Tulevaisuuden Esoteria

Älylliset pohdiskelut metafyysisistä ja abstrakteista aiheista.
Angolmois

Tulevaisuuden Esoteria

Post by Angolmois »

And now for something completely different.

Tämä nyt liittyy voimakkaasti viime yön uneeni, johon todennäköisesti näkyjen rukouksen lausumisella oli merkittävä roolinsa, mutta joka tapauksessa unessani otin osaa AT:n harjoituksiin, jotka liittyivät "tulevaisuuden avaruusesoterian valmisteluun". Työssä oli kova meno päällä, ja luonnollisesti omat vaaransa.

Tästä heräsi mieleeni kysymyksiä siitä, että millä kaikilla tavoin okkultismin tai esoterian harjoittaminen mahdollisesti muuttuu (laajenee, ottaa uusia muotoja jne.) lähemmässä ja kaukaisemmassa tulevaisuudessa, ja millä tavoin mahdollinen avaruuden valloitus voisi muuttaa esoterian käytäntöjä ja tuoda esiin tuota uneni "avaruusesoteriaa". Yksi tekijä voisi liittyä vauhdin ja nopeuden kasvamisen symboliseen yhteyteen, ja toinen teknologiaan itseensä. Oletteko pohtinut asiaa?
User avatar
Nefastos
Frater
Posts: 4191
Joined: Mon May 24, 2010 10:05 am
Location: Helsinki

Re: Tulevaisuuden Esoteria

Post by Nefastos »

Haluaisin itse yhdistää tässä "avaruuden" nimenomaan spatiaaliseen tilaan, siihen, jota Blavatsky nimittää "ainoaksi ikuiseksi" ja vertaa jumaluuden substanssiin.

Kokisin, että esoterian kulttuurinen käytäntöönotto voisi hyötyä aivan tavattomasti ulottuvuusrakenteisuuksien ymmärtämisestä uudella tavalla, ja että tuollainen kulttuurinen murros on tavallaan jo käynnissä. (Einstein vei sen tavallaan loppuun asti, mutta Einsteinia ei vielä ymmärretä filosofisessa mielessä.) Hitaasti oppiva kulttuurinen ihminen alkaa hyvin vähitellen uumoilla, että vanha lineaarinen paikka- ja aikakäsitys on väärä, ja asiat tapahtuvat "keskeytyksettä keskipisteestä". Tämä okkulttinen ja henkinen oivallus syrjäyttäisi vähitellen monia erittäin kipeiksi käyneitä profaanin maailman ongelmia, jotka liittyvät vanhaan separatismin ja "enemmän nopeammin korkeammalle" -ajattelumalliin, joka on ollut länsimaisen ajattelun (positiivinen käyttövoima ja) perikato.

Siten avaruusesoteria olisi minulle ymmärrystä avaruudesta meissä, ei kyytiläisillä lastatun metalliromun linkoamista biosfäärin ulkopuolelle.
Faust: "Lo contempla. / Ei muove in tortuosa spire / e s'avvicina lento alla nostra volta. / Oh! se non erro, / orme di foco imprime al suol!"
Angolmois

Re: Tulevaisuuden Esoteria

Post by Angolmois »

Nefastos wrote: Fri Jan 29, 2021 6:52 pm Haluaisin itse yhdistää tässä "avaruuden" nimenomaan spatiaaliseen tilaan, siihen, jota Blavatsky nimittää "ainoaksi ikuiseksi" ja vertaa jumaluuden substanssiin...Siten avaruusesoteria olisi minulle ymmärrystä avaruudesta meissä, ei kyytiläisillä lastatun metalliromun linkoamista biosfäärin ulkopuolelle.
AIvan mietin itsekin tätä vaihtoehtoa ja symbolista merkitystä, mutta se miksi minulla tuli aivan erittäin nämä avaruusvisiot mieleeni unesta oli se, että ne olivat unessa nimenomaan myös teknisellä tms. tavalla sillä tavoin kosmiset, että kyse oli nimenomaan selkeästi ihmiskunnan avaruustutkimuksen esoteeriseen, sisäiseen puoleen liittyvä vastaavuutena.

Otetaan käytännön villi esimerkki. Joku hieman esoteriaa tutkinut, sanotaan vaikka nasan tiedemies tai -nainen lähetetään avaruuteen tulevaisuudessa. Millä tavalla tuo biosfäärin jne. muutos vaikuttaa hänen esoteeriseen työhönsä ja koko suhtautumiseen ympäröivään kosmokseen?
User avatar
Nefastos
Frater
Posts: 4191
Joined: Mon May 24, 2010 10:05 am
Location: Helsinki

Re: Tulevaisuuden Esoteria

Post by Nefastos »

Eli mitä tapahtuu ihmisen sielullisella tasolla, jos Stephen Hawkingin ja scifi-kirjailijoiden into fyysisestä avaruudenvalloituksesta toteutuu?

Ajatuskoe on kiehtova, mutta vaikea. Olettaisin, että jos tällainen tilanne vastoin todennäköisyyksiä tapahtuisi suhteellisen läheisessä tulevaisuudessa (ennen todella massiivisia henkisiä muutoksia ihmiskunnan perustavanlaatuisissa ajattelu- ja kokemistavoissa), kaksi eri kenttäisyyden mallia joutuisivat niin voimakkaaseen ristiriitaan keskenään, että jompi kumpi käytännössä korvaisi toisen. Eli joko fyysinen ihminen siirtyisi avaruuteen, mutta se ei vaikuttaisi hänen sielulliseen puoleensa kuin pinnallisesti, koska hän ei toden teolla kykenisi ymmärtämään tapahtunutta vavahduttavaa muutosta: hän olisi kuin kohdusta ennen aikojaan lähtenyt sikiö, joka riippuisi yhä napanuorallaan äidissä – planeetta Maassa. Tai vaihtoehtoisesti, jos kosmonautti todella avautuisi Maan ulkopuoliselle todellisuudelle, hän luultavasti tulisi tuon valtavan ja ennakoimattoman sielullisen erilaisuuden murskaamaksi tavalla, joka näyttäisi ennenkokemattomalta hulluuden lajilta. Ihminenhän ei tajua edes niitä sielullisia mahdollisuuksia, jotka ympäröivät häntä täällä, joten alkaa edes aavistella kokonaan toisten sfäärien tyystin erilaisia rakenteisuuksia voisi tuskin saada mitään hyödyllistä responssia siihen valmistautumattomassa psyykessä.

Mutta kukapa tietää. Ehkä mittaamattomassa kosmoksessa on olemassa jonkinlainen oma rakenteisuutensa jopa tuollaista näennäisen mahdotonta ajatusta varten. Kosmiset yhteyttäjämeduusat liittyvät ihmiseen ja muodostavat linkin muuten käsittämättömään sielulliseen maailmaan? Henkilökohtaisesti en kuitenkaan luottaisi universumin vastaantulevaan hyväntahtoisuuteen sellaista lajia kohtaan, joka ensin tuhoaa oman planeettansa, ja siirtyy sitten ratkaisemattomine ongelmineen tuhoamaan muita maailmoja. Mutta toisaalta, juuri tämäntyyppiset organismit näyttävät nauttivat jonkinlaista demiurgista syytesuojaa. Elämme kuitenkin ruton, syövän, polion ja koronan maailmassa. Ehkä ihmisyyden voisi liittää saman listan loppuun, kuten Agent Smith pohti. Toistaiseksi pysyn kuitenkin skeptisenä.
Faust: "Lo contempla. / Ei muove in tortuosa spire / e s'avvicina lento alla nostra volta. / Oh! se non erro, / orme di foco imprime al suol!"
Angolmois

Re: Tulevaisuuden Esoteria

Post by Angolmois »

Nefastos wrote: Sat Jan 30, 2021 8:26 am Henkilökohtaisesti en kuitenkaan luottaisi universumin vastaantulevaan hyväntahtoisuuteen sellaista lajia kohtaan, joka ensin tuhoaa oman planeettansa, ja siirtyy sitten ratkaisemattomine ongelmineen tuhoamaan muita maailmoja. Toistaiseksi pysyn kuitenkin skeptisenä.
Itsekin olen hyvin skeptinen ja jossain määrin jopa tiukasti vastaan ajatuksesta avaruuden valloittamisesta ennen kuin ihmiskunnan ja maapallon ongelmat on ratkaistu ainakin tiettyyn pisteeseen saakka, ja luonnollisesti muutoksen tulee olla ensi alkuun sisäinen, henkinen muutos. En edes usko, että valloitus on edes mahdollista ennen kuin esim. sodan ongelma on ratkaistu globaalisti, koska nämä kaksi impulssia ovat toisilleen täysin vastakkaiset jo resurssien hyödyntämisen puolesta. Sen vuoksi en usko myöskään siihen, että meitä kohtaa avaruudesta minkään valloittaja-sivilisaation uhka, koska kyetäkseen tähtienväliseen matkustamiseen sivilisaation tulee uskoakseni olla ratkaissut sodankäynnin ongelma pysyvästi.

Mutta kovaa vauhtia tuota avaruuden valloitusta eteenpäin ajetaan, ja näyttäisi olevan ainoastaan ajan kysymys milloin se on todellisuutta konkreettisesti. Sen vuoksi uskon, että asialla on myös sisäinen, esoteerinen vastaavuutensa. Ehkäpä tämä "avaruusokkultismi" on kuitenkin enemmän ensimmäisessä vastauksessasi esittämää laatua. (Vrt. Baileyn ajatus radiosta ja televisiosta telepaattisen kyvyn eksoteerisena ilmennyksenä.)

Tulipa muuten mieleeni 21 polkua pimeyden valtakuntaan, jossa galaktista imperiumia ja "homo galactusta" julistetaan kovaan ääneen. Visio kyseisessä teoksessahan oli se, että maapallo tullaan todennäköisesti tuhoamaan peruuttamattomasti, jonka jälkeen kosmiset yli-ihmiset (VKT-adeptit) ratsastelevat avaruusaluksilla muille tähdille ja valloittavat galaksin ali-ihmisten toimiessa orjina. Upea visio. :-D
User avatar
Aquila
Frater
Posts: 781
Joined: Sat Jul 17, 2010 12:14 pm

Re: Tulevaisuuden Esoteria

Post by Aquila »

Ehkä on eräänlainen vääjäämättömyys, että ihminen lähtee vielä avaruuteen, mutta en usko sen muuttavan kovin nopeasti ihmisen kognitiota, johon moni toimintamalli perustuu. Homo Galacticus -ajatus tosin on varsin masentava ja avaruuden "valloittaminen" aika tympeä visio. Ajattelen, että tulevaisuuden esoterian ja kulttuurisen ymmärryksen välillä pitäisi ehkä olla seuraavat asiat osana laajempaa ymmärrystä, joista osaa jo Fra Nefastos sivusi:

- Ihmisen ja luonnon ykseys sen ajatuksen sijasta, että ihmisen täytyisi toimia valloittajana (eli esoteerinen ajatus ihmisestä luonnon kanssa yhteistyössä toimivana). Avaruus on kuin tuntematon ja koskematon luonto, erämaa, jota ei sellaisenaan ole olemassa muussa mielessä kuin omassa kulttuurisessa käsityksessämme. Tuntematon on jo toiseuden asuttama, joten sitä on lähestyttävä kunnioituksella ja rakkaudella. Maan päällä toiseus voi konkreettisesti olla jokin toinen kulttuuri, vrt. kristinuskon ja kristillisen kulttuurin leviäminen "primitiivisten" kansojen keskuuteen. Siihen liittyi olennaisesti ajatus kaoottisesta luonnosta, joka piti kesyttää ja valloittaa, koska paholainen asui villissä luonnossa ---> kaoottinen, vaarallinen toiseus, vaikka todellisuudessa kaikki oli jo järjestyksessä, mutta ei kristilliselle kulttuurille ymmärrettävällä tavalla.

- Aikakäsityksen ja maailmankuvan muutos. Menneisyys on yhä olemassa, samoin tulevaisuus ----> nykyhetki on tila, jossa näiden välinen mahdollisuus asettuu johonkin tiettyyn meille havaittavaan muotoon ja tuo muoto, kokemamme aika ja todellisuus, on meidän itsemme ja kaikkien jo eläneiden ihmisten ja olentojen ymmärryksen ja havaintojen yhteisesti luoma, jota monessa mielessä synnyttää tiedostamaton tai tiedostettu usko siitä millainen maailma on ja kuinka se toimii.

- Ulkoinen todellisuus, jonka koemme, ei nykyisellään ole ihmisen sisäisen edistyksen tulos, vaan karmallisten tekojen ja seurausten tuottama. Ihminen ei ole tuhansina vuosina edistynyt kuin hitaasti, ja pääasiassa keksinyt uudenlaisia menetelmiä, teknologioita vastauksena ympäristöönsä ja sen esittämiin haasteisiin. Tämä liittyy siinä mielessä aikakäsitykseen ja luontoyhteyteen, että on helppo kuvitella ihmisen edistyvän ja kehittyvän, kun teknologia kehittyy, vaikka tosiasiassa olemme monella tapaa menneet myös huonompaan suuntaan ja erkaantuneet luontoykseydestä. Kyseessä ei siten ole edistys, vaan sinällään nerokastakin ongelmanratkaisua. Kehitys ja edistys ovat myötätunnon ja sen kautta sisäisten kykyjen kehittymistä sekä muuta ns. ylöspäisen tien toimintaa, olivat ulkoiset olosuhteet mitä tahansa. Tämä aiempi ykseys olisi löydettävä jälleen uudessa muodossa osaksi käsityskykyämme, jolloin voisimme myös tietoisesti muovata ulkoista todellisuutta sekä sisäisen kokemuksen, että ulkoisena nähdyn teknologian keinoin.

Nämä eivät tietenkään ole varsinaista esoteriaa, vaan sisäisen ja ulkoisen välillä nykyään vallitsevan muurin murtumista, jolla olisi myös esoterian tulevaisuuden muotoutumiselle suuria vaikutuksia. Pitkälti ne ovat tuttuja ajatuksia sieltä täältä. Jotkut näistä tosin kuulostavat nyt ehdottomammilta kuin ovatkaan, mutta yritin saada ahdettua mahdollisimman paljon pieneen tilaan, joten joitain mutkia joutui vetämään suoraksi :)
Kenazis
Frater
Posts: 1079
Joined: Sun Sep 12, 2010 7:57 pm
Location: Satakunta - Limbo

Re: Tulevaisuuden Esoteria

Post by Kenazis »

Rúnatýr wrote: Sun Jan 31, 2021 8:03 am Itsekin olen hyvin skeptinen ja jossain määrin jopa tiukasti vastaan ajatuksesta avaruuden valloittamisesta ennen kuin ihmiskunnan ja maapallon ongelmat on ratkaistu ainakin tiettyyn pisteeseen saakka, ja luonnollisesti muutoksen tulee olla ensi alkuun sisäinen, henkinen muutos. En edes usko, että valloitus on edes mahdollista ennen kuin esim. sodan ongelma on ratkaistu globaalisti, koska nämä kaksi impulssia ovat toisilleen täysin vastakkaiset jo resurssien hyödyntämisen puolesta. Sen vuoksi en usko myöskään siihen, että meitä kohtaa avaruudesta minkään valloittaja-sivilisaation uhka, koska kyetäkseen tähtienväliseen matkustamiseen sivilisaation tulee uskoakseni olla ratkaissut sodankäynnin ongelma pysyvästi.
Oma näkemys tästä on, että osa ihmisistä on jo tämän ratkaissut ja osa ei ole, ja osa ei koskaan edes tule ratkaisemaan. Se osa joka todella on tieto-taito-tasonsa vuoksi jo nyt kykeneväisiä olemaan mukana vakavassa avaruustoiminnassa, on jo aika kehittyneitä ja varmaan ymmärtävät sodan totaalisen turhuuden. Suuri osa ihmiskuntaa - joka ei muutenkaan ole millään lailla valmiita avaruuteen - ei ole kehitystasolla vielä "sodan ylittänyttä". Siihen tilanteeseen pääsy, että sodan ongelma on ratkaistu globaalisti sijoittuu niin kauas, että maapallo on ollut jo asumaton satoja vuosia. Summa summarum: en ole erityisen optimistinen sen suhteen, että ihmiskunnan henkinen kehitysvauhti ylittää ympäristön tuhoutumisvauhdin.
"We live for the woods and the moon and the night"
Angolmois

Re: Tulevaisuuden Esoteria

Post by Angolmois »

Kenazis wrote: Sun Jan 31, 2021 2:53 pmSiihen tilanteeseen pääsy, että sodan ongelma on ratkaistu globaalisti sijoittuu niin kauas, että maapallo on ollut jo asumaton satoja vuosia.
Mielenkiintoinen näkemys; et siis usko, että ihmiskunta selvittää väkivallan ja sodan ongelmaa vielä tällä planeetalla asuessaan?

Kenazis wrote: Sun Jan 31, 2021 2:53 pmSumma summarum: en ole erityisen optimistinen sen suhteen, että ihmiskunnan henkinen kehitysvauhti ylittää ympäristön tuhoutumisvauhdin.
Yksilötasolla näm kaksi asiaa varmaankin ruokkivat toisiaan jossain määrin, ts. ympäristön tuhoutuminen johtaa monen henkiseen muutokseen ja kehitykseen. Olikohan Hannula joka sanoi, että maapallo muuttuu hiljalleen tukalaksi paikaksi niille, jotka haluavat pitää kiinni pikkumaisesta itsekkyydestään.
Tariq
Posts: 23
Joined: Fri Apr 17, 2020 5:44 pm

Re: Tulevaisuuden Esoteria

Post by Tariq »

Tuli mieleen tuosta 'tiedemies avaruudessa' -skenaariosta:

Katsoin hiljattain jotakin suhteellisen kevyttä dokumenttia, jossa jotenkin nivottiin astronautteja ja ympäristönsuojelua yhteen. Siinä kerrottiin ilmiöstä nimeltä overview effect, joka ilmeisesti on monien astronauttien kokema muutos heidän tietoisuudessaan sen jälkeen, kun he ovat ensi kertaa nähneet Maan avaruudesta käsin. Ilmeisesti he tuolloin ymmärtävät miten hauras ja pieni Maa on, ja kuinka se roikkuu tyhjyydessä suojanaan vain hento ilmakehä. Se usein herättää heissä halun suojella sitä, ja toisaalta häivyttää ajatusta siitä että ihmiset jakautuvat erilaisiin ryhmiin ja valtioihin. Heille ikään kuin syntyy ajatus siitä, että Maapallo on kaikkien, ja me kaikki olemme samaa kansaa. Nouseeko teille oppineemmille tästä ajatuksia, näin keskustelun aiheeseen liittyen? Minusta tuo oli äärimmäisen mielenkiintoinen ilmiö, ja varmaan olisi erittäin terveellinen kokemus useimmille Maan asukkaille.
User avatar
Smaragd
Frater
Posts: 1015
Joined: Thu Jan 09, 2014 4:27 am

Re: Tulevaisuuden Esoteria

Post by Smaragd »

Tariq wrote: Wed Feb 03, 2021 9:11 pm Katsoin hiljattain jotakin suhteellisen kevyttä dokumenttia, jossa jotenkin nivottiin astronautteja ja ympäristönsuojelua yhteen. Siinä kerrottiin ilmiöstä nimeltä overview effect, joka ilmeisesti on monien astronauttien kokema muutos heidän tietoisuudessaan sen jälkeen, kun he ovat ensi kertaa nähneet Maan avaruudesta käsin. Ilmeisesti he tuolloin ymmärtävät miten hauras ja pieni Maa on, ja kuinka se roikkuu tyhjyydessä suojanaan vain hento ilmakehä. Se usein herättää heissä halun suojella sitä, ja toisaalta häivyttää ajatusta siitä että ihmiset jakautuvat erilaisiin ryhmiin ja valtioihin.
Minulla tuli ilmeisesti juuri saman dokumentin välittämät ajatukset mieleen keskustelua lukiessa. Muistaakseni moni myös kuvaili tuota perspektiivin saamista uskonnolliseksi kokemukseksi.

Voisin kuvitella että ihmisten liikkuminen eri planeetoille voi olla jonkinlaisessa korrespondenssissa ihmiskunnan henkisiin kohtaamisiin noiden planeettojen sisäisten voimien kanssa, siinä missä mikä tahansa yksilöllisestikkin tehty "pyhiinvaellus" on vaelluskohteen väkevää kohtaamista. Mutta niiden huomioiminen tuntuu siltikin hieman toissijaiselta sen sellaisen "oleellisimman" asian kanssa, missä kaikki periaatteessa löytyy jo itsestä ja ulkoiset tekijät on vähän kuin työkalun tapaisia. Muistuu mieleen keskustelu englanninkielisellä puolella, jossa oli puhetta henkilökohtaisien ja jaettujenkin maan päällisten lokaatioiden henkiset korrespondenssit. Ei välttämättä tarvitse ulkoavaruuteen saakka lähteä pyhiinvaeltamaan, mikäli on tarve moisille ulkoisille työkaluille.
Post Reply