Esoteeristen liikkeiden yhteisyys

Vakaumukset, moraalisäännöt, muut seurat ja uskonnot.
Post Reply
User avatar
Nefastos
Frater
Posts: 3737
Joined: Mon May 24, 2010 10:05 am
Location: Helsinki

Esoteeristen liikkeiden yhteisyys

Post by Nefastos »

Ajattelin, että olisi hyödyllistä aloittaa keskustelu erilaisten esoteeristen seurojen ja hengellisten / uskonnollisten oppirakenteiden kannustettavista & yhdistävistä tekijöistä & yhdistämisestä, kun hajakommentit eri yhteyksissä ovat yleensä tupanneet (ainakin allekirjoittaneen taholta) kiinnittämään huomiota niihin seikkoihin, jotka eri järjestelmissä ovat vielä vaillinaisia. Kumpikin lähestymistapa on yhtä tarpeellinen, sekä perusteltu kritiikki että positiivisten puolten esittäminen, mutta tässä keskustelussa keskittyisin etupäässä jälkimmäiseen.

Azazelin Tähden lähtökohdathan asiaan ovat:

Seuran johtoajatuksena on pyrkiä henkisesti yhdistämään tähän asti vastakohtaisina nähtyjä esoterismin muotoja, sekä opillisesti että yksilön henkilökohtaisessa elämässä. Tällä keinoin pyrimme aikaansaamaan yksilöiden ja yhteisöjen henkistä laajentumista ymmärryksen ja rakkauden alaisuudessa. (Perustuskirja)

Mikäli olisimme kokeneet nykyisen ajan oleellisen kysymyksen tulleen täysin vastatuksi jossain valmiissa seurassa, ei meillä olisi ollut tarvetta perustaa omaamme. (...) On vielä liian varhaista kaikkien okkulttisten koulukuntien liittämiseksi yhden ainoan yhdistävän nimikkeen alle. Vaikka tällainen kehitys ja etenkin valmius kyseisenlaiseen synkretismiin on pidettävä yhtenä tavoitteistamme, toistaiseksi erilaisin painotuksin varustettujen seurojen diversiteetti on nähtävä hyvänä asiana. Luonnollisesti on erittäin oleellista pitää näiden kaikkien yhteistoiminnan ulkoisesti eri tavoin karakterisoituneiden yhteisöjen ydin mahdollisimman puhtaana ja yhtenäisenä. (Muutamia kysymyksiä)


Voisin hyvinkin kuvitella, että jonakin sopivana aikana ei niinkään kaukaisessa tulevaisuudessa voisi syntyä sellainen okkulttinen ryhmä, jolla ei olisi muuta omaa dharmaa (henkistä elämäntehtävää) kuin sulkea sisäänsä muut vastaavat järjestöt & luoda näille täydellisimmät mahdolliset keskinäisen ja ulospäin rakentuvan diskurssin menetelmät. Azazelin Tähti se ei ole, koska meille on olennaista painottaa muissa askensioperiaatteen ryhmissä liian vähälle jäänyttä Saatanan, Luciferin, pimeän puolen ja vasemman tien eri ilmaisumuotojen elämää & tutkimusta.

Millaisista lähtökohdista kokisitte seurojen & esoteeristen uskonnontulkintojen voivan lähteä toisiaan kohtaamaan? Vai koetteko, että tällainen työ on enemmän yksilöiden henkilökohtaista työtä? Voitteko nähdä New Age -liikkeen aikuistuvan vakavasti otettavaksi kattojärjestelmäksi, vai tuleeko jokin toinen vaikuttaja ottamaan sen paikan esoterismin yhdistäjänä?

Kaikki keskustelu & kannanotot ovat tervetulleita.
Faust: "Lo contempla. / Ei muove in tortuosa spire / e s'avvicina lento alla nostra volta. / Oh! se non erro, / orme di foco imprime al suol!"
User avatar
Kenazis
Frater
Posts: 988
Joined: Sun Sep 12, 2010 7:57 pm
Location: Satakunta - Limbo

Re: Esoteeristen liikkeiden yhteisyys

Post by Kenazis »

Nefastos wrote: Millaisista lähtökohdista kokisitte seurojen & esoteeristen uskonnontulkintojen voivan lähteä toisiaan kohtaamaan? Vai koetteko, että tällainen työ on enemmän yksilöiden henkilökohtaista työtä? Voitteko nähdä New Age -liikkeen aikuistuvan vakavasti otettavaksi kattojärjestelmäksi, vai tuleeko jokin toinen vaikuttaja ottamaan sen paikan esoterismin yhdistäjänä?

Kaikki keskustelu & kannanotot ovat tervetulleita.
Vaikka näen tämän "seurojen yhdistymisen" tärkeänä nimenomaan henkilökohtaisella tasolla, en näe sen pois sulkevan tällaisen kattojärjestelmän mahdollisuutta. New Age - liike ei mielestäni tällaiseen tehtävään sovi, koska se on jo eräällä tavalla oman "huonon auransa" vanki eli ihmisten mielikuvat siitä ovat jo niin vääristyneet, jotta se voisi toimia tuollaisessa tehtävässä. Jokin vastaavanlainen kattojärjestelmä tosin sopisi hyvin tehtävään.

Tässä seurojen kohtaamisessa ei varmaan muuta pysyvää ratkaisua ole kuin ymmärryksen ja rakkauden painottaminen, jonka kautta painopiste saataisiin siihen, että nähtäisiin ne seuroja yhdistävät tekijät, jonka pohjalta rakennettaisiin, eikä niin kuin monesti esim. Kristinuskon ja Islamin kohdalla, jolloin ei nähdä juuri muuta kuin kulttuuriset ja pinnalliset erot. Miten tämä toteutetaan Käytännöllisellä tasolla? Hmm...
"We live for the woods and the moon and the night"
User avatar
Nefastos
Frater
Posts: 3737
Joined: Mon May 24, 2010 10:05 am
Location: Helsinki

Re: Esoteeristen liikkeiden yhteisyys

Post by Nefastos »

Yksi tarvittava asia on luonnollisesti yhteisöllisenkin kehityspyrkimyksen tarve, jonka pitää olla itseisarvoinen, jotta tällaisesta työstä tulisi mitään. Jos katsotaan vain omaa & ehkä välittömän lähipiirin kehitystä, ei tällaiselle yhdentämistyölle ole olemassa motivaatiota. Tämä puolestaan on se tekijä, joka vetää monia ryhmiä niin paljon hengelliseen vasempaan (siis kohti subjektiivisen kokemisen painottamista), että ryhmän tasolla ei enää oikein voida puhua askension tiestä, vaikka sen yksilöt välttäisivät onnistuneesti alaspäisen virtauksen. Tämä voi olla yllättävän iso este henkisemmillä vasemman käden poluilla, sillä puutteet motiiveissa heijastuvat aina puutteiksi kehitysmahdollisuuksissa. So. ytimeltään ne ovat yksi ja sama asia.
Faust: "Lo contempla. / Ei muove in tortuosa spire / e s'avvicina lento alla nostra volta. / Oh! se non erro, / orme di foco imprime al suol!"
User avatar
Kenazis
Frater
Posts: 988
Joined: Sun Sep 12, 2010 7:57 pm
Location: Satakunta - Limbo

Re: Esoteeristen liikkeiden yhteisyys

Post by Kenazis »

Nefastos wrote:Yksi tarvittava asia on luonnollisesti yhteisöllisenkin kehityspyrkimyksen tarve, jonka pitää olla itseisarvoinen, jotta tällaisesta työstä tulisi mitään. Jos katsotaan vain omaa & ehkä välittömän lähipiirin kehitystä, ei tällaiselle yhdentämistyölle ole olemassa motivaatiota. Tämä puolestaan on se tekijä, joka vetää monia ryhmiä niin paljon hengelliseen vasempaan (siis kohti subjektiivisen kokemisen painottamista), että ryhmän tasolla ei enää oikein voida puhua askension tiestä, vaikka sen yksilöt välttäisivät onnistuneesti alaspäisen virtauksen. Tämä voi olla yllättävän iso este henkisemmillä vasemman käden poluilla, sillä puutteet motiiveissa heijastuvat aina puutteiksi kehitysmahdollisuuksissa. So. ytimeltään ne ovat yksi ja sama asia.
Allekirjoitan yllä mainitun täysin, mutta jo se, että jokainen ihminen keskittyisi itseensä (henkiseen kehitykseensä, ei siis narsistisessa mielessä) aiheuttaisi teoriassa tasapainon, maailmanrauhan jne. koska suunta oli silloin yksinkertaisesti ylöspäinen. Mielestäni tästä seuraa sekä lähipiirin, että ennen pitkää jatkuvasti laajeneva piiri/kehä, joka sisältyy henkilön kehityksen piirin sisälle. Nykyihmiselle näyttää olevan jo miltei mahdotonta keskittyä omaan henkiseen kehitykseensä, saati sitten aloittaa kehityspyrkimys laajemmin ajateltuna. Itselläni tämä kehitys- ja sen edistäminen lähti hyvin itsekkäästi, mutta tietyt negatiiviset energiat paremmin ymmärrettyäni päädyin suhteellisen nopeasti laajentamaan kehitystä itsestä ulospäin (empatian ja ymmärryksen kautta toimiminen, ja pyrkimys niiden hienovaraiseen levittämiseen ympärilleni). Rakkaus ja ymmärrys kulkevat mielestäni helpoimmiten ja useimmiten karkeasti ilmaisten näin: Itse - lähipiiri - kansa/seura/uskonto/rotu - ihminen - nisäkkäät.... Omalla tavalla siis ensin ihmisen sosiaalisen kehityksen mukaisesti ja sitten takaperoisesti, yleisesti hyväksytyn teorian elämän evoluutiosta mukaan.

Punainen lanka ehkä sekavassa selvityksessäni: Keskittyminen Itseen on se kivijalka, joka pitää olla kunnossa ennen kun keskitytään kehitykseen koko laajuudeltaan (se tulee väkisinkin mukaan, kun saavutetaan tietty kehityksen aste sisäisessä työssä). Näitä kahta voi ja kuuluukin tehdä päällekkäisesti, mutta yleisesti ottaen maailman väestö vaikuttaa olevan liiaksi tiedottomia Itsestään, jotta kannattaisi "kurotella tähtiin".
"We live for the woods and the moon and the night"
User avatar
Nefastos
Frater
Posts: 3737
Joined: Mon May 24, 2010 10:05 am
Location: Helsinki

Re: Esoteeristen liikkeiden yhteisyys

Post by Nefastos »

Dhaca wrote:jo se, että jokainen ihminen keskittyisi itseensä (henkiseen kehitykseensä, ei siis narsistisessa mielessä) aiheuttaisi teoriassa tasapainon, maailmanrauhan jne.


Kyllä. Mutta nykymaailmassa on hyvin vaikea keskittyä pelkästään itseen ilman, että se olisi myös negaation kautta muihin vaikuttamista. Kuten sanoit, näitä kahta voi ja kuuluukin tehdä päällekkäisesti. Silloin kun vielä oli jotenkin mahdollista vetäytyä asumaan korpeen tai luostariin, se epäilemättä oli tietynluonteisille tai tietyissä vaiheissa oleville ihmisille suositeltava polku. Nykyään kaikki on kuitenkin yhdentynyt ei vain yhteisöllisesti, vaan tällainen yhteisöllinen mullistus on syntynyt meille juuri henkisen energiatason muuntumisen kuvana. Kännykät, internet, nopeat liikkumisyhteydet &c. ovat vain yksittäisiä ulkoisia kristallaatioita sellaisista sisäisistä rakennemuutoksista joita ei päästä karkuun, koska sama asia tapahtuu kollektiivisesti eikä vain ulkoisella tasolla. Nykyisellään korpeen muuttava munkki- tai joogikokelas tulisi hulluksi ja/tai estyisi kehityksessään, koska ei osaisi ottaa kehittävää kantaa tähän olennaiseen sielulliseen uudistumiseen.

Dhaca wrote:Keskittyminen Itseen on se kivijalka, joka pitää olla kunnossa ennen kun keskitytään kehitykseen koko laajuudeltaan


Totta. Todellinen henkinen ponnistus lähtee siitä, että vetäydytään yhä tiiviimmin ja tiiviimmin omaan itseen, louhitaan väylä oman mielen eri kerrostumien läpi sen ytimeen asti, mikä tietenkin on poispäistä liikettä kaikesta yhteisöllisyydestä (joka tässä edustaisi tasapaksuutta ja vetoa takaisinpäin). Kuitenkaan ei ole mahdollista, että joku olisi löytänyt Itsen löytämättä samalla pakotetta palvella kokonaisuutta jollakin omaleimaisella mutta ehdottoman kokonaisvaltaisella tavalla, sillä tuo Itse on aina "säteilevää ainetta" & sellaista, joka näkee Itsen myös muissa.

Dhaca wrote:mutta yleisesti ottaen maailman väestö vaikuttaa olevan liiaksi tiedottomia Itsestään, jotta kannattaisi "kurotella tähtiin".


Juuri siksi niiden, jotka jollain tapaa kokevat aistivansa kimmellyksen tuosta Itsestä, tulee olla ensimmäisinä ottamassa tällaisia askelia. Suuret ihmisryhmät seuraavat aina pimeässä lepattavia tulia minne tahansa nuo tulet menevätkin, kunhan ne ensin menevät.
Faust: "Lo contempla. / Ei muove in tortuosa spire / e s'avvicina lento alla nostra volta. / Oh! se non erro, / orme di foco imprime al suol!"
User avatar
Kenazis
Frater
Posts: 988
Joined: Sun Sep 12, 2010 7:57 pm
Location: Satakunta - Limbo

Re: Esoteeristen liikkeiden yhteisyys

Post by Kenazis »

Nefastos wrote:

Kyllä. Mutta nykymaailmassa on hyvin vaikea keskittyä pelkästään itseen ilman, että se olisi myös negaation kautta muihin vaikuttamista. Kuten sanoit, näitä kahta voi ja kuuluukin tehdä päällekkäisesti. Silloin kun vielä oli jotenkin mahdollista vetäytyä asumaan korpeen tai luostariin, se epäilemättä oli tietynluonteisille tai tietyissä vaiheissa oleville ihmisille suositeltava polku. Nykyään kaikki on kuitenkin yhdentynyt ei vain yhteisöllisesti, vaan tällainen yhteisöllinen mullistus on syntynyt meille juuri henkisen energiatason muuntumisen kuvana. Kännykät, internet, nopeat liikkumisyhteydet &c. ovat vain yksittäisiä ulkoisia kristallaatioita sellaisista sisäisistä rakennemuutoksista joita ei päästä karkuun, koska sama asia tapahtuu kollektiivisesti eikä vain ulkoisella tasolla. Nykyisellään korpeen muuttava munkki- tai joogikokelas tulisi hulluksi ja/tai estyisi kehityksessään, koska ei osaisi ottaa kehittävää kantaa tähän olennaiseen sielulliseen uudistumiseen.
Itselleni tuntuu olevan suunnattomasti helpompaa ns. yksinkertainen luostari elämä ja erakkomaisuus, joka täytetään erilaisilla mietiskely/meditaatio jne. harjoitteilla, mutta rehellisyyden nimissä on pakko myöntää, että sellainen tuntuu jollain tasolla hyvin epätäydelliseltä. Koska vahvasti "vannon" holistisen näkemyksen nimeen, olisi ns. erakoituminen itseltä suurimmanlaatuisinta pakenemista, koska se tulee minulta luonnostaan ja heikkoudet ovat juuri päinvastaisessa suunnassa. Normaalipäivä muille on minulle suurta työtä ja normaalipäivävi on todennäköisesti hyvin raskas suoritus (näille esimerkin) muille.
"We live for the woods and the moon and the night"
User avatar
Nefastos
Frater
Posts: 3737
Joined: Mon May 24, 2010 10:05 am
Location: Helsinki

Re: Esoteeristen liikkeiden yhteisyys

Post by Nefastos »

Arvostan sitä, että siitä huolimatta olet tarttunut näppikseen & jakanut ajatuksiasi netin kautta. Siitä on todellista hyötyä.

Niin, "esoteerinen yhteisö" on outo lintu ja melkeinpä ristiriitainen termi. Ollakseen esoteristi ihmisen melkein aina on oltava samalla myös introvertti & taipuvainen sisäänpäiseen pohdintaan. Siten toiminta yhdessä muiden kanssa & ulospäin maailmaan päin on samalla uhrautumista ja kilvoittelutyötä, joka auttaa voittamaan itseään eli käsittelemään, hienostamaan voimavaroja. En yhtään ihmettele niitä vasemman käden liikkeitä, jotka eivät näe pointtia "maailman auttamisessa", sillä etenkin älykäs ihminen oppii pian huomaamaan tällaisen ajattelun monet sudenkuopat. Mutta silloin on vain pakko luottaa tuohon idealismin, ihanteen kantavaan voimaan. Muutoin jäädään maan vangeiksi, ja työ jää miniatyyritasolle.

Lopulta, mielestäni, ei olisi mitenkään hankalaa ottaa VKT-liikkeistä Egon oikea kunnioitus ja OKT-liikkeistä pyrkimys yhteisön rakentamiseen. Ja tämä vain kaikkein pinnallisimmalla tasolla; syvemmällä energiat ovat molemmin puolin sitäkin upeampia.
Faust: "Lo contempla. / Ei muove in tortuosa spire / e s'avvicina lento alla nostra volta. / Oh! se non erro, / orme di foco imprime al suol!"
Post Reply