsensä edestä portit korkeampiin, ajattomiin ulottuvuuksiin. Mistä muusta kertoo tarinat Jumalten iltaruskosta (twilight of the gods), Kali-yugasta, Ragnarökistä, Armageddonista jne., mitkä löytyvät kaikkien maailman kansojen ja uskonnollisten traditioiden pyhistä kirjoituksista?

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest