Suhtaudutko kielteisesti tieteeseen ja miksi

Veljille esitetyt kysymykset.
User avatar
Nefastos
Frater
Posts: 3433
Joined: Mon May 24, 2010 10:05 am
Location: Helsinki

Re: Suhtaudutko kielteisesti tieteeseen ja miksi

Postby Nefastos » Thu Jan 12, 2012 5:42 pm

Mainio teksti, mutta ei siinä kyllä ollut juuri mitään tieteellistä, sikäli kuin minä ymmärrän mitään tieteen lähestymistavoista.

Sanon tämän nyt sen vuoksi, että mielestäni oikea tieteellinen, siis analyyttinen & muodollisen älyn sisäisen logistiikan kannalta asioita tarkasteleva suhtautumistapa on myös otettavissa yhdeksi okkultismin tutkimusperiaatteeksi, vaikka se ainoaksi jäävänä ei toimikaan. Jopa redusointia voidaan käyttää järkevästi, ajautumatta nihilistiseen reduktionismiin.

Oma kiusaantumiseni "tieteeseen" ei ole harmistusta ns. kâma manasiseen (muodolliseen rationalistiseen) tutkimustapaan sinänsä, vaan siihen jos tai kun neutraalina pidetyn tutkimuksen pohjalla tosiasiassa on valtavasti emotionaalista & uskonvaraista lisäpainolastia. Ja juuri tämän viimeksi mainitun filtterin läpi tulee se populaari tieteellinen aineisto, joka kulttuurisesti on vahvasti määrittämässä mitä "tiede" käytännön tasolla ihmisten maailmankatsomuksissa ilmaisee.
Faust: "Lo contempla. / Ei muove in tortuosa spire / e s'avvicina lento alla nostra volta. / Oh! se non erro, / orme di foco imprime al suol!"
Lux

Re: Suhtaudutko kielteisesti tieteeseen ja miksi

Postby Lux » Thu Jan 12, 2012 8:08 pm

Jeh, kopioin ja liitin koko tekstin "kommenttina" tähän henki-aine-dualismi-reduktionismi-sivujuonteeseen.

Kyllähän siinä myös itsessään tieteellistä(kin) materiaalia on, ainakin semantiikan ja lingvistiikan suhteen, jotka kertovat paljon niitä ymmärtäville. Aikoinaan hieman kummastelin maagikkojen ja okkultistien viehtymystä lukuisten eri kielien opiskeluun, mutta enpä tee niin enää. Etenkin nk. pyhien kielten ymmärtäminen avaisi varmasti ihan omia (käsite-)universumejaan ja mielenmaailmoja, jos kohta jo tavallistenkin kielten osaaminen näin tekee.
Nomad
Posts: 46
Joined: Thu Feb 16, 2012 6:16 am
Location: Helsinki

Re: Suhtaudutko kielteisesti tieteeseen ja miksi

Postby Nomad » Sat Feb 18, 2012 7:52 pm

Suhtautuminen tieteseen on kyllä mielenkiintoinen kysymys, mutta samalla erittäin laaja tieteen tarkoittaessa eri yhteyksissä erilaisia asioita ja pitäen sisällään paljon eri osa-alueita.

En esimerkiksi aina oikein pysty samaistumaan siihen valtavaan turhautumiseen tiedettä kohtaan, joka vaikkapa Blavatskyn teksteissä on nähtävissä. Tämä siksi, että nykyään etevät ja uraauurtavat tieteentekijät kyllä vaikuttavat olevan kriittisiä, avoimia ja täysin perilla oman tieteellisen sektorinsa lähtöoletuksista ja ongelmista. Toisaalta myös kenties siksi että en tunne tieteenhistoriaa tarpeeksi tarkasti, että voisin aistia riittävän hyvin 1800-luvun puolivälin ilmapiirin.

Sen sijaan paljon ristiriitaisempia näkemyksiä on luonnollisesti tuon tieteen ydinosaamissektorin ulkopuolella. Ns. maallikkoälymystö, joka tieteen liepeillä pyörii, pitää monin paikoin tieteen valtakuntaa täysin vankkumattomana ja kaiken selittävänä, vaikka ei olisi juuri vaivautunut pohtimaan kuinka epävarmalle perustalle monetkin hypoteesit perustuvat. Tältä osin on kyllä ironista - kuten ketjun avaajakin tavallaan toteaa - että kriittisen epäilyn ja avoimuuden nimiin vannovat toimivat paikoitellen juuri päinvastoin kuin nämä ideaalit edellyttäisivät. En kuitenkaan pidä tätä tekopyhyytenä tai teeskentelynä, vaan vilpittömänä huolimattomuutena. Malkaa ei vain helposti näe omassa silmässään.

Lisäksi tarkentaisin vielä, että tuo eräänlainen suuruudenhulluus ja itsekritiikittömyys liittyy mielestäni usein luonnontieteisiin ja ennenkaikkea fysiikkaan, jonka alamaisuuteen monet nykyfilosofit pyrkivät asettamaan pohjimmiltaan kaiken. Paljon vähemmän esimerkiksi puhtaan teoreettiseen matematiikkaan, joka on eräänlaista metafysiikkaa.
Nomad
Posts: 46
Joined: Thu Feb 16, 2012 6:16 am
Location: Helsinki

Re: Suhtaudutko kielteisesti tieteeseen ja miksi

Postby Nomad » Wed Feb 22, 2012 5:24 am

Lisäisin vielä muutaman kysymyksen, joka koskee aiemmilla välilehdillä olleita ajatuksia siitä, kuinka luonnontieteen pitäisi sisältäkäsin muuttua ja alkaa tekemään kausaalisten selitysten lisäksi myös teleologisia selityksiä (eli vastaamaan "mitä varten" -tyyppisiin kysymyksiin sen lisäksi että selittää vain miten systeemi toimii) :
Onko kenelläkään ajatuksia siitä, miten ja kenen toimesta eksaktiin luonnontieteeseen alkaisi tulla ihan käytännössä tällaisia muutoksia? Tuskin monikaan täällä haluaisi nähdä nykytilanteessa esimerkiksi sitä, että tiedemiehet alkavat tehdä teleologisia tulkintoja raportteihinsa ja työnselostuksiinsa tutkimistaan ilmiöistä? Entä mitä tutkimuskohteita, -välineitä tai -tapoja tulisi vaihtaa ja mihin? Käytännön esimerkit liian yksisilmäisesti toteutetuista tutkimuksista, joihin aiemmissa viesteissä mainittua laajempaa metodologista naturalismia kaivattaisiin, kiinnostaisivat. Enkä nyt halua missään nimessä näsäviisastella tai viilata pilkkua, mutta valitettavasti monetkin asiat ovat itselleni aidosti ymmärryshaasteellisia ilman konkretiaa.

En itse osaa visioida vastauksia esittämiini kysymyksiin ja olen oikeastaan päätynyt siihen, että nykymuotoinen luonnontiede empiriaan pohjautuvana ja induktiivisia yleistyksiä käyttävänä kausaaliselityksiä tuottavana työkaluna on sellaisenaan sillä varauksella erinomaisen hyvä asia, että myönnetään sen olevan vain yksi näkökulma asiaan. Omassa lestissäänhän se on tarkka suutari ja tuottaa verrattain selkeitä ja luotettavia havaintoja viiden aineellisen perusaistimme muodostaman aistimaailman ilmiöistä. Ei enempää eikä vähempää, ja kokonaisvaltaisen maailmankatsomuksen muodostamiseen on sitten käytettävä muitakin työkaluja, joita oma lattea mielikuvitukseni ei ponnisteluista huolimatta pysty eksaktiin ja kaikille avoimeen luonnontieteeseen integroimaan.
User avatar
Nefastos
Frater
Posts: 3433
Joined: Mon May 24, 2010 10:05 am
Location: Helsinki

Re: Suhtaudutko kielteisesti tieteeseen ja miksi

Postby Nefastos » Wed Feb 22, 2012 8:01 pm

Ensimmäisenä, tervetuloa mukaan keskusteluun! Näkemyksiisi on helppoa yhtyä.
Nomad wrote:aiemmilla välilehdillä olleita ajatuksia (...) aiemmissa viesteissä mainittua


Onko mielessäsi jokin tietty kohta? Jos viittaat fra Luxin näkemyksiin, niin hän vastannee mielellään omasta puolestaan.

Nomad wrote:Omassa lestissäänhän se on tarkka suutari ja tuottaa verrattain selkeitä ja luotettavia havaintoja viiden aineellisen perusaistimme muodostaman aistimaailman ilmiöistä. Ei enempää eikä vähempää, ja kokonaisvaltaisen maailmankatsomuksen muodostamiseen on sitten käytettävä muitakin työkaluja, joita oma lattea mielikuvitukseni ei ponnisteluista huolimatta pysty eksaktiin ja kaikille avoimeen luonnontieteeseen integroimaan.


Mutta (enemmän tai vähemmän) eksakti & kaikille avoin luonnontiede sen sijaan voisi hyvinkin sallia itsensä liitettäväksi siihen laajempaan maailmankuvalliseenkin rakenteeseen, mitä okkultismi edustaa. Tällainen "uusi lesti", jonka sisään pienempiä mahtuu toisiaan vastaan taistelematta, on mielestäni hyvinkin mahdollinen ajatus.

Annan konkreettisen esimerkin: Kun Azazelin Tähden ulompi osasto jaetaan kolmeen osaan, yksi näistä osista tulee olemaan analyyttinen osasto, joka tutkii asioita juuri yksittäisestä yleiseen eikä päinvastoin; luonnontieteellisen, "kâma manasisen" menetelmän kautta. Se ei ole ristiriidassa okkultismin kanssa millään lailla, vaikka (tai voimme sanoa myös: koska) se itse ei sinänsä voisi tai tahtoisi sanoa mitään okkultismin metafyysisistä perusoletuksista.

Kuitenkin ihminen kokonaisuutena ei voi eikä saisi yrittää vetäytyä tällaiseen "minä vain työskentelen täällä" -tyyppiseen lähestymistapaan, koska me kaikki olemme myös uskonnollisia & hengenasioihin kantaa ottavia olentoja. (Uskonnonvastaisuus ja antihengellisyys ovat eräitä uskonnollisuuden & henkeen kannan ottamisen muotoja.) Kuitenkin vielä aivan nykyaikana, ei vain Blavatskyn aikana, näkyy "pienemmän lestin" pyrkimystä kieltää laajemman yleisrakenteen olemassaolon mahdollisuus: uskonto ei välttämättä halua leikkiä samalla hiekkalaatikolla tieteen kanssa eikä tiede uskonnon. Tai edes samalla leikkikentällä. Mutta se on asenneongelma, joka on yhteisen eetoksen kattorakenteen hyväksymisen kautta parannettavissa.

Aivan kuten ylemmässä viestissäsi sanoit, ja tätähän aiemminkin keskustelussa jo hieman käsiteltiin, sitä mitä "uraauurtavat tieteen tekijät" sanovat & mikä on ns. tieteellistä maailmankatsomusta kannattavien ihmisten näkemys - ovat usein kaksi aivan eri asiaa. Tieteellinen nero, kuten jo väitin, on sinänsä hengen tuote & more often than not hengellinen ihminen. Tai ellei, hän ainakin voi olla kyllin avoin välttääkseen positivistista tai reduktionistista pseudofilosofiaa. Kuitenkin tunnen monia älykkäitä ihmisiä, jotka ovat tunnustuksellisia materialisteja JA kokevat sen olevan ainoa tieteellisessä mielessä järkevä ratkaisu. En suostu aivan helpolla tunnustamaan, että nämä olisivat jonkinlainen merkityksetön minimaaliryhmä; kyllä heihin törmää useinkin niin julkisuudessa kuin yksityiselämässä.
Faust: "Lo contempla. / Ei muove in tortuosa spire / e s'avvicina lento alla nostra volta. / Oh! se non erro, / orme di foco imprime al suol!"
Nomad
Posts: 46
Joined: Thu Feb 16, 2012 6:16 am
Location: Helsinki

Re: Suhtaudutko kielteisesti tieteeseen ja miksi

Postby Nomad » Thu Feb 23, 2012 5:32 am

Nefastos wrote:Ensimmäisenä, tervetuloa mukaan keskusteluun!
Kiitoksia.

Kysymykseni sai kimmokkeensa tästä
Lux wrote:Moderni kemia voisi soveltua osaksi alkemiaa, mikäli modernin tieteen ideologiset premissit vaihtuisivat ja sulautuisivat osaksi laajakatseisempaa "metodologista naturalismia", joka ottaa huomioon tutkijan ja tutkittavan välisen elävän suhteen, luonnon ja ihmisen reagoinni keskenään. Tätä moderni tiede ei suostu (uskalla) tehdä
ja esimerkiksi tästä,
obnoxion wrote:Tarvittaisiin jotain joka olisi aivan ennenkuulumatonta, mutta jonka takia myös ala-asteen oppikirjat piäisi uudistaa, ja joka näkyisi jokaisessa kodissa.

Sellainen oivallus joka siirtäisi vakavan tutkimuksen fokuksen seurausten maailmasta syiden maailmaan.
mutta ne eivät varsinaisesti olleet kohdistettu kenellekään (etenkin kun obnoxion totesi olevansa haluton tuomaan esiin mitään tieteen uutta määritelmää), vaan niihin voi minun puolestani vastata kuka tahansa halukas. Kuten yllä esitin, olisin siis kiinnostunut kuulemaan käytännön esimerkkitapausten valossa, kuinka vaikkapa kemian tai minkä tahansa luonnontieteen koejärjestelyjä pitäisi mielestänne konkreettisesti muuttaa uudenlaisten premissien mukaisiksi. Olen siis hämilläni siitä, kuinka itse nykytieteen menetelmää voisi käytännössä muuttaa tai laajentaa.

Nefastos: Mitä tulee viestisi loppuosaan, uskoisin olevani pääsääntöisesti itse asioista samaa mieltä, mutta puhuvani tieteestä käsitteenä hieman suppeammassa merkityksessä eli ainoastaan tiedonhankintametodina (eli juurikin tiede =! tieteen liepeillä pyörivä porukka). En itse sanoisi, että tiede haluaa mitään tai on haluamatta. Ja näin ollen sen voi mielestäni jo nykyäänkin ihan hyvin liittää laajempiin maailmankuvallisiin rakenteisiin, juuri kuten esimerkissäsikin erilaiset menetelmät lyövät kättä. Näkisin, että se on vain työkalu, eivätkä työkalut ole kiinnostuneita siitä mitä muita työkaluja samassa pakissa on (tai samalla hiekkalaatikolla, kuten sanoit), vaan se on enemmänkin pakin kokoajan valinta. Muistaakseni Jaakko Hintikka kuvaa metafyysista maailmankuvaa sellaisena, joka mukailee tieteen havaintoja, mutta pitää sisällään myös käsityksiä sellaisista asioista, joista ei tieteen metodeilla voida sanoa yhtään mitään. Silti kyseinen maailmankuva on täysin tieteellinen.

Se on kyllä totta, että nykyään ihmisten työkalupakeissa näyttää monesti olevan vain tämä yksi ja mielestäni sekin, että tämän päivän kollektiivinen paine ja yleinen ilmapiiri työntää ihmisiä juuri tähän. Osaltaan se selittää sitä että julkisuudessa ja myyntilistojen kärjessä on lähinnä uskonnottomia näkemyksiä mukailevaa tieteiskirjallisuutta (Enqvist, Valtaoja, etc), tässä tosin taitaa olla pienimuotoinen cause-back-to-because -sykli. Väitän kuitenkin, tämän ilmapiirin aiheuttaa ihmisten oma ajattelemattomuus ja laumamentaliteetti (plus joidenkin uskonnollisten instituutioiden repulsiivisuus), ei niinkään tieteen metodologia. Summaisin näin: Tiede ei edellytä uskonnon hylkäämistä maailmankuvasta, mutta monet materialistit vain siitä huolimatta tekevät juuri näin.
User avatar
Nefastos
Frater
Posts: 3433
Joined: Mon May 24, 2010 10:05 am
Location: Helsinki

Re: Suhtaudutko kielteisesti tieteeseen ja miksi

Postby Nefastos » Thu Feb 23, 2012 10:32 am

Olen samaa mieltä.
Tarvittaisiin jotain joka olisi aivan ennenkuulumatonta, mutta jonka takia myös ala-asteen oppikirjat piäisi uudistaa, ja joka näkyisi jokaisessa kodissa.

Sellainen oivallus joka siirtäisi vakavan tutkimuksen fokuksen seurausten maailmasta syiden maailmaan.


Vastaan osaltani tähän, koska veli O. ei välttämättä pääse paneutumaan asiaan tällä hetkellä.

Itse käsitin hänen tarkoittavan tässä ei niinkään tieteen uudistamista periaatteiden älyllisestä uudelleenarvioinnista käsin, vaan tieteen uudistumista sen itsensä määrittelemän kentän puitteissa tapahtuvan uuden löydöksen perusteella.

Esimerkiksi, jos uusi läpimurto todistaisi riittävän kiistattomasti vaikkapa telepaattisen vaikutuksen tai "psyykkisen massan" idean - millä tahansa nimikkeillä - tieteen paradigma muuntuisi ja "ala-asteen oppikirjat pitäisi uudistaa".
Faust: "Lo contempla. / Ei muove in tortuosa spire / e s'avvicina lento alla nostra volta. / Oh! se non erro, / orme di foco imprime al suol!"
obnoxion
Sodalis
Posts: 1768
Joined: Tue May 25, 2010 7:59 pm

Re: Suhtaudutko kielteisesti tieteeseen ja miksi

Postby obnoxion » Fri Feb 24, 2012 11:17 am

Nefastos wrote:Vastaan osaltani tähän, koska veli O. ei välttämättä pääse paneutumaan asiaan tällä hetkellä.

Itse käsitin hänen tarkoittavan tässä ei niinkään tieteen uudistamista periaatteiden älyllisestä uudelleenarvioinnista käsin, vaan tieteen uudistumista sen itsensä määrittelemän kentän puitteissa tapahtuvan uuden löydöksen perusteella.

Esimerkiksi, jos uusi läpimurto todistaisi riittävän kiistattomasti vaikkapa telepaattisen vaikutuksen tai "psyykkisen massan" idean - millä tahansa nimikkeillä - tieteen paradigma muuntuisi ja "ala-asteen oppikirjat pitäisi uudistaa".
Tällaista mahdollisuutta tarkoitin. Muu hyvä vaihtoehto jonka voin kuvitella olisi matemaattinen läpimurto, jossa voitaisiin löytää jonkinlainen merkityksen tai syyn kaava, josta kaavasta voitaisiin sitten johtaa sellaisia sovelluksia jotka muuttaisivat syvästi ja pysyvästi inhimillisen elämän. Kysymys voisi olla vaikkapa ihmisen etiikan vaikutuksesta aineeseen, josta voisi seurata että kaikissa aineellisissa pyrkimyksissä alettaisiin ottaa erityiseen huomioon eettiset seikat.

Mutta tämä saattaa olla juuri sellainen fantasi johon lukion lyhyt matematiikka nuoria miehiämme ajaa...
One day of Brahma has 14 Indras; his life has 54 000 Indras. One day of Vishnu is the lifetime of Brahma. The lifetime of Vishnu is one day of Shiva.
Wyrmfang
Frater
Posts: 1111
Joined: Tue May 25, 2010 10:22 pm
Location: Jyväskylä

Re: Suhtaudutko kielteisesti tieteeseen ja miksi

Postby Wyrmfang » Fri Feb 24, 2012 1:55 pm

Nefastos wrote:Olen samaa mieltä.
Tarvittaisiin jotain joka olisi aivan ennenkuulumatonta, mutta jonka takia myös ala-asteen oppikirjat piäisi uudistaa, ja joka näkyisi jokaisessa kodissa.

Sellainen oivallus joka siirtäisi vakavan tutkimuksen fokuksen seurausten maailmasta syiden maailmaan.


Vastaan osaltani tähän, koska veli O. ei välttämättä pääse paneutumaan asiaan tällä hetkellä.

Itse käsitin hänen tarkoittavan tässä ei niinkään tieteen uudistamista periaatteiden älyllisestä uudelleenarvioinnista käsin, vaan tieteen uudistumista sen itsensä määrittelemän kentän puitteissa tapahtuvan uuden löydöksen perusteella.

Esimerkiksi, jos uusi läpimurto todistaisi riittävän kiistattomasti vaikkapa telepaattisen vaikutuksen tai "psyykkisen massan" idean - millä tahansa nimikkeillä - tieteen paradigma muuntuisi ja "ala-asteen oppikirjat pitäisi uudistaa".
Parapsykologista tutkimusta on tehty vaikka kuinka kauan, eikä mitään pitävää ole löydetty. Tässä vaiheessa on sitten yleensä otettu esille, että nimenomaan itse tieteen periaatteiden pitäisi muuttua. Itse en pidä mahdollisena (ihmisen nykyisellä rakenteella ainakaan), että voitaisiin kehittää okkultistisen maailmankuvan mukaiset periaatteet, jotka kuitenkin yhtä aikaa tuottaisivat myös tieteellistä tietoa. Tieteellisen ajattelutavan asettaminen osaksi laajempaa kokonaisuutta on taas hyvin mahdollista ja nähdäkseni pyrkimyksemme kohde. Mutta tämä kokonaisuus ei ole tiede eikä tuota tietoa, vaan tiede ja tieto ovat osa kokonaisuutta. Tieto ja usko pysyvät väistämättä jossain määrin erillään, vaikkakaan niiden ei tarvitse olla ristiriidassa.

Ei tietysti ole mahdotonta, että parapsykologiassa tosiaan tehtäisiin mainitsemasi kaltainen läpimurto. Oleellista on kuitenkin nimenomaan se, että tämä tehdään tieteellisesti. Arkikokemuksessa moni asia voi vaikuttaa hyvinkin aukottomasti yliaistilliselta, mutta kun asiaa tarkemmin tutkii, näin ei vaikutakaan olevan.

Mutta toistan edelleen, mitä merkitystä tällä on? Miksi okkultismin pitäisi olla tiedettä ja tuottaa tietoa? Eikö todistuksia vaativalle voi hymyillä ja jättää hänet pohtimaan, miksi oikeastaan ne todistukset tuntuvat niin tärkeältä? Olisiko Ivan ollut tyytyväinen, jos olisi saanut tietää, että Jumala on olemassa ja kaikelle kärsimykselle on lopulta kuitenkin tarkoitus?

Olet ymmärtääkseni itsekin esittänyt joskus asioita tähän tapaan. Se edellyttää kuitenkin yhtä lailla arvon antoa tieteen/tieteellisen maailmankuvan kentälle. Jos tehdään todennettavissa olevia väitteitä, niitä täytyy tutkia tieteellisesti. En jotekin usko, että oikea tapa kritisoida tieteellistä maailmankuvaa on väittää, että se ei tiedä jotain.
Wyrmfang
Frater
Posts: 1111
Joined: Tue May 25, 2010 10:22 pm
Location: Jyväskylä

Re: Suhtaudutko kielteisesti tieteeseen ja miksi

Postby Wyrmfang » Fri Feb 24, 2012 2:37 pm

obnoxion wrote:
Nefastos wrote:Vastaan osaltani tähän, koska veli O. ei välttämättä pääse paneutumaan asiaan tällä hetkellä.

Itse käsitin hänen tarkoittavan tässä ei niinkään tieteen uudistamista periaatteiden älyllisestä uudelleenarvioinnista käsin, vaan tieteen uudistumista sen itsensä määrittelemän kentän puitteissa tapahtuvan uuden löydöksen perusteella.

Esimerkiksi, jos uusi läpimurto todistaisi riittävän kiistattomasti vaikkapa telepaattisen vaikutuksen tai "psyykkisen massan" idean - millä tahansa nimikkeillä - tieteen paradigma muuntuisi ja "ala-asteen oppikirjat pitäisi uudistaa".
Tällaista mahdollisuutta tarkoitin. Muu hyvä vaihtoehto jonka voin kuvitella olisi matemaattinen läpimurto, jossa voitaisiin löytää jonkinlainen merkityksen tai syyn kaava, josta kaavasta voitaisiin sitten johtaa sellaisia sovelluksia jotka muuttaisivat syvästi ja pysyvästi inhimillisen elämän. Kysymys voisi olla vaikkapa ihmisen etiikan vaikutuksesta aineeseen, josta voisi seurata että kaikissa aineellisissa pyrkimyksissä alettaisiin ottaa erityiseen huomioon eettiset seikat.

Mutta tämä saattaa olla juuri sellainen fantasi johon lukion lyhyt matematiikka nuoria miehiämme ajaa...
Puhut nyt varmaan matematiikasta siten, kuinka esim. Pythagoras sen ymmärsi. Sillä ei ole käytännössä mitään tekemistä nykyisin matematiikaksi kutsutun tieteen kanssa. Matematiikka on mielivaltaisista oletuksista tiettyjen selkeiden sääntöjen mukaan päättelyä. Tietyillä "luonnollisilla" oletuksilla (jotka lukiossa otetaan yleensä ainoina mahdollisina) matematiikalla voidaan kuvata esim. luonnon ilmiöitä, mutta tämä on matematiikan näkökulmasta täysin kontingentti asia. Matematiikka on siis vielä luonnontiedettä huomattavasti kauempana merkityksistä.

Olen melko lailla vakuuttunut, että on kategoriavirhe ajatella, että ihmiskunta kehittyisi henkisesti havaitessaan joitain asioita tieteellisesti tosiksi. Etiikan ja uskonnon tosi liikkuu täysin eri tasolla. Tietenkin on totta, että ihmismieli kaipaa "lopullista ykseyttä". Samalla kuitenkin sen täytyy uskoakseni olla juuri jotain jota kaivataan, ei jotain jo aktuaalista. Ja jää tietenkin toivo siitä, että joskus tämä ihmisen ristiriitaisuus voisi hävitä ja ykseys aktualisoitua (mitään puhtaasti loogista ristiriitaahan tässä ei ole). Kuitenkin siihen kiirehtiminen (jota nähdäkseni on myös uskon tai filosofian väittäminen tiedoksi) on eräänlaista väkivaltaa, jolla varmaankin on kauaskantoiset seuraukset.

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests