Onko Azazelin tähti elitistinen?

Veljille esitetyt kysymykset.
Wyrmfang
Frater
Posts: 1133
Joined: Tue May 25, 2010 10:22 pm
Location: Espoo

Onko Azazelin tähti elitistinen?

Postby Wyrmfang » Thu Jan 29, 2015 12:35 pm

Aloitan tästä uuden aiheen koska olennainen kysymys. Toisaalta vuosien kokemus foorumilla on osoittanut, että tämän kaltaisen asian esittäminen kysymyksenä ei tapaa poikia kauhean laaja-alaista keskustelua, mutta en haluaisi myöskään, että lähes kaikki muodollisesti ei-okkultistiset aiheet menevät laariin "filosofia".
Nefastos wrote:
Benemal wrote:Mielestäni AT on elitistinen.


Toivon mukaan muut ovat eri mieltä.
Wyrmfang wrote: Kyllähän se täytyy avoimesti tunnustaa, että huolimatta monista näkemyseroista seuran sisällä seura ihan kokonaisuutena asettaa itsensä paitsi tavanomaisen uskonnollisuuden ja ateismin myös esimerkiksi pinnallisena nähdyn new agen ja useimpien satanismin muotojen kehittäväksi synteesiksi, eli tavallaan yläpuolelle :D Mutta tässä kontekstissa olennaista lienee se, että oletettu "ylemmyys" (ainakin lähes kaikki jäsenet varmasti ymmärtävät, että pintapuolinen ymmärrys tällaisesta ideaalista, olettaen että AT:n synkretismi on relevantti idea, ei millään tapaa takaa ideaalin realisoimista käytännössä) ei oikeuta kohtelemaan ketään toisen luokan ihmisenä, vaan päinvastoin velvoittaa vaatimaan itseltään enemmän kuin muilta.
Nefastos wrote:

Elitismistä...

Ehkä sitten käsitän tämän sanan vähän eri tavalla kuin muut täällä keskustelevat. Minulle elitismi on jo aika kova ismi, sellainen jossa jaetaan ihmisiä selkeästi parempiin & huonompiin. Minusta taas profaanilla (käytän nyt tarkoituksella usein negatiiviseksi koettua sanaa) voi usein olla terveempi maailmankuva kuin okkultistilla, mikä jo on aika antielitistinen ajatus. Edelleen uskon, että Azazelin Tähti ei ole mikään eliitin kokoontumispaikka, vaan yhtä hyvin meidät voi kokea jotenkin marginaalisina & syrjäytyneinä. Jossain vanhassa joogaoppaassa esitettiin asia niinkin kärjistetysti, että joogeiksi (okkultisteiksi) ryhtyvät ne jotka eivät muuhun pysty: jotka ovat jollain tapaa hylkiöitä. Tämän voi (ja se pitääkin) lukea monella tavalla - psykologisesti, symbolisesti, sosiologisesti, maagisessa viitekehyksessä - mutta kiistatta se osuu hyvin omaan Azazel-mysteeriimme, joka toistuu veljeskunnan symbolifunktioissa usein. Azazelin vuohi oli "musta lammas", poissysätty, kuten myyttinen Kristus; se "hylätty kivi, mikä tuli kulmakiveksi".

Elitisti olettaa olevansa jollain tavalla - tai joka tavalla! - huipulla. Azazelin Tähti taas pohjaa huomattavan osan sekä filosofista että käytännöllistä työtään eräänlaiseen palvelijan osan omaksumiseen. Jokainen, joka on ottanut itselleen vastuutehtäviä veljeskunnassa, tietää (usein tuskallisesti) mitä tämä tarkoittaa: ei palvelluksi tulemista eikä toisten ylle kohoamista, vaan toisten palvelemista & melkoisia kompromisseja. Jos joku joskus kehaisee, niin jokaista kehua kohti kaksi kritisoi. Minusta sellaiseen asemaan alistuminen on elitismin vastakohta.

Jos elitismi taas koetaan ajatteluna "aatteeni on oikeammassa kuin muiden", jokainen jolla ylipäänsä on jokin aate on elitisti. Muutenhan hän vaihtaisi aatteensa toiseen, parempana pitämäänsä; tai pysyisi täysin aatteettomana, jos todella olisi sitä mieltä, että mikään maailmankuva ei ole muita parempi. Ja toivoakseni tuskin moni on täällä sitä mieltä, että täydellinen arvorelativismi on positiivinen asia.
Johon Benemal:
Benemal wrote:Yritin sanoa, että AT on eliittiä, vaikka emme haluaisikaan, koska emme ole niin ylpeitä. Eli tahattomasti ja välttämättä, joten ehkä silloin elitismi on väärä sana. Silloin, kun liityin sanoin, että At:n yhteyteen tuleminen on ensimmäinen kerta elämässäni, kun olen ollut tekemisissä itseäni älykkäämpien ihmisten kanssa. Sitä mieltä olen edellen, sillä foorumilla käydessä siitä saa aina muistutuksen. Se myös teki veljeskunnasta vaikeasti lähestyttävän. AT näytti nimenomaan älylliseltä ja henkiseltä eliitiltä, johon kaltaisellani ei ole asiaa.
Nefastos wrote:Toivon mukaan muut ovat eri mieltä.
Kuten sanoin, toivomalla ei asia muutu.
Wyrmfang
Frater
Posts: 1133
Joined: Tue May 25, 2010 10:22 pm
Location: Espoo

Re: Onko Azazelin tähti elitistinen?

Postby Wyrmfang » Thu Jan 29, 2015 12:52 pm

Ylläolevassa ollaan puhuttu elitismistä kahdessa eri merkityksessä. Ensinnäkin on ajatus, että koska on parempi kuin muut, on etuoikeutettu. Tämä ei missään tapauksessa AT:een sovellu, tai ainakin sitä pyritään voimakkaasti välttämään. Toisaalta on ajatus, että on oikeammassa kuin useimmat. Usko tähän täytyy häpeämättömästi myöntää, tosin omalta osaltani koskien vain AT:n seitsemää perusperiaatetta, ei kovinkaan suurta osaa muista yleisesti jaetuista joskus aika paradigmaattisiksikin muodostuneista näkemyksistä.

Voin muuten olla samoilla linjoilla Nefastoksen kanssa ylläolevasta, mutta tässä katkelmassa mennään mielestäni puhtaaseen retoriikaan:
Nefastos wrote:
Jos elitismi taas koetaan ajatteluna "aatteeni on oikeammassa kuin muiden", jokainen jolla ylipäänsä on jokin aate on elitisti. Muutenhan hän vaihtaisi aatteensa toiseen, parempana pitämäänsä; tai pysyisi täysin aatteettomana, jos todella olisi sitä mieltä, että mikään maailmankuva ei ole muita parempi. Ja toivoakseni tuskin moni on täällä sitä mieltä, että täydellinen arvorelativismi on positiivinen asia.
Nimittäin harva aate pyrkii sulauttamaan yhtä paljon itseensä kuin AT. Ateisti voi olla ateisti ottamatta vielä kantaa mihinkään muuhun. Vaikkapa kristinusko määrittää jo hieman kokonaisvaltaisemmin, mutta ei läheskään niin kokonaisvaltaisesti kuin AT jne. Toisin sanoen aatteiden sulauttaminen tällä tavoin vaatii, että kaikista sulautettavista aatteista ymmärretään niiden ydin, johon katsotaan tarpeelliseksi lisätä jotain mitä aatteen edustajat näkisivät blasfemiana. On minusta tarpeellista huomata, että idea on hyvin kiistanalainen jo ideana. Minimi sille ettei valuta elitismiin siinä ilmeisen huonossa merkityksessä, minkä varmasti kaikki jäsenet tunnistavatkin, on se, että kyse on ideaalista, ei jostain joka on jo reaalisesti toteutettu.

Relativismista täytyy myös sanoa se, ettei relativismi suinkaan tarkoita välttämättä toisten aatteiden väkivaltaista runnomista ajatuksella että voima on ainoa mikä määrää. Useimmiten relativismin motivaationa on juuri suvaitsevaisuus. Toisten aatteiden kanssa nimittäin voi käydä aitoa vuoropuhelua, vaikkei aatteiden lähenemisellä mitään metafyysistä taetta olisikaan. Relativisti väittäisi juuri, että AT:n kaltainen aate ei voi käydä aitoa vuoropuhelua koska se kokee jo sisältävänsä olennaisen toisesta osapuolesta. Relativismissa on tietenkin taas omat perustavat ongelmansa.

AT:n näkökulmasta asia näyttäytyy tietysti siten, että periaatteessa voi esim. kokea itsensä kristittynä ja kuitenkin kuulua AT:een kristillisyyden aitouden siitä mitenkään vähenemättä. Elitismi on kuitenkin aina objektivismin haaste. Naiivissa objektivismissa (minun uskontoni ilmoitus on ainoa todellinen) hyvin ilmeisellä tavalla, AT:n edustamassa hieman vähemmän ilmeisellä tavalla.
User avatar
Cancer
Posts: 278
Joined: Thu Dec 13, 2012 5:45 pm
Location: Helsinki

Re: Onko Azazelin tähti elitistinen?

Postby Cancer » Thu Jan 29, 2015 3:01 pm

Kun vasta stalkkasin foorumia enkä ollut henkilökohtaisesti tavannut ketään seuran jäsentä, katsoin suurinta osaa heistä hyvin paljon ylöspäin, tiedostamattani vielä enemmän kuin tietoisesti. Etenkin tältä foorumin suomenkieliseltä puolelta saa helposti sen käsityksen, että keskustelut käydään saavuttamattomissa älyllisissä ja eksistentiaalisissa korkeuksissa, joten osallistumiskynnys voi olla todella korkea. Tästä nyt kuitenkin on puhuttu jo muualla, ja jäsenmäärän kasvaessa asia on nähdäkseni hiljalleen muuttumassa; sitä paitsi sellainen "elitismi", joka kannustaa keskusteluun osallistujia oikeasti ajattelemaan ja harkitsemaan sanomisiaan, on mielestäni huomattavasti parempi vaihtoehto kuin toinen ääripää, jota nettifoorumit useimmiten edustavat.

Luulen, että seuratyö voi olla erityisesti hyödyksi juuri sellaisille ihmisille, jotka liittyvät seuraan elitistisellä mentaliteetilla, esim. ajatellen ilman muuta olevansa "profaanien", "länsimaisen valtavirta-ajattelun" ym. yläpuolella. Käsittääkseni tällainen ajattelu on melko yleistä juuri okkultismista kiinnostuneissa piireissä, joissa ajattelun intohimoisuus ja omistautuneisuus voi olla omaa luokkaansa vakavan itsekritiikin kuitenkin puuttuessa. AT:n asema näiden piirien ja valtavirtafilosofian välissä on mielestäni yksi tärkeimmistä ja ajankohtaisimmista aspekteista käsien yhdistämisen työssä, jota seura pyrkii tekemään.
Wyrmfang wrote: Relativismista täytyy myös sanoa se, ettei relativismi suinkaan tarkoita välttämättä toisten aatteiden väkivaltaista runnomista ajatuksella että voima on ainoa mikä määrää. Useimmiten relativismin motivaationa on juuri suvaitsevaisuus. Toisten aatteiden kanssa nimittäin voi käydä aitoa vuoropuhelua, vaikkei aatteiden lähenemisellä mitään metafyysistä taetta olisikaan. Relativisti väittäisi juuri, että AT:n kaltainen aate ei voi käydä aitoa vuoropuhelua koska se kokee jo sisältävänsä olennaisen toisesta osapuolesta. Relativismissa on tietenkin taas omat perustavat ongelmansa.
AT:lle keskeinen ajatus esim. kaikille uskonnoille yhteisestä totuudesta voidaan käsittää juuri relativistisena. Niin tämä ajatus kuin se relativismin muoto, joka kiistää totuuden olemassaolon ylipäätään, voi olla alistava ja lokeroiva: ensimmäinen väittäessään kaikkien puhuvan samasta asiasta ja jälkimmäinen väittäessään, että kaikki vain puhuvat. Molemmat näkemykset omivat käsiteltävän asian itselleen elleivät ole valmiita itse asettumaan alttiiksi ja kenties muuttumaan vuoropuhelun tuloksena.
Wyrmfang wrote: Minimi sille ettei valuta elitismiin siinä ilmeisen huonossa merkityksessä, minkä varmasti kaikki jäsenet tunnistavatkin, on se, että kyse on ideaalista, ei jostain joka on jo reaalisesti toteutettu.
Tämä on todella oleellista!

Aikana, johon viittasin viestin alussa, käsitin seuran vahvasti henkilöityneenä aktiivisimpiin jäseniin. Heidän piti edustaa ideaalia, johon muidenkin on pyrittävä. Kun kuitenkin aloin vähitellen ymmärtää, että kaikki tällä ovat yhtä lailla vajavaisia ihmisiä, alkuperäinen kunnioitukseni seuraa kohtaan vain kasvoi. Tämä johtui siitä, että nyt osasin ottaa huomioon kaiken sen ponnistelun, jota vaaditaan - kaiken sen kitkan, joka syntyy - kun vajavainen ihminen ottaa ilmaistavakseen niin suuria asioita, kuin seura pyrkii ilmaisemaan.

Se, että vaikkapa älykkyydessä tai empatiakyvyssä on olemassa paremmuusjärjestys, ei välttämättä liity millään tavalla elitismiin. Se voidaan ottaa yksinkertaisesti faktana, ei hillittömillä tunteilla ladattuna salaisuutena tai lopullisena tylynä totuutena, jonka kuultuaan pitää ryömiä katuojaan kuolemaan kun on niin pettynyt itseensä. Vaatii tosin aika paljon voimaa suhtautua asiaan tällä tavalla neutraalisti, mutta pohjimmiltaan elitismi ei minusta ole mikään ajatus sellaisenaan, vaan emotionaalinen ja esteettinen asenne.
Tiden läker inga sår.
Wyrmfang
Frater
Posts: 1133
Joined: Tue May 25, 2010 10:22 pm
Location: Espoo

Re: Onko Azazelin tähti elitistinen?

Postby Wyrmfang » Thu Jan 29, 2015 4:16 pm

Cancer wrote: Luulen, että seuratyö voi olla erityisesti hyödyksi juuri sellaisille ihmisille, jotka liittyvät seuraan elitistisellä mentaliteetilla, esim. ajatellen ilman muuta olevansa "profaanien", "länsimaisen valtavirta-ajattelun" ym. yläpuolella. Käsittääkseni tällainen ajattelu on melko yleistä juuri okkultismista kiinnostuneissa piireissä, joissa ajattelun intohimoisuus ja omistautuneisuus voi olla omaa luokkaansa vakavan itsekritiikin kuitenkin puuttuessa. AT:n asema näiden piirien ja valtavirtafilosofian välissä on mielestäni yksi tärkeimmistä ja ajankohtaisimmista aspekteista käsien yhdistämisen työssä, jota seura pyrkii tekemään.
Tämä on myös oma fokukseni. On todella jyrkkä kuilu valtaväestön ja esoteriaan vihkiytyneiden välillä. Muodollisen ymmärryksen puuttuminen suuntaan tai toiseen ei vielä itsessään ole mitenkään paha, mutta sen mitä yksinomaan muodollisessa ymmärryksessä voi saavuttaa menettää saman tien jos esoteriasta tekee itselleen identiteetin, joka määrittyy nimenomaan jotain vastaan. Kokemusta on :lol:
Cancer wrote:
Wyrmfang wrote: Relativismista täytyy myös sanoa se, ettei relativismi suinkaan tarkoita välttämättä toisten aatteiden väkivaltaista runnomista ajatuksella että voima on ainoa mikä määrää. Useimmiten relativismin motivaationa on juuri suvaitsevaisuus. Toisten aatteiden kanssa nimittäin voi käydä aitoa vuoropuhelua, vaikkei aatteiden lähenemisellä mitään metafyysistä taetta olisikaan. Relativisti väittäisi juuri, että AT:n kaltainen aate ei voi käydä aitoa vuoropuhelua koska se kokee jo sisältävänsä olennaisen toisesta osapuolesta. Relativismissa on tietenkin taas omat perustavat ongelmansa.
AT:lle keskeinen ajatus esim. kaikille uskonnoille yhteisestä totuudesta voidaan käsittää juuri relativistisena. Niin tämä ajatus kuin se relativismin muoto, joka kiistää totuuden olemassaolon ylipäätään, voi olla alistava ja lokeroiva: ensimmäinen väittäessään kaikkien puhuvan samasta asiasta ja jälkimmäinen väittäessään, että kaikki vain puhuvat. Molemmat näkemykset omivat käsiteltävän asian itselleen elleivät ole valmiita itse asettumaan alttiiksi ja kenties muuttumaan vuoropuhelun tuloksena.
Tässä nyt on kyse vain sanasta, mutta minusta aika olennaisella tavalla. Eikös relativismi tarkoita kaikissa vakiintuneissa yhteyksissä sitä, että objektiivista totuutta ei ole? Muuten minusta relativismi on sanana vähän turha, sillä eihän kukaan sivistynyt objektivisti väitä, että objektiivinen totuus on jo saavutettu. Jos vähän mutkia suoristetaan, niin relativismi tarkoittaa mielestäni sen kieltämistä, mitä kutsumme ykseydeksi.

Kyllä AT:n peruslähtökohdista seuraa minusta väistämättä objektivismi miltei kaikissa suurissa peruskysymyksissä. Jonka voi tosin ottaa monella tapaa, perusjakona nyt vaikkapa subjektiivinen uskonnollinen vakuuttuneisuus vs. agnostinen filosofinen totuuden rakastaminen.
Cancer wrote: Se, että vaikkapa älykkyydessä tai empatiakyvyssä on olemassa paremmuusjärjestys, ei välttämättä liity millään tavalla elitismiin. Se voidaan ottaa yksinkertaisesti faktana, ei hillittömillä tunteilla ladattuna salaisuutena tai lopullisena tylynä totuutena, jonka kuultuaan pitää ryömiä katuojaan kuolemaan kun on niin pettynyt itseensä. Vaatii tosin aika paljon voimaa suhtautua asiaan tällä tavalla neutraalisti, mutta pohjimmiltaan elitismi ei minusta ole mikään ajatus sellaisenaan, vaan emotionaalinen ja esteettinen asenne.
Näin nimenomaan siinä merkityksessä että joku identifioi itsensä elitistiksi. Ehkä sitä mitä olen hakenut ei ole hyvä käyttää AT:n aatteesta myöskään attribuuttina, mutta en kyllä keksi parempaakaan sanaa, joka ei tuntuisi vain kiertelyltä. Se on kuitenkin aivan muuta kuin uskoa olevansa oikeassa tietyssä kysymyksessä että aate pyrkii sisällyttämään itseensä kaikki muut aatteet momentteina. Postmodernien relativistien kritiikki Hegeliä, joka tämän idean varmaan systemaattisesti on pisimmälle mainstream filosofiassa vienyt, ei ole tietysti suinkaan, että Hegel jättää jonkin olennaisen pointin huomiotta (kuten eksoteerinen kristitty torjuu muslimin näkökulman tms.) vaan että Hegeliä ei voi kritisoida, koska kaikki kritiikki kuuluukin retrospektiivisesti jo hänen muodostamaan totalitettiinsa. Siksi käsitän itse ykseyden mielummin Schellingin tavalla kaiken taustalla pakenevana "alkuristiriitaisuutena" kuin Hegelin tavoin prosessin tulevaisuudessa häämöttävänä aktuaalisena lopputuloksena, mutta ei nyt siihen sen syvemmälle tällä kertaa...
User avatar
Cancer
Posts: 278
Joined: Thu Dec 13, 2012 5:45 pm
Location: Helsinki

Re: Onko Azazelin tähti elitistinen?

Postby Cancer » Thu Jan 29, 2015 5:16 pm

Wyrmfang wrote:Tässä nyt on kyse vain sanasta, mutta minusta aika olennaisella tavalla. Eikös relativismi tarkoita kaikissa vakiintuneissa yhteyksissä sitä, että objektiivista totuutta ei ole? Muuten minusta relativismi on sanana vähän turha, sillä eihän kukaan sivistynyt objektivisti väitä, että objektiivinen totuus on jo saavutettu. Jos vähän mutkia suoristetaan, niin relativismi tarkoittaa mielestäni sen kieltämistä, mitä kutsumme ykseydeksi.
Puhuin relativismista enemmän käytännöllisessä kontekstissa ja pyrin osoittamaan, että sillä ja AT:n mallisella objektivismilla voi olla toiseuden kohtaamisen kannalta samat seuraukset. Kärjistetysti sanottuna jos totuutta ei ole, kaikki ovat oikeassa, ja jos totuus on yksi, kenenkään ei voi sanoa olevan täysin väärässä. Ykseystkäsitteen ongelma, johon tähtäsin, on juuri tuo mainitsemasi kritisoinnin mahdottomuus - sekin sama kuin äärimmäisessä relativismissa, joka ei välitä siitäkään, onko itse totta.

Käytännössä pointtini tarkoittaa sitä, että juuri selkeästi rajattu identiteetti, toiminnan alue ja filosofia voi toimia elitismiä vastustavana tekijänä, koska kaikenkattavien systeemien ulkopuolella ei niiden omasta näkökulmasta ole mitään, minkä kanssa käydä vuoropuhelua. Oman rajallisuutensa ja erityislaatunsa tiedostamalla ja sitä korostamalla aate tai seura toteuttaa rakkauden ideaa mielestäni paremmin kuin 'ymmärtämällä' kaikkia eli olettamalla, että kaikki toiset on jo ymmärretty.
Tiden läker inga sår.
User avatar
Nefastos
Frater
Posts: 3549
Joined: Mon May 24, 2010 10:05 am
Location: Helsinki

Re: Onko Azazelin tähti elitistinen?

Postby Nefastos » Fri Jan 30, 2015 3:28 pm

Voi olla hyvä huomata myös se muutos, mikä seuran retoriikassa on ollut mahdollinen kun ideaalista & yksilölähtöisestä visiosta on vähän kerrassaan saatu rakennettua yhä enemmän omarakenteinen, yhteinen, objektiivinen ihmisten yhteisö.

Kun valmistin ensimmäisiä seuran dokumentteja, niiden retoriikka oli pääsääntöisesti kärkevää, haastavaa & enemmän elitististä, koska idea nimenomaan oli, että tässä on olemassa jonkinlainen uusi aate tai julistus, johon ihmisten kannattaa kiinnittää aktiivista huomiota. "Me" vs. "ne" oli tarpeellinen tapa kartoittaa näkyviin Azazelin Tähden ihanteet, pyrkimykset, mitä olemme & mitä emme ole. Kun seurassa on noussut aktiiviseen toimintaa yhä uusia omaleimaisia ihmisiä jotka ovat alkaneet toteuttaa seuran ihanteita omalla tavallaan, seuran substanssi itse on alkanut puhua puolestaan. Elitismi on luonnostaan vähentynyt, koska sille on annettu kaikki mahdollisuudet vähentyä, & vastakkainasettelevia argumentteja on aktiivisesti pyritty kritisoimaan & tasapainottamaan vastakohdillaan. Mikä olikin seuran ensimmäisten vuosien aikana yksi tärkeimpiä seuratyön muotoja.

Sitä, onko uskontojen yhteinen ydin relativistinen vai elitistinen, riippuu tulkinnaltaan aika pitkälti ihan katsojan kontekstista. Esimerkiksi oma näkemykseni on kyllä helpompi laputtaa sitten jälkimmäiseksi, jos näiden ääripäiden välillä on pakko valita (haluaisin sanoa, että tässäkin on kyseessä toimiva synteesi). Ajatellaan teosofeja, joiden perusajatuksista olemme perineet niin paljon. Teosofiassahan on juuri tämä perusidea uskontojen samanarvoisuudesta, mutta juuri sen takia että kaikki uskonnot ovat oletetusti pohjimmiltaan teosofiaa. Mikä on varsin elitistinen ajatus. Tällaisen lauselman taustalla vaikuttaneet konnotaatiot ovat sitten taas puolestaan käytännössä ajaneet joitakin näistä "keskenään yhdenvertaisista" uskonnoista häpeissään tiehensä, koska ne - paradoksaalisesti - eivät sovi teosofian oletettuihin peruslähtökohtiin (jotka itse asiassa saattavatkin olla vain tiettyjen yksittäisten henkilöiden näkemyksiä). Kyseessä on tietysti kehäpäätelmä. Silti koen itse osittain juuri näin, ainoastaan sillä olennaisella erolla, että "teosofian" tai "Azazelin Tähden" nimen sijaan sopiva universaali mittatikku on & voi olla lopulta vain eettinen.
Faust: "Lo contempla. / Ei muove in tortuosa spire / e s'avvicina lento alla nostra volta. / Oh! se non erro, / orme di foco imprime al suol!"
User avatar
Insanus
Frater
Posts: 952
Joined: Sat Aug 21, 2010 7:06 am
Location: Helsinki

Re: Onko Azazelin tähti elitistinen?

Postby Insanus » Fri Jan 30, 2015 5:36 pm

Syrjivä AT ei missään nimessä ole & hierarkioita nyt muodostuu kaikissa arkisuhteissakin tavalla tai toisella. Se miten ylevinä tai nöyrinä yksittäiset jäsenet itsensä tai toisensa kokevat ei taas liity elitismiin, vaan ylpeyteen & kunnioitukseen. En saa punaisesta langasta kiinni.
Myrkky sattuu siihen jolla on haava.
User avatar
Benemal
Frater
Posts: 762
Joined: Thu Feb 23, 2012 8:24 pm

Re: Onko Azazelin tähti elitistinen?

Postby Benemal » Sat Jan 31, 2015 4:07 am

Mahtavaa, että yksi sana saa niin paljon keskustelua aikaan. En uskoisi, ellen näkisi.

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest