New Age & Uusi aika

Vakaumukset, moraalisäännöt, muut seurat ja uskonnot.
Lux

New Age & Uusi aika

Post by Lux »

New Age ja Uusi Aika lienevät kaikille tuttuja käsitteitä, mutta mitä näillä termeillä tarkkaan ottaen tarkoitetaan? AT:nkin foorumin keskustelun ja artikkeleiden yhteydessä voi nähdä usein sivuttavan molempia, yleensä ensinmainittua hieman naureksien ja halveksien, ja jälkimmäistä yleensä neutraalisti käsitellen; mutta mitkä ovat näiden kahden erot ja/tai yhtäläisyydet, jos ja kun sellaisia on olemassa? Mikä tekee New Age:sta naurettavaa ja epäuskottavaa, mikä taas on "uuden ajan" olennainen totuus, jos ja kun sellaista on? Onko New Age naiivien haihattelijoiden pinnallista pseudo-okkultismia, ja Uusi Aika taas neutraali yleiskäsite jollekin ajankohtaiselle asialle ja ilmiölle / aioniselle muutokselle / "Vesimiehen ajalle"?

Näihin asioihin kaipaisin vastauksia ja pohdintoja. Katsotaan mikäli keskustelua syntyisi!
User avatar
A.A.
Posts: 83
Joined: Wed Aug 04, 2010 9:15 pm
Contact:

Re: New Age & Uusi aika

Post by A.A. »

Hyvä kysymys, Nagahel! Olen pohtinut samoja kysymyksiä. New Agen yksi kanta-äitihän on itse Blavatsky (ja A. Bailey), joka saa AT:ssä suuren arvostuksen. Suhtaudun itse kriittisesti New Ageen/Uuteen Aikaan (jotka ovat oikeasti sama asia) kuin myös Blavatskyyn/teosofiaan.

Voisinkin tarkentaa Nagahelin kysymystä rohkeammin ja kysyä: millä perusteella AT ei lukeudu New Age-liikkeeksi?
User avatar
Aquila
Frater
Posts: 727
Joined: Sat Jul 17, 2010 12:14 pm

Re: New Age & Uusi aika

Post by Aquila »

Ensisijaisesti New Age- sanasta tulee toki mieleen juuri tuo kaikkia mahdollisia vähänkään henkiseltä kalskahtavia suuntauksia syleilevä sekava kokonaisuus, jonka piirissä harrastellaan kaikkea "jännää". Olen tosin joidenkin new age- piireissä pyörivien kanssa ollut tekemisissä ja täytyy todeta, että mukana on toki vakavastikin liikkeellä olevia etsijöitä, joiden etsintä ei kohdistu pelkästään erikoisiin "fiiliksiin". Mukana on jopa paljon satanismiin yhdistettävää (kuten varmasti missä tahansa muussakin asiassa), joskaan kyseistä sanaa ei käytetä niitä asioita kuvaamaan. Käsitteenä New Age, kuten satanismikin, on siinä mielessä tahraantunut, että se herättää monilla ainakin aluksi negatiivisen tunteen, hieman eri tavoilla vain.

Jos kuitenkin yhdistetään termit New Age ja Uusi Aika voidaan niitä tarkastella neutraalimmin. Uuden aikakauden alkuun liittyykin varmasti ajanjakso, jolloin fokus on kadoksissa. Monet eri suuntaukset ovat pinnalla, ja siinä näkisin individualisaation olevan avainasemassa. Kysymys siitä, kyetäänkö pääsemään läpi kaikesta pinnalla kuohuvasta ulkoisesta vaikutteesta, kohti omaa henkilökohtaista yhteyttä, on varmasti olennainen kaikille nykyajan etsijöille.

Ja vastatakseni A.A:n kysymykseen; mikäli riisumme New Age:n kaikenlaisesta epämääräisyydestä, niin miksei varsin hyvässäkin hengessä voitaisi ajatella Azazelin Tähden edustavan tiettyä Uuden Ajan suuntausta, joka ei kuitenkaan hylkää hyödyllisiä perinteitä, kuten monilla on tapana. Yleensäkin jos mitään Uutta Aikaa oletetaan olevan olemassa, niin ei ole mitään mikä sen ulkopuolellekaan voisi jäädä.
obnoxion
Sodalis
Posts: 2104
Joined: Tue May 25, 2010 7:59 pm

Re: New Age & Uusi aika

Post by obnoxion »

Kysymykseen on vaikea vastata ennen kuin termi "new age" on kunnolla määritelty. Olen itse ymmärtänyt, että kun tätä termiä käytetään väheksyvässä merkityksessä AT:n teksteissä, voitaisiin tätä verrata teosofien käytäntöön nimittää mustaa noitaa dugpaksi, ja harmaata maagikkoa jesuiitaksi. Minusta on täysin selvää etteivät kaikki Nepalin ja Bhutanin punalakit ole mustia maagikkoja, tai kaikki jesuiitat juonittelijoita. Ja antaakseni esimerkin okkultismin ulkopuolelta, ainakin englanninkielessä termi "filistealainen" on vakiintunut tarkoittamaan poroporvaria. Kaikille on toivottavasti selvää ettei luonnehdinta oikeasti päde kaikkiin filistealaisiin.

Jos siis olen ymmärtänyt oikein, termiä "new age" käytetään AT:n kirjoituksissa kuvaamaan sellaista näennäisen henkistä puuhastelua, jota leimaa maailmojasyleilevä pinnallisuus, ja jonka uskoteltu harmittomuus voi monesti peittää alleen aitoja vaaroja.

Jos määritelmäni oli oikea, niin väitän että AT ei ole osa new agea. Toisaalta termi new age voitaisiin nähdäkseni määritellä muillakin tavoilla, jolloin AT varmasti jolloin tavoin mahtuisi tuon otsakkeen alle.
One day of Brahma has 14 Indras; his life has 54 000 Indras. One day of Vishnu is the lifetime of Brahma. The lifetime of Vishnu is one day of Shiva.
User avatar
Nefastos
Frater
Posts: 3741
Joined: Mon May 24, 2010 10:05 am
Location: Helsinki

Re: New Age & Uusi aika

Post by Nefastos »

Kun suomen kielessä käytetään käsitettä "New Age", se on enemmän erisnimi kuin yleisnimi, eli viittaa aatteeseen jolla on paljon selkeämmät rajat kuin puhuttaessa yleisesti "uudesta ajasta".

Oletteko käyneet Hengen ja tiedon messuilla? Jos olette, tiedätte mitä on "New Age": muovista valmistettuja parannuskristalleja, kipsivalettuja enkeleitä, ufojen kontaktihenkilöitä, jne. Tietenkin sulassa sovussa kaikkein korkeimpien henkisten opetusten kanssa ja niihin lomittuen.

Käsitteiden nykykäytäntö on tosiaan paljossa lähtenyt Baileylta. Hänen teoksissaan käytetty puhelinluettelomainen tyyli ja yliyksinkertaistettu termistö ("Forces of Evil", "Forces of Light"...) luovat potentiaalisia ongelmia suhteessa tekstien todella syviin ja viisaisiin opetuksiin, ja tässä yksi seuraus.
Faust: "Lo contempla. / Ei muove in tortuosa spire / e s'avvicina lento alla nostra volta. / Oh! se non erro, / orme di foco imprime al suol!"
User avatar
Aquila
Frater
Posts: 727
Joined: Sat Jul 17, 2010 12:14 pm

Re: New Age & Uusi aika

Post by Aquila »

Jos ajattelee asiaa juuri suomen kielen kannalta niin ainakin silloin new age on jo itsensä varsin leimaavasti määritellyt ja merkitys on tullut tarkoittamaan tuota pintapuolista henkisyyteen viittaavaa puuhastelua. Ajattelin asiaa enemmänkin Uuden Ajan kautta, ja siltä kannalta myös satanismi yleensä on siihen yhdistettävissä, mutta ei niinkään tuohon new age-liikehdintään. Nimikkeet tosiaan menevät helposti sekaisin, kun kovin virallista tai yleisesti hyväksyttyä määritelmää ei ole, mutta lienee siis tarpeellista tehdä selkeä ero näiden kahden termin välille. Eli Uuden Ajan tarkoittaessa puhtaasti uutta aikakautta ja New Age:n pitäessä sisällään nämä jo mainitut negatiiviset puolensa. Sitä kautta on vastaus ainakin A.A:n kysymykseen selvä.
Lux

Re: New Age & Uusi aika

Post by Lux »

Kiitos kaikille tähän saakka vastanneille. Vastaukset ovat olleet hyviä ja sellaisia kuin olen "toivonutkin". Yleisemmällä tasolla tämä keskustelu on erittäin olennainen, ja osa tuota aiemminkin harjoittamaamme käsitteistön selkiyttämistä.

Keijukaissaippuaterapioiden ja Uuden Ajan todellisen olemuksen välillä on tosiaankin hyvin syvä ja ylittämätön kuilu (ja hyvä niin), vaikka ne onkin pinnallisen tarkastelijan helppo samaistaa. Aikakauden vaihtumista, ihmiskunnan ja koko planetaarisen elämän niin sielullisten kuin aineellistenkin olosuhteiden merkittävää ja järisyttävää muuttumista hyvin nopealla tahdilla tuskin kukaan kuitenkaan kykenee kieltämään, nähtiin tuo asia sitten kehityksenä tai rappiona, edistyksenä tai taantumisena. Sehän on näitä molempia, etenkin "ylimenoajalla". Täytyy myös muistaa, kuten eräs ystäväni jaksaa aina mainita, että on olemassa myös taantuvaa kehitystä ja kehittävää taantumusta; pysykäämme kuitenkin kaikki tämän loputtoman vuoristorataheilahtelun ylä- ja ulkopuolella vähintään sisäisesti!
Lux

Re: New Age & Uusi aika

Post by Lux »

Palaanpa aiheeseen yleisesti jatkokysymyksellä: Yksi "oikean" New Agen / Uuden Ajan ilmiö vaikuttaisi olevan eri traditioiden yhdistyminen ja synteesi. Kuinka hyvänä tai huonona asiana koette tämän eri henkisten perinteiden - ja ei en puhu "tavoista" - yhdistymisen? Johtaako se vain sekasotkuun ja hämmenykseen, vai voisiko asialla olla kehittäviä puolia?

Tässä viimeisessä mielessähän AT on erittäin New Age -henkinen liike, voisi jopa sanoa sen aallonharjalla (tai -pohjalla, riippuen varmasti henkilön näkemyksistä tai lähtökohtaisista asenteista) toimiva yhteisö, koska pyrkimyksemme on yhdistää sekä Primordiaalisen Tradition erilaisia muotoja, että myöskin varsinkin aiemmin suoranaisesti vastakohtaisina koettuja esoterismin muotoja (satanismi, luciferismi, gnostilainen kristillisyys jne.). Niin vaarat kuin mahdollisuudetkin ovat jokaisen hyvin nähtävissä ja koettavissa; toisaalta mahdollisuus taantua pinnalliseen synkretismiin ilman syvempien ontologisten ulottuvuuksien aktivoitumista, mutta toisaalta taas mahdollisuus äärimmäisen hedelmälliseen synteesiin ja kehityksen nopeutumiseen - eli turhan kärsimyksen ja epätietoisuuden vähentymiseen niin omakohtaisesti kuin "planetaarisestikin" (puhun luonnollisesti hyvin sisäisestä vaikutuksen mahdollisuudesta).
User avatar
Einheri
Frater
Posts: 329
Joined: Sun Jun 06, 2010 12:23 am
Location: Etelä-Savo

Re: New Age & Uusi aika

Post by Einheri »

Nagahel wrote:Palaanpa aiheeseen yleisesti jatkokysymyksellä: Yksi "oikean" New Agen / Uuden Ajan ilmiö vaikuttaisi olevan eri traditioiden yhdistyminen ja synteesi. Kuinka hyvänä tai huonona asiana koette tämän eri henkisten perinteiden - ja ei en puhu "tavoista" - yhdistymisen? Johtaako se vain sekasotkuun ja hämmenykseen, vai voisiko asialla olla kehittäviä puolia?
Itse näkisin New Agen / Uuden Ajan mukanaan tuoman muutoksen ruokkivan tietynlaista eklektisyyttä, joka on havaittavissa osittaisena ilmiönä ainakin uuspakanallisessa traditiossa; toisaalta aiheuttaen hämmennystä ja sekasotkua, toisaalta tarjoten myös potentiaalia kehitykseen.
Näkisin Uuden Ajan tarjoavan avartavan impulssin niille, jotka tuntevat poltetta eteenpäin kulkemiseen valitsemallaan tiellä, mutta toisaalta se vaatii suurta ponnistusta yksilöltä itseltään.

Uuden ajan myötä pienet esoterian rippeet ovat alkaneet sadella yhä useamman ihmisen tietoisuuden ulottuville. -Tässä kuitenkin näkyy mielestäni tämän variaation olennaisin ydin joka heittää pallon yksilölle itselleen.
Jos yksilö ei osaa työstää Uuden Ajan informaatiovirran mukanaan tuomia asioita itsenäisesti, saati tutkia itsekriittisesti kaikkea mitä hiljalleen hänen eteensä avautuu, niin silloin hänen pyrkimyksensä ei aikaansaa tarpeellista impulssia joka johtaisi hänet kehitykseen. -Saati, että hän vastaanottaisi kaiken informaation valmiiksi pureskeltuna ja nieltynä, joka epäilemättä ei saa aikaan yksilön itsensä kannalta mitään hyvää.
-Kaikesta huolimatta näen tämänkin seikan luonnollisena ja positiivisena ilmentymänä joka antaa vastuun tien kulkijalle itsellen.

-En tiedä kuinka hyvin vastasin kysymykseen, mutta ainakin aihe herätti allekirjoittaneessa tällaisia näkemyksiä.
Lux

Re: New Age & Uusi aika

Post by Lux »

Crow wrote:Itse näkisin New Agen / Uuden Ajan mukanaan tuoman muutoksen ruokkivan tietynlaista eklektisyyttä, joka on havaittavissa osittaisena ilmiönä ainakin uuspakanallisessa traditiossa; toisaalta aiheuttaen hämmennystä ja sekasotkua, toisaalta tarjoten myös potentiaalia kehitykseen.
Totta, ja hyvin vastasit muutenkin. Eklektisyyden suurimpana vaarana kokisin itse tuon mahdollisen hämmennyksen - toisaalta, alkemiallista sakkaa pitääkin hämmentää jotta hieno erottuu karkeasta! - ohella olevan se, että valitaan kustakin traditiosta vain ne osaset, jotka miellyttävät ja jotka hellivät persoonan omia jo taottuja taipumuksia, jolloin vajotaan helposti paradoksaalisesti tämän uuden "vapauden" myötä yksipuolisuuteen ja vääränlaiseen yksisilmäisyyteen.

Samoin näkisin yhtenä harhauttavana tekijänä eräänlaisen näyttävyyden kaipuun etenkin pinnallisemmissa etsiskelijöissä. "Minä uskon vain itseeni" on hyvä motto niin kauan kun vain rehellisesti tunnustetaan tuon itseyden rakentuvan monesti hyvin pitkälti ulkopuolisten tekijöiden ja ympäristön antamien ärsykkeiden varaan. Syvällisempi 'Itseys' saattaa vaikuttaa ulkopuolisesta tarkastelijasta jopa huomattavan tavanomaiselta, etenkin kun muistetaan että "adeptia" ei todellakaan kiinnosta ilmaista itseään ulospäin millään näyttävällä tavalla; onhan sanottu ja tiedetty, että vihitty piilottaa syvemmän itsensä usein tavallisuuden verhoon. Näennäisyydet ovat petollisia.
Post Reply