Kysymyksiä aiheesta: Miksi kuulut Azazelin Tähteen?

Veljille esitetyt kysymykset.
Aleksis
Posts: 11
Joined: Thu Jan 20, 2011 1:11 pm

Kysymyksiä aiheesta: Miksi kuulut Azazelin Tähteen?

Postby Aleksis » Sat Jan 22, 2011 11:59 pm

Olen uskontotieteen opiskelija Turun yliopistossa, ja olen n. viimeisen vuoden ajan valmistellut työharjoitusluonteista tutkimusta Azazelin Tähdestä osana "Uskonnot, uskonnolliset liikkeet ja niiden tutkimus" -kurssia. Olen tutkimukseni tiimoilta ollut yhteydessä Nefastokseen, kuten ehkä jo tiedättekin, ja olen hänen suostumuksellaan rekisteröitynyt tämän foorumin käyttäjäksi voidakseni esittää kysymyksiä AT:n jäsenille.

Tarkoitukseni on kartoittaa yleisellä tasolla sitä, miksi ihmiset ovat liittyneet Azazelin Tähteen, miten se vaikuttaa heidän elämäänsä jne. Mikäli haluat vastata esittämiini kysymyksiin yksityisesti, voit ottaa suoraan yhteyttä sähköpostilla: papuht@utu.fi, mutta myös tähän ketjuun voi lähettää vastauksia, mikäli niin haluaa. Toivon halukkaiden informanttien vastaavan kysymyksiin mahdollisimman pian, jotta voisin saattaa tutkimukseni loppuun.

Noudatan ehdotonta vaitiolovelvollisuutta vastausten suhteen ja lopullisessa tutkimuksessa ei tulla mainitsemaan ketään henkilöä nimeltä eikä kerrota mitään muitakaan identifioivia piirteitä. Käsittelen vastauksia yleisellä tasolla, ja mikäli aikoisin esimerkiksi viitata tekstissäni johonkin tiettyyn vastaukseen kysyn erikseen siihen luvan vastaajalta. Mikäli tahtoisin tulevaisuudessa käyttää tätä aineistoa johonkin toiseen tutkimukseen, tulee jokaisen informantin erikseen antaa lupa tähän. Jokainen tutkimukseen osallistunut henkilö on automaattisesti oikeutettu tutustumaan valmiiseen tekstiin niin halutessaan, vaikka sitä ei julkaistaisikaan missään.

Kysymykset:

1. Miten olet alunperin tutustunut Nefastoksen filosofiaan/Azazelin Tähden toimintaan?

2. Miksi olet päättänyt liittyä Azazelin Tähteen? Millainen on hengellinen taustasi ja maailmankuvasi joka on johtanut tähän päätökseen?

3. Miten koet jäsenyytesi Azazelin Tähdessä vaikuttaneen elämääsi? Onko jäsenyydestä ollut muita kuin positiivisia seurauksia?

4. Oletko ennen liittymistä Azazelin Tähteen kuulunut johonkin toiseen uskonnolliseen, okkulttiseen tai maagiseen järjestöön tai ollut aktiivisesti kiinnostunut liittymään johonkin vastaavanlaiseen järjestöön?

5. Miten koet Azazelin Tähden/Nefastoksen filosofian osaksi omaa maailmankatsomustasi? Millä tavalla oma näkemyksesi poikkeaa edellämainitusta? Miten koet Saatanan olemassaolon?

6. Oletko arkielämässä tekemisissä Azazelin Tähden muiden jäsenien kanssa, vai onko kontaktisi muuhun veljeskuntaan jotenkin spesifisemmin määriteltyä (esim. kirjeenvaihto, tutkimusyhteistyö, opettaja - oppilas - suhde, henkinen yhteys tai jokin muu vastaava).

7. Mitä mieltä olet Azazelin Tähden toiminnasta ja sisäisestä rakenteesta? Miten koet oman toimintasi vaikuttaneen seuraan?

8. Mihin aspektiin kuulut ja miksi?

9. Onko sinulle koitunut sosiaalisia ongelmia seuraan kuulumattomien ihmisten taholta, mikäli he ovat kuulleet liittymisestäsi Azazelin Tähteen? Miten muut tuntemasi satanistit, okkultistit tai teosofit suhtautuvat Azazelin Tähteen?

10. Annatko luvan käyttää näihin kysymyksiin antamiasi vastauksia jossain toisessa aihetta käsittelevässä tutkimuksessa, jonka saatan tehdä tulevaisuudessa?
obnoxion
Sodalis
Posts: 2090
Joined: Tue May 25, 2010 7:59 pm

Re: Kysymyksiä aiheesta: Miksi kuulut Azazelin Tähteen?

Postby obnoxion » Sun Jan 23, 2011 9:21 pm

Työsi on tärkeä, ja se vaikuttaa oikein hyvin toteutetulta.
Omat vastaukseni lähetin yksityisesti.
One day of Brahma has 14 Indras; his life has 54 000 Indras. One day of Vishnu is the lifetime of Brahma. The lifetime of Vishnu is one day of Shiva.
User avatar
Aquila
Frater
Posts: 715
Joined: Sat Jul 17, 2010 12:14 pm

Re: Kysymyksiä aiheesta: Miksi kuulut Azazelin Tähteen?

Postby Aquila » Sun Jan 23, 2011 10:57 pm

Myös minulta voit odottaa lähiaikoina vastauksia sähköpostin välityksellä. Erittäin hienoa, että näiden asioiden parissa tehdään myös akateemisempaa työtä!
Crux
Posts: 11
Joined: Tue May 25, 2010 8:41 pm

Re: Kysymyksiä aiheesta: Miksi kuulut Azazelin Tähteen?

Postby Crux » Mon Jan 24, 2011 10:10 pm

Tnahara wrote:Myös minulta voit odottaa lähiaikoina vastauksia sähköpostin välityksellä.
Kuin myös.
User avatar
Nefastos
Frater
Posts: 3660
Joined: Mon May 24, 2010 10:05 am
Location: Helsinki

Re: Kysymyksiä aiheesta: Miksi kuulut Azazelin Tähteen?

Postby Nefastos » Wed Jan 26, 2011 11:22 am

Yksityiset vastaukset ovat hyvä idea varmasti kaikkien vastanneiden kohdalta. Ja jos Aleksis haluat varmistua siitä että kaikki vastaukset todella tulevat AT:n jäseniltä, lähetä lista vastaajien sähköpostiosoitteista esim. minulle tai fra Nagahelille.
Faust: "Lo contempla. / Ei muove in tortuosa spire / e s'avvicina lento alla nostra volta. / Oh! se non erro, / orme di foco imprime al suol!"

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests