AT ja Church of Satan ym. eksoteerinen satanismi

Vakaumukset, moraalisäännöt, muut seurat ja uskonnot.
User avatar
Nefastos
Frater
Posts: 3666
Joined: Mon May 24, 2010 10:05 am
Location: Helsinki

AT ja Church of Satan ym. eksoteerinen satanismi

Postby Nefastos » Mon Jun 06, 2011 11:52 am

Viime aikoina olen tutkinut uudenlaisella tarkkaavaisuudella ihmislähtöisiä satanismin muotoja, jotka okkulttisen saatananpalvonnan näkökulmasta ovat selkeästi populistisia: LaVeyta, suomalaisen Kotkavuoren tekstejä, &c.

Kun Azazelin Tähti on alkanut kasvattaa lihaa luittensa ympärille korvestaan poistuneen Gautaman tavoin, satanismin eksoteerisemmat ilmaisumuodot ovat olleet paljon aiempaa kiintoisampaa luettavaa. Siinä missä ydintä luotaessa kaikki ulkoisten rakenteiden virheet oli alleviivattava, nyt on helpompi keskittyä siihen mikä on hyvää & oikein järjestelmissä, jotka yksinomaisesti toteutettuina merkitsisivät persoonallisuuden hiekalle rakentamista.

Uskoisin, että tästä saamme hyvää keskustelua aikaiseksi. Jo veljeskunnan eri osastojen suhde kysymykseen on kiehtovasti erilainen. Ulkopuolisilla on tietysti ihastuttava mahdollisuus ottaa kantaa millä tavalla tahansa. Monien tännekin kirjoittaneiden kanssa on eri yhteyksissä sivuttu joko Church of Satania tai muita ulkoisemman satanismin/vasemman tien muotoja, joten mielipiteitä puolesta ja vastaan ei luulisi puuttuvan. Toisaalla tämän foorumin keskusteluissa läpikäyty "materialistinen satanismi"-kritiikki voidaan ottaa pohjaksi, joka jo lienee useimmille tuttu, & jota siis tässä ei ole tarvetta sellaisenaan toistaa.

* * *

Aloitan anekdootilla. Luin nyt viikonloppuna ensimmäistä kertaa elämässäni LaVeyn Satanic Rituals -pokkaria. Sen viimeisessä luvussa Anton kertoo meille, että Saatanan numero on virallisesti yhdeksän, jonka pohjalta muodostuu 9 ja 18 vuoden aikasyklejä. Viimeinen virke kuuluu:

"The infant is learning to walk, and by the first Working Year of his age - that is to say 1984 - he will have steadied his steps, and by the next - 2002 - he will have attained maturity, and his reign will be filled with wisdom, reason and delight."

Tämä näkemys muodosti kiehtovan yhteensattuman sen kanssa, että olin vain vähän aikaisemmin lähettänyt läheiselle seuran veljelle ensimmäistä kertaa kopion sivusta alkuperäistä "Azazelin Tähti"-käsikirjoitusta; samaa, josta löytyy lainaus Luciferin katekismuksesta & joka määrittelee AT:n satanismin perusperiaatteet ensimmäistä kertaa, ja on päivätty 6.6.2002. Jälleen nyt, sattumalta tasan yhdeksän vuoden kuluttua, eletään AT:n satanistisella puolella erittäin olennaista uudelleenvalamisen aikaa. En edelleenkään usko, että herra LaVey oli korkeatasoinen ajattelija tai valistunut maagikko, mutta jaetun muotorakenteen puitteissa toimiva synkronismi on joka tapauksessa huomattava.

Azazelin Tähden pyrkimyksenä, tai ainakin omana pyrkimyksenäni yhtenä sen ohjaajista, on nyttemmin nimenomaan laajentaa ulospäin sitä rakennetta joka sisäisesti on paljastunut sekä oleelliseksi että elinvomaiseksi. Ja tässä horisontaalitason työssä tekijät kuten CoS ovat tai ovat olleet olennaisesti samalla kentällä, samaa pitemmän aikavälin työtä tekemässä.
Faust: "Lo contempla. / Ei muove in tortuosa spire / e s'avvicina lento alla nostra volta. / Oh! se non erro, / orme di foco imprime al suol!"
Lux

Re: AT ja Church of Satan ym. eksoteerinen satanismi

Postby Lux » Wed Jun 08, 2011 11:30 am

Itsekin olen viime aikoina yrittänyt (painotus tällä sanalla) antaa Laveylle oman arvonsa ja merkityksensä. Tähän mennessä olen onnistunut tässä lähinnä suhteuttamalla LaVeyn ja CoS:n sen syntyaikojen ja -paikan kulttuurilliseen kontekstiin: kun katsoo sitä perustaa mille USA muodostuu sekä monien amerikkalaisten kristittyjen fundamentalistien, WASP:ien (white anglo-saxon protestants) tai kristittyjen sionistien typeryyttä ja suoranaista sairaalloisen vaarallista mielipuolisuutta, niin LaVeyn satanismin itsekeskeinen hedonistinen elitismi alkaa yhtäkkiä vaikuttaakin jossain määrin järkevältä ratkaisulta. Tähän yksipuolisen vastavaikutuksen antamiseen CoS:in arvo sitten jääkin, ja LaVeyn opin kokonaisuutta sekä etenkin sen edustajia ja hedelmiä - k-päistä itsekkyyden ylistämistä, täydellistä ymmärtämättömyyttä maailman traditionaalisia uskontoja ja henkisiä järjestelmiä kohtaan, filosofista tilkkutäkkimäisyyttä jne. - tutkaillessa alkaakin sitten yleensä inhottamaan ja oksettamaan ihan yhtä paljon ellei enemmänkin kuin ensin mainittuja tutkaillessa. Satanisteilta kun odottaisi jotain vähän kehittävämpää kuin "shokeeraavien" pirunsarvi-implanttien hankkimista, talk-showmaista teatteria ja keinotekoisten seksirobottipalvelijoiden pitämistä "edistyksen" seuraavana askeleena...

Kuten olen aiemminkin sanonut ja on todettu, kapitalistinen "etiikka" ja utilitarismi vaikuttaisi olevan Laveyn ja Co$:in opin keskiössä, ja tämän suhteen se on joko huomaamattaan tai tajutusti vain yksi protestanttisuuden muoto ja sen aikakautinen hedelmä, mistä "henkisyyden ylärakenne" on uhrattu horisontaalisen kehityksen, eläimellisyyden ylistyksen ja hedonistisen egoismin alttarilla. Tässä suhteessa CoS on ehta nietzscheläisen "viimeisen ihmisen" uskonto, eikä olekaan ihme, että sen ovat omaksuneet niin laiskanpulskeat hedonistit kuin Wall Streetin osakekeinottelijatkin ilman ongelmia.

LaVey & CoS sekä muut populistisemmat / profaanimmat satanismin muodot toimivat mielestäni hyvin lähinnä sellaisina jokapäiväisinä harjoitusvastustajina ja sparraajina. Itsekehitystyössään on välillä ihan hyödyllistä peilata itseään sekä esim. noita sionisti-kristittyjä kuin laveylaisia satanistejakin vastaan, nähdä heissä oman varjonsa ja pyrkiä voittamaan sitä tätä kautta - rakkaudella ja taolaisilla väistöliikkeillä.
User avatar
Nefastos
Frater
Posts: 3666
Joined: Mon May 24, 2010 10:05 am
Location: Helsinki

Re: AT ja Church of Satan ym. eksoteerinen satanismi

Postby Nefastos » Sat Jun 11, 2011 10:01 am

Suola joka käy mauttomaksi ei kelpaa muuhun kuin pois heitettäväksi ja ihmisten tallattavaksi. Tämä pätee erityisesti, tai sanoisinko silminnähtävästi, punaiseen aspektiin eli voimaperäisen ponnistuksen vaiheeseen henkisessä työskentelyssä. Sama laki pätee tietenkin myös muiden aspektien työhön, mutta ne eivät yleensä ole tämän ongelman äärellä, vaan se ohitettu ja/tai vasta tulossa. Muistaa kannattaa sekin, että aspektit eivät ole Azazelin Tähden keksintöä, vaan nämä rakenteet löytyvät toistettuina erilaisista okkultismin oppirakenteista. Siten myös seuraan kuulumaton kuuluu elämässään väistämättä tiettyyn aspektiin tai niiden välitilaan, kun hän kerran on saanut työnsä liikkeeseen.

Samahan voidaan muuten nähdä vaikkapa itse CoS:istakin: -

Musta aspekti - keskittyminen Saatanaan ja pimeän puolen estetiikkaan
Punainen aspekti - korostettu konflikti kristinuskon kanssa
Valkea aspekti - omien halujen indulgenssi (satanismin versiona rajoja asettamattomasta virtaavuudesta ja sädehdyksestä)

Ja tietenkin kokoava harmaa aspekti - yhteinen rituaali, rakenne ja muodolliset listaukset.

Mutta oli miten oli, tarkoitukseni oli paitsi herätellä keskustelua aiheen tiimoilta, myös muistuttaa siitä, että popularistiset satanismin muodot eivät kuulu sen vähempää noihin "vastakohtaisiksi nähtyihin esoterismin muotoihin", joita Azazelin Tähdessä pyrimme "yhdistämään aikaansaadaksemme henkistä laajentumista" - olkoonkin, että todellinen esoterismi on näissä aivan yhtä kätkettyä ja piilotajuista kuin vaikkapa kirkkouskonnollisuudessa, maagisia riittejä eli ei.
Faust: "Lo contempla. / Ei muove in tortuosa spire / e s'avvicina lento alla nostra volta. / Oh! se non erro, / orme di foco imprime al suol!"
Lux

Re: AT ja Church of Satan ym. eksoteerinen satanismi

Postby Lux » Sat Jun 11, 2011 11:35 am

Nefastos wrote:Muistaa kannattaa sekin, että aspektit eivät ole Azazelin Tähden keksintöä, vaan nämä rakenteet löytyvät toistettuina erilaisista okkultismin oppirakenteista.
- ja siis maailman itsensä rakenteesta, jos ja kun (ainakin okkultisteina) hyväksymme hindulaisen esoterian guna -opin, minkä kosmisten periaatteiden avulla voidaan jaotella ja määritellä kaikkea aina ruoka-aineista ihmisluonteisiin. Erityisen mielenkiintoinen satanismin ja mustan vaiheen kannalta on luonnollisesti tamas -guna, johon liitetään yleensä ottaen negatiivisia ominaisuuksia.

René Guénon sanoi muistaakseni asiaa käsitellessään, että tamas -gunan hallítsema ihminen ei ole soveltuva esoteristiksi tai ei voi tulla vihityksi, mutta tällä hän tarkoitti mitä ilmeisemmin tamakseen liitettyjä tietämättömyyden, hitauden (l. laiskuuden) ym. ominaisuuksia. Satanismin kannalta näkisin kuitenkin, että tamas -gunasta voidaan löytää myös erityisen kehittäviäkin ominaisuuksia: pimeydellä ja tuhoamisella voidaan tarkoittaa muutakin kuin epäselkeyttä, tietämättömyyttä tai väkivaltaa.
Nefastos wrote:Samahan voidaan muuten nähdä vaikkapa itse CoS:istakin: -

Musta aspekti - keskittyminen Saatanaan ja pimeän puolen estetiikkaan
Punainen aspekti - korostettu konflikti kristinuskon kanssa
Valkea aspekti - omien halujen indulgenssi (satanismin versiona rajoja asettamattomasta virtaavuudesta ja sädehdyksestä)

Ja tietenkin kokoava harmaa aspekti - yhteinen rituaali, rakenne ja muodolliset listaukset.
Hyvä huomio. Näyttäisi kuitenkin siltä, että CoS:in tapauksessa kahdesta ensimmäisestä puuttuu melkein poikkeuksetta kehittävä osapuoli pelkän vastalauseen antamisen lisäksi, ympyrästä ei hypätä kokonaan ulos vaan pyhytään vaikutuksen ja vastavaikutuksen kehällä, usein tilalle annetaan sitäkin negatiivisempi ilmaisu, ja valkean aspektin indulgenssin kohdalla siitä puuttuu puolestaan se "vesien erottaminen vesistä", mistä on ollut toisaalla puhetta: hedonismiin ja nautintohakuisuuteen hypätään heti, ennen aidon tantran hyvin vaativia alustavia vaiheita. Tulos --> profanaatio (potentiaalisesti pyhän vetäminen lokaan). Tämä sanottuna tietenkin annetun rakenteen ja suunnan kannalta, voihan olla, että jopa yksittäiset CoS -satanisteiksi itseään kutsuvat toteuttavat asian toisella ja paremmalla tavalla: tällöin ei kuitenkaan uskoakseni puhuta enää CoS -satanismista vaan jostain muusta, ja esille nousee kysymys, että miksi alun alkaenkaan tankata koneistoaan löpöllä, jos tarjolla on korkeaoktaanistakin?
Nefastos wrote:Mutta oli miten oli, tarkoitukseni oli paitsi herätellä keskustelua aiheen tiimoilta, myös muistuttaa siitä, että popularistiset satanismin muodot eivät kuulu sen vähempää noihin "vastakohtaisiksi nähtyihin esoterismin muotoihin", joita Azazelin Tähdessä pyrimme "yhdistämään aikaansaadaksemme henkistä laajentumista" - olkoonkin, että todellinen esoterismi on näissä aivan yhtä kätkettyä ja piilotajuista kuin vaikkapa kirkkouskonnollisuudessa, maagisia riittejä eli ei.
Totta. Kuten kuitenkin nousi esille fra Obnoxioninkin toisaalle kirjoittamassa viestissä, on melko hankalaa löytää mitään yhdistettävää (ehkä estetiikan ja lähtökohtaisen "asenteen" lisäksi) sellaisesta rakenteesta, joka ensinnäkin kieltää hengen, ja toisekseen suhtautuu itse usein avoimen vihamielisesti tai negatiivisesti traditionaalisen esoterian ja henkisten järjestelmien gnosikseen ja oppeihin, vetäen niistä esiin korkeintaan täysin muotosidonnaista psykologista teatteria. En vain voi henkilökohtaisesti ymmärtää sitä, kuinka machiavellin prinssiä ylistävästä positivistista ja rationalistista, hengen, etiikan ja merkityksen kieltävästä ateistista (siinä yleisessä merkityksessään) voisi tulla aito esoteristi tai maagikko - ellei puhuta alaspäisestä tiestä - millään muulla tavoin kuin nämä rakenteet tuhoamalla.
User avatar
Nefastos
Frater
Posts: 3666
Joined: Mon May 24, 2010 10:05 am
Location: Helsinki

Re: AT ja Church of Satan ym. eksoteerinen satanismi

Postby Nefastos » Sun Jun 12, 2011 11:24 am

Nagahel wrote:guna -opin


Linkin parhaat käännökset lienevät "lucidity" (sattva), "dynamism" (rajas), & "darkness" (tamas). Näihin käsitteisiin jää sellainen selkeys ja erityisesti viimeisen kannalta olennainen monitulkintaisuus, joka auttaa välttämään vääränlaisia muotittamisia.

Nagahel wrote:Erityisen mielenkiintoinen satanismin ja mustan vaiheen kannalta on luonnollisesti tamas -guna, johon liitetään yleensä ottaen negatiivisia ominaisuuksia.


Useimmitenhan näemme satanismissa mustan yhtyneenä punaiseen, joka (yhtynyt tila) on sekä monille olennainen vaihe, että samalla hyvin vaarallinen. Musta riisuttuna punaisesta palaa mortifikaatioon, kuoleman ytimelliseen kauneuteen & merkitykseen, pyhyyteen ja voimaan; ja vastaavasti punainen jonka sisimmästä musta piste poistuu, kokee apoteoosinsa omassa vihkimyksessään.

Yleensäkin, jokainen aspekti täysin yksin on mahdottomuus, mutta mitä keskemmällä sen rakenteessa toinen aspekti toimii, sitä vaarallisempi on syntyvä sekoitus. Jos aspekti toimii toisen aspektin ulkopinnalla, kyseessä on välineellinen yhteys, joka voi olla hyödyllistä; ja jos sen nähdään toimivan sen ytimessä, nähdään oikein ja jumalten näkökulmasta: mutta jos aspekti sekoittuu toiseen sen keskivaiheilla, psykologisesti, syntyy mielen sekavuutta ja sovittamattomia elämän ristiriitoja, kunnes rakenne uudelleenmuotoillaan.

Nagahel wrote:René Guénon sanoi muistaakseni asiaa käsitellessään, että tamas -gunan hallítsema ihminen ei ole soveltuva esoteristiksi tai ei voi tulla vihityksi, mutta tällä hän tarkoitti mitä ilmeisemmin tamakseen liitettyjä tietämättömyyden, hitauden (l. laiskuuden) ym. ominaisuuksia. Satanismin kannalta näkisin kuitenkin, että tamas -gunasta voidaan löytää myös erityisen kehittäviäkin ominaisuuksia: pimeydellä ja tuhoamisella voidaan tarkoittaa muutakin kuin epäselkeyttä, tietämättömyyttä tai väkivaltaa.


Tamaksen oletettu inertia on tosiaan parempi käsittää siksi "maaperän vastustuskyvyksi", joka tarjoaa kallion jota vasten jalka voi tukeutua ja siten kulkea eteenpäin. Tämähän on Saatanan eräs perustavanlaatuinen tulkinta, vaikka se tietysti on vain osa tästä syvällisesti rakenteesta.

Eli inertia, ymmärrettynä oikein, ei merkitse kappaleen omaa hitautta, vaan sen kykyä vakauttaa tietty piste itseensä vertautuvan, "itseään ylemmän" rakenteen pohjaksi. Kyse on myös maanalaisista vihkimysluolista, joten tietenkin on olennaista, että näennäisessä liikkumattomuudessa elää keskeytyksettä henkinen, sisäinen valo ja tuli.

Nagahel wrote:Kuten kuitenkin nousi esille fra Obnoxioninkin toisaalle kirjoittamassa viestissä, on melko hankalaa löytää mitään yhdistettävää (ehkä estetiikan ja lähtökohtaisen "asenteen" lisäksi) sellaisesta rakenteesta, joka ensinnäkin kieltää hengen, ja toisekseen suhtautuu itse usein avoimen vihamielisesti tai negatiivisesti traditionaalisen esoterian ja henkisten järjestelmien gnosikseen ja oppeihin, vetäen niistä esiin korkeintaan täysin muotosidonnaista psykologista teatteria.


Mutta siinäpä pelastava kohta juuri on. CoS ei ole okkultismia eikä se ole aitoa satanismia (joka todella kunnioittaisi Entiteetti Saatanaa jumalana tai arkkityyppinä tai edes demonisuutena kuten alaspäisen tien satanismi), ja näin ollen se jää potentiaalisesti hyödylliseksi toimijaksi - profaanilla kentällä, jolla se juuri haluaakin toimia.

Olen huono jatkamaan autovertaustasi tietämättä mitään autoista, joten vertaan itse työkaluihin: Kirurgi ei voi hyödyntää potilastaan lapiolla, mutta toisaalta kun kaivetaan maata uuden sairaalarakennuksen perustamista varten, skalpelli on yhtäläisen hyödytön. Kirurgi edustaa tässä okkultismia ja lapion käyttäjä profaania kulttuurinmuokkausta edellisen pitemmän linjan tehtävän mahdollistamiseksi.

Nagahel wrote:En vain voi henkilökohtaisesti ymmärtää sitä, kuinka machiavellin prinssiä ylistävästä positivistista ja rationalistista, hengen, etiikan ja merkityksen kieltävästä ateistista (siinä yleisessä merkityksessään) voisi tulla aito esoteristi tai maagikko - ellei puhuta alaspäisestä tiestä - millään muulla tavoin kuin nämä rakenteet tuhoamalla.


Et ole väärässä, mutta tuhoamisen kenttiä on tässä kaksi: yksilöllinen ja yhteisöllinen.

Yksilön sisäisellä tiellä ei ole muuta keinoa kuin puhdistaa, henkevöittää, kyseenalaistaa itsensä ja kulkea kapeiden porttien läpi - toisin sanoen, tehdä sisäistä tuhoamisen työtä, joka on samalla yhtä lailla jatkuvaa uutta luomista. Tätä polkua yhä intensiivisemmin etsiessään ja kulkiessaan profaanista tulee okkultisti, aineellismielisestä eläinihmisestä pitkien vaiheiden kautta tosi Ihminen tai, jos niin halutaan sanoa, "yli-ihminen", kun korkeammat henkiset maailmat tulevat yhä todemmin koetuksi työkentäksi ja sisäisen samastumisen kohteiksi. Tämä on okkultismia, mutta siihen kykenee vain individualisoitunut yksilö.

Yhteisöjen, kollektioiden, asema on puolestaan erilainen, sillä niillä ei ole sellaista yksilöllistä sielua, jonka pitäisi toimia idealistisella tavalla. Ulkoisessa maailmassa jokainen asia (tässä CoS) olisi nähtävä potentiaalisena työn välineenä; sellaista asiaa kuin hyödytön roska ei ole lopulta lainkaan olemassa, korkeintaan on kehittymätön kulttuuri joka vielä ei osaa käyttää jätteitään energianlähteenä eikä kääntää jokaista virtausta sille kuuluvaan uomaan. Lopulta niin tulee kuitenkin olemaan, ja tässä on kyse samanlaisesta oikaisusta ja alemman muodon hyödyntämisestä korkeamman asteen työssä.

On sanottu että jotkut lapset syntyvät vasta isän kuoltua, mutta tässä tapauksessa isä ei ole oikeastaan koskaan elänytkään: on hengetön rakenne kuin se Frankensteinin keinoihminen, joka annetusta impulssista riippuen voidaan herättää monenlaiseen elämään. Muistakaamme Shelleyn alkuperäistä kirjaa: "hirviötä" ei rakennettu hirviöksi vaan ihmisen ihannekuvaksi, ja siitä tuli hirviö vasta luojansa pelästyessä kättensä työtä ja jättäessä sen vaille huolenpitoaan, rakkautensa ilmaisua ja tarvittua kasvatusta, ja siksi Frankensteinin olento tuli luojansa piinaajaksi.

Paljon suurempi on ongelma itse asiassa sellaisten muotojen kanssa, jotka ovat korkeampia ja aidommin okkulttisia, mutta joissa siitä huolimatta ruokitaan persoonallisen turhamaisuuden aaveita. Olen oppinut näkemään potentiaalista hyötyä LaVeyn työssä, mutta minulla on vielä paljon tehtävänä ennen kuin opin ymmärtämään, kuinka esim. Crowleyn sinänsä nerokas mutta epärehellisyydellä ja hybriksellä valmistettu rakenne voidaan saada suoraan palvelemaan "uuden maailmanjärjestyksen" asiaa ilman salaisen myrkyttymisen vaaraa. Mutta sekin asia tulee epäilemättä selviämään; sanon tämän vain vertailukohteeksi. AC teki omalla tavallaan hyvää työtä (vaikka olen hänen kanssaan eri linjoilla), LaVey teki omalla tavallaan hyvää työtä (vaikka olen hänen kanssaan eri linjoilla) - nämä molemmat rakenteet voivat olla väyliä askension tien löytämiseen, mutta sellaisenaan kummankaan herran hahmottelema polku ei vie lopulliseen päämäärään. Ja kuitenkin niitä molempia voidaan käyttää Työssä. Mitä enemmän palikoita meiltä jää saamatta oikeille paikoilleen henkisen rakenteen maailmassa (mikä ajastaan heijastuu hitaasti mutta varmasti ulkokohtaiseen maailmaan), sitä enemmän hajaantunutta ja sekavaa energiaa jää purkautumaan tarpeettomana, ei-mihinkään-johtavana väkivaltana, valheena ja turhuutena.
Faust: "Lo contempla. / Ei muove in tortuosa spire / e s'avvicina lento alla nostra volta. / Oh! se non erro, / orme di foco imprime al suol!"
Lux

Re: AT ja Church of Satan ym. eksoteerinen satanismi

Postby Lux » Sun Jun 12, 2011 1:17 pm

Nefastos wrote:Mutta siinäpä pelastava kohta juuri on. CoS ei ole okkultismia eikä se ole aitoa satanismia (joka todella kunnioittaisi Entiteetti Saatanaa jumalana tai arkkityyppinä tai edes demonisuutena kuten alaspäisen tien satanismi), ja näin ollen se jää potentiaalisesti hyödylliseksi toimijaksi - profaanilla kentällä, jolla se juuri haluaakin toimia.
Vaikka tuota potentiaalia voikin olla melko hankala löytää CoS:in edustajia tai seuraajia katsoessa tai heidän kirjoituksiaan lukiessa, niin olen kuitenkin periaatteessa samaa mieltä. Tällöin tosiaan puhutaan "Saatanan kynnenkärjistä", jotka voivat parhaimmassa tapauksessa aikanaan johtaa sen tajuamiseen, että kynnet vaativat sormet, sormet kädet, kädet kehon, keho pään, ja pää sydämen.

Kuten joskus Gestakselle totesin wicca-gooteista puhuessamme, niin mieluummin sitä kuitenkin katselee pienten ja viattomien noitatyttöjen nukkekotileikkiä värikkäillä kynttilöillä kuin mustien noitien viheliäistä leikkiä pienillä ja viattomilla noitatytöillä.
Nefastos wrote:Olen huono jatkamaan autovertaustasi tietämättä mitään autoista, joten vertaan itse työkaluihin: Kirurgi ei voi hyödyntää potilastaan lapiolla, mutta toisaalta kun kaivetaan maata uuden sairaalarakennuksen perustamista varten, skalpelli on yhtäläisen hyödytön. Kirurgi edustaa tässä okkultismia ja lapion käyttäjä profaania kulttuurinmuokkausta edellisen pitemmän linjan tehtävän mahdollistamiseksi.
Sama laki leijonalle ja härälle on vääryys.

Viestisi muista asioista olen täysin samaa mieltä.
Lux

Re: AT ja Church of Satan ym. eksoteerinen satanismi

Postby Lux » Fri Jun 17, 2011 12:00 am

Kävin tuossa lukemassa Church of Satanin sivuja, ja pakko se on todeta, että onhan siellä nyt ihan olennaistakin asiaakin ripoteltuna sinne tänne. Perusteet vain ovat hieman mätiä, kuten jokainen vähänkään metafysiikasta, esoteerisista perinteistä ym. ymmärtävä voi hyvin käsittää. Pragmaattisena, rationalistisena ja individualistisena elämänfilosofiana CoS:in satanismi voi olla tosiaan ihan "toimiva"; tähän "self-empowerment" -ajatteluunhan kaikki käytännöllinen persoonallinen kehityshän perustuu. Tarvittaisiinkin oikeastaan vain ymmärrys etiikan välttämättömyydestä ja hengen todellisuudesta, niin tälle pohjallehan voisi jotain rakentaakin.

Lyhyesti pro ja contra omalta osaltani, puhtaasti pragmaattiselta (toiminnalliselta) kantilta ja ilman viitteitä "okkulttisimpiin" puoliin tms.:

Contra: "Epikurealainen ateismi", modernismi, tai "ihmisen todellinen luonto lihallisena petona" "välinpitämättömässä maailmankaikkeudessa" ovat mielestäni hyvin valheellisia käsitteitä ja aika helposti huonoon suuntaan johtavia. Persoonallisen egon tyydytykseen pohjaavilta lähtökohdilta ei myöskään salatieteellisiin vihkimyksiin ole asiaa (mikä perustuu nimenomaan persoonallisen egoismin ja kovettumisen "rikkomiseen"), mutta tähänhän CoS ei tosiaan omienkaan sanojensa mukaan edes pyrikään.

Pro: Individualismi (oikein ymmärrettynä, ei "mä teen mitä tykkään" -tyylisenä ajatteluna), keskinkertaisuuden ja lammasmaisen massa-ajattelun hyljeksiminen, naiivin maailmanparantamisen ja "idealistisen" haihattelun turhuuden havaitseminen (huom. lainausmerkit), vastuullisuus vastuullisia kohtaan / meritokratia, terve itsekkyys ja ylpeys ym. ovat kyllä ihan kannatettavia konsepteja.

Jotkut "persoonallisuuden arvoista" huolestuneet satanistit myös jättävät usein sen huomiotta, että heidän "satanistinen ideologiansa" jättää heidän persoonansa usein itse asiassa aika keskinkertaisen latteiksi. Mikä siinä sitten onkaan, että tämä latistuu sitten yleensä ottaen sellaiseksi keskinkertaiseksi hedonismiksi ja tympeäksi oman egon korostukseksi, tiedä häntä. Ehkä ihmisen perustavanlaatuinen heikkous, taipumus itsensä huijaamiseen sekä a priori tärkeänä pitämiseen. Nykyisin myös monien tarpeella itselleen jonkin nimikkeen löytämiselle lienee jotain tekemistä asian kanssa ("mä oon satanisti!!1!"), kuten myös se Nefastoksenkin ensimmäisessä viestissään mainitsema seikka, että mikäli "individualismi" rakennetaan persoonan hiekalle, valuu se aika helposti (ja aikanaan väistämättä) tyhjiin.
User avatar
Nefastos
Frater
Posts: 3666
Joined: Mon May 24, 2010 10:05 am
Location: Helsinki

Re: AT ja Church of Satan ym. eksoteerinen satanismi

Postby Nefastos » Fri Jun 17, 2011 12:26 pm

Nagahel wrote:"ihmisen todellinen luonto lihallisena petona" --- Jotkut "persoonallisuuden arvoista" huolestuneet satanistit myös jättävät usein sen huomiotta, että heidän "satanistinen ideologiansa" jättää heidän persoonansa usein itse asiassa aika keskinkertaisen latteiksi.


Iso osa tätä ongelmaa on siinä, että (nykyajan kannalta mielestäni täysin oikein) itseyteen, yksilöllisyyteen ja persoonallisuuteen keskittyvä LaVeyn satanismi sekoittaa nämä asiat keskenään, ja tekee sen tällöin tietenkin alimman mahdollisen muuttujan ehdoilla.

Kaikki esoteria tekee eron näiden kolmen välillä, ja selittää vielä, että tuo ero on olennaista laatua. Persoonallinen minuus, Ego ja todellinen Itse ovat kylläkin lopulta yhtä, mutta mitä sameammista lähtökohdista tullaan, sitä pienemmissä ympyröissä liikutaan jo persoonankin alueella, saati että ihmisparka kykenisi oivaltamaan mitään itseltään vielä aivan valjastamattomista egoisista ja monadisista mahdollisuuksista.

LaVey erehtyi luulemaan, että esoteristin "moraali" johtuu tämän taipumuksesta tehdä "syvemmästä itsestään" jonkinlainen transsendentaali jumalhahmo - siis että askension pyrintöön liittyy tekopyhää ainesta. Ja onhan myönnettävä, että monet näin tekevätkin; esoterismiksi nimitetty maailmakuva on usein kuitenkin vain omanlaistaan uskonvaraista uskonnollisuutta. Sellaista saakin ja pitääkin kritisoida. Kuitenkin LaVeyn sanamuodot hänen hyökätessään toistuvasti tekopyhäksi kokemaansa okkultismia kohtaan osoittavat vain, että hän on ollut tekemisissä ainoastaan sen henkilölähtöisten, pinnallisten erehdysten kanssa.

Persoonallisuus on parhaimmillaan loistava asia, ja parasta mitä meillä täällä maailman tasolla on itseydestä näkyvissä. Mutta sen kaikki kyvyt tulevat Egosta, kuten kaikki Egon kyvyt tulevat Monadista. Mitä ylemmäs ihminen osaa itse oman abstraktin tajunnanfokuksensa keskittää, sitä enemmän voimaa (ja viisautta, ja rakkautta) hän vastaanottaa; mutta joka samaistaa itsensä ruumiiseen ei koskaan voi selittää tajunnan ja olemassaolon mysteeriä. Hänen elämänsä jää automaatin elämän tapaiseksi peltilautasten yhteen hakkaamiseksi; kaikki mitä siihen lisätään on todellisuudessa Egoa, ja toimiessaan parhaimmalla tavalla hän nousee itse omaa materialistista maailmankuvaansa vastaan.

Ongelma on kuitenkin vähemmän Saatanan Kirkon ja enemmän nykytieteen yleinen ongelma, ja syypää tähän on puolestaan itsekkäistä ja sokeista lähtökohdistaan Totuuden pilventakaiseksi ja saavuttamattomaksi heittänyt kirkko. Ensimmäisten vuosisatojen kirkkoisillä on harteillaan melkoisiin mittasuhteisiin kasvanut velkataakka koko nykyisen järjestelmän liikkeellepolkaisijoina.
Faust: "Lo contempla. / Ei muove in tortuosa spire / e s'avvicina lento alla nostra volta. / Oh! se non erro, / orme di foco imprime al suol!"
obnoxion
Sodalis
Posts: 2090
Joined: Tue May 25, 2010 7:59 pm

Re: AT ja Church of Satan ym. eksoteerinen satanismi

Postby obnoxion » Fri Jun 17, 2011 8:16 pm

Osaatteko kuvitella millainen voisi olla eksoteerinen oppi käytännön elmänätapojen ja yhteisöllisten arvojen tasolla sellaisessa teoreettisessa valtiossa, jonka enemmistöuskonto olisi seuramme oppeihin perustuva "azazelilaisuus"?
One day of Brahma has 14 Indras; his life has 54 000 Indras. One day of Vishnu is the lifetime of Brahma. The lifetime of Vishnu is one day of Shiva.
User avatar
Nefastos
Frater
Posts: 3666
Joined: Mon May 24, 2010 10:05 am
Location: Helsinki

Re: AT ja Church of Satan ym. eksoteerinen satanismi

Postby Nefastos » Sat Jun 18, 2011 11:01 am

obnoxion wrote:Osaatteko kuvitella millainen voisi olla eksoteerinen oppi käytännön elmänätapojen ja yhteisöllisten arvojen tasolla sellaisessa teoreettisessa valtiossa, jonka enemmistöuskonto olisi seuramme oppeihin perustuva "azazelilaisuus"?


Riittääkö vastaukseksi tässä yhteydessä: "Kyllä"?

(Juuri sen vuoksi, että nämä asiat ovat nyt hermolla & käsittelyssä & niin olennaisia muodostaa oikein, tuntuisi tavallaan liian varhaiselta pyrkiä pelkistämään laajempi vastaus kysymykseesi mihinkään alttaritaulua kompaktimpaan tilaan.)
Faust: "Lo contempla. / Ei muove in tortuosa spire / e s'avvicina lento alla nostra volta. / Oh! se non erro, / orme di foco imprime al suol!"

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests