Azazelin Tähden kristillis-teologista kritiikkiä, osa 2.

Älylliset pohdiskelut metafyysisistä ja abstrakteista aiheista.
Alfalfa

Re: Azazelin Tähden kristillis-teologista kritiikkiä, osa 2.

Post by Alfalfa »

Benemal wrote: Onko joku väittänyt sinulle asioita erotetuista jäsenistä, vai mistä tämä virheellinen käsitys tulee? En ole itse tietoinen siitä, liikkuuko AT:sta jotain valheita, mutta asia saattaa olla tärkeä, jos näin on.
Kuten Nefastos itse sanoo, ns. sisäisen piirin jäsen tullaan erottamaan, jos hän on aatteesta eri mieltä. Tämä kuuluu järjestön julkaistuihin sääntöihin. Voin pyydettäessä antaa tarkkoja lähdeviitteitä. AT sulattaa suuren määrän fenomenaalisesti erilaisia ajatusmaailmoja, sikäli kun se uskoo tiettyyn fenomenaalis-noumenaaliseen rakenteeseen, jossa fenomenaalinen johtaa noumenaaliseen. Tässä ei ole kyse mistään hämäryyksistä. Platon ei ylipäätänsä ole sama asia kuin platonismi, mutta minulla ei ole pakkomiellettä platonismista. Kyseessä on länsimaissa äärimmäisen vaikutusvaltainen filosofinen perinne, jonka on tulkittu yleensä palautuvan Platoniin. Syitä siihen, miksi kyseinen ajatusmalli nousee historiassa jatkuvasti uudelleen esiin, en ala käsittelemään, mutta se johtuu osittain siitä, että platonismi osui tiettyihin aivan olennaisiin asioihin koskien ihmisymmärrystä. Blavatsky paitsi julistautui ns. Platonin kannattajaksi myös aivan omalta kannaltaan johdonmukaisesti pyrki hyökkäämään Aristotelesta vastaan. Platonismiin kuuluva monadi-dyadi -ajattelu löytyy paitsi Blavatskylta, joka on Nefastoksen teosofinen oppiäiti, Nefastokselta itseltään ja seuran julkisesta ideologiasta, johon mukautumista eksoteerisilta jäseniltäkin lopulta odotetaan. Nefastoksella saattaa olla syitä olla painottamatta kyseisiä asioita tietyissä yhteyksissä, mutta hän sanoo mainitsemani asiat julkaistuissa kirjoituksissaan. Sitä aatetta, että monadin ja dyadin suhde on itse vain eräänlainen dyadi ja monadi todellisuudessa vain määrätymmän dyadin osatekijä, ei voida hyväksyä vaikka ns. Manas edellyttää asian olevan siten.
Post Reply