Miksi Saatana?

Veljille esitetyt kysymykset.
User avatar
A.A.
Posts: 83
Joined: Wed Aug 04, 2010 9:15 pm
Contact:

Miksi Saatana?

Postby A.A. » Sat Aug 21, 2010 11:21 pm

Vien aihetta pykälän taaemmas Ater Candeo Sol:n kysymyksestä. Olen pitkään pohtinut syitä, miksi ihmiset kokevat Saatanan isäkseen/mestarikseen. Saatanallisella ja nurin käännetyllä filosofialla/uskonnolla on oman subjektiivisen käsitykseni mukaan useimmiten puhtaasti kapinallinen funktio, johon päädytään melko paljaastikin omaelämänkerrallisten kokemusten kautta (teoreemani vahvistui luettuani väikkärin "Pimeä hehku").

AT tekee poikkeuksen siinä, että se jatkaa Saatanan palvontaa myös askensiiviseen vaiheeseen asti, johon mennessä kapinavaiheen pitäisi oletettavasti olla ohi. Askension alettua yleisesti on käsitetty, ettei Saatana ole erityisessa "avainfunktiossa" kehityksen kannalta -saatikka tavoitteellisen askension kannalta (siis: on avainfunktiossa koettelijana, muttei "muusana").

AT näyttääkin kääntäneen monet VKT:n kannalta OKT:hen sijoitetut funktiot VKT:n kielelle (koska VKT ja OKT ova lähinnä vain VKT:n lanseeraamia määritteitä), joten pidän hieman turhana käsitellä jo monta tuhatta vuotta vanhoja asioita verrattain modernin VKT:n käsitepiiriin käännettyinä.

Kysymykseni on siis AT:läisille:
1) Miksi pidät Saatanaa mestarinasi, etkä ns. klassisempia linjoja Absoluuttiin?
2) Miten luontevana pidät suhtautumistasi Saatanaan, kun ottaa huomioon että kyseessä on verrattain moderni ilmiö esoteerisessa perinteessä?
3) Miten paljon näet persoonallisen historiasi vaikuttaneen syihisi seurata nimenomaisesti Saatanaa, eikä esim. Jeesusta?

Nämä kysymykset ovat siis itseäni aidosti mietitityttäneitä kysymyksiä AT:n filosofiaan perehtymisen seurauksena, taustalla ei ole mitään dissaus/tms. motiiveja.
User avatar
Aquila
Frater
Posts: 714
Joined: Sat Jul 17, 2010 12:14 pm

Re: Miksi Saatana?

Postby Aquila » Sun Aug 22, 2010 12:24 pm

Erittäin tärkeitä kysymyksiä, joiden pohtiminen on varmasti hyödyksi kaikille AT:n piirissä vaikuttaville. Pyrin saamaan aikaiseksi mahdollisimman kattavan vastauksen, joka saattaa mennä sillisalaatin puolelle, mutta ymmärrettävästi on vaikea kirjoittaa aivan täydellistä kirjoitusta aiheesta. Toivottavasti voin omalta osaltani antaa asiaa positiivisella tavalla valottavan vastauksen, ja mielenkiinnolla odotan myös muiden veljien kirjoituksia.

Henkilökohtainen kääntymykseni Saatanan pariin tapahtui alunperin juuri näiden klassisempien linjojen puolelta, jotka yksinään koin itselleni puutteellisina. Tärkeänä asiana näen tässä sen eri teiden yhdistämisen periaatteen, jota AT noudattaa, ja perimmäisenä syynä omalla kohdallani sen, että intuitiivisesti koin (ja koen edelleen) Saatanan herättävän suurimman resonanssin henkisellä tielläni. Kaikessa dynaamisuudessaan Saatana henkiolentona pitää sisällään lukuisia eri puolia, eli en palvo Saatanaa pelkkänä vastustajana, vaan meidän olemassaolomme tason ensisijaisena mestarina ja ihmisen opettajana, joka, kuten esim. Ervast puhui, teki käsittämättömän suuren uhrauksen meidän eteemme. Näen lankeemuksen liittyvän olennaisesti ihmisen tietoisuuden kehittymiseen, Saatanan edustaessa yhdessä ilmenemismuodossaan sitä ihmiseen sidottua osaa suuremmasta Hengestä.
Saatanaa ja Jeesusta en näe ristiriidassa keskenään, ja palaan tähän lyhyesti myöhemmin. Toisaalta kuitenkin täytyy muistaa, että juuri dualismi ja paradoksi on eräs näistä herramme keinoista opettaa ihmistä, ja tähän liittyen se oivallus, että ristiriita on lopulta löydettävissä ihmisestä itsestään. Satanismi on minulle siis ensisijaisesti itsetutkiskelua ja henkilökohtaista oivallusta painottava suuntaus, johon liittyy myös ritualismia ja antaumuksellisuutta.

Mielestäni Azazelin Tähden työn tärkeimpiä puolia on juuri tuoda esiin ja tutkia näitä Saatanan eri puolia ja toivottavasti antaa niille se arvo, joka niiltä ainakin eksoteerisen uskonnon puolella on kielletty. Ero ei varmaankaan ole yhtä suuri esoteeristen suuntausten parissa. Satanismin ollessa nykyisellään varsin uusi suuntaus, katson sen olevan olennainen osa tällä hetkellä tapahtuvaa koko ihmiskunnan käsittävää kehitystä ja sitä uutta aikakautta, joka meille on avautumassa, tuoden ihmiskunnan uudenlaisen kehitysvaiheen piiriin, joka sisältää jälleen uudet oppinsa ja haasteensa. Saatana ei kuitenkaan ole sidottu vain tiettyyn kehitysvaiheeseen, vaan vaikuttaa väistämättä kaikessa, vaikkei aina niinkään tiedostetusti, ja usein erilaisten puolten ollessa esillä eri aikoina.

Siinä missä kristinusko on herättänyt minussa vastustusta, on suhtautumiseni Jeesukseen ollut aina varsin positiivinen. Jeesuksen ollessa omana aikanaan tietynlainen kapinallinen, yhdistän myös häneen Saatanallisuuden, erittäin kirkkaalla ja valaistuneella tavalla. En voi kuitenkaan olettaa Jeesuksen olleen muuta kuin valaistunut henkilö siinä missä Buddha, Laotse tai joku muu. Missään nimessä en pidä häntä lunastajana tai Jumalan poikana siten kuin meille on yritetty eri tahojen toimesta opettaa. Myös Jeesus toimi Saatanan alaisuudessa rikkoen vanhoja kaavoja, joiden oli aika muuttua, tuoden tuon suuren totuuden ihmisille jälleen uudessa muodossa ja uudessa painotuksessa, aloittaen osaltaan silloin alkaneen uuden ajan. Nyt näen ihmiskunnan olevan jälleen uudessa murroskohdassa, jossa vanhojen kaavojen rikkominen on tarpeen. Tämä tapahtuu myös kollektiivisesti, mutta ensisijaisesti jokaisen ihmisen kohdalla yksilöllisesti niillä tavoin, jotka kyseiselle persoonalle ovat tarpeen.
User avatar
Nefastos
Frater
Posts: 3649
Joined: Mon May 24, 2010 10:05 am
Location: Helsinki

Re: Miksi Saatana?

Postby Nefastos » Sun Aug 22, 2010 1:39 pm

Mainio, juuriin menevä kysymyksenasettelu.

Tnaharan viestin voin allekirjoittaa kokonaisuudessaan.

Tnahara wrote:Henkilökohtainen kääntymykseni Saatanan pariin tapahtui alunperin juuri näiden klassisempien linjojen puolelta, jotka yksinään koin itselleni puutteellisina.

&
Tnahara wrote:Satanismin ollessa nykyisellään varsin uusi suuntaus, katson sen olevan olennainen osa tällä hetkellä tapahtuvaa koko ihmiskunnan käsittävää kehitystä ja sitä uutta aikakautta, joka meille on avautumassa, tuoden ihmiskunnan uudenlaisen kehitysvaiheen piiriin


Näissä näkyy oleellinen pointti. Ne aiemmat järjestelmät, joita nykyään useammin seurataan ja jota yleisesti ottaen voi nimittää "OKT-järjestelmiksi" (esoteerinen tai eksoteerinen kristinusko tai buddhalaisuus, teosofia, ruusuristiläisyys, new age, &c. &c.) eivät mielestäni ole saaneet adaptoitua oikeanlaista yhteyttä siihen "uuden ajan uuteen ilmoitukseen", joka on koko inhimillisen (tai kosmisen) rakenteen uudella tapaa painottuva näkemystapa. Tietenkin on olemassa sellaisia sieluja, jotka saavat parhaan mahdollisen hyödyn omalle tielleen vanhemmista traditioista, mutta selvästikin on jo suhteellisen paljon niitä jotka kokevat uuden mysteerin läsnäolon; uuden sielullisen maailman syntymisen. Ja tuo uusi mysteeri, aiemmin täysin esoteerinen mutta nyt ihmisiä lähestynyt, on mielestäni juuri se voima, jonka monia kasvoja ja aspekteja okkulttinen satanismi käsittelee.

A.A. wrote:Kysymykseni on siis AT:läisille:
1) Miksi pidät Saatanaa mestarinasi, etkä ns. klassisempia linjoja Absoluuttiin?
2) Miten luontevana pidät suhtautumistasi Saatanaan, kun ottaa huomioon että kyseessä on verrattain moderni ilmiö esoteerisessa perinteessä?
3) Miten paljon näet persoonallisen historiasi vaikuttaneen syihisi seurata nimenomaisesti Saatanaa, eikä esim. Jeesusta?


1) Valitsen kaksi esimerkkiä: ehdoton kokonaisvaltaisuuden tarve, ja voimakas rakkaus magiaan, jonka ehdollisia ilmennyksiä muut luovan työn muodotkin ovat. Ensin mainittu tekisi itselleni aivan mahdottomaksi seurata sellaista järjestelmää, joka heittäisi jotakin luotaan sen sijaan että sen fuusioisi oman kognitiivisen maailmansa osaksi, ja näinhän OKT-suunnat satanismiin ja sen ongelmallisiin kysymyksenasetteluihin (teodikea...) yleensä suhtautuvat. Jälkimmäinen kohta lienee itsestäänselvä. Juuri Lucifer-Saatana luo ja ilmaisee kundalinin, maagikon pyhä morsiamen.

2) Luontevana nykyään, kun AT sekä kirjoitusten kokonaisuutena että elävänä veljeskuntana ovat esittäneet melko selkeässä ja mielestäni vedenpitävässä muodossa näiden asioiden oleellisen ytimen ja toteutusmahdollisuuksia. Paljon tuskallisempaa ja vaikeampaa se oli joitakin vuosia sitten, kun tuota uraa oltiin vasta uurtamassa: jokainen mahdollinen vastalause ja filosofinen ongelma tuli yksi kerrallaan mielen silmän eteen ja jouduttiin läpikäymään pohjia myöten.

3) Itse asiassa hyvin vähän. Siinä missä voin hyvin ymmärtää, että esim. traumaattiset kokemukset voivat tuoda Saatanan lähelle ihmistä ja kannustaa, jopa pakottaa läpikäymään varjon alueita, omalla kohdallani asia ei ole ollut näin, vaan mielenkiinto johtuu vastauksessa nro. 1 kuvatuista & Tnaharan mainitsemista seikoista.
Faust: "Lo contempla. / Ei muove in tortuosa spire / e s'avvicina lento alla nostra volta. / Oh! se non erro, / orme di foco imprime al suol!"
obnoxion
Sodalis
Posts: 2089
Joined: Tue May 25, 2010 7:59 pm

Re: Miksi Saatana?

Postby obnoxion » Sun Aug 22, 2010 6:56 pm

Hyviä kysymyksiä ja hyviä vastauksia. Vähänpä näihin olisi oleellista lisättävää. Siispä vastaan aiheeseen henkilökohtaisemmista lähtökohdista.

Itselleni kyse on ollut selvästi enemmän vision tai näyn seuraamisesta, kuin filosofian seuraamisesta. Kokemuksellinen, näyille uskollinen, ja palvonnallinen ovat kuvaavimpia termejä olennaisesta suhtautumistavasta. Lähestymistapaani minun on vaikea mieltää tietoisesti valituksi, ja kutsuisin sitä ennemmin sisäsyntyiseksi. Puhuisin jopa predestinaatiosta. Alusta asti olen kokenut jatkavani jo aloitettua työtä, ja että alkuperäinen tietoinen valinta on tehty jonain aiempana ajankohtana. Tällainen lähestymistapa, jota voitaisiin ehkä kritisoida liiallisestakin "uskonnollisuudesta", on tarjonnut omia erityisiä etuja ja esteitä. Etuina mainittakoon niinsanottujen "uskon hyppyjen" tietty luontainen vaivattomuus, sekä lannistumattomuus vuorten edessä; esteinä liika irrationaalisuus ja epäfilosofisuus, sekä paikoin liiallinen luottamus henkilökohtaisiin kanavointeihin. Usontoni on enemmän runoilijan kuin filosofin uskontoa, ja kuten tiedetään, runoilija on aina "of the Devil's party".

Sitten kysymyksiin:
1) Itselleni Saatana edustaa alkuperäisen Kulta-ajan ihannetta, aineen pyhyyttä, ja näin ollen ratkaisua jokaisen uuden ajan olennaisimpaan ongelmaan. Minulle Hän on klassisin linja Absoluuttiin.

2) Kuten edellisestä vastauksesta käy ilmi, vaikka palvonnallinen suhtautuminen Saatanaan nyt uuden ajan kynnyksellä voi vaikuttaa modernilta ilmiöltä, minusta asia on näin lähinnä eksoteerisesti tarkasteltuna, tai esoteeristen traditioiden eksoteerisissa opetuksissa. Esoteerisesti asia on nähtävä toisin. Puhdas Saatana on mitä alkuperäisin ihanne, ja se että palvonnallinen tai kunnioittava suhtautuminen Häneen on vähentynyt, on laajassa mittakaavassa moderni ilmiö.

3) Minua ei ole kastettu, enkä ole saanut uskonnollista kasvatusta. Sen sijaan minut tutustutettiin lapsena Raamatun kertomuksiin. Tästä kauniista kuvastosta poimin henkisiksi ihanteikseni Saatanan, Kainin, Juudaksen, ja muut synkkinä pidetyt hahmot, joiden merkittävyydelle ja ihailtavuudelle kaikki ympärilläni tuntuivat olevan sokeita. Hartauteni sai kasvaa ilman ulkoisia häiriötekijöitä, ja ottaen huomioon sen vakavuuden jolla asiaan suhtauduin, on sanottava että saatananpalvonta on minulle se lapsuuden usko, josta en koskaan luopunut, ja josta muodostui tiedostavassa iässä (12 v.) elämäni korkein johtotähti.

Koen olevani osa (gnostilaista) kristillistä traditiota, ja pidän vuorisaarnan etiikan noudattamista elämäni ensimmäisenä prioriteettina.
One day of Brahma has 14 Indras; his life has 54 000 Indras. One day of Vishnu is the lifetime of Brahma. The lifetime of Vishnu is one day of Shiva.
User avatar
A.A.
Posts: 83
Joined: Wed Aug 04, 2010 9:15 pm
Contact:

Re: Miksi Saatana?

Postby A.A. » Sat Aug 28, 2010 2:18 pm

Kiitos hyvistä vastauksista! Vastauksissa oli jonkin verran viitteitä joihin voisi tarttua, mutta ajallis-hyödyllinen panos käsittelystä ei ehkä tuota vastaavaa hyötyä.
Lux

Re: Miksi Saatana?

Postby Lux » Mon Aug 30, 2010 11:23 am

A.A. wrote:Kiitos hyvistä vastauksista! Vastauksissa oli jonkin verran viitteitä joihin voisi tarttua, mutta ajallis-hyödyllinen panos käsittelystä ei ehkä tuota vastaavaa hyötyä.
Itselläkin on ollut tarkoitus vastata tähän ketjuun pidemmän kaavan kautta, mutta siihen ei ole ollut toistaiseksi vaadittavaa tilaisuutta tai jos onkin, niin "kaikki muu" on ajanut tärkeysjärjestyksessä tai välittömässä velvoittavuudessaan ohitse. Hieman lyhyempiä ja kevyempiä viestejä on suhteellisen helppoa kirjoittaa, mutta pitkiä ja syvällisiä ei halua lähteä julkisesti ihan tuosta noin vaan kirjoittamaan, koska väärinkäsitysten ja / tai väärin ilmaisun mahdollisuudet ovat niin suuret.

Joka tapauksessa näin alustavasti voisin sanoa, että minua voisi kai nykyisellään kutsua "Saatanaa suuresti kunnioittavaksi gnostikoksi". Satanismini on pitkälti "relatiivista" suhteessa ulkoiseen todellisuuteen / yhteiskuntaan / maailmaan (ulkoinen toiminta on aina jossain määrin suhteellista), sisäisesti se on hyvin hyvin vaikeasti määriteltävissä oleva asia. Saatanan koen olevan koko maapallon sisäinen henki ja Jumalan / jumaluuden välittäjä tällä "surujen tähdellä", mikä voi johdattaa sielun parhaimmillaan sekä ylöspäin kohti absoluuttista todellisuutta ja Henkeä, kuin myös huonoimmillaan painaa tämän syvimpiin ja raskaimpiin mahdollisiin helvetteihin, mikäli häntä lähestytään alhaisista ja itsekkäistä pyyteistä johtuen ja / tai ei olla valmiita kohtaamaan Saatanan asettamia haasteita. Hänen olemuksensa ymmärtäminen - jos ei suoranainen "palvonta" - on ehdottoman välttämätöntä jokaiselle, joka pyrkii kehittymään henkisesti.
User avatar
Insanus
Frater
Posts: 970
Joined: Sat Aug 21, 2010 7:06 am
Location: Helsinki

Re: Miksi Saatana?

Postby Insanus » Wed Feb 09, 2011 6:16 pm

Siis Saatana siksi, että halutaan irroittautua siitä (todella saatanallisesta) kristinuskosta, tai siitä mitä se saatanallisessa kirkkoperversiossaan on ja ns. tietä kulkiessa voi olla okei valita Lucifer.

Eikö Kristus kuitenkin ole ikuinen myöntö (tyhjyyden täysi vastaanottaminen, pimeyden valo jne) ja rakkaus
ja saatanallisuus Jumalan vastustamista, ts. alaspäistä tietä?

...Vaikuttaa lopulta käsittämättömältä perversiolta puhua Saatanasta Kristuksena, joita koitetaan ilmeisesti yhdistää.
Pimeys ja valo vaihtavat paikkaa, selvä, mutta kuinka sen joka on Jumalasta ja sen
joka ei ole, voi yhdistää?
Jumala on se joka on ja Saatana valheen isä, se mitä ei ole...ko?

Tai siis, se mistä puhutte Saatanan naamiona, eikö se ole Saatana itse ja se kirkkaus naamion takana, eikö se ole Kristus/Jumala?
Ihmiskunnan käsittävä kehitys ja Saatana opettajana käy järkeen,
Saatana Kristuksena taas ei, tietenkään.

Saan jostain syystä jatkuvasti sen käsityksen että Kristuksen nimi on vain vaihdettu, enkä käsitä miksi.

Missä olen lukenut sanojanne vinoon?
Myrkky sattuu siihen jolla on haava.
obnoxion
Sodalis
Posts: 2089
Joined: Tue May 25, 2010 7:59 pm

Re: Miksi Saatana?

Postby obnoxion » Wed Feb 09, 2011 8:24 pm

Minusta on erittäin hyvä että tämä aihe, jota käsiteltiin hetki sitten Kristuksen kannalta, nousee nyt esiin Saatanan suunnalta. Monella tapaa Kristuksen ja Saatanan yhteys on jotain mistä ei kannattaisi puhua, ei usein edes pitäisi puhua. Ja silti, jos me luemme tarkasti okkultistien tai pyhien tekstejä, se lähes aina mainitaan. Mutta lyhyesti ja peitellysti. Näin on siksi, että totuudellisuus vaatii sitä.

Henkilökohtaisesti pidän Azazelia hyvänä pohdinnan kohteena tämän kysymyksen vaivaamille, sillä jo varhaisista kirkkoisistä joku näki Hänessä Saatanan, toinen Kristuksen.
Goreart wrote:...Vaikuttaa lopulta käsittämättömältä perversiolta puhua Saatanasta Kristuksena, joita koitetaan ilmeisesti yhdistää.
Koska tämä yhdistäminen on niin korkea, niin lopullinen, niin viimeinen mysteeri, se on paljolti käsittämätön niillekin, jotka pystyvät näkemään sen teoreettiset mahdollisuudet. Siksi yritys yhdistää nämä kaksi voi kuulostaa, ja varmasti usein olisikin, perverssiä. (Tästä esimerkiksi käy vaikkapa Charles Manson, joka opetuksissaan yhdisti Kristuksen ja Saatanan). Ennen kuin nämä käsittämättömän korkeat arkkityypit on täydellisesti mutta hellävaroen erotettu toisistaan, ja puhdistettu, pyrkimys yhdistää ne tuottaa varmasti epäsikiön. Ja juuri näistä syistä tästä asiasta vaietaan.
Goreart wrote:Pimeys ja valo vaihtavat paikkaa, selvä, mutta kuinka sen joka on Jumalasta ja sen
joka ei ole, voi yhdistää?
Eivätkö molemmat, Saatana sekä Kristus, ole mytologioidensa mukaan Jumalasta, ensimmäinen esikoinen ja toinen ainokainen?

Mutta nyt tahdon korostaa, että vaikka roolien vaihtuminen on osa mysteerinäytelmää, se ei missään tapauksessa ole itse Mysteeri. Enneminkin nämä myyttiset hetket joissa roolien voidaan havaita vaihtuvan edes ja takaisin, osoittavat niitä synteesin mahdollistavia leikkauspisteitä, joissa yhdistämisen mahdollisuuteen viitataan. Ja siihen viitataan näin, koska sitä ei voida ekstaktimmin ilmaista. Ja nyt pääsemme esoterismiin, siis salaisuuksiin joita on mahdotonta paljastaa, koska niitä ei voida ilmaista.

Siispä - ja olennaista on että tämä ei ole ristiriidassa minkään yllä esittämäni kanssa - ihmisen olisi palveltava yhtä Mestaria, ja palveltava Häntä uskollisesti alusta loppuun.
Goreart wrote:Saatana valheen isä
Olen usein pohtinut, voiko valheella olla muuta isää kuin totuus? Vai onko valhe valheen isä?
One day of Brahma has 14 Indras; his life has 54 000 Indras. One day of Vishnu is the lifetime of Brahma. The lifetime of Vishnu is one day of Shiva.
Lux

Re: Miksi Saatana?

Postby Lux » Wed Feb 09, 2011 11:51 pm

Jokaisen Saatanan mysteeriin tutustuvalle ja okkultismista ylipäätään kiinnostuneelle olisi hyvä pyrkiä erottelemaan selväjärkisesti ja mahdollisimman alkuvaiheessa Työtään ja Tietään seuraavat:

saatanat = alemmat, astraaliset demonit (leegio), kosmisen luomistyön ylijäämä ja sakka
saatana = kuolevaisen persoonallisen ihmisen ego. Tämä on se Saatanan kantama naamio, josta olemme puhuneet erossa Saatanan todellisesta olemuksesta. Kuten sana 'persona' (latinan sanasta per sonare) kertoo --> näyttelijän - Luciferin, todellisen kuolemattoman sielun - kantama naamio.
Saatana = korkein enkeleistä, ensimmäinen tasa-arvoisten - enkelihierarkioiden - joukossa (primus inter pares), kuolematon arkkityyppi, yhtä Jumalan (Absoluutin) kanssa

Kosmisessa evoluutiossa nämä ovat luonnollisesti osa samaa olemusta, viimeksimainitun menettämättä mitään alkuperäisestä (ikuisesta) pyhyydestään, puhtaudestaan ja korkeudestaan. Kuten sanottua, ajassa kulkeva kehitysdraama ja -tragedia perustuu kärsimykselle ja kitkalle - yrityksen ja erehdyksen kautta oppimiselle - minkä valossa on suhteellisen helppo nähdä se millä tavoin ja etenkin miksi enkeleistä korkein ja valkoisista valkoisin esiintyy sen näyttämöllä kiusaajan ja kiduttajan hahmossa.

"Why is lead the first principle of alchemy? Because death rules the universe, and before this is wholly understood, any spiritual progress is impossible."

- Hermeettinen sanonta
User avatar
Insanus
Frater
Posts: 970
Joined: Sat Aug 21, 2010 7:06 am
Location: Helsinki

Re: Miksi Saatana?

Postby Insanus » Thu Feb 10, 2011 12:59 am

Goreart wrote:Pimeys ja valo vaihtavat paikkaa, selvä, mutta kuinka sen joka on Jumalasta ja sen
joka ei ole, voi yhdistää?
obnoxion wrote: Eivätkö molemmat, Saatana sekä Kristus, ole mytologioidensa mukaan Jumalasta, ensimmäinen esikoinen ja toinen ainokainen?
Tässä olen vetänyt eron yleensä luodun ja syntyneen välillä.
Käsitteen kuori ja tosi idea ikään kuin.
Siis Saatana aineena ja kristus henkenä.
Eli kaikki on henkeä/ainetta rakkaudessa ja länsimainen jaottelu sekotti mun pään?
Goreart wrote:Saatana valheen isä
obnoxion wrote:Olen usein pohtinut, voiko valheella olla muuta isää kuin totuus? Vai onko valhe valheen isä?
Siis toisin sanoen, voiko totuudella olla muuta lasta kuin valhe?
Eli 'naamion leikki', eksistenssi, ilo vaatii Saatanan ollakseen olemassa?

Edit: Luin artikkelin nimeltä Mestarin Säteet ja siinä oli kiteytetty "Saatana on viisaus ja Kristus on ymmärrys".
Myrkky sattuu siihen jolla on haava.

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest