Vapaus?

Vakaumukset, moraalisäännöt, muut seurat ja uskonnot.
Lux

Vapaus?

Postby Lux » Sun Jun 13, 2010 10:09 pm

Jokainen lienee allekirjoittaa (?) sen, että nykyajan tarjoama "vapaus" ei ole monestikaan todellista vapautta, vaan merkitsee useimmiten pikemminkin todellisen vapauden vastakohtaa. Henkistä elämää elämään pyrkivähän näyttäytyy usein helposti maailmallisen ihmisen näkökulmasta joko itseään turhan paljon rajoittavalta moralistilta tai muuten vain "tylsältä ja kuivalta" tyypiltä, koska tämän vapauskäsite eroaa radikaalisti "vapaudesta tehdä mitä lystää", mikä merkitsee lähinnä milloin minkäkin päähänpiston tai intohimon orjallista seuraamista.

Yksinkertaisesti siis: Millä tavalla käsitätte "vapauden" ideaalin, ja mitä se merkitsee nimenomaisesti teille niin yksilöinä kuin ihmisinä yleisemminkin (kulttuurillisesti jne.)?

Lainaus aiheen teemaan liittyen eräältä 1800 -luvulla eläneeltä viiksivallulta: "You call yourself free?...Let me hear your ruling thoughts and not that you have escaped from bondage!"
User avatar
Nefastos
Frater
Posts: 3666
Joined: Mon May 24, 2010 10:05 am
Location: Helsinki

Re: Vapaus?

Postby Nefastos » Thu Jun 17, 2010 10:52 am

Jos tämä aihe olisi ollut Metafysiikka-keskustelualueella, olisin joutunut pohtimaan tässä sitä onko vapaus ylipäätään käytännössä mahdollista ihmiselle. Onneksi keskustelu on täällä, ja voimme ottaa hieman käytännöllisemmän lähestymistavan, josta myös lienee enemmän hyötyä.
Nagahel wrote:Millä tavalla käsitätte "vapauden" ideaalin, ja mitä se merkitsee nimenomaisesti teille niin yksilöinä kuin ihmisinä yleisemminkin (kulttuurillisesti jne.)?


Kiehtova kysymys. Yksilönä sanoisin, että vapaus merkitsee mahdollisuutta käyttää sitä osaa omasta elämänpotentiaalistaan, josta itse on tietoinen.

Siten ihminen joka on tietoinen vaikkapa taiteellisesta kutsumuksestaan voi olla vapaa vain, jos hän kykenee seuraamaan tuota kutsumustaan käytännössä, ja se herättää jonkinlaista vastakaikua hänen ulkopuoleltaan. Ihminen joka on tietoinen maagisesta potentiaalistaan voi olla vapaa vain, jos hän onnistuu avaamaan nuo maagiset kanavansa ja hallitsemaan niiden toiminnan tosiasiallisesti. Ihminen joka on tietoinen vain perustarpeistaan on omalla tavallaan vapaa saadessaan nuo perustapeensa tyydytetyiksi.

Vapaus olisi näin ollen iloa elämänvirran vapaasta liikkeestä läpi tietoisuuden instrumenttien. (Mikä sivumennen sanoen voi auttaa ymmärtämään, miksi vapaus on monelle samaa kuin kyky seurata juuri niitä halujaan, jotka tekevät hänet tosiasiassa epävapaaksi.)
Faust: "Lo contempla. / Ei muove in tortuosa spire / e s'avvicina lento alla nostra volta. / Oh! se non erro, / orme di foco imprime al suol!"
Lux

Re: Vapaus?

Postby Lux » Thu Jun 17, 2010 11:29 pm

Nefastos wrote:Jos tämä aihe olisi ollut Metafysiikka-keskustelualueella, olisin joutunut pohtimaan tässä sitä onko vapaus ylipäätään käytännössä mahdollista ihmiselle.
Oleellista onkin ymmärtää, että on monenlaisia vapauksia ja sidoksia, joista toiset ovat "enemmän" vapauttavia kuin toiset. Täysin abstrakti "vapaus" olisi ja on sekin edelleen sitoutumista johonkin, yleisemmin kaaokseen ja entropiaan. Mitä muuta näemme monesti ympärillämme kuin tämän abstraktin "vapauden" luomaa sydämiä ja sieluja murhaavaa negatiivista pseudo-vapautta?

Edellisen lainauksen hengessä voisin jatkaa, että vapaus jostakin näennäisesti sitovasta asiasta ei ole sama kuin vapaus johonkin kykyjä ja voimia avaavaan ja aktivoivaan. Todellista, henkistä Vapautta isoava ottaa kontolleen hyvin laajakantoiset ja velvoittavat sidokset, jotka vapauttavat hänet näennäisyyksistä.

"No God has ever controlled man." - Julius Evola, Ride the Tiger
User avatar
Aquila
Frater
Posts: 717
Joined: Sat Jul 17, 2010 12:14 pm

Re: Vapaus?

Postby Aquila » Mon Oct 04, 2010 10:55 pm

Vapautta on suhteellisessa mielessä kyllä monentasoista. Ajoittain suurimpana haaveena olisi rehellisesti sanottuna vapaus tietyistä omaan persoonaan liittyvistä ominaisuuksista, jotka tuntuvat kovin rajoittavilta, vaikka toki myös monin paikoin rakkailta. Onhan kyseessä oma taakkani, jota on toisinaan myös kunnia ja ilo kantaa.

Yleisesti ottaen vapaus tuntuu jotenkin ristiriitaiselta käsitteeltä juuri sen takia, että sen yhdistää helposti tuohon väärään vapauteen. Olen melkein jopa taipuvainen ajattelemaan, ettei vapautta edes ole. Tarkoittaen juuri sitä, ettei vapautta ole siinä mielessä olemassa kuin mitä sillä yleensä tarkoitetaan. Tuntuu jopa, etten tiedä vapaudesta mitään, pieniä välähdyksiä lukuunottamatta. Ne hetket pitivät sisällään myös suurimpia iloja, jotka olen kokenut, eikä niihin liittynyt mitään erityisiä tapahtumia, vaan vapaus vain yhtäkkiä oli olemassa. Hävitäkseen sitten taas hetken kuluttua. Myöhemmin niitä hetkiä ehkä erehdyksessä pitää epätodellisina ja jopa häpeää niiden aikana tehtyjä päätelmiä ja oivalluksia. Siihen ehkä kiteytyy eräs vapauteen, tai pikemminkin tähän inhimilliseen vankeuteen liittyvä seikka: silloin kun pahiten on persoonansa sitomana, suorastaan häpeää olleensa vapaa. Melkein kuin olisi humalassa ollut ja seuraavana päivänä hävettää, hah. Tottumuksen voima on varsin vahva.

Mutta todellisesta vapaudesta; ehkä se juuri niinä hetkinä on näyttäytynyt kun nöyrästi ja suuresta ilosta toimittaa oman tarkoituksensa mukaisia toimia. Suorastaan liian kliseistä, jotta alempi persoona osaisi ottaa sen vakavasti.
User avatar
Einheri
Frater
Posts: 329
Joined: Sun Jun 06, 2010 12:23 am
Location: Etelä-Savo

Re: Vapaus?

Postby Einheri » Tue Oct 05, 2010 9:49 am

Tnahara wrote:Vapautta on suhteellisessa mielessä kyllä monentasoista. Ajoittain suurimpana haaveena olisi rehellisesti sanottuna vapaus tietyistä omaan persoonaan liittyvistä ominaisuuksista, jotka tuntuvat kovin rajoittavilta, vaikka toki myös monin paikoin rakkailta. Onhan kyseessä oma taakkani, jota on toisinaan myös kunnia ja ilo kantaa.
Yleisesti ottaen vapaus tuntuu jotenkin ristiriitaiselta käsitteeltä juuri sen takia, että sen yhdistää helposti tuohon väärään vapauteen. Olen melkein jopa taipuvainen ajattelemaan, ettei vapautta edes ole. Tarkoittaen juuri sitä, ettei vapautta ole siinä mielessä olemassa kuin mitä sillä yleensä tarkoitetaan. Tuntuu jopa, etten tiedä vapaudesta mitään, pieniä välähdyksiä lukuunottamatta. Ne hetket pitivät sisällään myös suurimpia iloja, jotka olen kokenut, eikä niihin liittynyt mitään erityisiä tapahtumia, vaan vapaus vain yhtäkkiä oli olemassa. Hävitäkseen sitten taas hetken kuluttua. Myöhemmin niitä hetkiä ehkä erehdyksessä pitää epätodellisina ja jopa häpeää niiden aikana tehtyjä päätelmiä ja oivalluksia. Siihen ehkä kiteytyy eräs vapauteen, tai pikemminkin tähän inhimilliseen vankeuteen liittyvä seikka: silloin kun pahiten on persoonansa sitomana, suorastaan häpeää olleensa vapaa. Melkein kuin olisi humalassa ollut ja seuraavana päivänä hävettää, hah. Tottumuksen voima on varsin vahva.
Mutta todellisesta vapaudesta; ehkä se juuri niinä hetkinä on näyttäytynyt kun nöyrästi ja suuresta ilosta toimittaa oman tarkoituksensa mukaisia toimia. Suorastaan liian kliseistä, jotta alempi persoona osaisi ottaa sen vakavasti.
Pakko kompata viestiäsi, sillä kuvaamasi variaatio osuu ja uppoaa suuresti niihin tuntemuksiin joita olen itsekkin kokenut ajan saatossa.
Vaikka kliseeltä monille veljille tuleva ilmaisu tuntuukin, monen monta kertaa olen miettinyt samaista dilemmaa ja tullut osittain samaan johtopäätökseen, että todellista vapautta on hyvin vaikea saavuttaa tässä maallisessa luonnonlakien sanelemassa ympäristössä.
Jos mietimme ihmisen Egoa, jolta on riisuttu kaikki ulkoinen, on hän edelleen vastussa
omasta itsestään, 'Egonsa' heijastumista, sillä yksilö on edelleen vastuussa tekemisistään ja tekemättä jättämisisistään viimekädessä karman lain voimasta, rippumatta siitä mihin suuntaan yksilö tahtoisi matkaansa jatkaa karman voimasta.
User avatar
Aquila
Frater
Posts: 717
Joined: Sat Jul 17, 2010 12:14 pm

Re: Vapaus?

Postby Aquila » Thu Oct 07, 2010 4:08 pm

Tuli myös mieleen ajatus, että ehkä tämä ihmistaso on kuitenkin monessa mielessä todella vapaa. Kaikki mahdollisuudet ovat periaatteessa olemassa, ja ainakin jossain määrin on meillä vapaus valita niistä. Tämä on aika teoreettinen kysymys, mutta onko aivan samanlaista vapautta jollain muilla olemassaolon tasoilla? Onko jokin ihmistä joko kehittyneempi tai vähemmän kehittynyt olento enää samassa mielessä vapaa valitsemaan? Varsinkin, jos oletetaan, että henkinen näkökyky on joko laajempi tai suppeampi. Eli joko tietää, eikä tavallaan voi enää tehdä tiettyjä valintoja, tai on tiedottomampi ja noudattaa sokeammin joitakin eläimellisiä impulsseja. Tietenkin on kyse paljolti vapauskäsitteen suhteellisuudesta ja eri tasojen eriävistä vapauksista ja mahdollisuuksista, mutta jossain mielessä ihminen on kenties ainut, jolla on mahdollisuus näihin kaikkiin eri suuntiin.
User avatar
Insanus
Frater
Posts: 970
Joined: Sat Aug 21, 2010 7:06 am
Location: Helsinki

Re: Vapaus?

Postby Insanus » Sat Feb 12, 2011 3:25 pm

Vapaus on ikuista kyllää rajoitusten särjyttyä tietenkin,
mikä tietyssä mielessä tarkoittaa eksistenssin/tahdon orjana olemista ja niin päin pois.
Nefastoksen "ilo elämänvirran vapaasta liikkeestä" on hyvä kiteytys.

Kirous on ettei todella tiedä tai uskalla myöntää mitä juuri lystäisi (ole tietoinen omasta kutsumuksestaan), mikä taas johtuu tod.näk. setämäisestä lässykulttuurista, erinäisistä kultalehmistä ja harmaasta nihilistiusvasta, joka koittaa pitää kaikkien elämät turvallisena, tuottoisana ja siedettävänä.
Kaikkien yhtäläiset mahdollisuudet on myös ideana oikein sympaattinen,
mutta yhtäläinen mahdollisuus kouluttautua akateemiselle alalle ei kiinnosta jos tahto
ohjaa kohti taksikuskiutta tms.

Eckhart kirjoitti about "seurataksesi Jumalan tahtoa, älä tahdo mitään, niin Jumala tahtoo puolestasi".
Myrkky sattuu siihen jolla on haava.
Lux

Re: Vapaus?

Postby Lux » Mon Feb 14, 2011 12:35 am

Goreart wrote:Eckhart kirjoitti about "seurataksesi Jumalan tahtoa, älä tahdo mitään, niin Jumala tahtoo puolestasi".
Tällä hän tarkoitti nähdäkseni persoonallisesta "tahdosta" luopumista, mikä kovettaa ihmisen, vie usein harhaan, ja on monesti pelkkä kokouma erilaisia alemman ihmis-eläimen sekavia haluja, joilla ei ole mitään tekemistä todellisen Tahdon kanssa, mitä Eckhart kuvaa 'Jumalan tahdoksi' (mitä se onkin). Hyvä, mutta myös väärin käsitettynä ja etenkin koettelemattomana varsin vaarallinenkin neuvo.
User avatar
Insanus
Frater
Posts: 970
Joined: Sat Aug 21, 2010 7:06 am
Location: Helsinki

Re: Vapaus?

Postby Insanus » Mon Feb 14, 2011 2:43 am

Nagahel wrote:
Goreart wrote:Eckhart kirjoitti about "seurataksesi Jumalan tahtoa, älä tahdo mitään, niin Jumala tahtoo puolestasi".
Tällä hän tarkoitti nähdäkseni persoonallisesta "tahdosta" luopumista, mikä kovettaa ihmisen, vie usein harhaan, ja on monesti pelkkä kokouma erilaisia alemman ihmis-eläimen sekavia haluja, joilla ei ole mitään tekemistä todellisen Tahdon kanssa, mitä Eckhart kuvaa 'Jumalan tahdoksi' (mitä se onkin). Hyvä, mutta myös väärin käsitettynä ja etenkin koettelemattomana varsin vaarallinenkin neuvo.
Jeje, aivan totta. Samaan kastiin myös kaiken maailman 'kill your mind'-heitot, yms.
Tai Conciousness is a symptom of disease. All that moves well moves without will, niinkuin vanha kyynikko Crowley ilmaisi.

Sanat, termit, kuoret, käsitteet. ...rrkle.
Myrkky sattuu siihen jolla on haava.

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest